Select Page
Alimentació i vida saludable

Alimentació i vida saludable

Alimentació i vida saludable

La nostra alimentació els darrers anys ha patit molts canvis tant a nivell de conceptes del què és saludable, com de la forma en què ens hem d’alimentar.
Mai abans havíem estat tan interessats en què mengem, ni havíem tingut tal quantitat d’aliments de tota mena a la nostra disposició.
Tenim molta informació sobre nutrició, amb més o menys rigor, i de vegades resulta difícil saber quins aliments escollir, si volem tenir una bona alimentació. En aquests moments on hi ha tanta oferta de menjar, és important saber diferenciar entre els aliments que són saludables, dels que no ho són, tot i el màrqueting.
Alimentar-se és un acte molt important que realitzem vàries vegades al dia al llarg de la nostra vida i de les eleccions que fem a l’hora de decidir què mengem, en dependrà en gran mesura el nostre estat de salut i el nostre benestar general.

OBJECTIUS

 • L’Objectiu general d’aquest curs és aportar els coneixements bàsics sobre nutrició i alimentació saludable que es coneixen actualment, i donar les eines necessàries per realitzar bones eleccions a l’hora d’alimentar-nos.
 • Conèixer els nutrients que tenen els aliments, saber com incideixen en les al·lèrgies i patologies, així com les necessitats segons l’etapa fisiològica en la que ens trobem, permetrà que elaborarem menús més apropiats.
  Analitzar les dietes actuals juntament amb les noves piràmides nutricionals, las modes i els mites alimentaris, també ens permetrà fer millors eleccions.
  Tenir amb compte l’exercici i els bons hàbits, serà un altre dels nostres objectius.
PROGRAMA

1.Introducció:

Presentació del curs.
Antropologia de l’alimentació.
Fisiologia heretada dels nostres avantpassats.

2.Definició de conceptes basics:

Conèixer el significat d’alguns termes molt utilitzats en nutrició.

3.Macronutrients.

Què són els hidrats de carboni, las proteïnes i els lípids.
D’on els obtenim i com els utilitza el nostre organisme.

4. Micronutrients.

Vitamines, minerals i oligoelements.
Essencials per a moltes funcions metabòliques.

5. Introducció als processos metabòlics.

Com obtenim l’energia.
Digestió i absorció dels aliments

6. Grups d’aliments.

Classificació i valor nutricional.
Freqüència de consum dels diferents grups.

7. Models alimentaris.

Tipus de dietes, piràmides nutricionals, modes.
Noves evidencies científiques en aquests models.

8. Seguretat alimentaria.

Mètodes de conservació.
Manipulació dels aliments i prevenció de toxiinfeccions alimentàries.
Estris més adequats.

9. Al·lèrgies, intoleràncies i patologies.

Diferències entre al·lèrgies e intoleràncies i com abordar-les.
L’alimentació en la prevenció de malalties.

10. Etapes fisiològiques.

Necessitats nutricionals segons les diferents etapes de la vida.
La importància de l’alimentació per un envelliment saludable.

11. Exercici i bons hàbits.

La importància d’incorporar l‘exercici físic per una vida saludable.
Incorporar bons hàbits, que es puguin mantenir en el temps.

12. Taller d’etiquetat.

Pràctica per aprendre a interpretar les etiquetes de la gran oferta d’aliments que tenim a la nostra disposició.
Màrqueting i publicitat enganyosa.

13. Superaliments, aliments funcionals i suplements.

Què són i com s’utilitzen.
Importància i valor nutricional.

14. Mites alimentaris.

Desmuntar els mites alimentaris, que s’han anat mantenint amb el temps, i que les noves evidències científiques els han deixat obsolets.

15. Planificació de menús.

Aplicar el que hem après confeccionant menús saludables.
Càlcul de les necessitats energètiques personals.

Bibliografia General

El contingut bibliogràfic s’anirà ampliant en funció del tema a tractar. S‘inclouran referencies de pàgines web, estudis científics, documentals i xerrades, a més de material dossier de l’assignatura.

