Select Page
Barcelona. La ciutat que veiem. De 1714 al 2020

Barcelona. La ciutat que veiem. De 1714 al 2020

Barcelona. La ciutat que veiem. De 1714 al 2020​

Proposem un curs sobre història de Barcelona a partir de testimonis urbanístics presents a la ciutat. Agafarem com a punt de partida edificis representatius coneguts de la ciutat per, a través d’ells, explicar de forma cronològica com ha crescut i com s’ha transformat Barcelona. En cada sessió partirem d’un gran edifici de la ciutat o un monument o un espai, d’ell i de la seva història particular, i veurem com, a partir d’ell, es pot explicar el període històric de la ciutat al que pertany i també quina lectura històrica se n’ha fet al llarg del temps. Enlloc d’anar de la història a la pervivència anirem del testimoni a la història, i de la història a la historiografia.

PROGRAMA

Sessió introductòria.
Introducció a la història de Barcelona. Historiografia i recursos accessibles i gratuïts per a la història de Barcelona dels períodes tractats en aquest curs.

L’edifici de la Llotja de Mar. La Barcelona del segle XVIII.

La plaça de Sant Jaume. La Barcelona del seglE XIX.

L’edifici de la Seu del Districte de Sants-Montjuïc. Barcelona, 1900-1936.

El districte de Nou Barris. Barcelona 1939-2020

La Història de Barcelona com a representació. Usos i interessos de la Història de Barcelona.

Bibliografia General

Francesc CARRERAS CANDI, Geografia General de Catalunya. La Ciutat de Barcelona, Barcelona, Martin, s.d. (digitalitzat a http://biblioteca.icc.cat/pdfctc/CTCRL23360_CC_Barcelona_ciutat_OCR.pdf)

Història de Barcelona, dirigida per Jaume SOBREQUÉS, Barcelona, Enciclopèdia Catalana i Ajuntament de Barcelona, 1991.

Enric CALPENA, Barcelona. Una biografia, Barcelona, Destino, 2015

Guies d’Història Urbana del MUHBA (https://ajuntament.barcelona.cat/museuhistoria/ca/taxonomy/term/146)

Hores lectives:

9 hores

Dies i hora:

Dijous de 9:30 a 11:00 hores

Novembre: 12,19 i 26 Desembre: 3,10 i 17

ATENCIÓ

La modalitat presencial o virtual dependrà de les disposicions derivades de l’evolució del Covid 19

Lloc:

UNED Barcelona

Av. Río de Janeiro, 56-58

08016 Barcelona

 

Xavier Cazeneuve. Professor-tutor del C.A. UNED Província de Barcelona

Inscripció:

Devolució de l’import de la inscripció: es farà la devolució de l’import per motius imputables al Consorci, per manca de matrícula, i per a qualsevol altra tipus de devolució caldrà presentar la petició degudament justificada.

 

Més informació al Centre:

UNED Barcelona
Av. Rio de Janeiro, 56-58
08016 Barcelona
93 396 80 59
activitats@barcelona.uned.es

Independències a l’Amèrica del Sud (s. XIX)

Independències a l’Amèrica del Sud (s. XIX)

Independències a l’Amèrica del Sud (s. XIX)

Aquest primer curs, sobre l’Amèrica Contemporània, se centra en els processos que els diferents territoris van viure cap a les independències.

Analitzarem l’impacte de les Reformes Borbòniques en els diferents col·lectius socials al segle XVIII (criolls, poblacions indígenes, poblacions esclaves, gent del comú), i entrarem a conèixer els protagonistes de les memòries nacionals sobre aquells processos: els “Libertadores”, alhora que ampliarem el coneixement sobre la diversitat de persones i col·lectivitats que hi participaren en els diferents territoris. Veurem com es va configurar el territori a partir de les primeres dècades del segle XIX.

PROGRAMA

Reformes monàrquiques a l’Amèrica del Sud al segle XVIII.

Una panoràmica sobre el seu contingut.

Revoltes, privilegis i abusos (ss. XVIII-XIX)

A qui van afectar i com les reformes borbòniques?

Els Libertadores

Analitzarem els protagonistes en clau de memòries nacionals i patriòtiques

Dones en els processos d’independència a l’Amèrica del Sud

Ampliarem la memòria de la història

Bibliografia General

HALPERIN DONGHI. Historia contemporània de América Latina. Ed. Alianza, 2008

GUARDIA, S.B. Las mujeres en las independencias de América Latina. CEMHAL, 2010.

www.cemhal.org

Idioma:

Català

Hores lectives:

9 hores

Dies i hora:

Dimecres de 09:30 a 11:00 hores

Setembre: 23 i 30 Octubre: 7, 14, 21 i 28 de 2020

Atenció:

La modalitat presencial o virtual de les classes dependrà de les disposicions derivades de l’evolució del Covid-19.

Lloc:

UNED Barcelona

Av. Río de Janeiro, 56-58

08016 Barcelona

Ponent:

Patrícia Martínez i Àlvarez. Professor-tutor del C.A. UNED Província de Barcelona

Inscripció:

Devolució de l’import de la inscripció: es farà la devolució de l’import per motius imputables al Consorci, per manca de matrícula, i per a qualsevol altra tipus de devolució caldrà presentar la petició degudament justificada.

Més informació al Centre:

UNED Barcelona
Av. Rio de Janeiro, 56-58
08016 Barcelona
93 396 80 59
activitats@barcelona.uned.es