Select Page
Introducció a la contractació pública

Introducció a la contractació pública

Conferència:

Introducció a la contractació pública

Aquesta activitat té com a objectiu oferir una primera aproximació a l’àmbit de la contractació pública i conèixer els aspectes normatius bàsics, així com els principals tipus de procediments de contractació i  les fases d’aquests.

 

Adreçat a  tota persona que vulgui tenir coneixements bàsics sobre contractació pública i a aquells estudiants del grau de dret, ciències polítiques o ciències jurídiques de les Administracions Públiques que desitgin ampliar els seus coneixements de dret administratiu. No són necessaris coneixements previs, malgrat que és recomanable posseir nocions de dret administratiu.

 

Es tocaran temes com:

  • Normativa destacada en Contractació Pública
  • Tipus de procediments i fases.
  • Breu análisi d’un Plec de Clàusules Administratives i d’un Plec de Prescripions Tècniques
  • El recurs especial en matèria de contractació pública.

 

Idioma

Català

Modalitat

Presencial i virtual ( en directe o diferit)

Dia i hora:

Dimarts 12 de desembre de 17:00 a 19:00 hores

Lloc:

UNED Barcelona
Avinguda Rio de Janeiro, 56-58
08016 – Barcelona

 

Ponent:

Anna-Clara Martínez Fernández,  Doctora en Dret

Inscripció:

Devolució de l’import de la inscripció: es farà la devolució de l’import per motius imputables al Consorci, per manca de matrícula, i per a qualsevol altre tipus de devolució caldrà presentar la petició degudament justificada.

Més informació al Centre:

UNED Barcelona
Avinguda Rio de Janeiro, 56-58
08016 – Barcelona
activitats@barcelona.uned.es