Select Page

Acte d’inauguració del Centre de Cornellà de Llobregat

Activitats

Acte d’inauguració del Centre de Cornellà

 

Acte:

El 3 d’octubre a les 18 hores celebrarem al Centre de Cornellà de Llobregat l’acte d’inauguració del curs acadèmic 2019-2020.

La lliçó inaugural anirà a càrrec de la Sra. Mireia Freixa, amb el títol: “Dones pintores i dibuxants en els anys del Modernisme Català

Lloc:

Centre Cultural Garcia Nieto

C/Mossen Andreu, 15 3ªplanta

 

Assistència:

Confirma la teva assistència

 

 

Introducció a l’economia ambiental i a l’ecologia política

Introducció a l’economia ambiental i a l’ecologia política

Introducció a l’economia ambiental i a l’ecologia política

PROGRAMA
 1. L’economia com a sistema obert.
 2. Eines i mecanismes de valoració ambiental. La valoració monetària del medi ambient és possible?
 3. Medi ambient vs. Creixement econòmic: el debat
 4. La crisi climàtica
 5. Polítiques econòmiques ambientals
 6. Conflictes ambientals i justícia ambiental
 7. Les problemàtiques ambientals de les ciutats contemporànies: contaminació, residus, mobilitat, transició energètica, economia circular, nexes aigua-energia-terra…
 8. Propostes alternatives: decreixement, creixement sostenible, capitalisme verd, economia circular…
 9. Estudis de casos concrets proposats per les estudiants.
Bibliografia General

Díaz Camacho, M.A., 2018 Arquitectura y cambio climático. Catarata

Martinez-Alier, J., Roca Jusmet, J. 2000. Economía Ecológica y Política Ambiental. PNUMA y Fondo de Cultura Económica.

Riechmann, J., 2016. ¿Derrotó el smartphone al movimiento ecologista? Catarata

Riutort, S., 2016. Energía para la democracia. Catarata

Robbins, P., 2004. Political Ecology, Blackwell.

Taibo, C., 2011. En Defensa del Decrecimiento. Sobre Capitalismo, Crisis y Barbarie. Catarata

Vivim en un món on la majoria dels recursos i serveis en els quals es basa la nostra subsistència i sistema econòmic són limitats. Tot i així, els sistemes de producció dominants han proposat, històricament, models basats en la possibilitat d’un creixement i una explotació sense límits. Aquesta tendència ha cristal·litzat, entre d’altres, en l’actual crisi climàtica.

Aquest curs pretén realitzar una primera aproximació al món de l’economia ambiental: com concebem el medi ambient dins el nostre sistema econòmic, polític i social, diferents sistemes i instruments de valoració i polítiques ambientals, el debat sobre el creixement sostenible, la discussió al voltant de la viabilitat dels models alternatius, conflictes ecològics o conceptes com ara “justícia ambiental” o la “tragèdia dels comuns”.

Alhora, des de la perspectiva de l’ecologia política, podrem examinar els conflictes ambientals tenint en compte les estructures de poder subjacents que els modulen, juntament amb les estructures socials afectades.

Tot plegat ens permetrà tenir una visió més global, crítica i precisa de la crisi o canvi climàtic, fent-nos una mica més conscients del seu abast i implicacions.

S’intentarà donarà al conjunt del curs una perspectiva dinàmica i participativa, així com un enfoc interdisciplinar dels continguts que es tractaran.

OBJETIUS

 • Familiaritzar-se amb conceptes i instruments d’anàlisi relatius a l’economia ambiental
 • Familiaritzar-se amb conceptes relatius a l’ecologia política
 • Aprendre a aplicar aquests conceptes i eines analitzant alguns casos pràctics
 • Analitzar problemàtiques ambientals pròpies del món contemporani
 • Identificar metodologies i criteris de valoració del medi ambient
 • Aprofundir en el coneixement de casos d’estudi concrets de diferents conflictes ambientals
 • Adquirir coneixements generals sobre l’abast i perspectiva dels nous enfocs, propostes i alternatives en matèria ambiental i ecologista

Hores lectives:

30 hores

Dies i hora:

