Select Page
Mindfulness. Del condicionament a la resposta

Mindfulness. Del condicionament a la resposta

Mindfulness. Del condicionament a la resposta

El curs es fonamenta en el Programa de Reducció de l’Estrès basat en Mindfulness (MBSR: Mindfulness-Based Stress Reduction) creat pel Dr. Jon Kabat-Zinn, del Centre Mèdic de la Universitat de Massachusetts. Aquest programa es basa en elements claus de la Teràpia Cognitiva fonamentada en Mindfulness (MBCT), desenvolupada ja prèviament al Regne Unit i el Canadà per M. Williams, J. Teasdale i Z. Segal.
És una intervenció comprovada científicament i reconeguda per institucions universitàries i de salut de molts països. Així, amb dades del 2004, en què la Clínica de Reducció de l’Estrès del Centre Mèdic de la Universitat de Massachusetts complia 25 anys, més de 16.000 pacients van completar el programa de 8 setmanes.
Des d’aleshores, el treball ha continuat i s’ha expandit per tot el món …
L’Atenció Conscient, Plena o Mindfulness és un estat d’atenció en el moment present on es poden percebre clarament els pensaments, les sensacions físiques, les emocions i els esdeveniments en el moment en què ocorren, sense reaccionar automàticament o de forma habitual. Daquesta manera aconseguim tenir més eleccions en la forma de respondre a les coses i als fets, i tenir així una vida rica i satisfactòria, fins i tot davant circumstàncies difícils.
Un dels avantatges del programa és que l’Atenció Plena o mindfulness no depèn de cap ideologia ni sistema de creences i, per tant, els seus beneficis són accessibles per a qualsevol persona que vulgui practicar-la.
En aquest curs específicament, considerat un curs de Mindfulness avançat, es suposa que els alumnes participants ja tenen coneixements teòrics i pràctics d’Atenció Plena i pretén ampliar en àrees de la pràctica aplicada en el context propi de la situació personal.

Amb Mindfulness s’aprèn:

– a distingir entre el patiment primari (per exemple, el dolor físic o les circumstàncies estressants) i el sofriment secundari (totes les nostres reaccions habituals davant d’aquestes experiències difícils, com són la tensió física, l’ansietat o el fet de pensar de manera negativa).

– a reduir o, fins i tot, superar aquest nivell de sofriment, de manera que millori significativament la nostra qualitat de vida.

– a veure diferents aspectes de la pròpia experiència com a parts d’una consciència més àmplia, donant-se la possibilitat de viure amb més equanimitat i estabilitat emocional.

La manera principal és aprenent a estar “despert a la vida” en el moment present, fins i tot si inclou dificultats. D’aquesta forma es pot tenir més llibertat d’elecció sobre com respondre a les diverses situacions plantejades.

El programa fa servir diverses eines relacionades amb la meditació per alleujar el patiment associat al dolor i a la malaltia, sigui quin sigui el diagnòstic. Així, i d’una manera experimental i interactiva, s’inclouen tècniques de relaxació, meditació i ioga suau, combinades amb explicacions teòriques útils relatives als fonaments perceptius de la construcció de la realitat, l’estrès, les emocions i el patiment.

Les sessions alternen explicacions i exploracions en el grup amb la pràctica dels diferents exercicis del programa. Sempre es busquen aplicacions pràctiques, útils per a la vida quotidiana i professional.

L’objectiu final és practicar la Consciència Plena per “estar present” en allò que està succeint, i donar a cada individu l’oportunitat d’afrontar conscientment l’estrès, el malestar, la malaltia, la pèrdua i els desafiaments de la vida, fent especial atenció a tot allò que fa referència a la salut i/o a la manca d’ella.

