Select Page
Comuniquem-nos en Anglès

Comuniquem-nos en Anglès

Comuniquem-nos en Anglès

Entre els múltiples efectes i beneficis que reporta l’aprenentatge d’una llengua estrangera un és, sens dubte, l’acostament a altres formes culturals, experiència que amplia els nostres horitzons i ens enriqueix. L’anglès en particular representa a més la possibilitat de comunicar-se amb un nombre ingent de persones, ja que aquest idioma ha arribat a ser la llengua franca del nostre temps. El nostre recorregut travessarà el contacte, la comprensió i la pràctica d’elements clau de l’anglès per desenvolupar un grau d’autonomia suficient en una comunicació en un primer nivell elemental.

PROGRAMA

Encara que el programa es caracteritzi per posseir una certa dosi de permeabilitat respecte dels continguts, en funció de les característiques del grup, sí que hi haurà aspectes ineludibles que es treballaran: 
– contextos comunicatius: activitats freqüents, converses sobre temàtiques senzilles, ordres i proposicions, invitacions, instruccions i peticions.

– vocabulari relatiu al viatge, temps lliure, cinema, televisió, música, ciutat, comerç, història, menjar i beure, esports, entre d’altres.

– aspectes gramaticals: present simple, past simple, present continuous, prepositions, quantifiers, comparative adjectives, superlatives, question words, object pronouns, countable and uncountable nouns.

Bibliografia General

Es faran servir recursos obtinguts de manuals com el English File (Elementary) o el Move (Elementary), activitats adaptades, pròpies i online

Hores lectives:

30 hores

Dies i hora:

Dijous de 18:00 a 20:00 hores

Febrer: 16, 23
Març:
2, 9, 16, 23, 30
Abril:
13, 20, 27
Maig:
4, 11, 18, 25
Juny:
1

Lloc:

UNED Cornellà de Llobregat
Centre Cultural Garcia Nieto
C/Mossèn Andreu, 15 3ª planta
08940 Cornellà de Llobregat

 

Idioma:

Català, castellà i anglès

Ponent:

Anna Fernández: professora-tutora de la UNED Sènior de Cornellà de Llobregat

Inscripció:

La inscripció s’ha de fer emplenant la butlleta i enviant-la al correu electrònic: info@cornella.uned.es

 

 

Més informació al Centre:

UNED Cornellà de Llobregat
Centre Cultural Garcia Nieto
C/Mossèn Andreu, 15 3ª planta
08940 Cornellà de Llobregat
93 376 70 11
info@cornella.uned.es

Introducció a les noves tecnologies en el món de la banca

Introducció a les noves tecnologies en el món de la banca

Introducció a les noves tecnologies en el món de la banca

L’evolució de les noves tecnologies ha traspassat tots el àmbits inclosa la banca. Avui en dia es important conèixer les eines tecnològiques (pàgines web,apps, etc..), les seves utilitats i riscos associats. Al llarg d’aquest curs analitzarem i realitzarem pràctiques mitjançant eines reals per tal que l’usuari aconsegueixi ser autònom en les seves tasques bancaries diàries. També analitzarem els riscos i problemàtiques a les que es pot trobar l’usuari i com evitar-les.

PROGRAMA
 1. Identificar les necessitats habituals d’un usuari a nivell bancari.

 2. Visió de l’entorn web i l’entorn app d’una entitat bancària

 3. Pràctica alta a l’entitat bancaria de cada usuari.

 4. Aprofundir en les usabilitats del l’entorn tecnològic

 5. Operativa bàsica bancària

 6. Com detectar el frau

 7. Que es una Fintech. Exemples.

Bibliografia General

Diferents webs bancàries.