Dijous de 18:00 a 20:00 hores

Febrer: 18 i 25 Març: 4, 11, 18 i 25 Abril: 6, 13, 20 i 29  Maig: 6, 13, 20 i 27 Juny: 10 de 2021

Lloc:

UNED Cornellà de Llobregat

Centre Cultural Garcia Nieto

C/Mossèn Andreu, 15 3ª planta

08940 Cornellà de Llobregat

Ponent:

David Pons. Professor-tutor de la UNED Sènior de Cornellà de Llobregat

Inscripció:

La inscripció s’ha de fer emplenant la butlleta i enviant-la al correu electrònic: info@cornella.uned.es

 

Més informació al Centre:

UNED Cornellà de Llobregat
Centre Cultural Garcia Nieto
C/Mossèn Andreu, 15 3ª planta
08940 Cornellà de Llobregat
93 376 70 11
info@cornella.uned.es

Grans oblidades: dones artistes en la història de l’art

Grans oblidades: dones artistes en la història de l’art

Grans oblidades: dones artistes en la història de l’art

El curs acadèmic 2020-2021 de la UNED Sènior / Universitat de la Gent Gran de Cornellà de Llobregat serà la segona vegada que proposem aquesta assignatura: “Grans oblidades: dones artistes en la historia de l’art”. Ampliant el discurs tradicional acadèmic, donarem veu i visibilitzarem la presència de les dones artistes, alhora que analitzarem també la representació i tractament de les dones al llarg de la història de l’art.

Com passa habitualment en la resta de matèries, l’activitat de les dones en la història de l’art ha estat, fins fa relativament poc temps, un tema secundari en els plans acadèmics universitaris, com si fos inexistent. És cert que no han tingut les mateixes oportunitats i que la majoria de vegades han estat excloses o marginades, però malgrat tot, han format part de l’esdevenir de la història i han deixat una gran quantitat d’obra artística i molta de considerable qualitat.

La dinàmica del curs situarà l’activitat d’aquestes dones artistes en el context històric i artístic general de la història de l’art; no són necessaris coneixements previs ni específics i està dirigit a totes aquelles persones interessades en conèixer una part, encara per descobrir, de la història de l’art.

OBJECTIUS

 • Visibilitzar i conèixer l’activitat de les dones artistes al llarg del temps i fins a la segona meitat del segle XX.
 • Reflexionar sobre el paper de la dona artista en els diferents moments històrics.
 • Analitzar algunes de les obres més significatives de les artistes que formen part del programa.
 • Contextualitzar l’activitat de les dones artistes en el l’eix històric i artístic general de la història de l’art.
 • Analitzar els continguts iconogràfics de les obres seleccionades.
 • Fer una primera aproximació la imatge de la dona en l’art.
PROGRAMA

El programa es divideix en tres parts diferenciades; la primera part serà introductòria i reflexionarà sobre les primeres passes fetes en la construcció d’una història de l’art en clau de gènere als anys setanta del segle passat, de la mà d’autores com Linda Nochlin, i fins a la situació actual dels programes acadèmics.

El segon bloc, molt més ampli, realitzarà un recorregut històric del paper de la dona artista des de l’antiguitat i fins a les segones avantguardes; tenint en compte alguns noms propis ja prou coneguts (Artemisia Gentileschi, Angelica Kauffman, Dora Maar o Frida Kahlo), però també donant veu a les més profundament oblidades (Ende, Luisa Roldán, Josefa de Óbidos o Fede Galizia).

La tercera part, com a cloenda i malgrat que ja s’haurà treballat en paral·lel a la segona, voldrà reflexionar sobre la imatge de la dona en la història de l’art a partir d’alguns mites: Eva, Judith, Maria, Venus, etc.

Bibliografia General

La bibliografia compartida en aquesta guia és bàsica per tenir una visió general dels continguts de l’assignatura. En cada bloc, al llarg del curs, es facilitarà bibliografia específica dels temes tractats.

BARRIONUEVO PÉREZ, R. Escultoras en su contexto: cuatro siglos ocho historias (siglos XVI al XIX), Visión Libros, Madrid, 2012.

