Select Page
Català: Català Bàsic. De la paraula al text

Català: Català Bàsic. De la paraula al text

Català: Català Bàsic. De la paraula al text

L’assignatura Català escrit està dissenyada per refermar i ampliar coneixements de català a partir de l’estudi d’aspectes concrets de la llengua i l’aplicació pràctica sobre la base d’un aprenentatge que es pretén que sigui el màxim de significatiu possible.
Es tracta d’un curs eminentment pràctic que té com a objectiu acostar la llengua a l’ús que en vulgui fer l’aprenent. Amb aquesta finalitat, cada sessió del curs consta de dues parts: en primer lloc, una part de treball de sistemàtic de la llengua on es tracten aspectes més teòrics relacionats amb la normativa, i, en segon lloc, una part d’expressió escrita basada en l’elaboració i la correcció de textos.

OBJECTIUS:

– Treballar els elements i les estructures del sistema lingüístic (ortografia, morfologia i sintaxi) que permetin a l’estudiant expressar-se per escrit amb una fluïdesa suficient, sense errors que n’impedeixin la comprensió.

– Treballar els mecanismes de cohesió, coherència i adequació presents en un text escrit.

– Escriure textos descriptius, narratius, expositius i dialogats de caràcter no especialitzat relacionats amb els àmbits familiar i social, vetllant perquè els textos tinguin una estructura coherent i estiguin redactats amb una correcció gramatical i ortogràfica acceptable, perquè les idees estiguin clarament cohesionades i perquè l’expressió s’adeqüi a la situació comunicativa.

 

PROGRAMA

SESSIÓ 1: (2 hores)

Introducció a l’assignatura i de les eines de seguiment virtual en cas necessari.

Objectius lingüístics: la puntuació.

 SESSIÓ 2: (2 hores)

Objectius lingüístics: L’ortografia de les vocals àtones i tòniques.

Marc textual: comentari i revisió de textos.

SESSIÓ 3: (2 hores)

Objectius lingüístics: L’ortografia de les consonants conflictives: v/b, oclusives, x/ix/g/j, alveolars fricatives… (I)

Marc textual: comentari i revisió de textos.

 SESSIÓ 4: (2 hores)

Objectius lingüístics: L’ortografia de les consonants conflictives: v/b, oclusives, x/ix/g/j, alveolars fricatives… (II)

Marc textual: comentari i revisió de textos.

 SESSIÓ 5: (2 hores)

Objectius lingüístics: La dièresi, l’accentuació i els diacrítics.

Marc textual: comentari i revisió de textos.

 SESSIÓ 6: (2 hores)

Objectius lingüístics: Les interferències sintàctiques habituals del castellà: ser/estar, a/per, tenir que, les hores…

Marc textual: comentari i revisió de textos.

 SESSIÓ 7: (2 hores)

Objectius lingüístics: La morfologia verbal (I)

Marc textual: comentari i revisió de textos.

 SESSIÓ 8: (2 hores)

Objectius lingüístics: La morfologia verbal (II)

Marc textual: comentari i revisió de textos.

 SESSIÓ 9: (2 hores)

Objectius lingüístics: Els pronoms febles.

Marc textual: comentari i revisió de textos.

SESSIÓ 10: (2 hores)

Objectius lingüístics: La combinació de pronoms febles.

Marc textual: comentari i revisió de textos.

 SESSIÓ 11: (2 hores)

Objectius lingüístics: L’adequació textual.

Marc textual: comentari i revisió de textos.

 SESSIÓ 12: (2 hores)

Objectius lingüístics: La coherència textual.

Marc textual: comentari i revisió de textos.

SESSIÓ 13: (2 hores)

Objectius lingüístics: La cohesió textual.

Marc textual: comentari i revisió de textos.

SESSIÓ 14: (2 hores)

Objectius lingüístics: L’autocorrecció dels propis escrits.

Marc textual: comentari i revisió de textos.

 SESSIÓ 15: (2 hores)

Objectius lingüístics: Els aspectes formals de l’escriptura.

Marc textual: comentari i revisió de textos.

