Select Page
El dominio de la palabra escrita: Estrategias para la mejora de la escritura académica

El dominio de la palabra escrita: Estrategias para la mejora de la escritura académica

El domini de la paraula escrita:
Estratègies per a la millora de l’escriptura acadèmica

En els estudis universitaris són freqüents els exercicis de reflexió, comentari i anàlisi en les diferents disciplines. Per això, ser capaços de redactar textos acadèmics de manera reeixida suposa la clau per a ser competents a l’hora de desenvolupar els continguts.
La forma acaba sent el vehicle de transmissió de tals conceptes. Per això, és important dominar bé l’escriptura acadèmica amb la finalitat d’expressar les idees de manera clara, lògica i convincent.
En perfeccionar les habilitats d’escriptura acadèmica, l’estudiantat guanyarà confiança en la seva capacitat per a comunicar idees complexes de manera efectiva.

Amb aquest curs, ordenar idees i aclarir conceptes per a respondre un exercici acadèmic deixarà de ser una tasca àrdua.

“El contingut crea la forma, però és la forma la que eleva el contingut”.

Programa
Dimecres 22 de novembre

18:00 a 20:00 hores

Fonaments de l’escriptura acadèmica

   • Planificació del text
   • Tipologies de textos acadèmics
   • Gèneres textuals i seqüències textuals bàsiques
   • La norma culta
Dimecres 29 de novembre

18:00 a 20:00 hores

L’organització d’idees: Millora de la coherència i cohesió

   • Producció i organització d’idees.
   • De l’oració al paràgraf (coherència)
   • Els connectors i la cohesió
Dimecres 13 de desembre

18:00 a 20:00 hores

Gramàtica normativa, puntuació i revisió

   • Regles gramaticals avançades en l’àmbit morfosintàctic.
   • Qüestions de lèxic
   • Signes de puntuació: importància i ús
   • Tècniques d’edició i revisió de textos acadèmics
Dimecres 20 de desembre

18:00 a 19:30 hores

Creativitat en l’escriptura acadèmica i comunicació efectiva

   • Tècniques per a la creativitat en textos acadèmics.
   • Estratègies per a comunicar-se de manera efectiva
   • Posada en pràctica de conceptes del curs.

 

 

Idioma:

Castellà

Hores lectives:

7,5 hores

Dates i horari:

dimecres 22, 29 de novembre i 13 de desembre de 18:00 a 20:00h
dimecres 20 de desembre de 18:00 a 19:30h

Assistència:

En línia, plataforma TEAMS.

L’enllaç s’enviarà al correu electrònic indicat en la inscripció. Per canviar el correu electrònic una vegada realitzada la inscripció cal accedir a https://extension.uned.es/ identificar-se i accedir a “El meu espai > Les meves dades”

Inscripció:

30€

Devolució de l’import de la inscripció: es farà la devolució de l’import per motius imputables al Consorci, per manca de matrícula, i per a qualsevol altra tipus de devolució caldrà presentar la petició degudament justificada

Ponent:

Xavier Fernández. Professor tutor Facultat Filologia UNED Província de Barcelona

A qui va adreçat:

El curs va dirigit a aquells estudiants universitaris que, procedents de diverses disciplines, volen millorar i perfeccionar les seves habilitats d’expressió escrita, amb la finalitat d’obtenir un millor rendiment acadèmic i sobresortir en les activitats lliurades.
Especialment, està pensat per a aquells que han estat allunyats de l’àmbit acadèmic per un temps, però que senten la necessitat d’actualitzar i revisar la seva escriptura.

Objetius:

L’objectiu primordial és que els participants desenvolupin habilitats específiques per a la millora de l’expressió escrita en l’àmbit acadèmic, concretament:

 • Millorar la claredat i coherència de les idees i dels textos.
 • Organitzar el contingut dels textos de manera lògica i estructurada.
 • Perfeccionar les qüestions normatives en l’àmbit morfosintàctic, lèxic i signes de puntuació.
 • Practicar l’edició i revisió d’un text per a millorar la qualitat d’un escrit.
 • Promoure una comunicació acadèmica efectiva, millorant l’escriptura formal.
 • Fomentar la creativitat i *orignalidad en l’àmbit acadèmic, permetent a l’estudiant donar la seva pròpia visió en l’escriptura formal.

