Select Page
Acte d’inauguració del Centre de Cornellà de Llobregat

Acte d’inauguració del Centre de Cornellà de Llobregat

Activitats

Acte d’inauguració del Centre de Cornellà

 

Acte:

El 3 d’octubre a les 18 hores celebrarem al Centre de Cornellà de Llobregat l’acte d’inauguració del curs acadèmic 2019-2020.

La lliçó inaugural anirà a càrrec de la Sra. Mireia Freixa, amb el títol: “Dones pintores i dibuxants en els anys del Modernisme Català

Lloc:

Centre Cultural Garcia Nieto

C/Mossen Andreu, 15 3ªplanta

 

Assistència:

Confirma la teva assistència

 

 

Europa i les seves ciutats; un continent divers

Europa i les seves ciutats; un continent divers

Europa i les seves ciutats; un continent divers

PROGRAMA
 1. Breu història de l’urbanisme a Europa
 2. Morfologia urbana: la ciutat nòrdica, la ciutat mediterrània, la ciutat soviètica.
 3. Les funcions de les ciutats.
 4. Les identitats dels ciutadans.
 5. Les problemàtiques socials de les ciutats europees: desigualtat, envelliment, gentrificació, turisme massiu, accés a l’habitatge…
 6. Les problemàtiques ambientals de les ciutats europees: contaminació, residus, mobilitat, transició energètica, economia circular…
 7. Els reptes tecnològics. La Smart city i el control de les dades.
 8. Estudis de cas: Amsterdam, Berlín, Trieste, Tessalònica. Nàpols, Bilbao, París, Oslo, Budapest, Varsòvia, Manchester, Sant Petersburg etc.
Bibliografia General

BARDET, Gaston. L’urbanisme. Paris: P.U.F. Trad. catalana L’urbanisme. Barcelona: Edicions 62, 1964.

CHUECA GOITIA, F. Breve historia del urbanismo. Madrid: Alianza Editorial, 1968.

CERDÁ, Ildefonso. Teoría general de la urbanización y aplicación de sus principios al Ensanche de Barcelona, Madrid, 1867. Reedición Madrid: Instituto de Estudios Fiscales, 1967.

CASTELLS, Manuel. La ciudad y las masas. Sociología de los movimientos sociales urbanos. Madrid: Alianza Universidad, 1986.

CASTELLS, Manuel. Nuevas tecnologías, economía y sociedad en España. Madrid: Alianza Editorial, 1986.

PERULLI, Paolo. Atlas metroplitano. El cambio social en las grandes metrópolis. Madrid: Alianza Editoral, 1995.

LÓPEZ, LORENZO. Diccionario de términos sobre la ciudad y lo urbano. Madrid : Biblioteca Nueva, 2010

Ens trobem en un context global de creixement de la població urbana. Actualment més de la meitat de la població mundial viu en ciutats i s’espera que el 2050 hi visqui gairebé el 66 % de la població mundial. Conèixer els reptes que tenen les ciutats en un futur proper tenint en compte que la població mundial serà urbana, sembla fonamental. Molts dels reptes de les ciutats són compartits, però cada una té les seves particularitats. L’aparició i consolidació de les megaciutats (més de 10 milions d’habitants) planteja nous reptes, però aquest no és el cas d’Europa, que és clarament una excepció. Europa conserva una xarxa de ciutats pràcticament mil·lenària i que ha quedat lluny de la tendència al creixement desorbitat i de la pèrdua d’identitat que va associat a aquest gran creixement. El que farem en aquesta assignatura és entrar a conèixer les particularitats i la diversitat de la ciutats europees com a reflex de la diversitat de les cultures que les han construïdes. Per tant no farem altra cosa que analitzar el nostre entorn més immediat, la ciutat dintre el nostre entorn cultural més proper, Europa. Coneixerem les diferències entre les ciutats mediterrànies, les ciutats soviètiques, les ciutats nòrdiques… Coneixerem el nostre espai de vida i el dels nostres conciutadans europeus.

OBJETIUS

–  Familiaritzar-se amb la història de l’ urbanisme a Europa

–  Aprendre a analitzar la morfologia de les ciutats

–  Analitzar les problemàtiques pròpies de la ciutat europea

–  Reconèixer els elements creadors d’identitat

–  Aprofundir en el coneixement de casos d’estudi concrets del les diferents tradicions de ciutats.

