Select Page

13/4/2019_Bases de Comptabilitat

Amb l’objectiu de treballar i aconseguir una bona base en els conceptes bàsics de la comptabilitat, et convidem el dissabte 13 d’abril de 9:00 a 11:00h al nostre centre de Barcelona a una sessió teòrico-pràctica.

Programa

Dissabte, 13 d’abril

1.- La Comptabilitat com a sistema d’informació:
a) El mètode de partida doble i el cicle comptable
b) L’estructura del Pla General Comptable: grups i comptes
c) Els principis comptables: com s’ha de comptabilitzar

2.- Els Comptes Anuals més rellevants
a) El Balanç de situació: concepte, estructura i contingut
b) El Compte de Pèrdues i Guanys: concepte, estructura i contingut

3.- Els Fons Propis
a) El capital en la societat limitada i en la societat anònima
a1) El valor nominal, el valor d’emissió i el valor teòric de l’acció en la SA
b) La prima d’emissió o assumpció: significat econòmic
c) Les reserves, en particular la problemàtica de la reserva legal

4.- Exemples pràctics de seients d’operacions freqüents que solen generar dubtes:
a) L’amortització de l’immobilitzat
b) Els moviments d’existències (criteris de valoració)
c) Comptabilització de les despeses de personal
d) Comptabilització de l’IVA

 

Data:

13 d’abril de 2019

Horari:

de 9:00 a 11:00 hores

Lloc:

UNED Barcelona

Avda. Rio de Janeiro, 56-58

08016 – Barcelona

Inscripció:

Gratuït, però la inscripció és obligatòria:

Nombre mínim d’inscripcions: 15

Ponent:

Sergi Fabregat . Professor-tutor UNED Barcelona

Adreçat a:

Estudiants dels graus d’Ade, Economia i Turisme.

Metodologia:

Sessió teòrica i exercicis pràctics

Hores lectives :

2h

Més informació:

UNED Barcelona

Av. Rio de Janeiro, 56-58

08016 Barcelona

93 396 80 59