PROGRAMA

PROGRAMA

L’atenció plena i el Pilot automàtic

L’Atenció PLENA
Competències en la pràctica de mindfulness
Fonaments de l’atenció plena o consciència plena
El pilot automàtic
Concentració i distracció
El triangle de l’atenció

Filtres, condicionants i reaccions

Relació matèria-ment
Els filtres i a la percepció
Jo descriptiu i jo narratiu
L’espai “no se”
Els condicionaments
Dolor i patiment

Resiliència i resposta transformadora

La ment resilent
Tipus de pràctiques de meditació per cultivar la resilència.
Actituds resilents
Resposta transformadora: opcions davant la distracció

Bibliografia General

BURCH, V i PENMAN, D, Tú no eres tu dolor. Kairos

MARTIN, Andrés, Con rumbo propio. Responder a situaciones de crisis. Plataforma Actual

MARTÍN, Andrés, Sabiduría estratégica. Plataforma Actual

LANGER, Ellen J, Atrasa tu reloj. IG Rigden IG

GOLEMAN, D, La inteligencia emocional. Kairos.

GOLEMAN, D, La práctica de la inteligencia emocional. Kairos.

MORGADO, Ignacio. Como percibimos el mundo. Ariel.

KABAT-ZINN, Jon, Mindfulness en la vida cotidiana. Paidós

KABAT-ZINN, Jon, Vivir con plenitud las crisis. Kairos.

GREENBERG, Leslie. Emociones: una guía interna. Desclée De Bruwer.

Idioma:

Català

Hores lectives:

9 hores

Dies i hora:

Dilluns de 9:30 a 11:00 hores

Setembre: 14, 21 i 28 Octubre: 5, 19 i 26 

Lloc:

UNED Barcelona

Av. Río de Janeiro, 56-58

08016 Barcelona

Ponent:

Antoni Lacueva. Profesor-tutor del C.A. UNED Província de Barcelona

Inscripció:

Devolució de l’import de la inscripció: es farà la devolució de l’import per motius imputables al Consorci, per manca de matrícula, i per a qualsevol altre tipus de devolució caldrà presentar la petició degudament justificada.

Més informació al Centre:

UNED Barcelona
Av. Rio de Janeiro, 56-58
08016 Barcelona
93 396 80 59
activitats@barcelona.uned.es

El cervell canviant

El cervell canviant

El cervell canviant

 

«Els homes han de saber que el cervell és el responsable exclusiu de les alegries, plaers, riure i diversió, i la pena, aflicció, desànim i les lamentacions. I gràcies al cervell, de manera especial, adquirim saviesa i coneixements, i veiem, sentim i sabem el que és repugnant i el que és bell, el que és dolent i el que és bo, el que és dolç i el que és insípid… I gràcies a aquest òrgan ens tornem bojos i delirem, i les pors i terrors ens assalten… Hem de suportar tot això quan el cervell no està sa… I en aquest sentit sóc de l’opinió que aquesta víscera exerceix en l’ésser humà el major poder»

Sobre les malalties sagrades (segle IV a. C.), Hipócrates

La relació entre cervell i conducta és una de les qüestions de gran importància filosòfica que s’han plantejat al llarg de l’adquisició del coneixement humà, constituint-se com un dels reptes de major envergadura i transcendència. Com és possible que d’un conjunt ordenat de cèl·lules amb determinades propietats electrofisiològiques i immerses en complexos processos de comunicació química pugui emergir una conducta, un procés cognitiu o un estat mental?
La conducta entesa com una resposta generada internament a un estímul extern, no es limita necessàriament als animals (Metazoa). Podem considerar unes certes formes de conducta en organismes unicel·lulars i en plantes. No obstant això, quan van emergir els animals van aparèixer noves formes de conducta gràcies a l’evolució d’un nou tipus de cèl·lula: la neurona. En termes generals, podem dir que en les espècies amb sistema nerviós les neurones presenten una estructura i una funció primordial compartida. Es tracta d’una mena de cèl·lules especialitzades que reben, processen i transmeten la informació amb gran especificitat i exactitud, permetent la comunicació entre diferents circuits i sistemes.