-Aprendre a utilitzar gràfics, mapes i taules per mostrar la realitat territorial que ens envolta.

Hores lectives:

30 hores

Dies i hora:

Dijous de 18:00 a 20:00 hores

Gener: 30 Febrer: 6, 13, 20 i 27 Març: 5, 12, 19 i 26 Abril: 2, 16 i 30 Maig: 7, 14 i 21 de 2020

Lloc:

UNED Cornellà de Llobregat

Centre Cultural Garcia Nieto

C/Mossèn Andreu, 15 3ª planta

08940 Cornellà de Llobregat

Ponent:

David Pons. Professor-tutor de la UNED Sènior de Cornellà de Llobregat

Inscripció:

Devolució de l’import de la inscripció: es farà la devolució de l’import per motius imputables al Consorci, per manca de matrícula, i per a qualsevol altra tipus de devolució caldrà presentar la petició degudament justificada

 

Més informació al Centre:

UNED Cornellà de Llobregat
Centre Cultural Garcia Nieto
C/Mossèn Andreu, 15 3ª planta
08940 Cornellà de Llobregat
93 376 70 11
info@cornella.uned.es

Treballem la Memòria

Treballem la Memòria

Treballem la Memòria

PROGRAMA
 1. Tipus de memòries, Com Funcionen, Com podem Millorar-les.
 2. Evolució de les Memòries en funció de l’edat i com es veuen afectades per diferents malalties.
 3. Memòria i Oblit.
 4. Memòria i Emocions.
Bibliografia General

“Memoria”. Alan BAddeley, Michael W. Eyseni y Michael C. Anderson. Alianza Editoria.

“Desarrolla una mente prodigiosa”. Ramón Campayo. Edaf.

“Fundamentos de Psicología”. José Luis Martorell, José Luis Prieto. Editorial Universitaria Ramón Areces”

“Del Cerebro a la Escuela”. Alain Lieury. Editorial Debate. Domino.

“Viu l’envelliment actiu. Memòria i altres reptes quotidians. Exercicis i activitats per a l’estimulació cognitiva”. Obra Social Fundació “la caixa”. 2010.

“Quadern d’exercicis per al foment de l’autonomia de les persones majors estimulació cognitiva tallers de memòria i d’habilitats socials programa de suport psicosocial i educatiu a l’envelliment 2O13 – 2014”. Consell de Mallorca. 

Recursos per internet:

http://www.citasyproverbios.com/citas.aspx?tema=Memoria

http://www.educapeques.com/estimulapeques/memoria-estimulapeques/

http://psicologiadelamemoria.blogspot.com.es/p/memoria-sensorial-y-percepcion.html

http://www.psicologiadeltestimonio.com/p/grrupo-de-investigacion-ucm-en.html

http://www.york.ac.uk/psychology/staff/faculty/ab50/#publications

 *Bibliografia que està en constant evolució en funció dels nous descobriments, publicacions i recursos web.

Un dels processos bàsics psicològics que tots els éssers humans tenim és la memòria. Com diu Napoleón Bonaparte: “ Un cap sense memòria és com una fortalesa sense guarnició”.

Penseu com la memòria determina gran nombre d’esdeveniments a la nostra vida: què és el que volia comprar al súper? quins eren els reis Godos? com es feia el punt de creu? Com es diu el meu veí o la meva veïna del cinquè? …

Com ja podreu imaginar aquest curs intenta respondre no a les preguntes que ens fem diàriament del tipus de les anteriors sinó que vol donar resposta, entre d’altres, a les següents:
per què no me’n recordo d’algunes coses? què puc fer per aprendre coses noves i recordar-les quan les necessiti? puc memoritza i aprendre coses noves a la meva edat?
com afecta l’envelliment a la meva memòria? què puc fer per millorar la memòria?

Mitjançant aquesta guia es pretén informar, introduir i guiar a l’alumne pels continguts i activitats que realitzaran a l’assignatura Treballem la Memòria.

David Campos, Psicòleg General Sanitari, Psicoterapeuta i Docent Uned.
Apassionat per les persones i la seva capacitat per canviar i aprendre.
La meva experiència com a psicoterapeuta i docent en demostra dia a dia la importància que té la memòria tant per la salut mental com pel procés d’ensenyament i aprenentatge, doncs en funció de com enregistrem la informació i com la recuperem, és a dir, com fent servir la nostre memòria, aquesta pot decantar l’èxit o el fracàs de la nostra empresa.