Metodologia:

S’aplicarà una metodologia combinada, basada en l’exposició dels conceptes clau, a través de classes teòriques interactives, i en la retroalimentació a partir de la redacció i revisió de fragments o textos de l’àmbit acadèmic.
S’inclouran exercicis pràctics amb la finalitat de millorar cadascuna de les destreses i detectar les mancances i errors de l’estudiantat, a partir de comentaris personalitzats.


Informació del Centre

UNED Barcelona
Av. Rio de Janeiro, 56-58
08016 Barcelona
93 396 80 59
suportestudiant@barcelona.uned.es

Fundamentos de biología para psicólogos (1ª parte)

Fundamentos de biología para psicólogos (1ª parte)

Fundamentos de biología para psicólogos

(1ª parte)

 

El curs és una introducció als fonaments de Biologia que seran necessaris per a que un estudiant del grau de Psicologia pugui realitzar un seguiment correcte de les assignatures de l’àrea de Psicobiologia, fonamentalment l’assignatura de Fonaments de Psicobiologia.

Consta de dues parts:

1a part: 

– La Psicobiologia.
– L’Evolució.
– Organització general del sistema nerviós.

2a part: La matrícula de la 2ª part s’obrirà al febrer-març de 2024

– Sistema Nerviós Central: Organització anatomofuncional.
– Filogènia del Sistema Nerviós.

Programa
Divendres 24 de novembre de 2023

17:00 a 20:00 hores

– La Psicobiologia.
– L’Evolució.
– Organització general del sistema nerviós.

 

 

Hores lectives:

3 hores

Data:

divendres 24 de novembre de 2023

Horari:

17:00-20:00h

Lloc:

UNED Barcelona

Av. Río de Janeiro, 56-58

08016 Barcelona

Inscripció:

12 €

Devolució de l’import de la inscripció:
– S’efectuarà únicament si se sol·licita amb almenys 3 dies hàbils d’antelació al dia de començament de l’activitat, i sempre justificada per causes de malaltia o incompatibilitat laboral sobrevinguda, per al que l’alumne haurà de presentar la documentació que així ho acrediti.

– Una vegada començat el curs no es realitzaran devolucions.
– Es podrà anul·lar un curs sí concorren condicions excepcionals relacionades amb aspectes docents o d’infraestructura econòmica i material que impedeixin la seva correcta celebració. En tal cas, l’alumne tindrà un termini de 3 mesos des de la data de cancel·lació, per a sol·licitar la devolució de l’import de la matrícula.

Ponent:

Javier Vázquez Correa. Professor-tutor de la Facultat de Psicologia del C.A. UNED Província de Barcelona

A qui va adreçat:

Estudiants de primers cursos de Psicologia.

Objetius:

L’objectiu del curs és proporcionar una introducció als coneixements vertebrals de Biologia necessaris per cursar les assignatures de l’àrea de Psicobiologia del Grau en Psicologia i fomentar el seu aprenentatge mitjançant els recursos proporcionats durant el curs.

Metodologia:

Es realitzaran exposicions magistrals dels continguts que conformen el temari del curs amb el suport de diferents recursos multimèdia (vídeos, animacions, etc.).


Informació del Centre

UNED Barcelona
Av. Rio de Janeiro, 56-58
08016 Barcelona
93 396 80 59
suportestudiant@barcelona.uned.es

Jornades d’Acollida per a nous alumnes de Curs d’Accés +25/+45 anys

Jornades d’Acollida per a nous alumnes de Curs d’Accés +25/+45 anys

Jornades d’Acollida per a nous alumnes de Curs d’Accés +25/+45 anys

Sessions obertes a tots els estudiants que inicien els seus estudis en la UNED. Orientacions sobre la metodologia d’estudi, els recursos disponibles i els serveis del Centre (exàmens, tutories, cursos virtuals,…).

