Select Page
Psicologia: Estimar-se per estimar millor

Psicologia: Estimar-se per estimar millor

Psicologia: Estimar-se per estimar millor

“Estimar-se a un mateix és l’inici d’una aventura que dura tota la vida” Oscar Wilde. Tots hem sentit milers de vegades com ens diuen “estima’t a tu mateix” i tots hem preguntat milers de vegades: i com es fa això d’estimar-se?
Ens és més fàcil descriure l’amor cap a l’altre, l’amor altruista, sense esperar res a canvi. Ens costa molt més definir què vol dir que ens hem d’estimar a nosaltres. Vol dir que ens hem de cuidar? I com? I estimar-me a mi, implica estimar o cuidar menys a l’altre? Per tant, no podem deixar de relacionar l’autoestima amb l’amor cap a l’altre?
Aquestes preguntes amaguen darrere una gran complexitat, ja que l’amor pot ser el motor de la teva vida si vols! Aquest curs pretén donar eines per anar-les responent aquestes preguntes i mil més que sorgiran i que amb el millor, ens permetrà comprovar la força de l’amor.

PROGRAMA

El programa de l’assignatura es divideix en tres grans blocs. Es considera que per cada bloc s’utilitzarà unes 4 sessions. Tot i això, el ritme s’aniran adaptant en funció del desenvolupament del grup classe durant el curs.

Bloc 1: Autoconeixement: autoestima, autoconcepte i empoderament personal
Definició dels conceptes.
Identificar punts fortaleses i dèbils
Eines i estratègies per fomentar autoconeixement a partir d’activitats específiques.

Bloc 2: Habilitats comunicatives positives
Assertivitat i conceptes bàsics de programació neurolingüística

Bloc 3: Relacions sanes
Definició i diferència entre relació sana i tòxica
Qualitats per fomentar la relació sana.

BIBLIOGRAFIA

Maslow, Abraham H. :“Motivació y personalidad”

Mckay, Matthew; Fanning, Patric: “Autoestima: evaluación y mejora”

Hay, Louise: ”El poder de la palabra”

 

Hores lectives:

30 hores

Dies i hora:

Dilluns de 18:00 a 20:00 hores

Octubre: 14, 21 i 28 Novembre: 4, 11, 18 i 25 Desembre: 2, 9 i 16 de 2019 Gener:  13, 20 i 27 Febrer: 3 i 10 de 2020

Lloc:

Aulari CRTTT – Escola de Teixits
Plaça Indústria, sn
03860 Canet de Mar (Barcelona)

 

Ponent:

Montse Estalrich. Professora-tutora  Sènior de la UNED Canet de Mar

Inscripció:

Devolució de l’import de la inscripció: es farà la devolució de l’import per motius imputables al Consorci, per manca de matrícula, i per a qualsevol altra tipus de devolució caldrà presentar la petició degudament justificada.

Més informació al Centre:

UNED Canet de Mar
Edifici Vil·la Flora
Gavarra, s/n
03860 Canet de Mar (Barcelona)
93 795 46 25
info@canet.uned.es

Català escrit

Català escrit

Català escrit

L’assignatura Català escrit està dissenyada per refermar i ampliar coneixements de català a partir de l’estudi d’aspectes concrets de la llengua i l’aplicació pràctica sobre la base d’un aprenentatge que es pretén que sigui el màxim de significatiu possible.
Es tracta d’un curs eminentment pràctic que té com a objectiu acostar la llengua a l’ús que en vulgui fer l’aprenent. Amb aquesta finalitat, cada sessió del curs consta de dues parts: en primer lloc, una part de treball de sistemàtic de la llengua on es tracten aspectes més teòrics relacionats amb la normativa, i, en segon lloc, una part d’expressió escrita basada en l’elaboració i la correcció de textos.
Aquesta guia didàctica comença amb l’exposició dels objectius del curs. A continuació s’hi indiquen les condicions necessàries de l’estudiant per cursar l’assignatura, la programació dels continguts de la matèria, els tipus d’activitats previstes i l’avaluació del curs. Finalment, la guia conté un recull de web grafia per complementar els continguts de l’assignatura.

