Select Page

Camins de la filosofia al segle XX

El segle XX és un segle de canvis científics paradigmàtics i d’avenços tècnics espectaculars i vertiginosos; un segle amb dues guerres literalment mundials –o potser una de sola amb un entreacte de pau aparent–, seguides d’una guerra “freda”; és el segle de la descolonització i de la geopolítica, de les grans crisis del capitalisme i de la (im?)possibilitat del sistema comunista; un segle que va començar amb la ressaca de “la mort de Déu”, però que ha seguit creient –en Déu i en altres coses–; és el segle dels liberalismes i també dels llibertinatges, de l’establiment dels Drets Humans i també dels excessos de l’individualisme. El segle XX és un segle enormement complex i paradoxal, que encara hem de pair en molts aspectes. Per tal de començar a fer-ho, proposem recórrer alguns dels camins pels quals la filosofia hi ha transitat.

PROGRAMA

El programa es divideix en cinc temes, que ocuparan tres sessions cadascun.
Per a cada tema es proposarà la lectura d’un text breu, que serà objecte d’un comentari en comú en la part final de cada tercera sessió.

1. La filosofia com a anàlisi lògica del llenguatge

1.1. Rudolph Carnap i el Cercle de Viena
1.2. Ludwig Wittgenstein: del Tractatus a les Investigacions filosòfiques
1.3. Lectura (a concretar)

2. La filosofia com a fenomenologia

2.1. Edmund Husserl i el mètode fenomenològic
2.2. La crisi de les ciències europees
2.3. Lectura (a concretar)

3. Existència i existencialismes

3.1. De Déu a l’angoixa: Karl Jaspers i Martin Heidegger
3.2. Nàusea i absurd: Jean-Paul Sartre i Albert Camus
3.3. Lectura (a concretar)

4. Societat, política i poder

4.1. L’Escola de Frankfurt
4.2. Espai públic i acció política en Hannah Arendt
4.3. Lectura (a concretar)

5. De la “mort de Déu” (Nietzsche) a la “mort de l’Home” (Foucault)

5.1. Figures de la postmodernitat o de la modernitat tardana
5.2. Hermenèutica i meditació històrica
5.3. Lectura (a concretar)

Bibliografia General

DDAA, La secularización de la filosofia, Gedisa, 1998
DDAA, Breu història de la filosofia, Columna, 1995
G. REALE i D. ANTISERI, Historia del pensamiento filosófico y científico, Herder, 1995
J. SALES, Coneixement i situació, PPU, 1990
L. EMBREE, Anàlisi reflexiva, Universitat de Barcelona, 2013
N. GRIMALDI, L’home dislocat, Pòrtic – Barcelonesa d’Edicions, 2003.
I. ZARKA, Refundar el cosmopolitisme, Edicions UB, 2015.

* A aquesta bibliografia, cal afegir les seleccions de textos dels autors treballats i les lectures en comú, que el professor facilitarà.

Hores lectives:

30 hores

Dies i hora:

Dimecres de 11:30 a 13:30 hores

Gener: 22 i 29 Febrer: 5, 19 i 26 Març: 4, 11, 18 i 25 Abril: 1, 15, 22 i 29 Maig 6 i 13 de 2020

Lloc:

UNED Barcelona

Av. Río de Janeiro, 56-58

08016 Barcelona

Jordi Casasampera. Professor-tutor del C.A. UNED Província de Barcelona

Inscripció:

AQUEST CURS TÉ ESGOTADES LES PLACES

Devolució de l’import de la inscripció: es farà la devolució de l’import per motius imputables al Consorci, per manca de matrícula, i per a qualsevol altra tipus de devolució caldrà presentar la petició degudament justificada

 

Més informació al Centre:

UNED Barcelona
Av. Rio de Janeiro, 56-58
08016 Barcelona
93 396 80 59
activitats@barcelona.uned.es