Hores lectives:

30 hores

Dies i hora:

Dimarts de 18:00 a 20:00 hores

Febrer:14, 21, 28
Març: 7, 14, 21, 28
Abril: 11, 18, 25
Maig: 2, 9, 16, 23, 30

Lloc:

UNED Cornellà de Llobregat
Centre Cultural Garcia Nieto
C/Mossèn Andreu, 15 3ª planta
08940 Cornellà de Llobregat

 

Idioma:

Català

Ponent:

Vanessa Molina. Professora-tutora de la UNED Sènior de Cornellà de Llobregat

Inscripció:

La inscripció s’ha de fer emplenant la butlleta i enviant-la al correu electrònic: info@cornella.uned.es

 

Més informació al Centre:

UNED Cornellà de Llobregat
Centre Cultural Garcia Nieto
C/Mossèn Andreu, 15 3ª planta
08940 Cornellà de Llobregat
93 376 70 11
info@cornella.uned.es

Història dels instruments musicals II: instruments de corda

Història dels instruments musicals II: instruments de corda

Història dels instruments musicals II: instruments de corda

Des dels seus orígens, els éssers humans han fet música. Els primers sons van formar part dels seus rituals: per atreure la pluja, agrair la collita, avisar d’algun perill, per calmar els animals o per comunicar-se amb els integrants del grup. La seva funció utilitària i pràctica es transformà en font de plaer, fent de la música part indispensable de la humanitat i la millor medicina de l’ànima. Qui no es sent reconfortat de manera immediata, i transportat a una altra dimensió espiritual quan escolta música?.
Els instruments musicals són indispensables perquè es produeixi la música. Des dels primers vestigis primitius fins als més actuals, coneixerem els diferents instruments i estudiarem la seva evolució en el seu context històric, social i cultural. Ens aproparem als compositors més rellevants de la Història de la Música a través dels instruments que més van apreciar, i coneixerem les obres més paradigmàtiques de cadascun d’ells. I aprendrem a diferenciar els instruments a partir de l’audició.

PROGRAMA
 1. Els instruments de corda durant l’Edat Mitjana i el Renaixement. Mandolina. Saltiri. Viola. Viola de roda

 2. Corda polsada. Llaüt. Arxillaüt. Tiorba. Guitarra

 3. Corda amb teclat (I). Clavicordi. Virginal. Clavicèmbal

 4. Corda amb teclat (II). Pianoforte (I)

 5. Corda amb teclat (II). Pianoforte (II)

 6. Els instruments d’arc (corda fregada) durant l’Edat Mitjana i el Renaixement. Viola d’amore. Viola da braccio. Viola de gamba

 7. Corda fregada (I). Violí (I)

 8. Corda fregada (II). Violí (II)

 9. Corda fregada (III). Viola. Violoncel. Contrabaix

 10. Corda fregada (IV). Quartet de corda

 11. La veu (I)

 12. La veu (II)

 13. La veu (III)

 14. Instruments electrònics. Instruments i cinema: els efectes especials

 15. Sortida al Museu de la Música

Bibliografia General

Història general de la Música

Alsina, Pep & Sesé, Frederic. La música y su evolución. Historia de la música con propuestas didácticas y 49 audiciones. Llibre i 2 CD. Ed. Graó. 2000

Burrows, John. Música clásica. Guías visuales Espasa. Editorial Espasa, 2006

Comellas, José Luis. Historia sencilla de la música. Ediciones Rialp. 2008

Grout, Donald J. & Palisca, Claude V. Historia de la música occidental I i II. Dos volums. Alianza Música. 1997

Michel, Ulrich Atlas de música I i II. Dos volums. Alianza editorial. 1998

Pérez Gutiérrez, Mariano. Comprende y ama la música. Sociedad general española de librería. 1992

Schonberg, Harold C. Los grandes compositores. Ed. Ma non troppo. 2007

Sadie, Stanley. Guía Akal de la música. Akal Música. 2000

Història de la música per períodes

Diferents autors. Història de la música. Dotze volums que es venen per separat. Editorial Turner Música

Downs, Philip G. La música clásica. Editorial Akal Música. 1998 (1992)

Morgan, Robert P. La música del siglo XX. Akal Música. 1999 (1994)

Plantinga, León. La música romántica. Editorial Akal Música. 1992 (1984)