WEBGRAFIA

Optimot, consultes lingüístiques
http://aplicacions.llengua.gencat.cat/llc/AppJava/index.html

Parla.cat
http://www.parla.cat/pres_catalaenlinia/AppPHP/login/index.php

Argumenta (diverses universitats) (competències lingüístiques)
http://wuster.uab.es/web_argumenta_obert/index.html

Dictats en línia (nivells intermedi, de suficiència i superior)
http://llengua.gencat.cat/ca/serveis/aprendre_catala/recursos-per-al-professorat/dictats-en-linia/

Col•lecció Criteris lingüístics, 6 opuscles (Generalitat de Catalunya)
– Abreviacions
– Criteris de traducció de noms, denominacions i topònims
– Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
– Documentació jurídica i administrativa
– Majúscules i minúscules
– Marcar les diferències: la representació de dones i homes a la llengua

Jocs de paraules i passatemps

http://www20.gencat.cat/portal/site/Llengcat/menuitem.b318de7236aed0e7a129d410b0c0e1a0/?vgnextoid=52531bfcef8a9110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=52531bfcef8a9110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

Itineraris d’aprenentatge. Llengua catalana. Nivell de suficiència
http://www.gencat.cat/llengua/itineraris-aprenentatge/index_c.html

Itineraris d’aprenentatge. Llengua catalana. Nivell intermedi
http://www.gencat.cat/llengua/itineraris-aprenentatge/index_b.html

Servei Lingüístic (UOC)
http://www.uoc.edu/serveilinguistic/qui_som/presentacio/qui_som.html
http://www.uoc.edu/serveilinguistic/criteris/ortografia/signes.html

Diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans (DIEC2, 2007)
http://dlc.iec.cat/

Enciclopèdia (Enciclopèdia Catalana, EC)
http://www.enciclopedia.cat/

Gran diccionari de la llengua catalana (EC)
http://www.diccionari.cat/

Diccionari multilingüe català-castellà-anglès-francès-alemany (EC)
http://www.grec.net/cgibin/mlt00.pgm

http://enxaneta.info/

Idioma:

Català

Hores lectives:

30 hores

Dies i hora:

Dimarts de 18:00 a 20:00 hores

Octubre: 5, 19 i 26 Novembre: 2, 9, 16, 23 i 30 Desembre: 14 i 21 de 2021 Gener: 11, 18 i 25 Febrer: 1 i 8 de 2022

Lloc:

Aulari CRTTT – Escola de Teixits
Plaça Indústria, sn
03860 Canet de Mar (Barcelona)

 

Ponent:

Ricard de Clascà. Professor-tutor  Sènior de la UNED Canet de Mar

Inscripció:

Devolució de l’import de la inscripció: es farà la devolució de l’import per motius imputables al Consorci, per manca de matrícula, i per a qualsevol altre tipus de devolució caldrà presentar la petició degudament justificada.

Més informació al Centre:

UNED Canet de Mar
Edifici Vil·la Flora
Gavarra, s/n
03860 Canet de Mar (Barcelona)
93 795 46 25
info@canet.uned.es

Tecnologia: Navegant pel món connectat

Tecnologia: Navegant pel món connectat

Tecnologia: Navegant pel món connectat​

No desvetllem cap misteri quan afirmem que el món d’avui és com és degut a l’omnipresència de les tecnologies en el nostre dia a dia, en les tasques més quotidianes.

Per a aquelles persones que ja han crescut envoltades d’aquesta miríada de dispositius electrònics no suposa cap repte anar-ne incorporant de nous o de manegar-los de manera innata. Però per a aquelles qui hem viscut la nostra infantesa o gran part de la nostra vida sense aquest entorn de maquinetes, aparells i ordinadors per tot arreu ens suposa un repte no quedar-nos enrere i aprendre a fer-los servir.

Actualment és necessari un conjunt de competències mínimes en l’ús dels serveis d’Internet disponibles, tant per una vida social inclusiva i rica com per la realització de tràmits del dia dia amb les administracions o empreses.

Cal constatar també que durant l’últim any degut a la pandèmia de la COVID-19 aquesta necessitat s’ha fet palesa encara amb més determinació, ja que ens hem vist obligades a reduir la interacció personal al màxim i ha estat gràcies a les plataformes de videotrucades i altres aplicacions d’Internet que hem pogut mantenir un mínim de contacte amb les nostres amistats i famílies.

És objectiu d’aquest curs fer arribar a l’alumnat els coneixements, les bones pràctiques i consells per tal de disminuir la bretxa digital i l’exclusió que pot arribar a patir aquella persona que no és capaç de defensar-se mínimament amb les tecnologies actuals. Serà important fer-ho també amb mirada crítica, fomentant la curiositat i capacitat analítica de l’alumnat cap a aquest món tan nou i canviant que requereix d’adaptació constant.