Bibliografia de referència:

 • Olga Cuevas. – El equilibrio a través de la alimentación, editorial Autor-Editor 1999
 • Jean Carpenter. – Los alimentos medicina milagrosa, editorial Amat 2015
 • Patrick Holford. – Nutrición optima, editorial Robinbook 2010
 • Jean Seignalet. – La alimentación la tercera medicina, editorial RBA Libros 2016
 • Felipe Hernández. – Antienvejecimiento con nutrición ortomolecular, editorial RBA 2015
 • – Introducción a la nutrición humana, editorial Acribia 2005
 • Lucia Martínez. – Vegetarianos con ciencia, editorial Books4pocket 2017
 • Jonathan Bailor. – El míto de las calorias, editorial Paidós 2017
 • Aitor Sánchez. – Mi dieta cojea, editorial Paidós 2016
 • David Permutter. – Mas allà de tu cerebro, editorial Grijalbo 2017
 • Marc Schwob. – Los ritmos del cuerpo, editorial Amat 2017
 • Edgar Barrionuevo. – Alimentación para deportistas, editorial Amat 2017
 • Xevi Verdaguer. -Transforma tu salud, editorial Grijalbo 2017-2018
 • Universitat de Barcelona. -Tablas composición alimentos, editorial McGraw-Hill
 • Elisabeth Blackburn y Elissa Epel. -La solución de los telómeros, ed. Aguilar 2017-2018

Hores lectives:

30 hores

Dies i hora:

Dimecres de 18:00 a 20:00 hores

Octubre: 7, 14, 21 i 28 Novembre: 4, 11, 18 i 25 Desembre: 2, 9 i 16 de 2020 Gener: 13, 20 i 27  Febrer: 3  de 2021

Lloc:

UNED Sant Boi de Llobregat
Edifici l’Olivera
Plaça Montserrat Roig, 1 1ª planta
088306 Sant Boi de Llobregat

 

Ponent:

Roser Masobé. Professora-tutora del C.A. UNED Província de Barcelona

Inscripció:

Devolució de l’import de la inscripció: es farà la devolució de l’import per motius imputables al Consorci, per manca de matrícula, i per a qualsevol altre tipus de devolució caldrà presentar la petició degudament justificada.

Més informació al Centre:

UNED Sant Boi de Llobregat
Edifici l’Olivera
Plaça Montserrat Roig, 1 1ª planta
088306 Sant Boi de Llobregat
info@santboi.uned.es

 

El cervell canviant

El cervell canviant

El cervell canviant

 

«Els homes han de saber que el cervell és el responsable exclusiu de les alegries, plaers, riure i diversió, i la pena, aflicció, desànim i les lamentacions. I gràcies al cervell, de manera especial, adquirim saviesa i coneixements, i veiem, sentim i sabem el que és repugnant i el que és bell, el que és dolent i el que és bo, el que és dolç i el que és insípid… I gràcies a aquest òrgan ens tornem bojos i delirem, i les pors i terrors ens assalten… Hem de suportar tot això quan el cervell no està sa… I en aquest sentit sóc de l’opinió que aquesta víscera exerceix en l’ésser humà el major poder»

Sobre les malalties sagrades (segle IV a. C.), Hipócrates

La relació entre cervell i conducta és una de les qüestions de gran importància filosòfica que s’han plantejat al llarg de l’adquisició del coneixement humà, constituint-se com un dels reptes de major envergadura i transcendència. Com és possible que d’un conjunt ordenat de cèl·lules amb determinades propietats electrofisiològiques i immerses en complexos processos de comunicació química pugui emergir una conducta, un procés cognitiu o un estat mental?
La conducta entesa com una resposta generada internament a un estímul extern, no es limita necessàriament als animals (Metazoa). Podem considerar unes certes formes de conducta en organismes unicel·lulars i en plantes. No obstant això, quan van emergir els animals van aparèixer noves formes de conducta gràcies a l’evolució d’un nou tipus de cèl·lula: la neurona. En termes generals, podem dir que en les espècies amb sistema nerviós les neurones presenten una estructura i una funció primordial compartida. Es tracta d’una mena de cèl·lules especialitzades que reben, processen i transmeten la informació amb gran especificitat i exactitud, permetent la comunicació entre diferents circuits i sistemes.