Rosen, Charles. El estilo clásico: Haydn, Mozart, Beethoven. Alianza Música. 1999 (1971)

Rushton, Julian. Música clásica. Ediciones Destino. 1998 (1986)

Whittall, Arnold. Música romántica. Ediciones Destino. 2001 (1987)

Instruments musicals

Abrashev, Bozhidar & Gadjev, Vladimir. Enciclopedia ilustrada de los instrumentos musicales. Ed. Könemann

Cantus. Diccionario de Instrumentos de la Edad Media y el Renacimiento. 2 CD amb composicions de l’Edat Mitjana i el Renaixement que inclouen instruments de l’època ordenats per famílies instrumentals. 2002

Harmonia Mundi. Le jeu des instruments. Un jeu de mémoire. Joc de memòria visual que inclou imatges pictòriques d’instruments musicals de totes les èpoques, amb una peça musical per a cada imatge. 2008

Maideu i Puig, Joaquim. Instruments musicals. Eumo Editorial. 1995

Ricercar. Guide des instruments anciens. Guia d’instruments musicals que inclou un llibre de 200 pàgines amb fotografies, des de l’Edat Mitjana fins al Classicisme, i 8 CD amb exemples de cada instrument. 2009

Tranchefort, François-René. Los instrumentos musicales en el mundo. Alianza Música. 1994

Estética musical

Fubini, Enrico. La estética musical desde la Antigüedad hasta el siglo XX. Alianza Editorial. 1999

Diccionaris

Pérez, Mariano. Diccionario de la música y los músicos. Ed. Istmo. 2000

Randel, Don Michael. Diccionario Harvard de música. Alianza Diccionarios. 2006

Tranchefort, François-René. Guía de la música de cámara. Alianza Diccionarios. 2002

Tranchefort, François-René. Guía de la música sinfónica. Alianza Diccionarios. 2002

Hores lectives:

30 hores

Dies i hora:

Dimarts de 18:00 a 20:00 hores

Febrer:14, 21, 28
Març: 7, 14, 21, 28
Abril: 11, 18, 25
Maig: 2, 9, 16, 23, 30

Lloc:

UNED Cornellà de Llobregat
Centre Cultural Garcia Nieto
C/Mossèn Andreu, 15 3ª planta
08940 Cornellà de Llobregat

 

Idioma:

Català

Ponent:

Verónica Maynés. Professora-tutora de la UNED Sènior de Cornellà de Llobregat

Inscripció:

La inscripció s’ha de fer emplenant la butlleta i enviant-la al correu electrònic: info@cornella.uned.es

 

Més informació al Centre:

UNED Cornellà de Llobregat
Centre Cultural Garcia Nieto
C/Mossèn Andreu, 15 3ª planta
08940 Cornellà de Llobregat
93 376 70 11
info@cornella.uned.es

L’aventura d’estimar-nos. Potenciar l’autoestima

L’aventura d’estimar-nos. Potenciar l’autoestima

L’aventura d’estimar-nos. Potenciar l’autoestima

L’autoestima o l’art d’estimar-nos a nosaltres mateixos és una necessitat bàsica i, alhora, una de les grans lliçons oblidades de la vida. De fet, la majoria dels nostres problemes, dificultats i conflictes personals i interpersonals, troben la seva arrel en una autoestima insana.

Deia Abraham Maslow que “la satisfacció de la necessitat d’autoestima condueix a sentiments d’autoconfiança, vàlua, força, capacitat i suficiència, de ser útil i necessari en el món”. És per això que volem, amb aquest curs, iniciar-vos en la meravellosa aventura de conèixer-nos, de (re) descobrir-nos, d’acceptar-nos, de respectar-nos, de valorar-nos per aconseguir estimar-nos com ens mereixem. 

