Select Page
El llenguatge, el cervell i la comunicació

El llenguatge, el cervell i la comunicació

2/04/2019_El llenguatge, el cervell i la comunicació

El llenguatge és omnipresent a l’espècie humana i està lligat a múltiples capacitats relacionades amb el coneixement, el pensament simbòlic, la memòria, la percepció, la consciència i fins i tot el moviment. En els darrers anys la ciència està establint complexes connexions bidireccionals entre la nostra habilitat lingüística i el cervell, uns descobriments crucials per entendre les bases biològiques del llenguatge.

Què ens pot dir la neurociència de la nostra capacitat per parlar? Què ens suggereix la paleoantropologia sobre l’aparició del llenguatge a la nostra espècie? Per què els nens aprenen la primera llengua amb una naturalitat que no tindran d’adults? De quina manera es desintegra el llenguatge a les patologies i quina informació rellevant se’n pot extreure? El cervell processa el llenguatge com ho fa un ordinador?

Programa

Dimarts, 2 dabril

18:00 a 20:00 hores

En aquesta sessió parlarem de què és la facultat lingüística però també de què no és. Diferenciarem entre llengua, llenguatge, gramàtica, modalitat i comunicació. Revisarem la diversitat lingüística que observem a priori i la reduirem a una capacitat cerebral compartida. Compararem els sistemes de comunicació animal amb el llenguatge humà. Presentarem els trets de disseny bàsics del llenguatge humà i ens preguntarem per la possible continuïtat entre tots dos.

Dijous, 4 d’abril

18:00 a 20:00 hores

Presentarem les qüestions bàsiques relatives a l’evolució del cervell en els humans i a l’aparició del llenguatge. Revisarem què ens poden dir els cranis i endomotlles trobats d’australopitecs, homo erectus, neandertals i homo sapiens. Investigarem quines inferències sobre la cognició ens permeten fer les restes fòssils, com per exemple una eina, trobades a cada espècie. Revisarem cronològicament l’estudi del llenguatge al cervell, des de la particular frenologia, passant per Paul Broca, fins a les teories connectòmiques de l’actualitat.

Dimarts, 9 d’abril

18:00 a 20:00 hores

L’adquisició de la primera llengua els primers anys de vida és una font d’informació valuosa per a la recerca sobre el llenguatge i el cervell. Repassarem les fases d’adquisició del llenguatge dels infants i els error típics, així com els errors que en realitat no ho són. Parlarem dels cervells bilingüe i monolingüe. Explorarem les llengües de signes i la seva equiparació a les llengües orals. Presentarem la vida sense llenguatge, a través dels exemples de nens salvatges i nens amb autisme no verbal.

Dijous, 11 d’abril

18:00 a 20:00 hores

Aquesta sessió estarà dedicada al cervell lingüístic des de les tècniques i investigacions actuals. Presentarem descobertes recents sobre les anomenades xarxes cerebrals per defecte. Revisarem quines són les pràctiques clíniques i quirúrgiques per al tractament i la conservació del llenguatge en les persones amb patologia. Acabarem amb una reflexió sobre el futur de l’estudi del llenguatge i la neurociència i amb un breu esment sobre les tecnologies de la parla i el llenguatge.

Dates:

2, 4, 9 i 11 d’abril de 2019

Inscripció:

El preu de la inscripció és de 45

Devolució de l’import de la inscripció: es farà la devolució de l’import per motius imputables al Consorci, per manca de matrícula, i per a qualsevol altra tipus de devolució caldrà presentar la petició degudament justificada.

Ponent:

Celia Alba de la Torre. Doctora en lingüística y logopeda.

A qui va adreçat:

Personas interesadas por la facultad humana del lenguaje, la cognición, la comunicación y el cerebro. No hacen falta conocimientos previos.

Objectius:

Definir el llenguatge humà des d’un punt de vista biològic i presentar malentesos comuns al respecte.
Separar la facultat compartida de la (aparent) diversitat de llengües.
Conèixer les teories principals sobre l’evolució del cervell i el llenguatge a l’espècie humana i sobre la possible continuïtat amb altres sistemes de comunicació animals no humans.
Conèixer les dades rellevants sobre el desenvolupament del cervell als primers anys de vida i sobre l’adquisició del llenguatge dels nens.
Conèixer els models actuals sobre la implementació del llenguatge al cervell.
Conèixer les línies de recerca futura que s’estan traçant en l’actualitat.

Hores lectives :

8h

Més informació:

UNED Barcelona

Av. Rio de Janeiro, 56-58

08016 Barcelona

93 396 80 59