Select Page
Pedagogia de la Mort a l’etapa d’Educació Infantil 0-6

Pedagogia de la Mort a l’etapa d’Educació Infantil 0-6

Pedagogia de la Mort a l’etapa d’Educació Infantil 0-6

La mort és part indissociable de la vida i una qüestió tan natural com tabú a la nostra societat. Més enllà de la finitud de la vida biològica i l’existència, entenem la mort com quelcom més ampli, vinculat a la pèrdua, al canvi, a la transició de la persona, les cultures i la societat. La Pedagogia de la Mort és un enfocament educatiu que es preveu transversal i que pretén la normalització i naturalització de la pèrdua i el dol, contribuint al desenvolupament de l’infant i a l’assoliment de competències emocionals. Què és la mort? Què és la Pedagogia de la Mort? Com l’apliquem a l’escola? Què ens aporta? Donarem resposta a aquestes preguntes i obtindrem eines i recursos per a la pràctica educativa.

Objectius:

 • Analitzar els conceptes vinculats a la mort i el dol.
 • Conèixer què és la Pedagogia de la Mort i els seus enfocaments.
 • Reconèixer situacions de la pròpia pràctica educativa a l’etapa 0-6 en les quals la Pedagogia de la Mort té cabuda o s’aplica.
 • Conèixer diferents estratègies i recursos per a l’aplicació de la Pedagogia de la Mort a l’escola 0-6.
 • Reflexionar envers l’acompanyament del dol a infants, famílies i en si de l’equip.

A qui va adreçat:

Estudiants o professionals de l’educació Infantil, educació social, monitors i monitores de lleure, famílies i qualsevol persona interessada en el tema.

Metodologia:

Presencial al nostre centre de Barcelona o en diferit, mitjançant l’enviament de la gravació de les sessions als estudiants.

PROGRAMA
 1. Conceptes. Pedagogia de la Mort i el Dol. Les morts.
 2. Enfocament evolutiu, preventiu i pal·liatiu de la Pedagogia de la Mort.
 3. El dol en els diferents etapes de la vida.
 4. Situacions de dol a l’escola bressol i 3-6. Infants, famílies, equip.
 5. Aplicació de la Pedagogia de la Mort al 0-3 i 3-6 des de l’enfocament evolutiu i preventiu. Tot allò que fem i no en som conscients. Tot allò que podríem fer conscientment.
 6. Acompanyament del dol. Infants, famílies i equip. Qüestions a tenir en compte.
 7. Experiències compartides envers la mort i el dol (transversal)

Idioma:

Català

Hores lectives:

5 hores

Dies i hora:

Dimarts de 17:30 a 20:00 hores

18 i  25 d’abril de 2023

Lloc:

UNED Barcelona
Av. Rio de Janeiro, 56-58
08016 – Barcelona

 

Ponent:

Laia Pinilla és TEI, pedagoga (col. 2075) i màster en Psicopedagogia. Treballa en la coordinació tècnica de serveis educatius destinats a petita infància i famílies, principalment, en l’etapa 0-3, i com a tutora del centre associat de la UNED Sant Boi d’assignatures de grau de Pedagogia i Educació Social. Assessora de lactància i criança a Lactamater i La Cirereta. Secretària i assessora pedagògica a VibrAcccions, associació cultural i socioeducativa.
Autora del bloc Cosetes de no res, relacionat amb l’àmbit pedagògic i de la criança. Des de la primavera del 2020, forma part de la Xarxa d’Experts del Col·legi de Pedagogia en l’àmbit de petita infància i família.

Inscripció:

Devolució de l’import de la inscripció: es farà la devolució de l’import per motius imputables al Consorci, per manca de matrícula, i per a qualsevol altra tipus de devolució caldrà presentar la petició degudament justificada

Per a més informació:

UNED Barcelona
Av. Rio de Janeiro, 56-58
08016 Barcelona
93 396 80 59
activitats@barcelona.uned.es