Select Page
Història: Canet de Mar, 1000 anys d’història. Dels orígens a l’actualitat

Història: Canet de Mar, 1000 anys d’història. Dels orígens a l’actualitat

Història: Canet de Mar, 1000 anys d’història. Dels orígens a l’actualitat

Canet de Mar, 1000 anys d’història pretén sintetitzar en 30 hores de formació l’evolució que han anat experimentat la població durant els seus deu segles d’existència continuada. Es fa una introducció dels orígens ibers i romans per donar pas a la formació del primer nucli medieval, passant per la vertebració del poble durant l’Edat Moderna, fins a l’etapa naviliera del segle XVIIII i la industrial de finals de segle XIX. Analitzarem a fons les diferents èpoques i ressaltarem els principals fets socials i polítics i culturals que han condicionat la nostra història.

La formació lectiva presencial a aula es combinarà amb dues sessions més pràctiques a l’Arxiu Municipal de Canet de Mar on podrem consultar diferents documents de referència per a l’estudi de la història de Canet de Mar.

El curs es marca com a objectiu oferir als seus alumnes els coneixements necessaris per conèixer la història de Canet.

OBJECTIUS:

– Aprofundir en el coneixement històric i patrimonial de Canet de Mar

– Posar en valor els elements més identitaris de Canet de Mar

– Generar consciència de poble i contribuir a conèixer, preservar, conservar i difondre la història i el patrimoni arquitectònic de Canet de Mar.

–  Crear debats al voltant de la història local i el seu patrimoni.

–  Tenir coneixement de les fonts primàries que es conserven a l’Arxiu Municipal de Canet de Mar .

PROGRAMA

SESSIÓ 1: (2 hores)

Introducció a l’assignatura. Ibers i romans, els primers pobladors de la vall. La desaparició de les vilae i la poca presència humana durant la tardoantiguitat. L’Edat mitjana i l’arribada de la nissaga dels Canet. El nucli poblacional de l’Aubó. L’església de Sant Pere de Romeguera La Sentència Arbitral de Guadalupe i les primeres masies (s. XVI-XVI). L’església de Sant Pere de Canet (1460).

SESSIÓ 2: (2 hores)

El creixement del segle XVII. El primer assentament mariner i la formació del nucli del Castellet. Temps de Pirateria i torres de defensa. La confraria de Sant Elm. La Guerra dels Segadors i les repercussions al poble. Els primers contractes d’establiment a la vall i la formació dels primers enfilalls de cases de cós al voltant dels masos. La formació dels primers carrers. De pescadors a navegants.

SESSIÓ 3: (2 hores)

Temps de navegació. El segle XVIII. Economia, demografia, política i societat. La Guerra de Successió. El decret de nova Planta. La urbanització dels horts d’entre rieres. Vinya i puntes de coixí. Les drassanes de Canet. El naixement de la burgesia marítima i comercial. L’ampliació i reforma del patrimoni religiós de la població i la Capella de Música de la “Catedral de la Costa”.

SESSIÓ 4: (2 hores)

El segle XIX (1a part). Decadència econòmica de Canet de Mar. La guerra del Francès. Crisi de la indústria naval. L’emigració cap a ultramar a “Fer les Amèriques”.

SESSIÓ 5: (2 hores)

El segle XIX (2a part). L’arribada dels “Americanos” adinerats. La transformació de les terres de secà al regadiu. La transformació urbana del poble. Del teixit a la plana al naixement de la indústria del mitjó. L’arribada del ferrocarril i la construcció del Santuari de la Misericòrdia.

Liberals, federals i carlins. Les convulsions polítiques al Canet de Mar del Sexenni Revolucionari.

SESSIÓ 6: (2 hores)

De la Restauració Borbònica a Solidaritat Catalana. Monàrquics versus catalanistes (1874-1906)

SESSIÓ 7: (2 hores)

Consultem documentació històrica amb la col·laboració de l’Arxiu Municipal de Canet de Mar.

SESSIÓ 8: (2 hores)

Els anys noucentistes: la política cultural i educativa de la Mancomunitat a Canet de Mar (1906-1920).

SESSIÓ 9: (2 hores)

De l’activisme anarquista a la Dictadura de Primo de Rivera (1920-1030).

SESSIÓ 10: (2 hores)

La Segona República a Canet (1931-1936).

SESSIÓ 11: (2 hores)

La Guerra Civil a Canet (1936-1939).

SESSIÓ 12: (2 hores)

La llarga postguerra a Canet (1939-1959).

SESSIÓ 13: (2 hores)

Consultem documentació històrica amb la col·laboració de l’Arxiu Municipal de Canet de Mar.

SESSIÓ 14: (2 hores)

Els darrers ajuntaments franquistes (1960-1979). El turisme. Les Sis hores i el Canet Rock. El creixement urbà del poble. Les segones residències. La reactivació de l’oposició democràtica.

SESSIÓ 15: (2 hores)

La recuperació de la democràcia. La modernització de Canet (1979-2022). La crisi de la indústria tèxtil i el boom de la construcció. El creixement expansiu del poble i els nous equipaments municipals. Reflexionem sobre el Canet del futur.