La potencialitat per a originar senyals elèctrics es deu a les particulars propietats que presenten les membranes cel·lulars de les neurones. Les neurones utilitzen aquests senyals elèctrics per a comunicar-se entre si, atès que les seves membranes són capaces de transformar aquests senyals de manera que puguin ser transmeses a altres neurones. Els contactes funcionals entre les neurones es denominen sinapsis. Gràcies a les sinapsis, les neurones s’activen, s’inhibeixen o sofreixen modificacions de la seva activitat. La majoria dels contactes sinàptics en el sistema nerviós dels mamífers són de naturalesa química, de manera que s’allibera una substància química, denominada substància neurotransmisora, des del botó axònic d’una neurona perquè s’uneixi en llocs especialitzats d’una altra neurona, denominats receptors. En l’ésser humà, l’encèfal compta amb uns vuitanta-sis mil milions de neurones interconnectades a través de 100 bilions de connexions sinàptiques. Una complexitat d’enormes dimensions, si tenim en compte que supera amb escreix a les estimacions realitzades sobre el nombre d’estrelles que conformen la via làctia.
Avui dia se sap que el sistema nerviós controla i regula la majoria de les activitats de l’organisme. La informació del nostre entorn és captada per diferents tipus de receptors sensorials distribuïts ordenadament pel nostre cos. Aquests recullen i envien la informació perquè sigui processada i integrada pel nostre sistema nerviós central. D’igual forma, constantment s’estan posant en marxa els acurats plans motors que es desenvolupen en el nostre cervell i que finalment comporten a la coordinació de diversos grups musculars per a permetre un determinat moviment. L’encèfal rep, integra, processa la informació i envia diferents senyals per a regular múltiples funcions en l’organisme, des de la posada en marxa de la pròpia conducta fins a la regulació de diferents mecanismes homeostàtics i dels sistemes endocrí i immunològic. El sistema nerviós no sols estableix un pont d’unió entre la informació provinent del mitjà i la resposta que l’organisme realitza per a adequar-se a les demandes canviants de l’entorn, sinó que ens converteix en el que som, subjau a les nostres emocions i a capacitats tan humanes com els mecanismes d’aprenentatge i memòria.
Durant els processos de formació i desenvolupament del cervell, es generen les cèl·lules que el compondran i es formen les connexions i circuits adequats entre elles. Els circuits i connexions formades no són immutables ja que els patrons d’activitat que mostrin les neurones podran modificar-los. Per a què modificar els circuits?, què ens aporta? La resposta a aquestes qüestions la podem fonamentar en la relació que hem d’establir amb un mitjà contínuament canviant. Resulta que per a poder adaptar-nos al nostre entorn hem de ser enormement flexibles i hem de ser capaços de modificar les nostres pautes en funció del que ens anem trobant. L’experiència és crítica. Per aquest motiu, l’activitat de les neurones induïda per les interaccions que duguem a terme amb un mitjà variable pot modificar l’estructura i la funció del nostre cervell en canviar i reorganitzar els circuits i les connexions presents en aquest. En una paraula, els circuits cerebrals poden veure’s modificats com a resultat de l’experiència. Aquesta capacitat de modificar el cervell és més notable i important durant unes finestres temporals denominades períodes crítics. Podem dir que les experiències ens canvien; interaccionar amb l’entorn en el qual vivim canvia la nostra conducta i la nostra manera de pensar, en modificar el nostre cervell. Per tant, és indubtable que el sistema nerviós presenta una capacitat de canvi. Aquesta capacitat no sols es dóna durant el desenvolupament d’aquest, sinó que també és possible una vegada està completament format. A aquesta capacitat de canvi la cridem neuroplasticitat. ‘Neuro’ pel fet que estem tractant amb el sistema nerviós i ‘plasticitat’ com a resulta mal·leable. Recordem quan érem petits i jugàvem amb un tros de plastilina. Aquesta substància emmotllable de colors que utilitzàvem per a fer figures i formes, que s’adaptava amb bastant facilitat quan la utilitzàvem al principi. Amb el pas del temps, aquesta s’anava endurint i resultava més difícil de donar forma. Amb l’encèfal succeeix una cosa semblant: durant els estadis inicials del desenvolupament resulta molt mal·leable i susceptible a la reorganització estructural i funcional, però a mesura que avancem en el seu desenvolupament ens costa més modificar-lo. No obstant això, un cervell adult és capaç d’aprendre coses noves tots els dies. Així mateix, quan experimenta una lesió, també pot reorganitzar-se per a minimitzar els efectes d’aquesta. Els canvis que trobem en un cervell adult semblen dependre fonamentalment de modificacions en les connexions que estableixen les neurones entre si (denominades connexions sinàptiques).
El curs centra el seu interès inicial en com el teixit nerviós canvia al llarg de la nostra vida i ens permet adaptar-nos a un mitjà canviant. El curs, per tant, serà un viatge de llarg recorregut que s’iniciarà en el desenvolupament i acabarà en diferents aspectes de la cognició humana, fins i tot abordant alguns aspectes patològics sobre, per exemple, com es recupera el nostre cervell d’una lesió o com l’estrès pot exercir canvis funcionals i estructurals sobre el nostre sistema nerviós.
El curs proporcionarà els elements claus i la perspectiva necessària perquè aquelles persones amb curiositat sobre el funcionament del cervell humà puguin reflexionar sobre com és possible que d’un conjunt ordenat de cèl·lules amb determinades propietats i organitzades dins d’un teixit pugui emergir una conducta, un procés cognitiu, un estat mental o fins i tot la pròpia consciència del que som.
No s’exigeixen requisits de formació previs per a seguir el curs adequadament.