OBJECTIUS

Descobrir, identificar, nomenar i explicar els diferents tipus de memòria que existeixen.

Assolir coneixements teòric-pràctics sobre el funcionament dels diferents tipus de memòries.

Dissenyar, programar, portar a terme i avaluar un programa d’entrenament en memòria individual adaptat a cadascú dels alumnes.

Dissenyar, realitzar, fer possible i distribuir una eina per millorar la memòria per poder jugar i treballar en grup.

Explicar i fer possible la participació en el projecte de memòria viva a tothom que així ho desitgi.

Hores lectives:

30 hores

Dies i hora:

Dijous de 18:00 a 20:00 hores

Gener: 30 Febrer: 6, 13, 20 i 27 Març: 5, 12, 19 i 26 Abril: 2, 16 i 30 Maig: 7, 14 i 21 de 2020

Lloc:

UNED Cornellà de Llobregat

Centre Cultural Garcia Nieto

C/Mossèn Andreu, 15 3ª planta

08940 Cornellà de Llobregat

Ponent:

David Campos. Professor-tutor de la UNED Sènior de Cornellà de Llobregat

Inscripció:

Devolució de l’import de la inscripció: es farà la devolució de l’import per motius imputables al Consorci, per manca de matrícula, i per a qualsevol altra tipus de devolució caldrà presentar la petició degudament justificada

 

Més informació al Centre:

UNED Cornellà de Llobregat
Centre Cultural Garcia Nieto
C/Mossèn Andreu, 15 3ª planta
08940 Cornellà de Llobregat
93 376 70 11
info@cornella.uned.es

Història & Crispetes: 1917 – 1989

Història & Crispetes: 1917 – 1989

Història & Crispetes: 1917 – 1989

PROGRAMA

Curs articulat en 5 blocs que desenvoluparan els seus continguts durant 15 sessions:

Bloc 1: Sotrac euroasiàtic. La crisi del Tsarat i la revolució de 1905. El front oriental a la Gran Guerra. Revolució boltxevic. Guerra civil i naixement de la URSS.

Bloc 2: La calma i la tempesta. El període d’entreguerres. Primera gran crisis econòmica global del capitalisme productivista. New Deal i emergències dels totalitarismes contemporanis (feixisme, nazisme i stalinisme).

Bloc 3: Xoc de trens. L’enfrontament decisiu dels models de modernitat occidental. La Guerra d’Espanya i la Segona Guerra Mundial. Aliats vs potències de l’Eix. L’Holocaust.

Bloc 4: Nou món bipolar. Reconstrucció i construcció europea. Guerra freda i noves relacions internacionals. De la distensió a la coexistència pacífica. Descolonització, nous actors i escenaris mundials: Pequín, Delhi, Berlín, L’Havana, Jerusalem. Franquisme.

Bloc 5: Clímax. L’Estat del Benestar, la contracultura i la societat de consum. La Guerra de Vietnam. Cursa d’armaments de destrucció massiva. Crisi del petroli i subdesenvolupament.

Bloc 6: L’accelerada neoliberal i la fi de la Història. Col·lapse del Bloc de l’Est. Crisis de l’Estat del Benestar. Revolució neo-conservadora, Thatcher i Reagan. Tercera revolució industrial i turbo capitalisme.

A més, l’equip docent proposarà als alumnes el desenvolupament com activitat complementària d’un cinefòrum organitzat conjuntament entre l’alumnat i l’equip docent i obert al públic com activitat de divulgació cultural.

Bibliografia General

[Historiografia del segle XX]

 • Hobsbawn: Historia del Siglo XX (The Age of Extremes. The short twentieth century 1914-1991). Barcelona: Crítica. 1995.
 • Kennedy: Auge y caída de las grandes potencias. De Bolsillo Ediciones. Madrid, 2006.
 • Tony Judt, Pensar el segle XX. RBA-La Magrana, 2012.
 • John Lukacs: Historia mínima del siglo xx. Una historia concisa de las dos guerras mundiales, la guerra fría, las naciones y los líderes de un siglo que cambió el mundo. Turner, 2014.
 • Josep Fontana, El siglo de la revolución. Una historia del mundo desde 1914. Editorial Planeta, 2017.

