Select Page
Aprenem Anglès?

Aprenem Anglès?

Aprenem anglès? Aprenem les claus per a poder tenir una conversa senzilla? El curs es planteja com a inicial i multinivell, ja que pretén repassar i reforçar tots aquells coneixements que ja es té de l’anglès per a posar-los en pràctica. Avui dia es fa cada vegada més imprescindible tenir nocions bàsiques de l’idioma que s’ha convertit en la llengua vehicular dels nostres temps. A més dels beneficis que atorga l’aprenentatge d’una llengua estrangera, el mer contacte amb altres cultures és una activitat que ens nodreix com a éssers socials que som. El curs es planteja com un recorregut filològic i literari de l’anglès a un nivell bàsic, sobre la base de la comunicació, comprensió i pràctica més elemental de la llengua per a potenciar una major autonomia en la comunicació oral i escrita en un primer nivell inicial.

PROGRAMA

1. Situacions de viatge. Presentació d’informació bàsica personal.
2. Intercanvi d’informació personal.
3. Descripció de persones, objectes i llocs.
4. Opinions i gustos.
5. Expressió de desitjos.
6. Diàleg. Intercanvi d’opinions.
7. Iniciació en l’expressió del passat i del present continu.

L’ordre del programa pot variar d’acord amb el desenvolupament del curs i el seu inicial anivellament.

Bibliografia

S’utilitzarà un dossier de material rescatat del manual English File (Beginner).

Dia i hores:

Dijous de 18:00 a 20:00 hores

Hores lectives:

30 hores

Calendari:

octubre: 10, 17, 24, 31
novembre: 7, 14, 21, 28
desembre: 5, 12, 19
gener: 9, 16, 23, 30

Idioma:

Català- Castellà – Anglès

Lloc:

UNED Cornellà de Llobregat
Centre Cultural García Nieto
C/Mossen Andreu, 15, 3a planta
08940 Cornellà

Ponent:

MIguel Murillo : Professor tutor de la UNED Sènior

Inscripcions:

Devolució de l’import de la inscripció: es farà la devolució de l’import per motius imputables al Consorci, per manca de matrícula, i per a qualsevol altra mena de devolució caldrà presentar la petició degudament justificada.

Tornar a assignatures Sènior

Per a més informació al centre:

UNED Cornellà de Llobregat
Centre Cultural García Nieto
C/Mossen Andreu, 15, 3a planta
08940 Cornellà
info@cornella.uned.es

 

Aprenem anglès amb la literatura

Aprenem anglès amb la literatura

Entre els múltiples efectes i beneficis que reporta l’aprenentatge d’una llengua estrangera un és, sens dubte, l’acostament a altres formes culturals, experiència que amplia els nostres horitzons i ens enriqueix. L’anglès en particular representa a més la possibilitat de comunicar-se amb un nombre ingent de persones, ja que aquest idioma ha arribat a ser la llengua franca del nostre temps. El nostre recorregut travessarà el contacte, la comprensió i la pràctica d’elements clau de l’anglès per desenvolupar un grau d’autonomia suficient en una comunicació en un primer nivell elemental.

PROGRAMA

Encara que el programa es caracteritzi per posseir una certa dosi de permeabilitat respecte dels continguts, en funció de les característiques del grup, sí que hi haurà aspectes ineludibles que es treballaran:
1. Llibre de lectura adaptat.
2. Contextos comunicatius: activitats freqüents, converses sobre temàtiques senzilles, ordres i proposicions, invitacions, instruccions i peticions.
3. Vocabulari relatiu al viatge, temps lliure, cinema, televisió, música, ciutat, comerç, història, menjar i beure, esports, entre d’altres.
4. Aspectes gramaticals: present simple, passat simple, present continu, preposicions…

Bibliografia

Es faran servir recursos un llibre de lectura (que es decidirà amb els alumnes el primer dia de classe) activitats adaptades, pròpies i online.

Dia i hores:

Dijous de 18:00 a 20:00 hores

Hores lectives:

30 hores

Calendari:

octubre: 10, 17, 24, 31
novembre: 7, 14, 21, 28
desembre: 5, 12, 19
gener: 9, 16, 23, 30

Idioma:

Català

Lloc:

UNED Cornellà de Llobregat
Centre Cultural García Nieto
C/Mossen Andreu, 15, 3a planta
08940 Cornellà

Ponent:

Anna Fernández Martorell: Professora tutora de la UNED Sènior

Inscripcions:

Devolució de l’import de la inscripció: es farà la devolució de l’import per motius imputables al Consorci, per manca de matrícula, i per a qualsevol altra mena de devolució caldrà presentar la petició degudament justificada.