BEGUIRISTAIN, M. T. “Arte y mujer en la cultura medieval y renacentista”, Asparkia: investigación feminista, nº 6, 1996, pp. 135- 146.

BOCK, G, “La historia de las mujeres y la historia del género: Aspectos de un debate internacional”, Historia Social, nº 9, 1991, pp. 55-77. 

CHADWICK, W. Mujeres, arte y sociedad. Barcelona: Destino, 1992 (1990).

COMBALÍA, V. Amazonas con pincel. Barcelona, Destino, 2006.

DIEGO, E. de. La mujer y la pintura del XIX español. Madrid: Cátedra, 1987.

GREEN, G. La carrera de obstáculos. Vida y obra de las pintoras antes de 1950. Editorial Bercimuel, 2006.

GROSENICK, U. Mujeres artistas de los siglos XX y XXI. Madrid: Thaschen, 2003.

HARRIS, ANN S.; NOCHLIN, L. Femmes peintres. 1500-1950. París: Editions des Femmes, 1981 (1976).

LIPPARD, Lucy. Seis años: la desmaterialización del objeto artístico. De 1966 a 1972. Editorial Akal, 2004.

LÓPEZ F. CAO, M. Creación artística y mujeres. Recuperar la memoria. Madrid: Narcea, 2000.

MAYAYO, P. Historias de mujeres, historias del arte, Cátedra, Madrid, 2003.

NOCHLIN, L. “Why Have There Been No Great Women Artists?” en Art News, enero de 1971, pp. 22-39 (reimpreso en Women, Art, and Power and Other Essays. Londres, Thames and Hudson, 1989, pp. 145-177).

PORQUERES, B. Reconstruir una tradición. Las Artistas en el mundo occidental. Madrid: Cuadernos inacabados, 1994.

Hores lectives:

30 hores

Dies i hora:

Dijous de 18:00 a 20:00 hores

Febrer: 18 i 25 Març: 4, 11, 18 i 25 Abril: 6, 13, 20 i 29  Maig: 6, 13, 20 i 27 Juny: 10 de 2021

Lloc:

UNED Cornellà de Llobregat

Centre Cultural Garcia Nieto

C/Mossèn Andreu, 15 3ª planta

08940 Cornellà de Llobregat

Ponent:

Vanessa Martín. Professora-tutora de la UNED Sènior de Cornellà de Llobregat

Inscripció:

La inscripció s’ha de fer emplenant la butlleta i enviant-la al correu electrònic: info@cornella.uned.es

 

Més informació al Centre:

UNED Cornellà de Llobregat
Centre Cultural Garcia Nieto
C/Mossèn Andreu, 15 3ª planta
08940 Cornellà de Llobregat
93 376 70 11
info@cornella.uned.es

Història & Crispetes: curt s.XX

Història & Crispetes: curt s.XX

Història & Crispetes: curt s.XX

PROGRAMA

Curs articulat en 2 mòduls diferenciats i complementaris: un de política internacional i un altre de política d’Espanya i Catalunya, que desenvoluparan els seus continguts durant un total de 15 sessions :

Mòdul d’història internacional:

 • Totalitarismes emergents: feixisme, nazisme i estalinisme.
 • El gran xoc de trens. Segona Guerra Mundial. La solució final i l’Holocaust.
 • Món bipolar. Guerra freda. Maccarthisme. Descolonització.
 • Dècada prodigiosa: Estat del Benestar. Societat de consum i contracultura.
 • La fi de la Història. Revolució neo-conservadora. Col·lapse del Bloc de l’Est.

Mòdul d’història d’Espanya i Catalunya:

 • Fi de la Restauració (1909-31): Guerra social i dictadura.
 • II república espanyola (1931-36): Reformisme, contrareformisme i Front popular.
 • Guerra civil (1936-39): Cop d’estat, revolució i guerra.
 • Dictadura franquista (1939-75): Nacionalsindicalisme i nacionalcatolicisme.
 • Transició (1975-86): Recuperació de les llibertats i monarquia parlamentària.
Bibliografia General

[Historiografia del segle XX]

 • Hobsbawn: Historia del Siglo XX (The Age of Extremes. The short twentieth century 1914-1991). Barcelona: Crítica. 1995.
 • Tony Judt, Pensar el segle XX. RBA-La Magrana, 2012.
 • John Lukacs: Historia mínima del siglo xx. Una historia concisa de las dos guerras mundiales, la guerra fría, las naciones y los líderes de un siglo que cambió el mundo. Turner, 2014.
 • Josep Fontana, El siglo de la revolución. Una historia del mundo desde 1914. Editorial Planeta, 2017.