La potencialitat per a originar senyals elèctrics es deu a les particulars propietats que presenten les membranes cel·lulars de les neurones. Les neurones utilitzen aquests senyals elèctrics per a comunicar-se entre si, atès que les seves membranes són capaces de transformar aquests senyals de manera que puguin ser transmeses a altres neurones. Els contactes funcionals entre les neurones es denominen sinapsis. Gràcies a les sinapsis, les neurones s’activen, s’inhibeixen o sofreixen modificacions de la seva activitat. La majoria dels contactes sinàptics en el sistema nerviós dels mamífers són de naturalesa química, de manera que s’allibera una substància química, denominada substància neurotransmisora, des del botó axònic d’una neurona perquè s’uneixi en llocs especialitzats d’una altra neurona, denominats receptors. En l’ésser humà, l’encèfal compta amb uns vuitanta-sis mil milions de neurones interconnectades a través de 100 bilions de connexions sinàptiques. Una complexitat d’enormes dimensions, si tenim en compte que supera amb escreix a les estimacions realitzades sobre el nombre d’estrelles que conformen la via làctia.
Avui dia se sap que el sistema nerviós controla i regula la majoria de les activitats de l’organisme. La informació del nostre entorn és captada per diferents tipus de receptors sensorials distribuïts ordenadament pel nostre cos. Aquests recullen i envien la informació perquè sigui processada i integrada pel nostre sistema nerviós central. D’igual forma, constantment s’estan posant en marxa els acurats plans motors que es desenvolupen en el nostre cervell i que finalment comporten a la coordinació de diversos grups musculars per a permetre un determinat moviment. L’encèfal rep, integra, processa la informació i envia diferents senyals per a regular múltiples funcions en l’organisme, des de la posada en marxa de la pròpia conducta fins a la regulació de diferents mecanismes homeostàtics i dels sistemes endocrí i immunològic. El sistema nerviós no sols estableix un pont d’unió entre la informació provinent del mitjà i la resposta que l’organisme realitza per a adequar-se a les demandes canviants de l’entorn, sinó que ens converteix en el que som, subjau a les nostres emocions i a capacitats tan humanes com els mecanismes d’aprenentatge i memòria.
Durant els processos de formació i desenvolupament del cervell, es generen les cèl·lules que el compondran i es formen les connexions i circuits adequats entre elles. Els circuits i connexions formades no són immutables ja que els patrons d’activitat que mostrin les neurones podran modificar-los. Per a què modificar els circuits?, què ens aporta? La resposta a aquestes qüestions la podem fonamentar en la relació que hem d’establir amb un mitjà contínuament canviant. Resulta que per a poder adaptar-nos al nostre entorn hem de ser enormement flexibles i hem de ser capaços de modificar les nostres pautes en funció del que ens anem trobant. L’experiència és crítica. Per aquest motiu, l’activitat de les neurones induïda per les interaccions que duguem a terme amb un mitjà variable pot modificar l’estructura i la funció del nostre cervell en canviar i reorganitzar els circuits i les connexions presents en aquest. En una paraula, els circuits cerebrals poden veure’s modificats com a resultat de l’experiència. Aquesta capacitat de modificar el cervell és més notable i important durant unes finestres temporals denominades períodes crítics. Podem dir que les experiències ens canvien; interaccionar amb l’entorn en el qual vivim canvia la nostra conducta i la nostra manera de pensar, en modificar el nostre cervell. Per tant, és indubtable que el sistema nerviós presenta una capacitat de canvi. Aquesta capacitat no sols es dóna durant el desenvolupament d’aquest, sinó que també és possible una vegada està completament format. A aquesta capacitat de canvi la cridem neuroplasticitat. ‘Neuro’ pel fet que estem tractant amb el sistema nerviós i ‘plasticitat’ com a resulta mal·leable. Recordem quan érem petits i jugàvem amb un tros de plastilina. Aquesta substància emmotllable de colors que utilitzàvem per a fer figures i formes, que s’adaptava amb bastant facilitat quan la utilitzàvem al principi. Amb el pas del temps, aquesta s’anava endurint i resultava més difícil de donar forma. Amb l’encèfal succeeix una cosa semblant: durant els estadis inicials del desenvolupament resulta molt mal·leable i susceptible a la reorganització estructural i funcional, però a mesura que avancem en el seu desenvolupament ens costa més modificar-lo. No obstant això, un cervell adult és capaç d’aprendre coses noves tots els dies. Així mateix, quan experimenta una lesió, també pot reorganitzar-se per a minimitzar els efectes d’aquesta. Els canvis que trobem en un cervell adult semblen dependre fonamentalment de modificacions en les connexions que estableixen les neurones entre si (denominades connexions sinàptiques).
El curs centra el seu interès inicial en com el teixit nerviós canvia al llarg de la nostra vida i ens permet adaptar-nos a un mitjà canviant. El curs, per tant, serà un viatge de llarg recorregut que s’iniciarà en el desenvolupament i acabarà en diferents aspectes de la cognició humana, fins i tot abordant alguns aspectes patològics sobre, per exemple, com es recupera el nostre cervell d’una lesió o com l’estrès pot exercir canvis funcionals i estructurals sobre el nostre sistema nerviós.
El curs proporcionarà els elements claus i la perspectiva necessària perquè aquelles persones amb curiositat sobre el funcionament del cervell humà puguin reflexionar sobre com és possible que d’un conjunt ordenat de cèl·lules amb determinades propietats i organitzades dins d’un teixit pugui emergir una conducta, un procés cognitiu, un estat mental o fins i tot la pròpia consciència del que som.
No s’exigeixen requisits de formació previs per a seguir el curs adequadament.