BIBLIOGRAFIA

ALCALDE, S; CARBONELL, M; MARTÍ, G; PÈREZ, R; SÀIZ, C: L’ermita de Sant Pere de Romeguera (segles X-XV). Els orígens de Canet de Mar. Canet de Mar: Col·lecció Estudis de Patrimoni, 2013

ALCALDE VILÀ, Sergi (2011): “El projecte inicial del Santuari de la Misericòrdia de Francesc Daniel Molina. A: El Sot de l’Aubó, n. 36, p. 23-26

ARCAS, F, et al: Canet de Mar. 30 anys d’ajuntaments democràtics. Canet de Mar: Edicions Els 2 Pins, 2009

BALLART CLOS, Joan (2006): “Els edificis industrials de Canet de Mar”. A: El Sot de l’Aubó, núm. 12 p. 15-21

BALLART CLOS, Joan: (2006): “Alguns aspectes de la indústria tèxtil canetenca (1a part). Dels inicis a començaments del segle XIX.” A: El Sot de l’Aubó, núm. 18 , p. 14-19.

BALLART CLOS, Joan (2007): “Alguns aspectes de la indústria tèxtil canetenca (3a part). L’arribada de l’energia elèctrica.” A: El Sot de l’Aubó, núm. 20, p. 30-36.

BALLART CLOS, Joan (2007): “Alguns aspectes de la indústria tèxtil canetenca. 4a part. L’energia elèctrica (continuació)” A: El Sot de l’Aubó, núm. 21, p. 49-57

BALLART CLOS, Joan (2007): “Alguns aspectes de la indústria tèxtil canetenca. 5a part. Els primers anys del segle XX.” A: El Sot de l’Aubó, núm. 22, p. 13-17. BALLART CLOS, Joan (2008): “Alguns aspectes de la indústria tèxtil canetenca 6a. part. Del 1902 al 1912.” A: El Sot de l’Aubó, núm. 24, p. 23-28.

BALLART CLOS, Joan (2008): “Alguns aspectes de la indústria tèxtil canetenca. 7a part (del 1913 al 1923)”. A: El Sot de l’Aubó, núm. 25, p. 13-17.

CARBONELL MARTÍNEZ, Maite: “Els vestigis de Sant Pere de Romeguera i el seu entorn.” A: El Sot de l’Aubó, núm. 46 , p. 16-19. Aulari CRTTT – Escola de Teixits Plaça Indústria, sn T 93 795 46 25 (Secretaria) T 62 767 38 27 (Coordinació) 03860 Canet de Mar (Barcelona) FIGUEROLA BERNAL, Òscar (2006): “La indústria ara fa 100 anys: Canet, vila industrial 1898-1914.” A: El Sot de l’Aubó, núm. 18, p. 20-27

LLOVET, Joaquim: Constructors Navals de l’ex-província marítima de Mataró. 1816-1875. Mataró: Caixa Laietana, 1971

MARTÍNEZ SHAW, Carlos: Cataluña en la Carrera de Indias, 1680-1756. Barcelona: Crítica, 1981)

MAS GIBERT, Xavier (1994): “Destruccions paradigmàtiques: Les Torres de Moros de Canet. A: Nova Plaça de la Llenya, núm. 15, p. 11-13

MAS GIBERT, Xavier: Guerra-revolució i contrarevolució a Canet de Mar. Les dimensions de la tragèdia. Mataró: Caixa Laietana, 2002 MAS GIBERT, Xavier: (2008): “Josep Fors i Vidal i Carles Carqués Martí: Dos canetencs únics i exemplars.” A: El Sot de l’Aubó, núm. 23 , p. 3-5

MAS GIBERT, Xavier: Cartes des de l’Havana. 1872. Canet de Mar: Edicions Els 2 Pins, 2013

MAS GIBERT, Xavier; SÀIZ I XIQUÉS, Carles (2009): “La capella de Música de l’església de Sant Pere i Sant Pau: La “Catedral de la Costa” dels segles XVII i XVIII.”A: El Sot de l’Aubó, núm. 30, p. 3-17.

MATAMALA CASTANYER, Pere: Hospital de pobres de Canet. Estudi del període 1757-1849. Canet de Mar: Editorial Cannetum, 1986 PERA, Joaquim (2009): “‘Canet de Mar és vostra llar’. El turisme en el Canet dels anys 60’s.” A: El Sot de l’Aubó, núm. 27, p. 3-8.

PERA, Joaquim (2009): “L’Odeon i la moguda cultural a Canet a finals dels anys setantes.” El Sot de l’Aubó, núm. 28, p. 24-32.

POL ALGUER, Zenon de (2008): “Cròniques de Cuba. La necròpoli de Colon a l’Havana.” A: El Sot de l’Aubó, núm. 26, p. 18-19.

ROVIRA FORS, Josep (2004): “Història del Bergantí canetenc Hernán Cortés.” A: El Sot de l’Aubó, núm. 10, p. 18-19

ROVIRA FORS, Josep (2007): “L’aventura americana del canetenc Josep Baró Blanxart.”A: El Sot de l’Aubó, núm. 20, p. 4-8.