[Història d’Espanya i Catalunya]

 • Muniesa: Dictadura y monarquía en España. De 1939 hasta la actualidad. Barcelona: Ariel Historia. 1996.
 • Viñas (ed.): En el combate por la historia. La república, la guerra civil, el franquismo. Barcelona. Pasado y Presente. 2012.
 • Morán: El precio de la Transición. Barcelona. Ed. Planeta. 1991.
 • Termes: Història de Catalunya. Vol. 6. De la revolució de setembre a la fi de la guerra civil. Barcelona. Ed. 62. 1999.

[Història Universal i cinema]

 • Enrich Alberich, Películas clave del cine histórico, Ediciones Robinbook, Barcelona, 2009.
 • Marc Ferro: Historia contemporánea y cine. Ariel Historia. Barcelona, 1995.
 • José María Caparros Lera: 100 películas sobre historia contemporánea. Alianza editorial. Madrid, 1997.

[Història del cinema]

 • Román Gubern: Historia del cine. Editorial Lumen. Barcelona, 1989.
 • Siegfried Kracauer: De Caligari a Hitler. Una historia psicológica del cine alemán. Paidós. Barcelona, 2015.

“El meu propòsit és comprendre i explicar per què els esdeveniments van ocórrer d’aquesta forma i quin  nexe hi ha entre ells. Per a qualsevol persona de la meva edat que ha viscut durant tot o la major part del segle XX, aquesta tasca té també, inevitablement, una dimensió autobiogràfica, ja que parlem i ens esplaiem sobre els nostres records (i també els corregim). Parlem com a homes i dones d’un temps i un lloc concrets, que han participat en la seva història en formes diverses. I parlem, també, com a actors que han intervingut en els seus drames -per insignificant que hagi estat el nostre paper-, com a observadors de la nostra època i com individus les opinions sobre el segle han estat formades pels que considerem esdeveniments crucials del mateix. Som part d’aquest segle, que és part de nosaltres.

(Eric Hobsbawm, Història del Segle XX)

“Història & crispetes” és una mirada cinematogràfica al passat, present i futur de la Humanitat. Un curs que parteix del reconeixement de l’art i, especialment, del cinematogràfic, com a eina d’ensenyament-aprenentatge i reflexió de la Història.

Com a últim curs del cicle, està concebut, fet i pensat per a homes i dones del segle XX, amants d’una de les seves principals aportacions artístiques: el cinema. Us convidem a compartir un viatge cinematogràfic al cor d’unes dècades crítiques, un món de grans col•lisions polítiques, econòmiques, culturals… bèl•liques. Liberalisme, comunisme i feixisme competiran en un tauler internacional global com mai s’havia vist. El món, Europa, Espanya i Catalunya bategaran al ritme dels grans canvis sociològics, econòmics i polítics del ‘curt segle XX’ que ens dibuixà l’Eric Hobsbawm: l’obrirem amb el dinamisme del món d’Entreguerres i l’acomiadarem amb l’enfonsament del mur de Berlín i la descomposició del bloc soviètic a finals de la dècada dels ’80 i començaments dels anys ’90.

OBJECTIUS:

 • Orientar-se en la complexitat política, social, cultural i econòmica del segle XX identificant les seves principals fases de desenvolupament històric des de la singular perspectiva que ofereix el cinema.
 • Aprendre a analitzar críticament les imatges i les produccions filmogràfiques en el seu context contemporani i alhora com a eines pel coneixement dels grans fenòmens del nostre passat i present.
 • Estimular la participació, el debat i l’esperit crític des de l’experiència personal de l’alumne davant els esdeveniments històrics i els discursos historiogràfics.