PROGRAMA

El cervell canviant.
Bases neurals de la plasticitat cerebral i els processos d’aprenentatge i memòria.
El cervell emocional i el canvi.
L’estrès ens canvia el nostre sistema nerviós?

Bibliografia General

CARLSON NR, BIRKETT MA. (2018). Fisiología de la conducta. Madrid: Prentice Hall.
DEL ABRIL A, AMBROSIO E, DE BLAS MR, CAMINERO A, DE PABLO JM & SANDOVAL E (eds) (2017). Fundamentos Biológicos de la Conducta. Madrid: Sanz y Torres.
FELTEN DL, O’BANION MK, SUMMO MAIDA M. (2017). Netter. Atlas de neurociencia. Barcelona: Elsevier.
MORGADO, I. (2010). Emociones e inteligencia social: Las claves para una alianza entre los sentimientos y la razón. Barcelona: editorial Ariel.
MORGADO, I. (2014). Aprender, recordar y olvidar: Claves cerebrales de la memoria y la educación. Barcelona: editorial Ariel.
MORGADO, I. (2019). Deseo y placer. La ciencia de las motivaciones. Barcelona: editorial Ariel. PUELLES L, MARTÍNEZ S, MARTINEZ M. (2008). Neuroanatomía. Madrid: Panamericana.
PURVES D, AUGUSTINE GJ, FITZPATRICK D, KATZ LC, LaMANTIA AS, McNAMARA JO. (2018). Neuroscience. San Diego: OUP USA.
REDOLAR D. (2008). Cerebro y adicción. Barcelona: Editorial UOC.
REDOLAR D. (2011). El cerebro estresado. Barcelona: Editorial UOC.
REDOLAR D. (2012). El cerebro cambiante. Barcelona: Editorial UOC.
REDOLAR D. (2014). Neurociencia cognitiva. Madrid: Panamericana.
REDOLAR, D. (2019). Psicobiología. Madrid: Médica Panamericana.
VANDERAH TW, GOULD DJ. (2016). Nolte’s the human brain. Philadelphia: Elsevier.

Idioma:

Castellà

Hores lectives:

9 hores

Dies i hora:

Dimarts: de 9:30 a 11:00 hores

Setembre: 22 i 29 Octubre: 6, 13, 20 i 27 del 2020

Lloc:

UNED Barcelona

Av. Río de Janeiro, 56-58

08016 Barcelona

Ponent:

Diego Redolar Ripoll. Professor-tutor del C.A. UNED Província de Barcelona

Inscripció:

Devolució de l’import de la inscripció: es farà la devolució de l’import per motius imputables al Consorci, per manca de matrícula, i per a qualsevol altra tipus de devolució caldrà presentar la petició degudament justificada.