SÀIZ I XIQUÉS, Carles (1994): “Destruccions paradigmàtiques: el patrimoni religiós durant la guerra civil. A: Nova Plaça de la Llenya, 18, p. 11-13

SÀIZ I XIQUÉS, Carles (1997): “La Mancomunitat i la política cultural i educativa a Canet”, A: El Sot de l’Aubó, núm. 18, p. 19

SÀIZ I XIQUÉS, Carles (1999): “Catalanisme i política cultural. Els orígens de la biblioteca de Canet”. A: Àmbit, núm. 41, p. 37-39

SÀIZ I XIQUÉS, Carles: Guia Històrica de Canet de Mar. Canet de Mar: Edicions Els 2 Pins, 2002

SÀIZ I XIQUÉS, Carles: (2003): “Restauració, caciquisme i els orígens del catalanisme a Canet. Reflexions al voltant del seu status quo. A: El Sot de l’Aubó núm. 4 , p. 11-15.

SÀIZ I XIQUÉS, Carles (2004): “Catalanisme i cant coral a Canet. L’històric Orfeó Canetenc.” A: El Sot de l’Aubó, 2004, núm. 6, p. 4-9.

SÀIZ, Carles (Co): Canet de Mar. Història i arquitectura. Canet de Mar: Edicions Els 2 Pins, Centre d’Estudis Canetencs, Ajuntament de Canet de Mar, 2009.

SÀIZ I XIQUÉS, Carles (2012): «La fàbrica Jover, Serra i Cía de Canet de Mar.» A: El Sot de l’Aubó, núm. 42, p. 21-28.

SÀIZ I XIQUÉS, Carles (2014): “Sant Pere de Romeguera, un punt estratègic per a la interpretació de la història de Canet. A: El Sot de l’Aubó, núm. 48, p. 3-10

SÀIZ I XIQUÉS, Carles (2014): “Les estructures d’Estat de la Mancomunitat de Catalunya. Un projecte de modernització cultural i educativa a Canet de Mar.” A: El Sot de l’Aubó, núm. 49.

SÀIZ I XIQUÉS, Carles. “Marià Serra i Font i Lluís Domènech i Montaner. Higienisme, urbanisme i modernitat en el Canet de Mar d’inicis de segle XX.” A: Trobada d’Entitats de Recerca Local i Comarcal del Maresme, 2017, Núm. 11 , p. 185-193.

SERRANO SEOANE, Iolanda (2011): “El perill a la rereguarda: Mesures de defensa i refugis. A: El Sot de l’Aubó, núm. 37, p. 15-18

MAINAT, Joan Ramon; SÀIZ i XIQUÉS, Carles; VILARNAU, Joaquim: Canet. 36 (+12) hores de cançó i llibertat. Barcelona: Grup Enderrock, 2017

Idioma:

Català

Hores lectives:

30 hores

Dies i hora:

Dilluns de 18:00 a 20:00 hores

Febrer: 14, 21 i 28 Març:  7, 14, 21 i 28 Abril: 4 i 25 Maig:  2, 9, 16, 23 i 30 Juny: 6 de 2022

Lloc:

Aulari CRTTT – Escola de Teixits
Plaça Indústria, sn
03860 Canet de Mar (Barcelona)

 

Ponent:

Carles Sàiz. Professor-tutor  de la UNED Sènior de Canet de Mar

Inscripció:

Devolució de l’import de la inscripció: es farà la devolució de l’import per motius imputables al Consorci, per manca de matrícula, i per a qualsevol altre tipus de devolució caldrà presentar la petició degudament justificada.

Més informació al Centre:

UNED Canet de Mar
Edifici Vil·la Flora
Gavarra, s/n
03860 Canet de Mar (Barcelona)
93 795 46 25
info@canet.uned.es

Història de la Música: Períodes, estils i genis

Història de la Música: Períodes, estils i genis

Història de la Música: Períodes, estils i genis

La incidència de la música en el món occidental és un actiu important dins la cultura de la nostra civilització. Cal ser conscients de què la música ha representat i representa dins l’art i la cultura, del pes específic que té. La música és una de les arts alhora més utilitzada (cal no oblidar la incidència que té la música popular en la nostra societat), però segons com també és molt desconeguda, si ens referim a la poca acceptació que pugui tenir la música culta en segons quins estrats de la societat. Segurament aquest desconeixement és degut a aquest doble vessant que té: per una banda un fort component artístic, creatiu, sensorial i per l’altre un component tècnic-científic, que, sovint, l’allunya de les oïdes avesades a les tonades més populars i lleugeres.
Per això, creiem que és necessari insistir en el coneixement de les obres que, per la seva importància tant artística com històrica, han condicionat el desenvolupament de la història musical de la nostra cultura. També creiem que és importat a l’hora d’assimilar la rellevància i grandesa d’aquestes, fer esment als fets que van portar a fer que aquestes obres es creessin. La biografia de l’autor i, en molts casos els fets extramusicals que van propiciar aquestes obres o bé els que se’n van derivar, són molt importants a l’hora d’entendre-les, valorar-les i apreciar-les. També és important la incidència que la música ha tingut cap a les altres arts; cinema, pintura, literatura…
Desvetllar interès per una obra o per un autor concret sovint no només depèn d’una simple audició. En molts casos, i sobretot en obres complexes, descobrir les seves estructures formals, els seus secrets, les seves curiositats, el seu context històric, les causes que li van donar lloc i les seves singularitats farà que l’interès creixi exponencialment, no només per a aquella obra, sinó també pel gruix de les obres d’aquell compositor o del seu període.
Creiem doncs que l’assignatura “Ventall de músiques” pot ajudar a prendre consciència d’unes virtuts, d’uns valors, d’uns fets i d’uns personatges que s’han esdevingut en la història de la nostra civilització i que han ajudat a vertebrar-la. 