Tornar a assignatures Sènior

Per a més informació al centre:

UNED Cornellà de Llobregat
Centre Cultural García Nieto
C/Mossen Andreu, 15, 3a planta
08940 Cornellà
info@cornella.uned.es

 

La dona i la literatura: escriptora i protagonistes

La dona i la literatura: escriptora i protagonistes

Aquest curs pretén analitzar el paper que ha portat a terme la dona al llarg de la història de la literatura, tant des del punt de vista de la creació literària com de la visió que s’ha tingut d’ella en les diferents obres artístiques que s’han anat succeint; és a dir, la dona com a subjecte i com a objecte literari.

El paper de la dona en l’àmbit cultural ha estat sempre secundari e inclús nul i en el món literari no ha estat diferent. Si analitzem la producció literària universal veurem com el número de escriptores és molt inferior a la dels escriptors. La dona ha sigut relegada i discriminada.

En aquest curs pretenem analitzar i explorar la visió que s’ha tingut d’ella i el paper que ha jugat en l’univers literari. Intentarem entendre la raó per la qual aquesta discriminació ha sigut, segle rere segle, defensada i protegida per algunes de les personalitats més importants del món cultural. La idea és fer un repàs històric literari d’aquesta visió repassant també alguns aspectes sociològics que siguin oportuns per entendre aquesta situació, a la vegada que gaudim d’alguns textos literaris escrits per dones que, moltes vegades, han sigut eliminats i menyspreats per raons no estrictament literàries.
Per portar a terme aquest curs no són necessaris uns coneixements específics, únicament tenir ganes d’aprendre i de gaudir a través de la lectura.

PROGRAMA

El programa només és una proposta, es tractaran tots els temes que hi ha proposats però l’extensió i la profunditat seran valorats segons l’interès dels alumnes.
Introducció

◦ El paper de la dona en la societat i la seva imatge a través dels textos literaris.
◦ La dona com a productora de textos.
◦ La dona com a lectora.

• La dona a Grècia i Roma.

◦ Els diferents papers que juga la dona a les diferents cultures de l’època antiga.
◦ La visió que es té de la dona en la literatura antiga: des de Medea fins a Lucrècia.
◦ La producció literària feta per dones: Safo.

• La dona a l’Edat Mitjana.

◦ El paper que desenvolupa la dona durant aquesta època.
◦ L’evolució del personatge femení a la literatura medieval
◦ Producció literària portada a terme per dones: des de Hildegarda von Bingen a Christine de Pisan.

• La dona al Renaixement i al Barroc

◦ L’evolució que pateix el paper de la dona a la societat.
◦ La imatge de la dona en aquesta època: des de la dona angelical a les serranillas.
◦ Producció literària femenina: Santa Teresa de Jesús y Sor Juana Inés.

• La dona a la Il·lustració.

◦ El principi de la lluita pels drets de la dona.
◦ La literatura escrita per dones: Madame de Stäel.

• La dona al Romanticisme.

◦ Situació social de la dona.
◦ Visió romàntica de la dona
◦ Des de Jane Austen i les germanes Brontë fins a Mary Shelley, passant per Rosalía de Castro.

• La dona al Realisme

◦ La imatge de la dona insatisfeta: Madame Bovary
◦ Emilia Pardo Bazán.

• La dona al segle XX

◦ La lluita per l’emancipació de la dona: Simone de Beauvoir.
◦ Repàs de les escriptores del segle XX; Virginia Wolf

• La dona a la literatura contemporània

◦ Anàlisi de la situació actual en quant a l’emancipació de la dona.
◦ Les escriptores actuals.

Bibliografia

A l’inici del curs s’oferirà als alumnes un llistat d’obres, tant de crítica i teoria literària com de lectures que treballarem a classe.

Dia i hores:

Dimarts de 18:00 a 20:00 hores

Hores lectives:

30 hores

Calendari:

octubre: 1, 15, 22, 29
novembre: 5, 12,19, 26
desembre: 3,10, 17
gener: 14, 21, 28
febrer: 4

Idioma:

Català

Lloc:

UNED Cornellà de Llobregat
Centre Cultural García Nieto
C/Mossen Andreu, 15, 3a planta
08940 Cornellà

Ponent:

Lara Pons Gómez: Professora tutora de la UNED Sènior

Inscripcions:

Devolució de l’import de la inscripció: es farà la devolució de l’import per motius imputables al Consorci, per manca de matrícula, i per a qualsevol altra mena de devolució caldrà presentar la petició degudament justificada.