PROGRAMA

El cervell canviant.
Bases neurals de la plasticitat cerebral i els processos d’aprenentatge i memòria.
El cervell emocional i el canvi.
L’estrès ens canvia el nostre sistema nerviós?

Bibliografia General

CARLSON NR, BIRKETT MA. (2018). Fisiología de la conducta. Madrid: Prentice Hall.
DEL ABRIL A, AMBROSIO E, DE BLAS MR, CAMINERO A, DE PABLO JM & SANDOVAL E (eds) (2017). Fundamentos Biológicos de la Conducta. Madrid: Sanz y Torres.
FELTEN DL, O’BANION MK, SUMMO MAIDA M. (2017). Netter. Atlas de neurociencia. Barcelona: Elsevier.
MORGADO, I. (2010). Emociones e inteligencia social: Las claves para una alianza entre los sentimientos y la razón. Barcelona: editorial Ariel.
MORGADO, I. (2014). Aprender, recordar y olvidar: Claves cerebrales de la memoria y la educación. Barcelona: editorial Ariel.
MORGADO, I. (2019). Deseo y placer. La ciencia de las motivaciones. Barcelona: editorial Ariel. PUELLES L, MARTÍNEZ S, MARTINEZ M. (2008). Neuroanatomía. Madrid: Panamericana.
PURVES D, AUGUSTINE GJ, FITZPATRICK D, KATZ LC, LaMANTIA AS, McNAMARA JO. (2018). Neuroscience. San Diego: OUP USA.
REDOLAR D. (2008). Cerebro y adicción. Barcelona: Editorial UOC.
REDOLAR D. (2011). El cerebro estresado. Barcelona: Editorial UOC.
REDOLAR D. (2012). El cerebro cambiante. Barcelona: Editorial UOC.
REDOLAR D. (2014). Neurociencia cognitiva. Madrid: Panamericana.
REDOLAR, D. (2019). Psicobiología. Madrid: Médica Panamericana.
VANDERAH TW, GOULD DJ. (2016). Nolte’s the human brain. Philadelphia: Elsevier.

Idioma:

Castellà

Hores lectives:

9 hores

Dies i hora:

Dimarts: de 9:30 a 11:00 hores

Setembre: 22 i 29 Octubre: 6, 13, 20 i 27 del 2020

Lloc:

UNED Barcelona

Av. Río de Janeiro, 56-58

08016 Barcelona

Ponent:

Diego Redolar Ripoll. Professor-tutor del C.A. UNED Província de Barcelona

Inscripció:

Devolució de l’import de la inscripció: es farà la devolució de l’import per motius imputables al Consorci, per manca de matrícula, i per a qualsevol altra tipus de devolució caldrà presentar la petició degudament justificada.