Estructurarem la matèria en tres blocs, un per a cada mes. A part de la matèria més específica, és a dir, del tractament de les obres des de diferents punts de vista, també es farà una introducció històrica tant del context (el període, els corrents artístics) com del compositor o temàtica en si. També es tractaran els fets extra-musicals que estan relacionats amb l’obra i que d’alguna manera ajuden a entendre i comprendre més el perquè de la seva existència i de la seva creació.

També es farà una introducció sobre el tipus d’obra que es tractarà tenint en compte la seva essència quant a gènere musical.

D’altra banda s’extrauran les parts més representatives i/o més il·lustratives de les obres per a fer-ne anàlisis des de diferents perspectives: formal, instrumental, melòdic, harmònic, etc.

OBJECTIUS:

 • Valorar els elements distintius de la cultura occidental
 • Valorar els elements distintius de la música occidental
 • Conèixer els fets i personatges més importants relacionats amb la música de la cultura occidental
 • Adquirir un substrat cultural i musical que ens ajudi a entendre l’evolució dels diferents estils i èpoques dins la història de la música
 • Crear interès per tot allò proper que té un valor artístic i cultural, donant èmfasi als fets i personatges pròpiament musicals.
 • Valorar la música com a element com a mitjà de comunicació i expressió personal i interpersonal
 • Aprofundir en la història de la música
 • Respectar tot fet musical valorant les manifestacions musicals d’èpoques diferents de l’actual
 • Reconèixer i valorar fets extra musicals que s’esdevenen en el context del fet pròpiament musical que es treballarà
 • Crear debats sobre el nostre patrimoni musical
 • Identificar els fets més representatius del nostre entorn musical
 • Descobrir el jazz com a un univers sonor capaç de proporcionar sensacions auditives i intel·lectuals interessants, subtils i emotives.
 • Descobrir i valora la incidència que la música ha tingut i té cap a les altres arts, sobretot en el cinema, la literatura i la pintura.
PROGRAMA

BLOC 1 (15 de febrer a 15 de març)

– La música en el Barroc (sessions 1, 2, 3, 4 i 5):

   – Introducció i fitxa històrica.

   – Característiques artístiques i estètiques del barroc.

   – Característiques musicals del barroc.

   – La música vocal en el barroc. Profana i religiosa.

   – El naixement de l’òpera i l’oratori.

   – La música instrumental en el barroc. Instruments. El concert. El naixement de l’orquestra.

   – El barroc a Catalunya.

   – L’arxiu musical de Canet de Mar. Tomàs Milans.

   – La figura de l’artista durant e barroc.

   – Personalitats destacables (músics i artistes) en el barroc.

BLOC 2 (22 de març a 26 d’abril):

– Johan Sebastian Bach / Georg Friedrich Händel (sessions 6, 7, 8, 9 i 10)

Estudi de  les obres més destacables de Bach i Händel des d’un punt de vista estilístic, instrumental i formal, sense deixar d’esmentar les textures i fets extra musicals que influeixen en la creació i també els derivats d’elles sense deixar de banda les seves biografies.

– Audicions i visualitzacions d’aquest material.

BLOC 3 (3 a 31 de maig)

– Pianistes després de Bill Evans, continuació –  (sessions 11, 12, 13 i 14): Revisió i estudi dels pianistes de jazz amb més incidència i influència des dels anys 80 dels segle passat fins als nostres dies, donant preferència als europeus.

– Concert-master de finals de curs (sessió 15).

BIBLIOGRAFIA

– Historia de la música occidental. Donald J. Grout (Alianza Música)

– Diccionari de la música. Roland de Candé (Edicions 62)

– Curso de formas musicales. J. Zamacois (Labor)

– Música 4. Rosa Alemany (Ed. Teide)

– Ludwig van Beethoven. Juan van den Eynde (Ediciones Rueda)

– Ludwig van Beethoven. Xose Aniñoa (Daimon)

– Beethoven. Emil Ludwig (Anaya)

– Chopin. Ana Nuño, J.C. Moreno, Josep Pascual. (Deutsche Grammophon)

– Música y palabras. Rafael Esteve (Océano)

– Vida y música de Bill Evans. Petter Pettinger (Globalrythm)

– Historias curioses del jazz. Lawrence Lindt (Ma non troppo)

– Miles Davis y Kind of Blue. Ashley Fahn (Trayectos)

– Miles, la autobiografia. Miles Davis / Quincy Troupe (Alba)

– Enciclopèdia “Maestros del jazz” (Planeta Agostini)

– Jazz. La historia completa. Julia Rolf (Ma non troppo)

– Historia del jazz moderno. Frank Tirro (Ma non troppo)

– Jazz. Merwin Cooke (Ediciones Destino)

– Cien Bandas sonores en la historia del cine. Roberto Cueto (Nuer)

– Enciclopèdia “Cinema & Música” (Salvat)

– Atlas de la música (Alianza Atlas)

– Música. Magda Güell, Lys Vilà (Barcanova)

– El lenguaje de la armonia. Lluís Vergés (Boileau)

– Stravinski. André Lischké (Espasa-Calpe)

– Els palíndroms musicals. Jesús Lladó Parellada (Dinsic.cat)

– Chopin. André Lavagne. Espasa-Calpe,S.A.