Hores lectives:

30 hores

Dies i hora:

Dijous de 18:00 a 20:00 hores

Febrer: 18 i 25 Març: 4, 11, 18 i 25 Abril: 6, 13, 20 i 29  Maig: 6, 13, 20 i 27 Juny: 10 de 2021

Lloc:

UNED Cornellà de Llobregat

Centre Cultural Garcia Nieto

C/Mossèn Andreu, 15 3ª planta

08940 Cornellà de Llobregat

Ponents:

Xesco Montañez. Professor-tutor de la UNED Sènior de Cornellà de Llobregat

Eduard Ortuño. Professor-tutor de la UNED Sènior de Cornellà de Llobregat

Inscripció:

La inscripció s’ha de fer emplenant la butlleta i enviant-la al correu electrònic: info@cornella.uned.es

Més informació al Centre:

UNED Cornellà de Llobregat
Centre Cultural Garcia Nieto
C/Mossèn Andreu, 15 3ª planta
08940 Cornellà de Llobregat
93 376 70 11
info@cornella.uned.es

Introducció a l’anglès II

Introducció a l’anglès II

Introducció a l’anglès II

Vivim en un món globalitzat, on diferents cultures es mouen en un mateix espai geogràfic. Aprendre una llengua estrangera no és tan sols aprendre una gramàtica, una lexicografia, una fonètica… és apropar-se a una altra cultura, a una altra pragmàtica. L’anglès ha estat i és considerat com l’idioma de major ús del món. En aquest curs, donarem prioritat al maneig pràctic de l’Anglès ajudant així al desenvolupament comunicatiu dels estudiants. Es prendrà contacte amb la llengua a través de materials didàctics, elements quotidians, per poder obtenir un nivell intermedi i l’estudiant se senti còmode en el seu ús.

OBJECTIUS

L’objectiu principal del curs correspon a obtenir un nivell igual o similar als de l’A1 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües. El nivell A1 correspon a usuaris capaços de comunicar-se en situacions quotidianes amb expressions d’ús freqüent i utilitzant vocabulari elemental.

– Comprendre i utilitzar expressions quotidianes d’ús molt freqüent

– Expressar-se, presentar-se, demanar informació (per exemple, situació de viatge), mantenir una conversa informativa o en una situació social simple.

–  A nivell escrit: realització de petites redaccions sobre temes d’interès de l’alumne

– Comprensió dels textos (per exemple, notícies a la premsa) de caràcter vigent, interès cultural i / o personal

PROGRAMA

El contingut del programa és flexible i adaptable a les circumstàncies, en funció de les característiques del grup i del context. Alguns dels aspectes que es treballaran de forma genèrica seran:

– Vocabulari: nombres, colors, hores, objectes quotidians, família, alimentació, món del treball, món de la moda, mitjans de transport, nacionalitats, entre d’altres.

– Comunicació oral: presentació personal, converses curtes, expressions quotidianes d’ús freqüent, salutacions.

-Aspectes gramaticals: present simple, possessió, adverbis de temps, adjectius freqüents, expressions verbals, present continu, passat simple

Bibliografia General

Es faran servir recursos obtinguts de manuals com l’English File (Beginner) o el Move (Beginner), activitats adaptades, pròpies i online.

Hores lectives:

30 hores

Dies i hora:

Dijous de 18:00 a 20:00 hores

Gener: 30 Febrer: 6, 13, 20 i 27 Març: 5, 12, 19 i 26 Abril: 2, 16 i 30 de 2019 Maig: 7, 14 i 21 de 2020

Lloc:

UNED Cornellà de Llobregat

Centre Cultural Garcia Nieto

C/Mossèn Andreu, 15 3ª planta

08940 Cornellà de Llobregat

Ponent:

Anna Fernández. Professora-tutora de la UNED Sènior de Cornellà de Llobregat

Inscripció:

La inscripció s’ha de fer emplenant la butlleta i enviant-la al correu electrònic: info@cornella.uned.es

 

Més informació al Centre:

UNED Cornellà de Llobregat
Centre Cultural Garcia Nieto
C/Mossèn Andreu, 15 3ª planta
08940 Cornellà de Llobregat
93 376 70 11
info@cornella.uned.es