Al llarg d’aquest petit viatge, desvetllarem quins misteris s’amaguen sota el concepte de autoestima i aprendrem posar consciència en la relació que mantenim amb nosaltres mateixos/xes. Des d’aquí, podrem calibrar la “salut” de la nostra autoestima com a punt de partida per anar recorrent l’itinerari que ens permeti saber què la nodreix, què la potencia i com hem de tenir-ne cura i protegir-la. Així com, també identificarem quins són els factors que poden posar-la en perill i aprendrem estratègies que ens ajudin a gestionar-los adaptativament.

I, per poder gaudir d’aquesta enriquidora aventura, en aquest curs aprendrem i treballarem de manera pràctica i dinàmica, combinant el marc teòric bàsic amb experiències vivencials, tant a nivell personal com grupal.

PROGRAMA

El  programa d’aquest curs parteix del dinamisme necessari per adaptar-nos a la realitat i les característiques del grup. Anirem combinat els diferents elements teòrics bàsics amb activitats i exercicis personals i/o grupals per treballar-los i portar-los a la pràctica vivencial.

Els temes a tractar transcorreran al llarg de les sessions segons el ritme marcat per l’alumnat, l’evolució de les pràctiques realitzades i dels debats generats, així com de les necessitats que vagin sortint durant les classes.

El plantejament inicial seria:

1.- El concepte d’autoestima.

1.1.- Definició, consideracions importants i tipologies. Autoestima sana.

1.2.- AutoAmor: respecte, valoració i validació, acceptació i autocura.

1.3.- Autoestima física, autoconcepte, autovaloració i competència sexual. Seguretat personal.

1.4.- Test de Rosenberg: autoavaluació de la nostra autoestima

2.- Elements que defineixen una autoestima sana.

2.1.- Respectar-nos per fer-nos respectar. Posar límits. Saber dir NO.

2.2.- Autoconeixement i autenticitat: el valor de ser qui som sense por i lliures del “què diran”. Autoconfiança i seguretat personal.

2.3.- Expressar el que necessitem, desitgem o volem sense sentir-nos malament. Saber demanar ajuda.

2.4.- No jutjar-nos. El diàleg intern positiu. Autovalidació i capacitació.

2.5.- Dedicar-se temps: soletat escollida i positiva, autocura, descans i activitats nutritives emocionalment.

2.6.- Relacions sanes, enriquidores, conscients i de qualitat.    

3.- L’autoconeixement

3.1.- Intel·ligència emocional intrepersonal i interpersonal.

3.2.- Qui sóc? Qui creuen que sóc? Qui voldria ser?

3.3.- Capacitats i potencialitats.

3.3.- Del jo al nosaltres: Els altres ens tracten com nosaltres ens tractem. Allò que permetem ho promovem. Respectar-nos, valorar-nos, acceptar-nos i estimar-nos per ser respectats, valorats, acceptats i estimats/des.

4.- Dinamitadors de l’autoestima i com gestionar-los.

4.1.- Jutjar-nos: l’automaltracte físic, mental i emocional.

4.2.- Diàleg intern: com ens parlem?

4.3.- Creences limitants heretades i adquirides.

4.4.- Pors que ens impedeixen ser persones autèntiques: a ser rebutjats, a patir, a la soledat…

5.- Potenciem la nostra autoestima. Inventari d’accions.

5.1.- Estratègies concretes i recursos específics per treballar i potenciar l’autoestima a tots els nivells.