[Història Universal i cinema]

 • Enrich Alberich, Películas clave del cine histórico, Ediciones Robinbook, Barcelona, 2009.
 • Marc Ferro: Historia contemporánea y cine. Ariel Historia. Barcelona, 1995.
 • José María Caparros Lera: 100 películas sobre historia contemporánea. Alianza editorial. Madrid, 1997.

[Filosofia de la història i cinema]

 • Julio Montero i Araceli Rodríguez: El cine cambia la historia. Ediciones Rialp. Madrid, 2005.
 • José Enrique Monterde, Marta Selva Masoliver i Anna Solà Arguimbau: La representació cinematográfica de la historia. Editorial Akal. Barcelona, 2002.

[Cinema i educació]

 • Esther Gispert: Cine, ficción y educación. Laertes Educación. Barcelona, 2009.
 • Ramon Breu: La Transició democràtica a Catalunya: recursos per a una aproximació didàctica. Memorial Democràtic, 2013.
 • Ramon Breu: Tractar la memòria a l’aula a través del cinema. Memorial Democràtic de Catalunya, Barcelona, 2015.

[Història del cinema]

 • Román Gubern: Historia del cine. Editorial Lumen. Barcelona, 1989.
 • Siegfried Kracauer: De Caligari a Hitler. Una historia psicológica del cine alemán. Paidós. Barcelona, 2015.​

“El meu propòsit és comprendre i explicar per què els esdeveniments van ocórrer d’aquesta forma i quin  nexe hi ha entre ells. Per a qualsevol persona de la meva edat que ha viscut durant tot o la major part del segle XX, aquesta tasca té també, inevitablement, una dimensió autobiogràfica, ja que parlem i ens esplaiem sobre els nostres records (i també els corregim). Parlem com a homes i dones d’un temps i un lloc concrets, que han participat en la seva història en formes diverses. I parlem, també, com a actors que han intervingut en els seus drames -per insignificant que hagi estat el nostre paper-, com a observadors de la nostra època i com individus les opinions sobre el segle han estat formades pels que considerem esdeveniments crucials del mateix. Som part d’aquest segle, que és part de nosaltres.

(Eric Hobsbawm, Història del Segle XX)

“Història & crispetes” és una mirada cinematogràfica al passat, present i futur de la Humanitat. Un curs que parteix del reconeixement de l’art i, especialment, del cinematogràfic, com a eina d’ensenyament-aprenentatge de la Història, a més d’una via per a propiciar la reflexió. Les sessions que el componen proposen  un ús desacomplexat i crític de les pel·lícules que convidi a la interpretació i l’aprofundiment del coneixement històric. Es tracta d’una aproximació heterodoxa que uneix educació estètica i anàlisi historiogràfica.

Com a últim curs del cicle, està concebut, fet i pensat per a homes i dones del segle XX, amants d’una de les seves principals aportacions artístiques: el cinema. Us convidem a  compartir un viatge cinematogràfic al cor d’unes dècades crítiques, un món de grans col•lisions polítiques, econòmiques, culturals… bèl·liques. Liberalisme, comunisme i feixisme competiran en un tauler internacional global com mai s’havia vist. Europa envellirà al ritme dels canvis sociològics de la societat de consum, de la descolonització i dels anys daurats de l’Estat del Benestar. El ‘curt segle XX’ que ens dibuixà l’Eric Hobsbawm naixerà amb la caiguda del Palau d’Hivern a Sant Petersburg (1917) i l’acomiadarem amb l’enfonsament del mur de Berlín i la descomposició del bloc soviètic durant l’estertor de la dècada dels ’80.