Més informació al Centre:

UNED Barcelona
Av. Rio de Janeiro, 56-58
08016 Barcelona
93 396 80 59
activitats@barcelona.uned.es

Barcelona. La ciutat que veiem. De 1714 al 2020

Barcelona. La ciutat que veiem. De 1714 al 2020

Barcelona. La ciutat que veiem. De 1714 al 2020​

Proposem un curs sobre història de Barcelona a partir de testimonis urbanístics presents a la ciutat. Agafarem com a punt de partida edificis representatius coneguts de la ciutat per, a través d’ells, explicar de forma cronològica com ha crescut i com s’ha transformat Barcelona. En cada sessió partirem d’un gran edifici de la ciutat o un monument o un espai, d’ell i de la seva història particular, i veurem com, a partir d’ell, es pot explicar el període històric de la ciutat al que pertany i també quina lectura històrica se n’ha fet al llarg del temps. Enlloc d’anar de la història a la pervivència anirem del testimoni a la història, i de la història a la historiografia.

PROGRAMA

Sessió introductòria.
Introducció a la història de Barcelona. Historiografia i recursos accessibles i gratuïts per a la història de Barcelona dels períodes tractats en aquest curs.

L’edifici de la Llotja de Mar. La Barcelona del segle XVIII.

La plaça de Sant Jaume. La Barcelona del seglE XIX.

L’edifici de la Seu del Districte de Sants-Montjuïc. Barcelona, 1900-1936.

El districte de Nou Barris. Barcelona 1939-2020

La Història de Barcelona com a representació. Usos i interessos de la Història de Barcelona.

Bibliografia General

Francesc CARRERAS CANDI, Geografia General de Catalunya. La Ciutat de Barcelona, Barcelona, Martin, s.d. (digitalitzat a http://biblioteca.icc.cat/pdfctc/CTCRL23360_CC_Barcelona_ciutat_OCR.pdf)

Història de Barcelona, dirigida per Jaume SOBREQUÉS, Barcelona, Enciclopèdia Catalana i Ajuntament de Barcelona, 1991.

Enric CALPENA, Barcelona. Una biografia, Barcelona, Destino, 2015

Guies d’Història Urbana del MUHBA (https://ajuntament.barcelona.cat/museuhistoria/ca/taxonomy/term/146)

Hores lectives:

9 hores

Dies i hora:

Dijous de 9:30 a 11:00 hores

Novembre: 12,19 i 26 Desembre: 3,10 i 17

ATENCIÓ

La modalitat presencial o virtual dependrà de les disposicions derivades de l’evolució del Covid 19

Lloc:

UNED Barcelona

Av. Río de Janeiro, 56-58

08016 Barcelona

 

Xavier Cazeneuve. Professor-tutor del C.A. UNED Província de Barcelona

Inscripció:

Devolució de l’import de la inscripció: es farà la devolució de l’import per motius imputables al Consorci, per manca de matrícula, i per a qualsevol altra tipus de devolució caldrà presentar la petició degudament justificada.

 

Més informació al Centre:

UNED Barcelona
Av. Rio de Janeiro, 56-58
08016 Barcelona
93 396 80 59
activitats@barcelona.uned.es

Independències a l’Amèrica del Sud (s. XIX)

Independències a l’Amèrica del Sud (s. XIX)

Independències a l’Amèrica del Sud (s. XIX)

Aquest primer curs, sobre l’Amèrica Contemporània, se centra en els processos que els diferents territoris van viure cap a les independències.

Analitzarem l’impacte de les Reformes Borbòniques en els diferents col·lectius socials al segle XVIII (criolls, poblacions indígenes, poblacions esclaves, gent del comú), i entrarem a conèixer els protagonistes de les memòries nacionals sobre aquells processos: els “Libertadores”, alhora que ampliarem el coneixement sobre la diversitat de persones i col·lectivitats que hi participaren en els diferents territoris. Veurem com es va configurar el territori a partir de les primeres dècades del segle XIX.

PROGRAMA

Reformes monàrquiques a l’Amèrica del Sud al segle XVIII.

Una panoràmica sobre el seu contingut.

Revoltes, privilegis i abusos (ss. XVIII-XIX)

A qui van afectar i com les reformes borbòniques?