5.2.- Accions quotidianes d’autoamor i autocura

Bibliografia General
 • ALONSO PUIG, MARIO, Resetea tu mente. Descubre de lo que eres capaz, Ed. Espasa, 2021.
 • ALONSO PUIG, MARIO, Tus tres superpoderes para lograr una vida más sana, próspera y feliz, Booket, 2021.
 • BERNTSSON, ELIAS & ARAKCHIYSKA, INA, 15 claves para una autoestima indestructible. Mestas Ediciones, 2013.
 • BRANDEN, NATHANIEL, Cómo mejorar su autoestima, Paidós Ibérica, 2010.
 • BRANDEN, NATHANIEL, Los seis pilares de la autoestima, Paidós Ibérica, 2011.
 • BRANDEN, NATHANIEL, El respeto hacia uno mismo: como vencer el temor a la desaprobación de los demás, el sentimiento de culpa y la inseguridad, Paidós ibérica, 2011.
 • BOLINCHES, ANTONI, El secreto de la autoestima. Una nueva teoría de la seguridad personal, Ediciones B, 2015.
 • BONET, JOSÉ VICENTE, Sé amigo de ti mismo: manual de autoestima, Sal Terrae, 1997.
 • BOURBEAU, LISE, Sanación de las cinco heridas, Sirio, 2017.
 • BROWN, RENE, Los dones de la imperfección, Gaia Ediciones, 2019.
 • CASTANYER, OLGA, La asertividad: expresión de una sana autoestima, Desclee de Brouwer, 2014.
 • CASES, FERRAN & TELLER, SARA, El cerebro de la gente feliz: Supera la ansiedad con ayuda de la neurociencia, Grijalbo, 2021
 • CHARUCA, Jefa de tu vida. Penguin Random House, 2019.
 • CHICA, LAURA, Confía. Todo está bien, Aguilar, 2022.
 • CHICA, LAURA, Descubre cómo amarte y vive la historia de amor más bonita e tu vida, Ed. Aguilar, 2020.
 • CHICA, LAURA, ¿Quién eres tú? Descubre Tu Mayor Tesoro: Tú Mismo, Alienta Editorial 2013.
 • CONANGLA, M.MERCÉ, Las crisis emocionales: la inteligencia aplicada a situaciones límites, Amat Editorial, 2014.
 • CONANGLA, M.MERCÉ; SOLER, JAUME, La ecología emocional, Amat Editorial, 2015.
 • CONGOST, SILVIA, Autoestima automática. Cree en ti ya alcanza tus metas, Zenit, 2015.
 • CASAFONT, ROSA, Viaje a tu cerebro emocional, Ediciones B, 2014.
 • DYER, WAYNE, Tus zonas erróneas: Guía para combatir las causas de la infelicidad, Debolsillo, 2010.
 • ESCLAPEZ, MARÍA, Me quiero, te quiero: Una guía para desarrollar relaciones sanas (y mejorar las que ya tienes), Bruguera, 2022.
 • FISHER, ROBERT, El caballero de la armadura oxidada, Obelisco, 2005.
 • FORNER, ROSETTA, Soy lo mejor que me ha pasado. El arte de aprender a ser feliz y a estar feliz, RBA Bolsillo, 2019.
 • GAONA, MIGUEL, Poderosa autoestima. Los secretos de las mujeres que se aman a sí mismas, La esfera de los libros 2021.
 • GRAD POWERS, MARCIA, La princesa que creía en los cuentos de hadas, Obelisco, 2019.
 • GOLEMAN, DANIEL, Inteligencia emocional, Ed. Kairos, 2000.
 • GOMÀ, HERMÍNIA, Autoestima para vivir. Como confiar en ti mismo y lograr lo que deseas, Paidós, 2018.
 • GÓMEZ, JESSICA, Come chocolate y no discutas con idiotas: 52 tips para la paz mental, Ed. Planeta, 2019.
 • GONZÁLEZ, ANABEL, Lo bueno de tener un mal día: Cómo cuidar de nuestras emociones para estar mejor, Booket, 2021.
 • HAY, LOUISE, Ámate a ti mismo. Urano, 2012.
 • LEE PATEL, MEERA, Todo empieza aquí. Un diario para conocerte mejor. Penguin Random House, 2017.
 • LOGAN, MEGAN, Ámate. Libro de ejercicios para mujeres. Edaf, 2022.
 • McKAY, MATTHEW & FANNING, PATRICK, Cómo elevar, mejorar y mantener una sana autoestima, Ed. Sirio, 2017.
 • MEDIALDEA, ANA BELÉN, Las 5 estaciones de la autoestima. Planeta, 2022.
 • NEFF, KRISTIN, Sé amable contigo mismo: El arte de la compasión hacia uno mismo, Paidós, 2016.
 • NIEVES, RUTH, Cree en ti. Descubre el poder de transformar tu vida. Planeta, 2017.
 • NIEVES, RUTH, Naciste para disfrutar: Sexualidad, espiritualidad y relaciones conscientes, Planeta, 2019.
 • NIEVES, RUTH, El amor de tu vida: De la esclavitud del miedo a la confianza plena en el amor. Planeta, 2018.
 • PRIETO, IRENE, La autoestima. Quiérete, aprende de tus fracasos y disfruta de tus éxitos, San Pablo, 2015.
 • POLETTI, ROSETTE, Cuaderno de ejercicios para aumentar la autoestima, Terapias Verdes, 2016.
 • PUNSET, ELSA, Brújula para navegantes emocionales, Ed. Aguilar, 2008.
 • RAMÓN-CORTÉS, FERRAN, La isla de los 5 faros, Ed. Planeta, 2014
 • RAMÓN-CORTÉS, FERRAN, La química de las relaciones, Ed. Planeta, 2013.
 • RISO, WALTER, Enamórate de ti: el valor imprescindible de la autoestima, Planeta, 2014.
 • ROJAS ESTAPÉ, MARIÁN, Cómo hacer que te pasen cosas buenas, Planeta, 2018.
 • ROJAS MARCOS, LUÍS, ¿Quién eres? De la personalidad a la autoestima, Temas de Hoy, 2001.
 • ROJAS MARCOS, LUÍS, La autoestima. Nuestra fuerza secreta, Espasa Libros, 2009.
 • SATIR, VIRGINIA, En Contacto Íntimo: Cómo lograr una relación auténtica con uno mismo y con los demás, Neo Person, 2015.
 • ROSENBERG, MARSHALL B., Comunicación No Violenta. Un lenguaje de vida, Ed. Gran Aldea Editores,
 • SEVA, NOEMÍ, Ámate, y mucho. Planeta, 2022.
 • SCHIRALDI, GLENN R., Diez soluciones simple para elevar la autoestima, Lectorum, 2016.
 • SCHIRALDI, GLENN R., Manual para potenciar la autoestima, Obelisco, 2017.
 • TORRABADELLA REINOSO, PAZ, Cómo desarrollar la inteligencia emocional, Ed. Océano Ámbar, 2006.
 • VICENT BERLANGA, PAULA, Amar (me), Psicología Paula Vicent Berlanga (autoedición), 2021.
 • VILAS GARRO, BEATRIZ, Inteligencia emocional (Torpes 2.0), Ed. Anaya Multimedia 2014.
 • VILASECA, BORJA, Encantado de conocerme. Comprende tu personalidad a través del Eneagrama, Debolsillo, 2020.

