Select Page
La filosofia política després de la COVID-19

La filosofia política després de la COVID-19

La filosofia política després de la COVID-19

Aquest curs és una introducció a la Filosofia Política i, en particular, a la que esdevé i es desenvoluparà arran de les crisis i les gestions engegades amb la pandèmia global de la COVID-19. L’enfocament, a més de filosòfic, es presentarà ben aferrat en l’actualitat, i es durà a terme tot comentat les principals aportacions teòriques que s’han anat bastint i debatent des que aquest coronavirus va començar a afectar el dia a dia de milions de persones arreu del món. La idea del curs, doncs, és fer una presentació panoràmica i crítica de les principals reflexions que se n’han fet des de la Filosofia Política d’aquest fenomen radical.

OBJECTIUS:

El principal objectiu d’aquest curs és tenir un coneixement general i una postura crítica sobre la Filosofia Política actual que s’ha generat des de l’inici de la pandèmia de la COVID-19. Exposarem i comentarem com i per què aquest fenomen afecta en àmbits com ara la concepció i la projecció de la sobirania, la llibertat, els valors i l’ús de les tecnologies, entre d’altres. Això implica assolir una perspectiva informada i filosòfica, més enllà de prejudicis, ideologies i gremialismes.

Partint que la filosofia és una activitat que emergeix a l’hora d’aclarir conceptes controvertits, siguin del tipus que siguin, del que es tracta en aquest curs és d’aprofundir en els principals dilemes derivats de les gestions d’aquesta pandèmia que ens ha afectat a tothom i com i per què tot plegat convoca necessàriament a la filosofia política.

PROGRAMA

1. Què és la Filosofia Política?
2. COVID-19 i Filosofia Política
3. Marc cultural i geoestratègic en què apareix la COVID-19
4. Principals diagnòstics filosoficopolítics de la pandèmia (1): l’utilitarisme tecnocràtic
5. Principals diagnòstics filosoficopolítics de la pandèmia (2): l’universalisme cosmopolita
6. Principals diagnòstics filosoficopolítics de la pandèmia (3): la biopolítica
7. Principals diagnòstics filosoficopolítics de la pandèmia (4): la psicopolítica
8. Principals diagnòstics filosoficopolítics de la pandèmia (5): el neokeynesianisme
9. Principals diagnòstics filosoficopolítics de la pandèmia (6): el neomarxisme
10. Per què les gestions de la COVID-19 impliquen un paradigma tecno econòmic?
11. La concepció de la sobirania abans i després de la COVID-19
12. Les fronteres abans, durant i després de la COVID-19: introducció
13. La concepció de les fronteres durant la COVID-19: fronteres antagòniques, agòniques i cronotòpiques
14. La concepció de les fronteres durant i després de la COVID-19: la intencionalitat
15. Panoràmica general i crítica de la Filosofia Política actual

Bibliografia General

AAVV (2020). Sopa de Wuhan. Pensamiento contemporáneo en tiempo de pandemias. s/l: ASPO.

AGAMBEN, G. (2020). ¿En qué punto estamos? La epidemia como política. Buenos Aires: Adriana Hidalgo.

BROWN, W. (2015). Estados amurallados, soberanía en declive. Barcelona: Herder.

CAPDEVILA, P. & GARCÍA COLLADO, F. (2017). El futur a l’encreuada. Filosofia i societat. Barcelona: Associació d’estudis filosòfics.

COECKELBERGH, M. (2021). Ética de la inteligencia artificial. Madrid: Cátedra.

DI CESARE, D. (2020). ¿Virus soberano? La asfixia capitalista. Madrid: Siglo XXI.

DURAND, C. (2021). Tecnofeudalismo. Crítica de la economía digital. Huarte (Navarra): La Cebra y Kaxilda

FERRARIS, M. (2017). Movilización total. Barcelona: Herder.

GABRIEL, M. (2021). Ética para tiempos oscuros. Valores universales para el siglo XX. Barcelona: Pasado & Presente.

HAN, B-Ch. (2014). Psicopolítica. Neoliberalismo y nuevas técnicas de poder. Barcelona: Herder.

HARVEY, D. (2019). Marx, El capital y la locura de la razón económica. Madrid: Akal.

MAYOS, G. & MORRO, J. (2014). Hi ha una nova política? Barcelona: La Busca.

SENABRE, E. & COSTA, V. (2021). Intel·ligència artificial. Com els algorismes condicionen les nostres vides. València: Sembra.

STIGLITZ, J. E. (2020). Capitalismo progresista. La respuesta a la era del malestar. Barcelona: Taurus.

ZOLO, D. (1994). Democracia y complejidad. Un enfoque realista. Buenos Aires: Nueva Visión.

Hores lectives:

30 hores

Dies i hora:

Dijous de 18:00 a 20:00 hores

Octubre: 7, 14, 21 i 28 Novembre: 4, 11, 18 i 25  Desembre: 2 i 16 de 2021 Gener: 13, 20 i 27 Febrer: 3 i 10 de 2022

Lloc:

UNED Cornellà de Llobregat

Centre Cultural Garcia Nieto

C/Mossèn Andreu, 15 3ª planta

08940 Cornellà de Llobregat

Ponent:

Joan Morro. Professor-tutor de la UNED Sènior de Cornellà de Llobregat

Inscripció:

La inscripció s’ha de fer emplenant la butlleta i enviant-la al correu electrònic: info@cornella.uned.es

Més informació al Centre:

UNED Cornellà de Llobregat
Centre Cultural Garcia Nieto
C/Mossèn Andreu, 15 3ª planta
08940 Cornellà de Llobregat
93 376 70 11
info@cornella.uned.es