Objectius:

– Conèixer els diferents dispositius d’accés a internet
– Adquirir les nocions bàsiques del funcionament d’Internet
– Assolir les competències bàsiques en l’ús del programari ofimàtic
– Conèixer el ventall de solucions tecnològiques pel que fa a comunicacions, xarxes socials, oci…,
– Conèixer què és una identitat digital i en què es sustenta
– Aprendre a utilitzar els certificats digitals per interactuar amb les administracions
– Desenvolupar la capacitat d’analitzar els productes i serveis tecnològics que se’ns ofereixen per fer-ne una tria assenyada
– Reconèixer les implicacions de seguretat i pèrdua de privacitat en l’ús de les xarxes socials i similars​

 

PROGRAMA

Bloc primer: els bàsics
• Introducció (sessió 1)
• Presentació del curs
• Dispositius d’accés a internet
• Sistemes operatius
• Principis bàsics d’internet (sessió 2)
• Què és internet?
• Què el fa funcionar?
• Videotrucades i formació online (sessió 3)
• Com fem classes online
• Plataformes de videoconferència

Bloc segon: ofimàtica
• Movent-nos per l’ordinador (sessió 4)
◦ Escriptori, carpetes, actualitzacions
◦ Com podem fer que ens parli català?
• Processador de textos (sessió 5)
• Fulls de càlcul (sessió 6)
• Presentacions (sessió 7)
• Retoc d’imatges (sessió 8)

Bloc tercer: aplicacions i serveis web (sessions 9, 10, 11 i 12)
• Oferta de serveis «gratuïts»
• Missatgeria instantània
◦ Whatsapp, Telegram, Signal
• Xarxes socials
◦ Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, …
• Compres en línia segures
• Altres serveis web
◦ Mapes, enciclopèdies, …

Bloc quart: identitat digital, tràmits en línia i seguretat (sessions 13, 14 i 15)
• Identitats digitals
◦ Què és una identitat digital
◦ Funcionament i usos
• L’Administració Pública en línia
◦ Requisits per fer tràmits
• Banca en línia
• Gestió de les nostres dades
◦ Com protegir les nostres dades
◦ Gestió segura de contrasenyes.

BIBLIOGRAFIA

– Viquipèdia, l’enciclopèdia lliure, https://ca.wikipedia.org/wiki/Portada

– Recursos de la Xarxa Òmnia, https://xarxaomnia.gencat.cat/recursos

– Manuals d’ús del diferent programari treballat

Idioma:

Català

Hores lectives:

30 hores

Dies i hora:

Dimecres de 18:00 a 20:00 hores

Octubre: 6, 13, 20 i 27 Novembre: 3, 10, 17 i 24 Desembre: 1 i 15 de 2021 Gener: 12, 19 i 26 Febrer: 2 i 9 de 2022

Lloc:

Aulari CRTTT – Escola de Teixits
Plaça Indústria, sn
03860 Canet de Mar (Barcelona)

 

Ponent:

Marcos de Vera. Professor-tutor de la UNED Sènior de Canet de Mar

Inscripció:

Devolució de l’import de la inscripció: es farà la devolució de l’import per motius imputables al Consorci, per manca de matrícula, i per a qualsevol altre tipus de devolució caldrà presentar la petició degudament justificada.

Més informació al Centre:

UNED Canet de Mar
Edifici Vil·la Flora
Gavarra, s/n
03860 Canet de Mar (Barcelona)
93 795 46 25
info@canet.uned.es

Anglès: English I (Intermediate B1)

Anglès: English I (Intermediate B1)

Anglès: Everyday English

​Curs d’anglès per a majors de 55 anys amb l’objectiu de possibilitar el contacte amb l’idioma, des d’un nivell d’iniciació fins a un nivell intermedi.

El nivell B1 d’anglès és un estadi intermedi en l’aprenentatge de la llengua anglesa. Constitueix un curs d’avanç i consolidació dels continguts del nivell bàsic (A2) però, a més, s’adquiriran competències comunicatives de major sofisticació. Per tant, pel que fa a el nivell A2, la complexitat de el coneixement de l’estudiant al superar el nivell, serà substancialment més àmplia, tant a nivell lèxic, com morfològic i sintàctic, per tal d’assolir un nivell comunicatiu més eficient en la llengua anglesa .

Objectius:

Prendre contacte amb l’anglès en gramàtica, vocabulari, comprensió auditiva i lectora. En alguns dels nivells permetre als alumnes comunicar-se entre ells en el grup en anglès per posteriorment poder manejar-se en l’idioma en situacions quotidianes senzilles.

PROGRAMA

El programa es divideix en continguts gramaticals, continguts funcionals i continguts lèxics. S’aniran treballant depenent del ritme del grup. Cada sessió inclou un taller d’anglès oral on els alumnes posaran en pràctica el que s’ha après mitjançant exercicis dinàmics amb suport audiovisual i de professor.

