Select Page
Taller d’anàlisi i interpretació de dades (Estadística)

Taller d’anàlisi i interpretació de dades (Estadística)

Taller d’anàlisi i interpretació de dades (Estadística)

 
L’era de la informació en què vivim requereix que sapiguem manejar dades. Els professionals dels més diversos àmbits necessiten llegir correctament aquestes dades, analitzar-los i treure conclusions d’ells. Com més gran sigui l’habilitat amb aquestes tasques major serà la nostra capacitat d’analitzar la realitat i, per tant, prendre decisions el més correctes possibles.
Programa
Dissabte 23 de novembre

10:00 a 13:00 hores

– Lectura de dades
– Resum i síntesi
– Visualització

Dissabte 30 de novembre

10:00 a 13:00 hores

– Tècniques d’anàlisis
– Interpretació
– Conclusions

Hores lectives:

6 hores

Data:

dissabtes 23 i 30 de novembre

Horari:

10:00-13:00h

Lloc:

UNED Barcelona

Av. Río de Janeiro, 56-58

08016 Barcelona

Inscripció:

18€

Devolució de l’import de la inscripció: es farà la devolució de l’import per motius imputables al Consorci, per manca de matrícula, i per a qualsevol altra tipus de devolució caldrà presentar la petició degudament justificada

Ponent:

Ernest Pons. Professor-tutor d’Estadística del C.A. UNED Província de Barcelona

A qui va adreçat:

Tots els estudiants dels primers cursos de grau. No es requereixen coneixements previs concrets.

Objectius:

El taller té com a objectiu desenvolupar habilitats parar llegir, resumir, analitzar i treure conclusions d’informació disponible en forma de dades numèriques. Aquestes habilitats seran després de molta utilitat en les assignatures d’estadística dels diferents graus.

Metodologia:

Cadascuna de les sessions s’organitza en forma de taller, a partir d’un cas pràctic. I cadascun d’aquests casos es refereix a una situació real, que té com a punt de partida una notícia publicada recentment en algun mitjà de comunicació. Els estudiants treballaran sobre aquests casos pràctics en grups reduïts (3-4), utilitzant un ordinador i una guia de treball específicament preparada per al taller.


Informació del Centre

UNED Barcelona
Av. Rio de Janeiro, 56-58
08016 Barcelona
93 396 80 59
activitats@barcelona.uned.es

Taller de Càlcul

Taller de Càlcul

Taller de Càlcul

 

Com portes el càlcul?

Per tal d’afrontar els exàmens amb seguretat i èxit hem programat un taller de càlcul especialment pensat per a tu.

Mitjançant un treball totalment pràctic i col·laboratiu, resoldràs amb un tutor i altres companys, problemes i dubtes.

Programa
Dissabte 23 de novembre

10:00 a 13:30 hores

– Límits
– Continuïtat
– Derivades
– Integrals.

Hores lectives:

3 hores

Data:

dissabte 23 de novembre

Horari:

10:00-13:30h

Lloc:

UNED Barcelona

Av. Río de Janeiro, 56-58

08016 Barcelona

Inscripció:

9€

Devolució de l’import de la inscripció: es farà la devolució de l’import per motius imputables al Consorci, per manca de matrícula, i per a qualsevol altra tipus de devolució caldrà presentar la petició degudament justificada

Ponent:

Anna Samà i Sergi Riera. Professors-tutors de la Facultat de Ciències del C.A. UNED Província de Barcelona

A qui va adreçat:

Estudiants dels Graus d’Enginyeria, Ciències, Ade i Economia i del Curs d’Accés (àrees de Ciències, Enginyeria i Empresarials).

Objectius:

Reforçar els coneixements bàsics us permetrà avançar en les assignatures amb continguts de càlcul i enfrontar-vos als exàmens.

Metodologia:

Es proposaran una sèrie d’exercicis relacionats amb els temes citats abans. La resolució es farà per part dels alumnes en grups de 3-4 persones amb la col·laboració del professor-tutor.


Informació del Centre

UNED Barcelona
Av. Rio de Janeiro, 56-58
08016 Barcelona
93 396 80 59
activitats@barcelona.uned.es

Fonts d’informació del dret

Fonts d’informació del dret

Curs d’aprenentatge per cercar, utilitzar i valorar les fonts d’informació de dret

En aquest curs et volem proporcionar orientacions i eines imprescindibles per aprendre a buscar-te tu mateix la informació que necessites per la teva vida acadèmica i professional.

A qui va adreçat:

A tots alumnes de Grau, Llicenciatures, tutors i professionals de Dret
No es necessiten coneixements previs.

Objectius:

Aconseguir que els alumnes disposin dels coneixements, les habilitats i les actituds necessàries per desenvolupar-se de manera autònoma en l’ús dels recursos informatius indispensables per la seva labor docent, investigadora i professional.

Metodologia:

El curs és presencial.
Es realitzaran alguns exercicis pràctics durant la sessió.
Es facilitarà als alumnes un dossier amb els conceptes claus del curs.

