Select Page
Descobrint l’Edat Mitjana

Descobrint l’Edat Mitjana

Descobrint l’Edat Mitjana

L’Edat Mitjana és un dels períodes històrics més desconeguts pel gran públic i, a la vegada, un dels que més ens fascina. La nostra percepció de l’Edat Mitjana ve donada per una situació ambivalent: per una banda, la gran cortina de fum que suposa la imatge tòpica d’una Edat Mitjana fosca, endarrerida i brutal ens distreu de la realitat política, social i cultural d’uns segles claus per entendre el nostre món; per l’altra, la idealització romàntica i literària ens situa en un món màgic i atemporal que tampoc ajuda a copsar l’Edat Mitjana històrica.

Amb aquest curs intentarem, a través d’un recorregut per diferents moments de l’Edat Mitjana, intentar ressituar la nostra percepció sobre aquesta.

PROGRAMA

El programa es presenta dividit en quinze sessions monogràfiques. En cadascuna d’elles revisitarem un moment clau per entendre la història, la política, la cultura, l’economia o l’imaginari medievals. La intenció és presentar un gran fris on desfilin, els grans moments que han configurat l’Edat Mitjana.

1. Què és i què no és l’Edat Mitjana? Com es construeix una època històrica.
2. Entre l’Antiguitat i l’Edat Mitjana: La singularitat de l’Antiguitat Tardana
3. Agustí i Patrici, dos sants a les fronteres del món romà.
4. La Ruïna d’Orient i el sorgiment de l’Islam
5. Els carolingis i el primer projecte europeu
6. Emperadrius contra la iconoclàstia, una mirada al món bizantí
7. Terrors de l’any 1000?
8. El Concili de Clermont (1095) i el sorgiment de les croades
9. El Renaixement del segle XII
10. 1212-1214, l’Europa de les batalles campals
11. La revolució comercial i els seus efectes
12. Els mongols i la connexió amb l’Àsia Profunda
13. Flamenca: una mirada a l’Edat Mitjana a través d’una novel·la atípica
14. La Pesta Negra, un abans i un després.
15. Les grans crisis dinàstiques a Europa

Bibliografia General

Llibres de referència general durant el curs (a complementar amb propostes i recomanacions específiques de cada sessió)

BROWN, P. (2012) El mundo de la Antigüedad Tardía. Gredos.
DUBY, G. (2007) Europa en la Edad Media. Paidós.
GUMILEV, L. (1994), La búsqueda de un reino imaginario. Crítica
HASKINS, C. H. (2013) El renacimiento del siglo XII. Ático de los Libros
LEWIS, D. L. (2008) El crisol de Dios: el Islam y la construcción de Europa (570-1215). Paidós.
ROSSELL, A. (2019) Flamenca, novela occitana del siglo XIII. Anem Editors.
SERGI, G. (2001) La idea de Edad Media. Crítica.
TYERMAN, C. (2016) ¿Cómo organizar una Cruzada? Crítica

Hores lectives:

30 hores

Dies i hora:

Dilluns de 11:30 a 13:30 hores

Gener: 27 Febrer: 3, 10, 17 i 24 Març: 2, 9, 16, 23 i 30 Abril: 20 i 27 Maig 4, 11 i 18 de 2020

Lloc:

UNED Barcelona

Av. Río de Janeiro, 56-58

08016 Barcelona

Ponent:

Alberto Reche Ontillera Professor-tutor del C.A. UNED Província de Barcelona

Inscripció:

AQUEST CURS TÉ ESGOTADES LES PLACES

Devolució de l’import de la inscripció: es farà la devolució de l’import per motius imputables al Consorci, per manca de matrícula, i per a qualsevol altra tipus de devolució caldrà presentar la petició degudament justificada

 

Més informació al Centre:

UNED Barcelona
Av. Rio de Janeiro, 56-58
08016 Barcelona
93 396 80 59
activitats@barcelona.uned.es

Mons que canvien, novel·les que els expliquen

Mons que canvien, novel·les que els expliquen

Mons que canvien, novel·les que els expliquen. De l’Edat Mitjana al Renaixement, de la Il·lustració al Romanticisme

Sota aquest nom una mica enigmàtic, volem apropar-nos a dos moments en la història de la cultura europea que van significar un canvi profund de la mirada que la humanitat feia al món que l’envoltava i a si mateixa.

Volem acostar-nos al canvi radical que produeix el lent però implacable camí que duu des de l’Edat Mitjana – amb la mirada teocentrista que la caracteritza- al Renaixement que posa l’home -l’ésser humà- com a centre del món. És la primera gran revolució de la història de la cultura europea. El primer pas per fer el camí que va de mirar-nos com a fills d’un Déu que decideix per nosaltres, a actors de la nostra pròpia vida.

Tres segles després, un nou canvi cultural presentarà d’altres característiques. Europa posa en qüestió la manera en la qual la Il·lustració – i el seu vessant polític, el despotisme il·lustrat- ha volgut explicar el món. Ja no té prou amb el pensament i la raó i reivindica l’emoció, la llibertat, la revolució individual i col·lectiva; la defensa del que és íntim i propi, al marge de la importància que pugui tenir pels altres. És el naixement del Romanticisme que té una importància cabdal per explicar el nostre món, encara avui, perquè significa el naixement de l’home contemporani. Aquest home que descobreix que, davant les grans preguntes, està sol.

Ho farem acostant-nos a cinc obres literàries, a més dels seus valors intrínsecs com a artefactes artístics, ens mostren els valors, les dificultats, les esperances i les angoixes que acompanyen tots els canvis.

PROGRAMA

Del Teocentrisme a l’Humanisme

La Celestina (Fernando de Rojas)
El Decameró (Giovanni Boccaccio)

La Revolució de l’emoció

Werther (Johann Wolfgang Von Goethe)
Frankenstein o el modern Prometeu ( Mary Shelley)
Cims Borrascosos (Emily Brönte)

Bibliografia General

Seria interessant que l’alumne pogués disposar a les sessions d’un exemplar d’aquelles obres que es treballin. En el cas de les obres que no es consideren de lectura suggerida pel curs, podran accedir a un dossier amb una petita antologia per poder comentar-les a classe.
També s’obrirà un blog pel curs, on tots els participants, podran aportar documents, suggeriments o comentaris que enriqueixin el contingut del curs
És molt important deixar clar que, tot i que és recomanable haver llegit algunes de les obres sobre les quals treballarem, no haver-ho fet no impossibilita de cap manera seguir el curs. Hem triat set obres que per diversos motius, entre els quals hi ha la qualitat literària, ens han semblat prou interessants. No cal llegir-les totes, tot i que gaudireu si ho feu

Hores lectives:

30 hores

Dies i hora:

Dimarts de 09:00 a 11:00 hores

Gener: 28 Febrer: 4, 11, 18 i 25 Març: 3, 10, 17, 24 i 31 Abril: 14, 21 i 28 Maig: 5 i 12 de 2020

Lloc:

UNED Barcelona

Av. Río de Janeiro, 56-58

08016 Barcelona

Ponent:

Glòria López. Professora-tutora del C.A. UNED Província de Barcelona

Inscripció:

AQUEST CURS TÉ ESGOTADES LES PLACES

Devolució de l’import de la inscripció: es farà la devolució de l’import per motius imputables al Consorci, per manca de matrícula, i per a qualsevol altra tipus de devolució caldrà presentar la petició degudament justificada

 

Més informació al Centre:

UNED Barcelona
Av. Rio de Janeiro, 56-58
08016 Barcelona
93 396 80 59
activitats@barcelona.uned.es