– Si Beethoven pogués escoltar-me. Ramon Gener. ARA llibres.

– L’amor et farà immortal. Ramon Gener. ARA llibres.

– Como si tuviera alas. Las memorias perdidas. Chet Baker. Literatura Ramdon House.

– Los Beatles inédito. Hugh Fielder. H Kliczkowski-Onlybook, S.L.

– Lluís Llach. Poesia y cançons. Lluís Llach.

– Para entender la música. Manuel Valls.

– Eduard Toldrà, músic. Manuel Capdevila.

– Musicofília. Relatos de música y cerebro. Oliver Sacks.

– Como si tuviera alas. Chet Baker.

– Música. La historia visual definitiva.DK

– Música y cultura. Cristobal Halfter+3. Edelvives.

– Una historia de la música. Lucien Rebatet. Omega.

– Victoria. Josep Cercós, Josep Cabré. Espasa-Calpe.

 

Idioma:

Català

Hores lectives:

30 hores

Dies i hora:

Dimarts de 18:00 a 20:00 hores

Febrer: 15 i 22 Març: 1, 8, 15, 22 i 29  Abril: 5, 19 i 26 Maig:  3, 10, 17, 24 i 31  de 2022

Lloc:

Aulari CRTTT – Escola de Teixits
Plaça Indústria, sn
03860 Canet de Mar (Barcelona)

 

Ponent:

Xavier Dotras. Professor-tutor  de la UNED Sènior de Canet de Mar

Inscripció:

Devolució de l’import de la inscripció: es farà la devolució de l’import per motius imputables al Consorci, per manca de matrícula, i per a qualsevol altre tipus de devolució caldrà presentar la petició degudament justificada.

Més informació al Centre:

UNED Canet de Mar
Edifici Vil·la Flora
Gavarra, s/n
03860 Canet de Mar (Barcelona)
93 795 46 25
info@canet.uned.es

Francès: Français practique du quotidien

Francès: Français practique du quotidien

Francès: Français practique du quotidien

Aquest curs va adreçat a totes aquelles persones que ja tenen alguna noció de francès, encara que sigui molt bàsica.
La finalitat que es persegueix, és la de poder expressar-se amb una certa fluïdesa en situacions d’àmbit quotidià i de poder entendre de manera general informacions, orals i escrites, que ens trobaríem en un àmbit domèstic i funcional, com per exemple en reservar una habitació d’hotel, quan es va a un comerç o a un restaurant…
La llengua que presentarem per tant serà de caràcter pràctic i d’ús quotidià.
També tractarem tots aquells aspectes socioculturals que van immersos en l’ús d’aquesta llengua i de la seva cultura com podrien ser per exemple, festivitats, costums, països que formen part del món de la Francophonie, algunes cançons ….
Per assolir tot això, treballarem la Comprensió i Expressió Oral (CO i EO), i la Compressió i Expressió Escrita (CE i EE). A partir dels diferents temes tractats (es presenten en l’apartat 5. Continguts), en cada sessió es duran a la pràctica activitats d’aquestes quatre competències.

Vivim en un món globalitzat i aprendre idiomes sempre resulta interessant. Suposa una obertura, no només pel que fa a aprenentatge cognitiu, sinó que també al submergir-nos en un altre context sociocultural, eixamplem el nostre punt de mira.
El francès, al ser una llengua llatina, resulta -d’inici- fàcil de comprendre. A més a més amb relativament poc temps ens permet adquirir una competència comunicativa suficient, la qual cosa, fa que el seu aprenentatge resulti motivador.
D’altra banda, és també una llengua fonèticament atractiva, amb un àmbit territorial força extens i proper. A més a més, les seves connotacions culturals, artístiques i històriques fan que el seu estudi sigui engrescador.
Conscients doncs de tots aquests factors, us proposem d’endinsar-vos en aquest nou curs.

OBJECTIUS:

1) Poder llegir pàgines d’Internet per informar-se i, si s’escau, comprar bitllets de tren/ avió
2) Ser capaços de desenvolupar-se en diferents comerços.
3) Saber iniciar una petita conversa, tant en l’àmbit familiar com informatiu, i concloure-la adequadament.
4) Consultar sense impediments de comprensió ofertes de viatges, reservar allotjaments (hotels o apartaments), sigui per escrit o de manera oral (conversant amb l’interlocutor).
5) Ser capaços d’orientar-se dins una ciutat o poble i demanar informació a qualsevol oficina de turisme sobre els diferents llocs d’interès, serveis i activitats.
6) Saber reservar taula en un restaurant, demanar un menú o plat de la carta i saber preguntar sobre els ingredients dels plats.
7) Saber expressar-se en una consulta mèdica si es viatja i també en una farmàcia.
8) Redactar correus electrònics per demanar informació o parlar amb coneguts.
9) Expressar oralment una idea, una opinió.
10) Aplicar els trets fonològics del francès a la producció oral
11) Conèixer aspectes socioculturals de la cultura francòfona en general.

PROGRAMA

SÉANCE 1 :

 • Bienvenue ! Saluer, se présenter et prendre congé
 • Motivations pour apprendre le français : situation de cette langue dans le monde.
 • Demander et dire son e-mail. L’alphabet
 • La possession, le verbe avoir.
 • L’accentuation en français et l’intonation.
 • Les consignes de la classe. Tutoiement / Vouvoiement
 • Les pronoms personnels sujet / les pronoms toniques
 • Les numéros de 0 à 100 en France, en Belgique et en Suisse.