Programa

• La informació: funció i importància que té per les nostres activitats universitàries i professionals.
• Que ens cal saber sobre les fonts d’informació de Dret. Tipus: Catàlegs, recursos electrònics, plataformes digitals, etc.
• Aprendre a definir quines són les nostres necessitats d’informació.
• Fonts d’informació especialitzades en Dret: treballarem Aranzadi i Vlex. Breu explicació de cada font amb exemples de cerca.
• Fonts d’informació multidisciplinàries: en aquest cas treballarem amb la Base de dades del CSIC i Dialnet.

Hores lectives:

3 hores

Dies i hores:

Novembre: 27

Horari de matí: de 10:00 a 13:00 hores

Novembre: 28

Horari de tarda: de 16:00 a 19:00 hores

Lloc:

UNED Barcelona
Avda. Rio de Janeiro, 56-58
08016 – Barcelona

Ponent:

Sessió de matí: Mireia Roig

Sessió de tarda: Montse Juan-Muns

Col·laboradores:

Maica López i Txell Coma

Inscripció:

El preu del curs és de: 9€

Sessió Matí:          

Sessió Tarda:        

Devolució de l’import de la inscripció: es farà la devolució de l’import per motius imputables al Consorci, per manca de matrícula, i per a qualsevol altra tipus de devolució caldrà presentar la petició degudament justificada.

Més informació al Centre:

UNED Barcelona
Av. Rio de Janeiro, 56-58
08016 Barcelona
93 396 80 59
activitats@barcelona.uned.es

Introducció a la Química

Introducció a la Química

Introducció a la Química

 

Aquesta sessió se centra en la presentació de conceptes que permetin a l’alumne desenvolupar coneixements teòrics sobre la Química bàsica.

Es considera que aquesta sessió és un curs introductori centrat en els conceptes bàsics que participen en les reaccions químiques i l’estequiometria. A més, es farà especial èmfasi en la resolució de problemes químics, amb l’objectiu que l’alumnat adquireixi coneixements necessaris per al seu desenvolupament professional.

Programa
Dissabte 30 de novembre

09:00 a 13:00 hores

1. Conceptes bàsics

2. Propietats de les substàncies

3. Unitats de concentració: Gasos i líquids

4. Reaccions químiques: Tipus igualació.

5. Càlculs estequiomètrics

Hores lectives:

4 hores

Data:

dissabte 30 de novembre

Horari:

09:00-13:00h

Lloc:

UNED Barcelona

Av. Río de Janeiro, 56-58

08016 Barcelona

Inscripció:

12€

Devolució de l’import de la inscripció: es farà la devolució de l’import per motius imputables al Consorci, per manca de matrícula, i per a qualsevol altra tipus de devolució caldrà presentar la petició degudament justificada

Ponent:

Valentina Busccio. Professora-tutora de la Facultat de Ciències del C.A. UNED Província de Barcelona

A qui va adreçat:

Als estudiants dels Graus de Ciències i Enginyers Industrials que no han cursat Química prèviament o que fa més de dos anys que no cursen assignatures relacionades amb la Química.

Objectius:

Al finalitzar la sessió, l’estudiant ha de ser capaç d’utilitzar i interpretar correctament el llenguatge químic i els conceptes bàsics de la Química. A més, ha de ser capaç de resoldre càlculs estequiomètrics.

Metodologia:

Exposició dels continguts per part del professor i resolució de dubtes. Realització d’exercicis i activitats que ajudaran l’alumnat a assolir i consolidar els coneixements adquirits.


Informació del Centre

UNED Barcelona
Av. Rio de Janeiro, 56-58
08016 Barcelona
93 396 80 59
activitats@barcelona.uned.es

Introducció a la Comptabilitat i als Estats Financers

Introducció a la Comptabilitat i als Estats Financers

Introducció a la Comptabilitat i als Estats Financers

 
Amb aquest curs es pretén que els alumnes tinguin els coneixements bàsics per poder entendre els estats financers d’una empresa i poder començar a entendre les finances empresarials.
Programa
Dissabte 30 de novembre

09:30 a 14:00 hores

1. Comptabilitat: definició, registre comptable
2. Criteris de valoració
3. Principis generalment acceptats
4. Quadre de comptes
5. Balanç de situació
6. Perdudes i Guanys
7. Memòria
8. Ràtios financers i econòmics

Hores lectives:

4 hores

Data:

dissabte 30 de novembre

Horari:

09:30-14:00h

Lloc:

UNED Barcelona

Av. Río de Janeiro, 56-58

08016 Barcelona

Inscripció:

12€

Devolució de l’import de la inscripció: es farà la devolució de l’import per motius imputables al Consorci, per manca de matrícula, i per a qualsevol altra tipus de devolució caldrà presentar la petició degudament justificada

Ponent:

Juan Antonio Torrents. Professor-tutor de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials del C.A. UNED Província de Barcelona

A qui va adreçat:

Estudiants dels Graus d’Ade, Economia i Turisme.

Objectius:

Reforçar els coneixements bàsics us permetrà avançar en les assignatures de comptabilitat i enfrontar-vos als exàmens.

Metodologia:

Sessió teòrica i exercicis pràctics.


Informació del Centre

UNED Barcelona
Av. Rio de Janeiro, 56-58
08016 Barcelona
93 396 80 59
activitats@barcelona.uned.es