OBJECTIUS

 • Orientar-se en la complexitat política, social, cultural i econòmica del segle XX identificant les seves principals fases de desenvolupament històric des de la singular perspectiva que ofereix el cinema.
 • Aprendre a analitzar críticament les imatges i les produccions filmogràfiques en el seu context contemporani i alhora com a eines pel coneixement dels grans fenòmens del nostre passat i present.
 • Estimular la participació, el debat i l’esperit crític des de l’experiència personal de l’alumne davant els esdeveniments històrics i els diferents discursos historiogràfics

Hores lectives:

30 hores

Dies i hora:

Dijous de 18:00 a 20:00 hores

Gener: 30 Febrer: 6, 13, 20 i 27 Març: 5, 12, 19 i 26 Abril: 2, 16 i 30 Maig: 7, 14 i 21 de 2020

Lloc:

UNED Cornellà de Llobregat

Centre Cultural Garcia Nieto

C/Mossèn Andreu, 15 3ª planta

08940 Cornellà de Llobregat

Ponents:

Xesco Montañez. Professor-tutor de la UNED Sènior de Cornellà de Llobregat

Eduard Ortuño. Professor-tutor de la UNED Sènior de Cornellà de Llobregat

Inscripció:

Devolució de l’import de la inscripció: es farà la devolució de l’import per motius imputables al Consorci, per manca de matrícula, i per a qualsevol altra tipus de devolució caldrà presentar la petició degudament justificada

 

Més informació al Centre:

UNED Cornellà de Llobregat
Centre Cultural Garcia Nieto
C/Mossèn Andreu, 15 3ª planta
08940 Cornellà de Llobregat
93 376 70 11
info@cornella.uned.es

Introducció a la llengua anglesa

Introducció a la llengua anglesa

Introducció a la llengua anglesa

Vivim en un món globalitzat, on diferents cultures es mouen en un mateix espai geogràfic. Aprendre una llengua estrangera no és tan sols aprendre una gramàtica, una lexicografia, una fonètica… és apropar-se a una altra cultura, a una altra pragmàtica. L’anglès ha estat i és considerat com l’idioma de major ús del món. En aquest curs, donarem prioritat al maneig pràctic de l’Anglès ajudant així al desenvolupament comunicatiu dels estudiants. Es prendrà contacte amb la llengua a través de materials didàctics, elements quotidians, per poder obtenir un nivell intermedi i l’estudiant se senti còmode en el seu ús.

OBJECTIUS

L’objectiu principal del curs correspon a obtenir un nivell igual o similar als de l’A1 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües. El nivell A1 correspon a usuaris capaços de comunicar-se en situacions quotidianes amb expressions d’ús freqüent i utilitzant vocabulari elemental.

– Comprendre i utilitzar expressions quotidianes d’ús molt freqüent

– Expressar-se, presentar-se, demanar informació (per exemple, situació de viatge), mantenir una conversa informativa o en una situació social simple.

–  A nivell escrit: realització de petites redaccions sobre temes d’interès de l’alumne

– Comprensió dels textos (per exemple, notícies a la premsa) de caràcter vigent, interès cultural i / o personal

PROGRAMA

El contingut del programa és flexible i adaptable a les circumstàncies, en funció de les característiques del grup i del context. Alguns dels aspectes que es treballaran de forma genèrica seran:

 

– Vocabulari: nombres, colors, hores, objectes quotidians, família, alimentació, món del treball, món de la moda, mitjans de transport, nacionalitats, entre d’altres.

– Comunicació oral: presentació personal, converses curtes, expressions quotidianes d’ús freqüent, salutacions.

-Aspectes gramaticals: present simple, possessió, adverbis de temps, adjectius freqüents, expressions verbals, present continu, passat simple

Bibliografia General

Es faran servir recursos obtinguts de manuals com l’English File (Beginner) o el Move (Beginner), activitats adaptades, pròpies i online.

Hores lectives:

30 hores

Dies i hora:

Dijous de 18:00 a 20:00 hores

Gener: 30 Febrer: 6, 13, 20 i 27 Març: 5, 12, 19 i 26 Abril: 2, 16 i 30 de 2019 Maig: 7, 14 i 21 de 2020

Lloc:

UNED Cornellà de Llobregat

Centre Cultural Garcia Nieto

C/Mossèn Andreu, 15 3ª planta

08940 Cornellà de Llobregat

Ponent:

Anna Fernández. Professora-tutora de la UNED Sènior de Cornellà de Llobregat

Inscripció:

Devolució de l’import de la inscripció: es farà la devolució de l’import per motius imputables al Consorci, per manca de matrícula, i per a qualsevol altra tipus de devolució caldrà presentar la petició degudament justificada

 

Més informació al Centre:

UNED Cornellà de Llobregat
Centre Cultural Garcia Nieto
C/Mossèn Andreu, 15 3ª planta
08940 Cornellà de Llobregat
93 376 70 11
info@cornella.uned.es