Hores lectives:

30 hores

Dies i hora:

Dimarts de 18:00 a 20:00 hores

Febrer:14, 21, 28
Març: 7, 14, 21, 28
Abril: 11, 18, 25
Maig: 2, 9, 16, 23, 30

Lloc:

UNED Cornellà de Llobregat
Centre Cultural Garcia Nieto
C/Mossèn Andreu, 15 3ª planta
08940 Cornellà de Llobregat

 

Idioma:

Català

Ponent:

Batriz López. Professora-tutora de la UNED Sènior de Cornellà de Llobregat

Inscripció:

La inscripció s’ha de fer emplenant la butlleta i enviant-la al correu electrònic: info@cornella.uned.es

 

Més informació al Centre:

UNED Cornellà de Llobregat
Centre Cultural Garcia Nieto
C/Mossèn Andreu, 15 3ª planta
08940 Cornellà de Llobregat
93 376 70 11
info@cornella.uned.es

Què fem? Ens alimentem o ens nodrim? Les bases d’una bona alimentació

Què fem? Ens alimentem o ens nodrim? Les bases d’una bona alimentació

Què fem? Ens alimentem o ens nodrim? Les bases d’una bona alimentació

Segurament haureu sentit a parlar molts cops sobre l’alimentació i la nutrició. Però, sabeu realment quina diferencia existeix entre els dos conceptes? 