Dirigides als futurs estudiants del Curs d’Accés +25/+45 anys:

– Admissió i matrícula
– Informació del Curs (requisits, avaluació, exàmens,…)
– Campus Uned (com consultar el calendari d’exàmens, notes, com demanar un certificat, activació i consulta del Correu Uned,…)
– Cursos Virtuals (guia d’estudi, lliurament de proves d’avaluació, consulta de fòrums,…)
– Tutories presencials (horari de tutories, consulta d’incidències,…)
– Tutories en línia (oferta del servei, com accedir,…)

Objectius:

Aquestes jornades tenen com a objectiu que els estudiants de la UNED coneguin el funcionament del Curs d’Accés per a major de 25 i 45 anys i els serveis presencials i en línia que disposen.

Ponents:

Centre de Barcelona:
Silvia Barreiro. Responsable Pla d’Acollida UNED Barcelona

Centre de Sant Boi:
Vanessa Martín. Coordinadora UNED de Sant Boi

 

En línia en directe:

divendres 29 de setembre 11:00h

 

Presencial al Centre de Barcelona:
Avinguda de Rio de Janeiro, 56-58
08016 Barcelona

dilluns 16 d’octubre 18:00h (s’ha canviat la data programada inicialment: dimarts 17 d’octubre)

 

 

Presencial al Centre de Sant Boi:
Edifici l’Olivera
Plaça Montserrat Roig, 1, 1a planta
08830 Sant Boi de Llobregat

dijous 21 de setembre 19:00h

 

Sessions pràctiques de Matemàtiques

Sessions pràctiques de Matemàtiques

Resolució d’exercicis de diferents disciplines de Matemàtiques, útils per als diferents graus de Ciències, Enginyeries i alguns graus de Ciències Socials en el seu primer curs.

Consta de tres Tallers:

– Taller d’Àlgebra

– Taller de Càlcul

– Taller d’Equacions Diferencials

Pots matricular-te en un, dos o en els tres tallers.

Programa TALLER D'EQUACIONS DIFERENCIALS - Matrícula oberta
Divendres 28 d’abril

16:00 a 19:30 hores

– Equacions diferencials de primer ordre
– Equacions diferencials lineals

Programa TALLER D'ÀLDEBRA
Dimecres 12 d’abril

16:00 a 19:30 hores

– Operacions amb matrius
– Determinants
– Resolució de sistemes d’equacions lineals
– Vectors

Programa TALLER DE CÀLCUL
Divendres 21 d’abril

16:00 a 19:30 hores

– Límits
– Continuïtat
– Derivades
– Integrals

Hores lectives:

3 hores cada Taller

Data:

dimecres 12, divendres 21 i 28 d’abril

Horari:

16:00-19:30h

Lloc:

UNED Barcelona

Av. Río de Janeiro, 56-58

08016 Barcelona

Inscripció:

9€ cada taller

Devolució de l’import de la inscripció:
– S’efectuarà únicament si se sol·licita amb almenys 3 dies hàbils d’antelació al dia de començament de l’activitat, i sempre justificada per causes de malaltia o incompatibilitat laboral sobrevinguda, per al que l’alumne haurà de presentar la documentació que així ho acrediti.
– Una vegada començat el curs no es realitzaran devolucions.
– Es podrà anul·lar un curs sí concorren condicions excepcionals relacionades amb aspectes docents o d’infraestructura econòmica i material que impedeixin la seva correcta celebració. En tal cas, l’alumne tindrà un termini de 3 mesos des de la data de cancel·lació, per a sol·licitar la devolució de l’import de la matrícula.

Ponent:

Anna Samà i Sergi Riera. Professors-tutors de la Facultat de Ciències del C.A. UNED Província de Barcelona

A qui va adreçat:

Estudiants dels Graus d’Enginyeria, Ciències, Ade i Economia i del Curs d’Accés (àrees de Ciències, Enginyeria i Empresarials).

Metodologia:

Es proposaran una sèrie d’exercicis relacionats amb els temes detallats en cada sessió. Es formaran grups d’estudiants per a la discussió de la resolució dels exercicis. Els tutors donaran suport a aquesta resolució.