SÉANCE 2 :

 • Demander ses coordonnés : nationalité, numéro de téléphone fixe et portable.
 • Le verbe être
 • La marque du masculin et féminin à l’oral et à l’écrit.
 • Nommer les pays. Les articles définis et indéfinis.
 • Dire le lieu où l’on habite et les langues parlées. Les verbes en ER.
 • Echanger des informations personnelles. L’interrogation 1
 • La liaison et l’élision.
 • Les nombres de 100 à 1000 000
 • La Tour Eiffel en chiffres.

SÉANCE 3

 • Présenter sa famille. Les adjectifs possessifs
 • Dire la profession.
 • Décrire et caractériser une personne : le physique, l’apparence et le caractère
 • Emploi de C’est / Il-Elle est pour décrire et présenter quelqu’un
 • Prendre contact par téléphone
 • Les formules de politesse
 • Le pronom on.
 • Les lettres finales muettes.

SÉANCE 4 :

 • Dire et demander ce qu’on aime.
 • L’accord et le désaccord : moi aussi / moi non plus, moi si, moi non.
 • Les loisirs : le verbe faire / jouer du
 • La forme négative
 • La soirée
 • Les saisons , les mois.
 • Le son ( y ) et (u )
 • La France et ses symboles

SÉANCE 5 :

 • Se débrouiller dans une ville : demander le chemin et indiquer la direction
 • Les lieux de la ville, les déplacements
 • La situation dans l’espace : quelques prépositions
 • L’impératif
 • Dire le pays où on habite : les prépositions en, à, au, aux pays
 • Les formules de politesse au conditionnel
 • Le verbe aller et les articles contractés.
 • Le futur proche.
 • Un week-end à Bruxelles.

SÉANCE 6

 • Acheter un billet de train. Les questions 2
 • Le verbe venir
 • Inviter, accepter et refuser une invitation
 • Fixer un rendez-vous
 • Les indicateurs de temps 1
 • Les verbes pouvoir et vouloir au présent
 • Rédiger des cartes postales, des mails et des messages courts amicales
 • Destinations touristiques Françaises

SÉANCE 7

 • Problèmes de santé. Lexique de la santé et des médicaments.
 • L’impératif 2 : forme affirmative et négative
 • Le présent continu
 • La place de l’adverbe
 • La modification de l’adjectif : un peu,assez,très,extrêmement.
 • Conseiller : il faut, devoir et pouvoir +infinitif ( p.86 Inspire )
 • Les voyelles nasales

SÉANCE 8

 • Parler de ses activités/ décrire son quotidien
 • Les verbes pronominaux au présent
 • La fréquence : jamais, parfois, souvent, toujours.
 • Les moments de la journée
 • Le verbe finir, sortir, partir et dormir au présent.
 • Les fêtes et les traditions en France. Quelques curiosités.

SÉANCE 9 et 10

 • Demander et donner des informations sur les aliments : savoir faire des achats
 • L’expression de la quantité 
 • Les articles partitifs
 • Le pronom en
 • Demander / donner le prix et réagir.
 • Le lexique des aliments et des différents types de commerces.
 • Faire une recette : les ustensiles de cuisine et les appareils électroménagers
 • Réserver une table dans un restaurant et commander un menu ou un plat à la carte.
 • Savoir demander des renseignements sur les plats.

SÉANCE 11

 • Faire du shopping : lexique des vêtements, accessoires et chaussures
 • Caractériser un vêtement / accessoire.
 • La place de l’adjectif
 • Donner une appréciation positive ou négative.
 • Le verbe essayer.
 • Les adjectifs et les pronoms démonstratifs
 • Écrire une petite annonce pour vendre un vêtement.

SÉANCE 12 :

 • Communiquer de façon simple dans des échanges commerciaux : hôtellerie, l’aéroport, logement.
 • Résoudre des problèmes à l’hôtel
 • Lexique des transports, station-service, hôtel et logement.
 • Prononciation s / z
 • «  L’échange des maisons « 
 • La Francophonie

SÉANCE 13 et 14

 • Savoir parler de son expérience et raconter des événements passés
 • Le passé composé avec avoir et être (forme affirmative et négative)
 • Les expressions temporelles : déjà, pendant, encore, il y a
 • Rédiger une courte biographie.
 • La passionnante vie de Coco Chanel

SÉANCE  15

 • La comparaison, les expressions comparatives.
 • Introduction à l’imparfait
 • La météo
 • Vocabulaire sur les vacances et la plage.
 • La ville de Montréal.
BIBLIOGRAFIA i WEBGRAFIA
 • Inspire 1. Version Espagne. Edition Hachette
 • Génération Lycée 1. Edition Santillana Français. Didier Français Langue Étrangère.
 • Vite et Bien A1 – A2 Méthode rapide pour adultes. Edition Clé International
 • Français.com, méthode de français professionnel et des affaires. Edition Clé International
 • Grammaire en dialogues. Edition Clé International
 • Grammaire progressive du français. Niveau intermédiaire. Edition Clé International
 • Grammaire pratique du français. Edition Hachette