En aquest curs treballarem les diferències i quina és la relació entre totes dues. Aprendrem els diferents components dels aliments, tant els nutritius com els no nutritius. Veurem tots els grups d’aliments que existeixen i què ens aporta cadascun d’ells. Esbrinarem com es calculen les necessitats energètiques d’una persona i com s’han de repartir les calories diàries per tenir una dieta equilibrada. Parlarem dels diferents mètodes de conservació que existeixen per fer que els aliments durin més temps  i realitzarem 1 sortida al mercat de la boqueria per conèixer aliments tant de proximitat com aliments d’altres països i les seves propietats.

PROGRAMA
 1. Bromatologia, alimentació i nutrició
 2. Components dels aliments i classificació
 3. Macronutrients: Hidrats de carboni, lípids i proteïnes
 4. Micronutrients: Vitamines, minerals i aigua
 5. Components no nutritius dels aliments
 6. Necessitats nutricionals: necessitats energètiques i piràmide dels aliments
 7. Additius alimentaris: colorants, conservants, antioxidants, edulcorants, potenciadors de sabors.
 8. Mètodes de conservació dels aliments.
 9. Toxiinfeccions alimentàries
 10. Etiquetatge nutricional

A part de les classes magistrals, es realitzaran 3 tallers de caràcter pràctic on es treballaran alguns aspectes dels temes realitzats durant el curs: 

 1. Càlcul de les necessitats energètiques personals i quins aliments ens poden aportar els nutrients que necessitem.
 2. Visita al mercat de la Boqueria
 3. Lectura i aprenentatge sobre l’etiquetatge nutricion
Bibliografia General
 • CESNID (2008): Tablas de composición de alimentos por medidas caseras de consumo Ed. McGraw-Hill,Madrid.
 • MOREIRAS, ; CARBAJAL,A.;CABRERA,L.; CUADRADO,C. (2006):Tablas de composición de alimentos. Ediciones Pirámide, Madrid.
 • ASTIASARÁN, ; LACERAS, B.; ARIÑO, A.; MARTÍNEZ, A.(2003) Alimentos y nutrición en la pràctica santiraria. Díaz de Santos. Madrid.
 • BELLO GUTIÉRREZ, (2005). Calidad de vida, alimentos y salud humana.
 • KUKLINSKI, (2003). Nutrición y Bromatología. Omega. Barcelona.
 • MAHAN, L.K.; ESCOTT-STUMP, S. (2009). Krause Dietoterapia. 12ª ed. Elsevier Masson,
 • SOCIEDAD ESPAÑOLA DE NUTRICIÓN COMUNITARIA (SENC): “Guías alimentarias para la población española”. IMC&C, S.A. Madrid (2001).
 • SALAS-SALVADÓ, et al. (2008). Nutrición y Dietética Clínica. 2ª ed. Elsevier Masson, Barcelona.

Hores lectives:

30 hores

Dies i hora:

Dijous de 18:00 a 20:00 hores

Febrer: 16, 23
Març:
2, 9, 16, 23, 30
Abril:
13, 20, 27
Maig:
4, 11, 18, 25
Juny:
1

Lloc:

UNED Cornellà de Llobregat
Centre Cultural Garcia Nieto
C/Mossèn Andreu, 15 3ª planta
08940 Cornellà de Llobregat

 

Idioma:

Català

Ponent:

Carme Ferrer: professora-tutora de la UNED Sènior de Cornellà de Llobregat

Inscripció:

La inscripció s’ha de fer emplenant la butlleta i enviant-la al correu electrònic: info@cornella.uned.es

 

 

Més informació al Centre:

UNED Cornellà de Llobregat
Centre Cultural Garcia Nieto
C/Mossèn Andreu, 15 3ª planta
08940 Cornellà de Llobregat
93 376 70 11
info@cornella.uned.es