Els Libertadores

Analitzarem els protagonistes en clau de memòries nacionals i patriòtiques

Dones en els processos d’independència a l’Amèrica del Sud

Ampliarem la memòria de la història

Bibliografia General

HALPERIN DONGHI. Historia contemporània de América Latina. Ed. Alianza, 2008

GUARDIA, S.B. Las mujeres en las independencias de América Latina. CEMHAL, 2010.

www.cemhal.org

Idioma:

Català

Hores lectives:

9 hores

Dies i hora:

Dimecres de 09:30 a 11:00 hores

Setembre: 23 i 30 Octubre: 7, 14, 21 i 28 de 2020

Atenció:

La modalitat presencial o virtual de les classes dependrà de les disposicions derivades de l’evolució del Covid-19.

Lloc:

UNED Barcelona

Av. Río de Janeiro, 56-58

08016 Barcelona

Ponent:

Patrícia Martínez i Àlvarez. Professor-tutor del C.A. UNED Província de Barcelona

Inscripció:

Devolució de l’import de la inscripció: es farà la devolució de l’import per motius imputables al Consorci, per manca de matrícula, i per a qualsevol altra tipus de devolució caldrà presentar la petició degudament justificada.

Més informació al Centre:

UNED Barcelona
Av. Rio de Janeiro, 56-58
08016 Barcelona
93 396 80 59
activitats@barcelona.uned.es

Barcelona. La Ciutat Que Veiem. Dels Romans Al 1714

Barcelona. La Ciutat Que Veiem. Dels Romans Al 1714

Barcelona.La ciutat que veiem. Dels Romans al 1714

Proposem un curs sobre història de Barcelona a partir de testimonis urbanístics presents a la ciutat. Agafarem com a punt de partida edificis representatius coneguts de la ciutat per, a través d’ells, explicar de forma cronològica com ha crescut i com s’ha transformat Barcelona.

En cada sessió partirem d’un gran edifici de la ciutat o un monument o un espai, d’ell i de la seva història particular, i veurem com, a partir d’ell, es pot explicar el període històric de la ciutat al que pertany i també quina lectura històrica se n’ha fet al llarg del temps. Enlloc d’anar de la història a la pervivència anirem del testimoni a la història, i de la història a la historiografia.

PROGRAMA

Sessió introductòria.
Introducció a la història de Barcelona. Historiografia i recursos accessibles i gratuïts per a la història de Barcelona dels períodes tractats en aquest curs.

El temple d’August. La Barcelona romana.

Sant Pere de les Puel·les. La Barcelona visigoda.

Santa Maria del Mar. La Barcelona baixmedieval.

El jaciment del Born. La Barcelona dels Àustries.

La Guerra de Successió (1700-1714) i les seves conseqüències. Les interpretacions actuals.

* Programa provisional. Algun dels edificis presos com a centres d’interès, pot canviar

Bibliografia General

Francesc CARRERAS CANDI, Geografia General de Catalunya. La Ciutat de Barcelona, Barcelona, Martin, s.d. (digitalitzat a http://biblioteca.icc.cat/pdfctc/CTCRL23360_CC_Barcelona_ciutat_OCR.pdf)

Història de Barcelona, dirigida per Jaume SOBREQUÉS, Barcelona, Enciclopèdia Catalana i Ajuntament de Barcelona, 1991.

Enric CALPENA, Barcelona. Una biografia, Barcelona, Destino, 2015

Guies d’Història Urbana del MUHBA (https://ajuntament.barcelona.cat/museuhistoria/ca/taxonomy/term/146)

 Hores lectives:

9 hores

Dies i hora:

Grup 1:

Dijous de 9:30 a 11:00 hores

Setembre: 17 Octubre: 1,8,15,22 i 29 de 2020

Grup 2:

Dijous de 11:45 a 13:15 hores

Setembre: 17 Octubre: 1,8,15,22 i 29 de 2020

ATENCIÓ

La modalitat presencial o virtual dependrà de les disposicions derivades de l’evolució del Covid 19

Lloc:

UNED Barcelona

Av. Río de Janeiro, 56-58

08016 Barcelona

Ponent:

Xavier Cazeneuve. Professor-tutor del C.A. UNED Província de Barcelona

Inscripció:

Grup 1:

Grup 2:

Devolució de l’import de la inscripció: es farà la devolució de l’import per motius imputables al Consorci, per manca de matrícula, i per a qualsevol altra tipus de devolució caldrà presentar la petició degudament justificada.

Més informació al Centre:

UNED Barcelona
Av. Rio de Janeiro, 56-58
08016 Barcelona
93 396 80 59
activitats@barcelona.uned.es