SITES WEB

 • http://www.wordreference.com
 • http://www.rfi.fr
 • http://www.tv5monde.com
 • http://www.scoop.it/t/passion-fle
 • http://www.lepointdufle.net
 • https://www.francaisavecpierre.com/
 • http:// lyric gaps

Hores lectives:

30 hores

Dies i hora:

Dimecres de 18:00 a 20:00 hores

Febrer: 16 i 23 Març: 2, 9, 16, 23 i 30  Abril: 6,  20 i 27 Maig:  4, 11, 18 i 25 Juny: 2  de 2022

Lloc:

Aulari CRTTT – Escola de Teixits
Plaça Indústria, sn
03860 Canet de Mar (Barcelona)

 

Ponent:

Mònica Casas. Professora-tutora  de la UNED Sènior de Canet de Mar

Inscripció:

Devolució de l’import de la inscripció: es farà la devolució de l’import per motius imputables al Consorci, per manca de matrícula, i per a qualsevol altre tipus de devolució caldrà presentar la petició degudament justificada.

Més informació al Centre:

UNED Canet de Mar
Edifici Vil·la Flora
Gavarra, s/n
03860 Canet de Mar (Barcelona)
93 795 46 25
info@canet.uned.es

Anglès: English Conversation

Anglès: English Conversation

Anglès: English Conversation

We will use very simple phrases and expressions to help students with their English speaking & accurate pronunciation.

Farem servir frases i expressions molt simples per ajudar els estudiants a poder comunicar en anglès sense por i millorar el nivell d’anglès parlat, treballant la fluïdesa i ampliant el vocabulari en temes d’interès general

Un curs d’anglès adaptat especialment per a estudiants sèniors essencialment molt pràctic i funcional amb l’objectiu de proporcionar-los unes eines bàsiques perquè es puguin comunicar en anglès.

Un curs d’anglès en un entorn divertit i interactiu on els nous coneixements es puguin posar en pràctica mitjançant diferents activitats molt dinàmiques que despertin les habilitats cognitives principals com són la comprensió oral i escrita (listening and reading) i més especialment l’expressió oral (speaking ).

Així mateix, el curs comptarà amb una plataforma digital de suport on l’estudiant podrà trobar els continguts treballats en cada sessió així com una proposta setmanal d’activitats online per seguir practicant fora d’hores de classe.

Objectius:

Els objectius principals d’aquest curs són:

– Adquirir conceptes bàsics per poder comunicar-nos en anglès sense por

– Adquirir vocabulari i expressions útils del dia a dia

– Adquirir confiança comunicativa

– Millorar la pronunciació (phonemic chart & stress)

– Aprenentatge de l’anglès potenciant l’ús de recursos i eines TIC.

PROGRAMA

Programa

– Salutacions (presentacions).

– Parlar sobre rutines i activitats diàries.

– Parlar sobre el passat (preferències, i gustos).

– Parlar sobre les seves emocions (Feel, prefer, like, love, hate …).

– Descriure accions en present i passat.

– Parlar sobre les seves experiències, etc.

– Expressar habilitats i donar consells.

 • Introductions/Class syllabus
 • A time to remember: introducing yourself; talking about yourself; exchanging personal information; remembering your childhood; asking about someone’s childhood.
 • Talking about relationships, my memories, yearbooks, class awards
 • Caught in the rush: talking about transportation and transportation problems; evaluating city services; asking for and giving information.
 • Modern family trends; lifestyle changes; jobs
 • Time for a change! Describing positive and negative features; making comparisons; talking about lifestyle changes; expressing wishes.
 • Describing your neighborhood; comparing neighborhoods; jobs
 • I’ve never heard of that! Talking about food; expressing likes and dislikes; describing a favorite snack; giving instructions.
 • Describing foods; creating a menu and advertisement for a new restaurant
 • Going places: Describing vacation plans; giving travel advice; planning a vacation.
 • Creating schedules and negotiating time to meet; predicting your future; trip experiences
 • Complaints; household chores; requests; excuses; apologies.
 • Polite requests and giving advice
 • Reading and discussion/video clip and discussion
 • What’s this for? Describing technology; giving instructions; giving suggestions.
 • The role of technology today; possible merits and/or disadvantages; creating a web page

Let’s celebrate! Describing holidays, festivals, customs, and special events.

BIBLIOGRAFIA i WEBGRAFIA

Bibliografía bàsica

Murphy, R. Essential Grammar in Use (OUP)

Practice Makes Perfect: English Conversation, Premium Third Edition

 English: How to Speak English Fluently: Tips and Tricks for English Learners (English Edition)

Bill Green & Larisa Green. Practice Speaking English

Greet, J. Timesaver Beginner-Intermediate Listenings (Mary Glasgow Magazines)

Lathan Koenig, C. , Oxenden, C. English File Elementary (OUP)

Diccionaris online

gines web d’interès

 • http:/www./englisch-hilfen.de/en/exercises_list
 • http://www.learning.britishcouncil.org/en/grammar-exercises
 • http://www.ngllife.com/beginnerelementary

 

Blog del curs

https://new.edmodo.com/groups/uned-senior

Idioma:

Anglès

Hores lectives:

30 hores

Dies i hora:

Dijous de 18:00 a 20:00 hores

Febrer: 17 i 24 Març: 3, 10, 17, 24 i 31  Abril: 7,  21 i 28 Maig:  5, 12, 19 i 26 Juny: 2  de 2022

Lloc:

Aulari CRTTT – Escola de Teixits
Plaça Indústria, sn
03860 Canet de Mar (Barcelona)

 

Ponent:

Meritxell Moreno. Professora-tutora  de la UNED Sènior de Canet de Mar

Inscripció:

Devolució de l’import de la inscripció: es farà la devolució de l’import per motius imputables al Consorci, per manca de matrícula, i per a qualsevol altre tipus de devolució caldrà presentar la petició degudament justificada.