Tornar a assignatures Sènior

Per a més informació al centre:

UNED Cornellà de Llobregat
Centre Cultural García Nieto
C/Mossen Andreu, 15, 3a planta
08940 Cornellà
info@cornella.uned.es

 

Aprendre a combinar els aliments per a millorar la nutrició

Aprendre a combinar els aliments per a millorar la nutrició

Segurament haureu sentit a parlar moltes vegades sobre alimentació i nutrició. Però, realment sabeu la diferència que hi ha entre tots dos conceptes?

En aquest curs treballarem les diferències i la relació que hi ha entre ells. Aprendrem els diferents tipus de classificació que hi ha dels aliments i els seus components, tant els nutritius com els no nutritius. Veurem tots els grups d’aliments que tenim, les seves característiques i què ens aporten cadascun. Desglossarem les característiques que ha de tenir la nostra alimentació perquè sigui saludable i com combinar els aliments entre ells per aconseguir una bona absorció dels seus nutrients. A més a més, aprendrem a calcular les nostres necessitats energètiques diàries i com ha de ser la repartició de l’energia diària perquè tinguem una dieta equilibrada. Parlarem dels diferents mètodes de conservació que hi ha avui dia, de les possibles contaminacions d’aliments i toxiinfeccions alimentàries que es poden produir i finalment ens endinsarem en l’important món de l’etiquetatge nutricional per aprendre a valorar la qualitat dels aliments que comprem.

PROGRAMA

1. Bromatologia, alimentació i nutrició
2. Components dels aliments i classificació
3. Macronutrients: hidrats de carboni, lípids i proteïnes
4. Micronutrients: Vitamines, minerals i aigua
5. Components no nutritius dels aliments
6. Necessitats nutricionals: requeriments energètics i piràmide dels aliments.
7. Additius alimentaris: colorants, conservants, antioxidants, edulcorants, potenciadors de sabor.
8. Mètodes de conservació dels aliments.
9. Toxiinfeccions alimentàries
10. Etiquetatge nutricional

A part de les classes magistrals, es realitzaran 3 tallers de caràcter pràctic on es treballaran alguns aspectes dels temes realitzats durant el curs:

1. Càlcul de les necessitats energètiques personals i quins aliments ens poden aportar els nutrients que necessitem.
2. Visita a un mercat per a veure aliments de proximitat.
3. Lectura i aprenentatge d’etiquetes nutricio

Bibliografia

• CESNID (2008): Tablas de composición de alimentos por medidas caseras de consumo habitual. Ed. McGraw-Hill,Madrid.
• MOREIRAS, O.; CARBAJAL,A.;CABRERA,L.; CUADRADO,C. (2006):Tablas de composición de alimentos. Ediciones Pirámide, Madrid.
• ASTIASARÁN, I.; LACERAS, B.; ARIÑO, A.; MARTÍNEZ, A.(2003) Alimentos y nutrición en la práctica sanitaria. Díaz de Santos. Madrid.
• BELLO GUTIÉRREZ, J. (2005). Calidad de vida, alimentos y salud humana.
• KUKLINSKI, C. (2003). Nutrición y Bromatología. Omega. Barcelona.
• MAHAN, L.K.; ESCOTT-STUMP, S. (2009). Krause Dietoterapia. 12ª ed. Elsevier Masson, Barcelona.
• SOCIEDAD ESPAÑOLA DE NUTRICIÓN COMUNITARIA (SENC): “Guías alimentarias para la población española”. IMC&C, S.A. Madrid (2001).
• SALAS-SALVADÓ, J. et al. (2008). Nutrición y Dietética Clínica. 2ª ed. Elsevier Masson, Barcelona

Dia i hores:

Dimarts de 18:00 a 20:00 hores

Hores lectives:

30 hores

Calendari:

octubre: 1, 15, 22, 29
novembre: 5, 12,19, 26
desembre: 3,10, 17
gener: 14, 21, 28
febrer: 4

Idioma:

Català

Lloc:

UNED Cornellà de Llobregat
Centre Cultural García Nieto
C/Mossen Andreu, 15, 3a planta
08940 Cornellà

Ponent:

Carme Ferrer Alfonso: Professora tutora de la UNED Sènior

Inscripcions:

Devolució de l’import de la inscripció: es farà la devolució de l’import per motius imputables al Consorci, per manca de matrícula, i per a qualsevol altra mena de devolució caldrà presentar la petició degudament justificada.

