Select Page
Grans oblidades: Dones artistes en la Història de l’Art

Grans oblidades: Dones artistes en la Història de l’Art

Grans oblidades: Dones artistes en la Història de l’Art

“Grans oblidades: dones artistes en la història de l’art” és una de les noves assignatures per al curs acadèmic 2021-2022 de la UNED Sènior de Sant Boi de Llobregat. Ampliant el discurs tradicional acadèmic, donarem veu i visibilitzarem la presència de les dones artistes, alhora que analitzarem també la representació i tractament de les dones al llarg de la història de l’art.
Com passa habitualment en la resta de matèries, l’activitat de les dones en la història de l’art ha estat, fins fa relativament poc temps, un tema secundari en els plans acadèmics universitaris, com si fos inexistent. És cert que no han tingut les mateixes oportunitats i que la majoria de vegades han estat excloses o marginades, però malgrat tot, han format part de l’esdevenir de la història i han deixat una gran quantitat d’obra artística i molta de considerable qualitat.
La dinàmica del curs situarà l’activitat d’aquestes dones artistes en el context històric i artístic general de la història de l’art; no són necessaris coneixements previs ni específics i està dirigit a totes aquelles persones interessades a conèixer una part, encara per descobrir, de la història de l’art.

OBJECTIUS

– Visibilitzar i conèixer l’activitat de les dones artistes al llarg del temps i fins a la segona meitat del segle XX.
– Reflexionar sobre el paper de la dona artista en els diferents moments històrics.
– Analitzar algunes de les obres més significatives de les artistes que formen part del programa.
– Contextualitzar l’activitat de les dones artistes en l’eix històric i artístic general de la història de l’art.
– Analitzar els continguts iconogràfics de les obres seleccionades.
– Fer una primera aproximació a la imatge de la dona en l’art.

PROGRAMA

El programa es divideix en tres parts diferenciades; la primera part serà introductòria i reflexionarà sobre les primeres passes fetes en la construcció d’una història de l’art en clau de gènere als anys setanta del segle passat, de la mà d’autores com Linda Nochlin, i fins a la situació actual dels programes acadèmics.
El segon bloc, molt més ampli, realitzarà un recorregut històric del paper de la dona artista des de l’antiguitat i fins a les segones avantguardes; tenint en compte alguns noms propis ja prou coneguts (Artemisia Gentileschi, Angelica Kauffman, Dora Maar o Frida Kahlo), però també donant veu a les més profundament oblidades (Ende, Luisa Roldán, Josefa de Óbidos o Fede Galizia).
La tercera part, com a cloenda i malgrat que ja s’haurà treballat en paral·lel a la segona, voldrà reflexionar sobre la imatge de la dona en la història de l’art a partir d’alguns mites: Eva, Judith, Maria, Venus, etc.

Bibliografia General

La bibliografia compartida en aquesta guia és bàsica per tenir una visió general dels continguts de l’assignatura. En cada bloc, al llarg del curs, es facilitarà bibliografia específica dels temes tractats.

BARRIONUEVO PÉREZ, R. Escultoras en su contexto: cuatro siglos ocho historias (siglos XVI al XIX), Visión Libros, Madrid, 2012.
BEGUIRISTAIN, M. T. “Arte y mujer en la cultura medieval y renacentista”, Asparkia: investigación feminista, nº 6, 1996, pp. 135- 146.
BOCK, G, “La historia de las mujeres y la historia del género: Aspectos de un debate internacional”, Historia Social, nº 9, 1991, pp. 55-77.
CHADWICK, W. Mujeres, arte y sociedad. Barcelona: Destino, 1992 (1990).
COMBALÍA, V. Amazonas con pincel. Barcelona, Destino, 2006.
DIEGO, E. de. La mujer y la pintura del XIX español. Madrid: Cátedra, 1987.
GREEN, G. La carrera de obstáculos. Vida y obra de las pintoras antes de 1950. Editorial Bercimuel, 2006.
GROSENICK, U. Mujeres artistas de los siglos XX y XXI. Madrid: Thaschen, 2003.
HARRIS, ANN S.; NOCHLIN, L. Femmes peintres. 1500-1950. París: Editions des Femmes, 1981 (1976).
LIPPARD, Lucy. Seis años: la desmaterialización del objeto artístico. De 1966 a 1972. Editorial Akal, 2004.
LÓPEZ F. CAO, M. Creación artística y mujeres. Recuperar la memoria. Madrid: Narcea, 2000.
MAYAYO, P. Historias de mujeres, historias del arte, Cátedra, Madrid, 2003.
NOCHLIN, L. “Why Have There Been No Great Women Artists?” en Art News, enero de 1971, pp. 22-39 (reimpreso en Women, Art, and Power and Other Essays. Londres, Thames and Hudson, 1989, pp. 145-177).
PORQUERES, B. Reconstruir una tradición. Las Artistas en el mundo occidental. Madrid: Cuadernos inacabados, 1994.

Hores lectives:

30 hores

Dies i hora:

Dilluns de 17:00 a 19:00 hores

13, 20, 27 setembre
4, 18, 25 octubre
8, 15, 22, 29 novembre
13, 20 desembre
10,17, 31 gener

Lloc:

UNED Sant Boi de Llobregat
Edifici l’Olivera
Plaça Montserrat Roig, 1 1ª planta
088306 Sant Boi de Llobregat

 

Vanessa Martín Nicolás. Professora-tutora del C.A. UNED Província de Barcelona

Inscripció:

Devolució de l’import de la inscripció: es farà la devolució de l’import per motius imputables al Consorci, per manca de matrícula, i per a qualsevol altre tipus de devolució caldrà presentar la petició degudament justificada.

 

Més informació al Centre:

UNED Sant Boi de Llobregat
Edifici l’Olivera
Plaça Montserrat Roig, 1 1ª planta
088306 Sant Boi de Llobregat
info@santboi.uned.es