Més informació al Centre:

UNED Canet de Mar
Edifici Vil·la Flora
Gavarra, s/n
03860 Canet de Mar (Barcelona)
93 795 46 25
info@canet.uned.es

Psicologia: Qualitat de vida. El benestar, la clau de la felicitat

Psicologia: Qualitat de vida. El benestar, la clau de la felicitat

Psicologia: Qualitat de vida. El benestar, la clau de la felicitat​

“Qualitat de vida” quin concepte tan conegut i alhora tan desconegut. Tothom reconeix que el concepte “qualitat” està associat a un conjunt de característiques que fan que un producte sigui millor o pitjor. Per tant, quan parlem de qualitat de vida estem parlant d’un grup de característiques que ens fan millors o pitjors persones? Si em defineixo com una bona persona, tindré millor qualitat de vida? I seré més feliç?

Aquestes preguntes són les que volem respondre aquest any. Un any que continua emmarcat en una pandèmia mundial que ens dificulta molt pensar que tenim una vida de qualitat, i menys …. una vida feliç!

Martin Seligman és considerat com el precursor de l’estudi científic de les experiències i els trets positius de les persones. Així va començar el desenvolupament més acadèmic de la psicologia positiva, definida com l’estudi científic de fortaleses i virtuts humanes que permet una perspectiva més oberta del potencial i les capacitats de les persones. Aquestes capacitats són les eines que cada un de nosaltres tenim assolit un estat de benestar estable que ens acompanyi al llarg de la nostra vida i adonar-nos que aquesta satisfacció personal és, en definitiva, la felicitat que sempre hem estat buscant.

OBJECTIUS:

Els objectius que es volen treballar en aquesta assignatura són:
– Assolir coneixement teòric sobre els conceptes i temes centrals de psicologia positiva.
– Desenvolupar i fomentar el creixement personal.

PROGRAMA

Sessió 1: Què vol dir qualitat de vida? Com s’ enfoca el concepte ” Qualitat de vida” en psicologia positiva. El model PERMA de Selligman

Les següents sessions serviran per desenvolupar el model PERMA

Sessió 2: Emocions positives. Model Barbara Fredickson

Sessió 3: Identificar i potenciar les emocions positives (emocions relacionades amb present-passat-futur)

Sessió 4: EL Compromís: reconeixement de fortaleses i posar-les en pràctica

Sessió 5: Relacions positives: relació amb un mateix, amb els altres i amb el món.

Sessió 6: Relacions positives 2: Eines que afavoreixen  l’auto-coneixement

Sessió 7: Relacions positives 3: Eines de comunicació que afavoreixen la relació amb els altres i amb l’entorn.

Sessió 8: El Significat : treballar el sentit que té la vida més enllà de nosaltres. Definició de transcendència.

Sessió 9: El Propòsit: objectius i metes que ens podem plantejar segons els nostres valors.

Les següents sessions serviran per desenvolupar altres temes claus per afavorir el benestar personal.

Sessió 10: La compassió: entendre el sofriment de l’altre

Sessió 11: Intel·ligència emocional: capacitat de reconèixer les nostres emocions i gestionar-les.

Sessió 12: Competències socials : eines per afavorir la relació amb l’entorn.

Sessió 13: Pensament crític : anàlisis de les estructures del propi pensament que acceptem com a veritables per entendre la nostra vida quotidiana.

Sessió 14: La bellesa i l’expressió artística: exemple de recursos que permeten experimentar estats de benestar.

Sessió 15: repàs dels conceptes treballats durant el curs.

BIBLIOGRAFIA

“La auténtica felicidad”, de Martin E.P Seligman

“La ciència del bienestar: fundamentos de una psicologia positva”, de Carmeol Vázquez y Gonzlo Hervás.

“Psicologia positiva: la conciencia de la felicidad”. De Alan Carr.

“Educación emocional y bienestar” de Rafael Bizquerra.

Idioma:

Català

Hores lectives:

30 hores

Dies i hora:

Dilluns de 18:00 a 20:00 hores

Setembre: 27 Octubre: 4, 18 i 25 Novembre:  8, 15, 22 i 29 Desembre: 13 i 20 de 2021 Gener:  10, 17, 24 i 31 Febrer: 7 de 2022

Lloc:

Aulari CRTTT – Escola de Teixits
Plaça Indústria, sn
03860 Canet de Mar (Barcelona)

 

Ponent:

Montse Estalrich. Professora-tutora de la UNED Sènior de Canet de Mar

Inscripció:

Devolució de l’import de la inscripció: es farà la devolució de l’import per motius imputables al Consorci, per manca de matrícula, i per a qualsevol altre tipus de devolució caldrà presentar la petició degudament justificada.

Més informació al Centre:

UNED Canet de Mar
Edifici Vil·la Flora
Gavarra, s/n
03860 Canet de Mar (Barcelona)
93 795 46 25
info@canet.uned.es