Continguts gramaticals:

Present Simple: Negative, Positive and Questions

Present Continuous: Negative, Positive and Questions

 Imperative

Gerund / Infinitive

Would + like / love / enjoy / hate

Comparative and superlative adjectives

Too / Enough

Quantifiers

As … as / the same as / similar to / like / different from

Past Simple: Negative, Positive and Questions

Words of Sequence

Time expressions

Tag Questions

Past Continuous: Negative, Positive and Questions

Past Simple: Negative, Positive and Questions

Present Perfect Simple: Negative, Positive and Questions

Present Perfect Continuous: Negative, Positive and Questions

Since /For / Ago

Future simple: Will Negative, Positive and Questions

Future: Be going to Negative, Positive and Questions

 Future: Present Continuous

Modals and Semi-modals: can / could / be able to/ must / have to / may / might / should / ought to / need / dare / will / would

Reflexive Pronouns

 Conditionals: First, Second and Third Conditionals

Past Perfect Simple: Negative, Positive and Questions

 Discourse markers: conjunctions and adverbs.

Wish / hope

Reported Speech: Reporting Verbs, Questions, Modals and Semi-modals, Commands and Requests.

Continguts funcionals:

 1. Answer questions at an interview.
 2. Compliment someone.
 3. Give advice.
 4. Provide instructions and tips on how to do something.
 5. Show someone around a place.
 6. Talk about what you like and dislike.
 7. Talk about customs and traditions.
 8. Write a cover letter.
 9. Welcome someone.
 10. Close a deal on an apartment.
 11. Compare things.
 12. Discuss a property with a real estate agent.
 13. Talk about buying vs. renting a house. Give your opinion about a house, a flat, a neighborhood and a city.
 14. Save energy.
 15. Get to know someone.
 16. Talk about: habits and diets; health problems; marital status; work; preferences; the way things used to be; yourself.
 17. Ask for a refund.
 18. Talk about different events and situations, e. g., a costume party; a robbery; a reality show.
 19. Tell someone what happened.
 20. Catch up with an old friend.

 

Contenidos léxicos:

Countries, nationalities and languages.

Family.

Regular and irregular plural nouns.

Daily activities.

Telling the time.

Verb+preposition phrases.

Jobs and work.

-er suffix.

Places in a town/city.

Rooms, furniture and prepositions of place.

Opposite adjectives.

Shopping.

Clothes and accessories.

Adjectives and adverbs.

Time expressions.

Common regular verb collocations.

Adverbs of degree.

A healthy lifestyle.

Sports and fitness.

Easily confused words.

Talking about holiday.

BIBLIOGRAFIA i WEBGRAFIA

Bibliografia bàsica

 • Murphy, R. Essential Grammar in Use (OUP)
 • Lathan-Koenig, C. Oxenden, C. English File Elementary, (OUP)
 • Swan, M. Basic English Usage (OUP)
 • REWARD. Grammar and Vocabulary. Preintermediate with answers. (1998). Heinemann
 • EASTMAN, J. (2008). Oxford Practice Grammar. Intermediate. Oxford University Press.

Diccionaris online

 • http://www.wordreference.com
 • http://dictionary.cambridge.org/

Páginas web de interés

 • http:/www./englisch-hilfen.de/en/exercises_list
 • http://www.learning.britishcouncil.org/en/grammar-exercises

Blog del curs

https://new.edmodo.com/groups/uned-senior 

Idioma:

Català

Hores lectives:

30 hores

Dies i hora:

Dijous de 18:00 a 20:00 hores

Octubre: 7, 14, 21 i 28 Novembre: 4, 11, 18 i 25 Desembre: 2 i 16 de 2021 Gener: 13, 20 i 27 Febrer: 3 i 10 de 2021

Lloc:

Aulari CRTTT – Escola de Teixits
Plaça Indústria, sn
03860 Canet de Mar (Barcelona)

 

Ponent:

Meritxell Moreno. Professora-tutora  de la UNED Sènior de Canet de Mar

Inscripció:

Devolució de l’import de la inscripció: es farà la devolució de l’import per motius imputables al Consorci, per manca de matrícula, i per a qualsevol altre tipus de devolució caldrà presentar la petició degudament justificada.

Més informació al Centre:

UNED Canet de Mar
Edifici Vil·la Flora
Gavarra, s/n
03860 Canet de Mar (Barcelona)
93 795 46 25
info@canet.uned.es