Titulació requerida:

És imprescindible conèixer els conceptes teòrics relacionats amb la sessió i estar familiaritzats amb la resolució d’aquests exercicis.


Informació del Centre

UNED Barcelona
Av. Rio de Janeiro, 56-58
08016 Barcelona
93 396 80 59
suportestudiant@barcelona.uned.es

Jornada Informativa per a futurs estudiants de Grau

Jornada Informativa

 

per a futurs estudiants de Grau

Sessions obertes a tots els futurs estudiants d’un Grau a la UNED. Informació i orientacions sobre la metodologia d’estudi, els recursos disponibles i els serveis del Centre: exàmens, tutories, cursos virtuals, biblioteca,…

Admissió i matrícula

Reconeixement de crèdits (on trobar la informació de cada Facultat, terminis, documentació, preus, etc.)

Sistema d’avaluació i figures docents

Serveis del Centre (tutories presencials i en línia, exàmens, biblioteca)

Campus, Cursos Virtuals i Secretaria Virtual

 

Presencial al Centre de Barcelona:

dimarts 16 de maig 17:00h

Avinguda de Rio de Janeiro, 56-58
08016 Barcelona

 

 

Taller d’anàlisi i interpretació de dades (Estadística)

Taller d’anàlisi i interpretació de dades (Estadística)

 
L’era de la informació en què vivim requereix que sapiguem tractar dades. Els professionals dels més diversos àmbits necessiten llegir correctament aquestes dades, analitzar-los i treure conclusions d’ells. Com més gran sigui l’habilitat amb aquestes tasques major serà la nostra capacitat d’analitzar la realitat i, per tant, prendre decisions el més correctes possibles.
Programa
Dimecres 12 d’abril

17:00 a 20:00 hores

– Lectura de dades
– Resum i síntesi
– Visualització

Dijous 13 d’abril

17:00 a 20:00 hores

– Tècniques d’anàlisi
– Interpretació
– Conclusions

Hores lectives:

6 hores

Data:

dimecres 12 i dijous 13 d’abril

Horari:

17:00-20:00h

Lloc:

UNED Barcelona

Av. Río de Janeiro, 56-58

08016 Barcelona

Inscripció:

18€

Devolució de l’import de la inscripció:
– S’efectuarà únicament si se sol·licita amb almenys 3 dies hàbils d’antelació al dia de començament de l’activitat, i sempre justificada per causes de malaltia o incompatibilitat laboral sobrevinguda, per al que l’alumne haurà de presentar la documentació que així ho acrediti.
– Una vegada començat el curs no es realitzaran devolucions.
– Es podrà anul·lar un curs sí concorren condicions excepcionals relacionades amb aspectes docents o d’infraestructura econòmica i material que impedeixin la seva correcta celebració. En tal cas, l’alumne tindrà un termini de 3 mesos des de la data de cancel·lació, per a sol·licitar la devolució de l’import de la matrícula.

Ponent:

Ernest Pons. Professor-tutor d’Estadística del C.A. UNED Província de Barcelona

A qui va adreçat:

Tots els estudiants dels primers cursos de grau. No es requereixen coneixements previs concrets.

Objectius:

El taller té com a objectiu desenvolupar habilitats parar llegir, resumir, analitzar i treure conclusions d’informació disponible en forma de dades numèriques. Aquestes habilitats seran després de molta utilitat en les assignatures d’estadística dels diferents graus.

Metodologia:

Cadascuna de les sessions s’organitza en forma de taller, a partir d’un cas pràctic. I cadascun d’aquests casos es refereix a una situació real, que té com a punt de partida una notícia publicada recentment en algun mitjà de comunicació. Els estudiants treballaran sobre aquests casos pràctics en grups reduïts (3-4), utilitzant un ordinador i una guia de treball específicament preparada per al taller.


Informació del Centre

UNED Barcelona
Av. Rio de Janeiro, 56-58
08016 Barcelona
93 396 80 59
suportestudiant@barcelona.uned.es