Tornar a assignatures Sènior

Per a més informació al centre:

UNED Cornellà de Llobregat
Centre Cultural García Nieto
C/Mossen Andreu, 15, 3a planta
08940 Cornellà
info@cornella.uned.es

 

Habitants del planeta global: una mirada antropològica sobre el segle XXI

Habitants del planeta global: una mirada antropològica sobre el segle XXI

Aquest curs aspira a dotar als i a les participants dels elements i instruments que la perspectiva antropològica aporta per a una comprensió més profunda d’alguns dels principals fenòmens socioculturals del món actual. Ens aproximarem a qüestions d’innegable actualitat com els drets humans, els moviments socials, els conflictes, els moviments migratoris, l’ecologia o la mateixa economia. Tanmateix, la mirada que ens ofereix l’Antropologia Sociocultural ens permetrà construir ponts amb fenòmens socials anteriors i amb les pròpies experiències viscudes, així com visualitzar les connexions entre el que passa a la nostra societat i en d’altres llocs del planeta.

PROGRAMA

El programa es presentarà dividit en diversos blocs (alguns dels quals englobaran més d’una sessió) en els que reflexionarem sobre diverses temàtiques a partir de l’estudi etnogràfic de diferents fenòmens socioculturals.
1. L’Antropologia i l’estudi de l’altre. Què és i què estudia l’Antropologia? El relativisme cultural, molt més que una perspectiva.
2. Drets humans, drets universals? L’estudi dels principals conflictes que s’han generat i es generen al voltant dels anomenats drets humans ens permetrà abordar qüestions com la diversitat de cultures jurídiques, l’origen contextual dels drets, relacions de poder…
3. Els genocidis: una mirada antropològica. Ens centrarem en la dimensió socio-lògica dels principals genocidis contemporanis per conèixer els mecanismes que han portat a la perpetració d’aquests.
4. L’Economia: molt més que diners. La perspectiva de l’Antropologia econòmica ens permetrà reconèixer la multiplicitats de formes econòmiques presents a la humanitat alhora que reflexionar sobre el nostre model i la seva dimensió ideològica.
5. Les crisis i les noves formes econòmiques. L’anàlisi de l’actual context de crisi –financera, econòmica, política, ideològica i, fins i tot, social- ens permetrà aproximar-nos a noves (o no) formes de relació econòmica que estan apareixent com l’intercanvi, les cooperatives…
6. Els moviments socials. A partir de l’anàlisi de moviments que estan apareixent amb el nou segle com el 15-M, Friday for future… ens aproximarem al paper dels moviments socials en les nostres societats.
7. Les religions en el món d’avui. Per una banda, prestarem especial atenció a la religió com a discurs diferenciador i legitimador en les relacions entre societats, cultures i/o estats. Per l’altra, ens aproximarem al fenomen dels nous moviments religiosos o sectes.

Bibliografia

Hi ha una bibliografia bàsica en què s’ofereix una visió general de l’Antropologia:
• BOIVIN, M.F.; ROSATO, A.; ARRIBAS, V. (Eds.) (2004) Constructores de Otredad. Una introducción a la Antropología Social y Cultural. Buenos Aires: Antropofagia.
• BOHANNAN, P. (1992) Para raros, nosotros. Introducción a la antropología cultural. Madrid: Akal.
• COPANS, J. (1999) Introducción a la Etnología y a la Antropología. Madrid:
• Acento.
• EMBER, C. R.; EMBER, M. (1997) Antropología cultural, Madrid: Prentice Hall.
• HARRIS, M. (1998) Introducción a la Antropología General. Madrid : Alianza.
• LLOBERA, J. R. (1999) Manual d’antropologia social, Barcelona: Edicions de la UOC.
També hi haurà una bibliografia específica conformada durant el curs que estarà relacionada amb alguns dels temes presentats i que es treballarà a l’aula.

Dia i hores:

Dimarts de 18:00 a 20:00 hores

Hores lectives:

30 hores

Calendari:

octubre: 1, 15, 22, 29
novembre: 5, 12,19, 26
desembre: 3,10, 17
gener: 14, 21, 28
febrer: 4

Idioma:

Català

Lloc:

UNED Cornellà de Llobregat
Centre Cultural García Nieto
C/Mossen Andreu, 15, 3a planta
08940 Cornellà

Ponents:

Miguel Doñate Sastre: Professor tutor de la UNED Sènior. Col·labora: Raúl Márquez Porras

Inscripcions:

Devolució de l’import de la inscripció: es farà la devolució de l’import per motius imputables al Consorci, per manca de matrícula, i per a qualsevol altra mena de devolució caldrà presentar la petició degudament justificada.

Tornar a assignatures Sènior

Per a més informació al centre:

UNED Cornellà de Llobregat
Centre Cultural García Nieto
C/Mossen Andreu, 15, 3a planta
08940 Cornellà
info@cornella.uned.es