PROGRAMA

SESSIÓ 1:
Introducció a l’assignatura.
Objectius lingüístics: puntuació.
Marc textual: comentari i revisió de textos.
SESSIÓ 2:
Objectius lingüístics: vocalisme.
Marc textual: comentari i revisió de textos.
SESSIÓ 3:
Objectius lingüístics: les lletres b/v; p/b, t/d, c/g.
Marc textual: comentari i revisió de textos.
SESSIÓ 4:
Objectius lingüístics: accentuació i dièresi.
Marc textual: comentari i revisió de textos.
SESSIÓ 5:
Objectius lingüístics: les lletres ix/x, g/j, tx/ig.
Marc textual: comentari i revisió de textos.
SESSIÓ 6:
Objectius lingüístics: les lletres m-mpt/mpc-n; s/ss/c/ç/z.
Marc textual: comentari i revisió de textos.
SESSIÓ 7:
Objectius lingüístics: les lletres r/rr, l·l, h.
Marc textual: comentari i revisió de textos.
SESSIÓ 8:
Objectius lingüístics: l’article.
Marc textual: comentari i revisió de textos.
SESSIÓ 9:
Objectius lingüístics: el nom.
Marc textual: comentari i revisió de textos.
SESSIÓ 10:
Objectius lingüístics: l’adjectiu.
Marc textual: comentari i revisió de textos.
SESSIÓ 11:
Objectius lingüístics: els pronoms.
Marc textual: comentari i revisió de textos.
SESSIÓ 12:
Objectius lingüístics: les preposicions.
Marc textual: comentari i revisió de textos.
SESSIÓ 13:
Objectius lingüístics: derivació i prefixos.
Marc textual: comentari i revisió de textos.
SESSIÓ 14:
Objectius lingüístics: composició; cultismes i manlleus.
Marc textual: comentari i revisió de textos.
SESSIÓ 15:
Objectius lingüístics: castellanismes.
Marc textual: comentari i revisió de textos.

WEBGRAFIA

Optimot, consultes lingüístiques
http://aplicacions.llengua.gencat.cat/llc/AppJava/index.html
Parla.cat
http://www.parla.cat/pres_catalaenlinia/AppPHP/login/index.php
Argumenta (diverses universitats) (competències lingüístiques)
http://wuster.uab.es/web_argumenta_obert/index.html
Dictats en línia (nivells intermedi, de suficiència i superior)
http://llengua.gencat.cat/ca/serveis/aprendre_catala/recursos-per-al-professorat/dictats-enlinia/
Col·lecció Criteris lingüístics, 6 opuscles (Generalitat de Catalunya)
– Abreviacions
– Criteris de traducció de noms, denominacions i topònims
– Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
– Documentació jurídica i administrativa
– Majúscules i minúscules
– Marcar les diferències: la representació de dones i homes a la llengua
Jocs de paraules i passatemps
http://www20.gencat.cat/portal/site/Llengcat/menuitem.b318de7236aed0e7a129d410b0c0e1a0/?vgnextoid=52531bfcef8a9110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=52531bfcef8a9110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
Itineraris d’aprenentatge. Llengua catalana. Nivell de suficiència
http://www.gencat.cat/llengua/itineraris-aprenentatge/index_c.html
Itineraris d’aprenentatge. Llengua catalana. Nivell intermedi
http://www.gencat.cat/llengua/itineraris-aprenentatge/index_b.html
Servei Lingüístic (UOC)
http://www.uoc.edu/serveilinguistic/qui_som/presentacio/qui_som.html
http://www.uoc.edu/serveilinguistic/criteris/ortografia/signes.html
Diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans (DIEC2, 2007)
http://dlc.iec.cat/
Enciclopèdia (Enciclopèdia Catalana, EC)
http://www.enciclopedia.cat/
Gran diccionari de la llengua catalana (EC)
http://www.diccionari.cat/
Diccionari multilingüe català-castellà-anglès-francès-alemany (EC)
http://www.grec.net/cgibin/mlt00.pgm

 

Hores lectives:

30 hores

Dies i hora:

Dimarts de 18:00 a 20:00 hores

Octubre: 15, 22 i 29 Novembre: 5, 12, 19 i 26 Desembre: 10 i 17 de 2019 Gener: 7, 14, 21 i 28 Febrer: 4 i 11de 2020

Lloc:

Aulari CRTTT – Escola de Teixits
Plaça Indústria, sn
03860 Canet de Mar (Barcelona)

 

Ponent:

Ricard de Clascà. Professor-tutor  Sènior de la UNED Canet de Mar

Inscripció:

Devolució de l’import de la inscripció: es farà la devolució de l’import per motius imputables al Consorci, per manca de matrícula, i per a qualsevol altra tipus de devolució caldrà presentar la petició degudament justificada.

Més informació al Centre:

UNED Canet de Mar
Edifici Vil·la Flora
Gavarra, s/n
03860 Canet de Mar (Barcelona)
93 795 46 25
info@canet.uned.es