Més informació al Centre:

UNED Barcelona
Av. Rio de Janeiro, 56-58
08016 Barcelona
93 396 80 59
activitats@barcelona.uned.es

Independències a l’Amèrica del Sud (s. XIX)

Independències a l’Amèrica del Sud (s. XIX)

Independències a l’Amèrica del Sud (s. XIX)

Aquest primer curs, sobre l’Amèrica Contemporània, se centra en els processos que els diferents territoris van viure cap a les independències.

Analitzarem l’impacte de les Reformes Borbòniques en els diferents col·lectius socials al segle XVIII (criolls, poblacions indígenes, poblacions esclaves, gent del comú), i entrarem a conèixer els protagonistes de les memòries nacionals sobre aquells processos: els “Libertadores”, alhora que ampliarem el coneixement sobre la diversitat de persones i col·lectivitats que hi participaren en els diferents territoris. Veurem com es va configurar el territori a partir de les primeres dècades del segle XIX.

PROGRAMA

Reformes monàrquiques a l’Amèrica del Sud al segle XVIII.

Una panoràmica sobre el seu contingut.

Revoltes, privilegis i abusos (ss. XVIII-XIX)

A qui van afectar i com les reformes borbòniques?

Els Libertadores

Analitzarem els protagonistes en clau de memòries nacionals i patriòtiques

Dones en els processos d’independència a l’Amèrica del Sud

Ampliarem la memòria de la història

Bibliografia General

HALPERIN DONGHI. Historia contemporània de América Latina. Ed. Alianza, 2008

GUARDIA, S.B. Las mujeres en las independencias de América Latina. CEMHAL, 2010.

www.cemhal.org

Idioma:

Català

Hores lectives:

9 hores

Dies i hora:

Dimecres de 09:30 a 11:00 hores

Setembre: 23 i 30 Octubre: 7, 14, 21 i 28 de 2020

Atenció:

La modalitat presencial o virtual de les classes dependrà de les disposicions derivades de l’evolució del Covid-19.

Lloc:

UNED Barcelona

Av. Río de Janeiro, 56-58

08016 Barcelona

Ponent:

Patrícia Martínez i Àlvarez. Professor-tutor del C.A. UNED Província de Barcelona

Inscripció:

Devolució de l’import de la inscripció: es farà la devolució de l’import per motius imputables al Consorci, per manca de matrícula, i per a qualsevol altra tipus de devolució caldrà presentar la petició degudament justificada.

Més informació al Centre:

UNED Barcelona
Av. Rio de Janeiro, 56-58
08016 Barcelona
93 396 80 59
activitats@barcelona.uned.es

Barcelona. La Ciutat Que Veiem. Dels Romans Al 1714

Barcelona. La Ciutat Que Veiem. Dels Romans Al 1714

Barcelona.La ciutat que veiem. Dels Romans al 1714

Proposem un curs sobre història de Barcelona a partir de testimonis urbanístics presents a la ciutat. Agafarem com a punt de partida edificis representatius coneguts de la ciutat per, a través d’ells, explicar de forma cronològica com ha crescut i com s’ha transformat Barcelona.

En cada sessió partirem d’un gran edifici de la ciutat o un monument o un espai, d’ell i de la seva història particular, i veurem com, a partir d’ell, es pot explicar el període històric de la ciutat al que pertany i també quina lectura històrica se n’ha fet al llarg del temps. Enlloc d’anar de la història a la pervivència anirem del testimoni a la història, i de la història a la historiografia.

PROGRAMA

Sessió introductòria.
Introducció a la història de Barcelona. Historiografia i recursos accessibles i gratuïts per a la història de Barcelona dels períodes tractats en aquest curs.

El temple d’August. La Barcelona romana.

Sant Pere de les Puel·les. La Barcelona visigoda.

Santa Maria del Mar. La Barcelona baixmedieval.

El jaciment del Born. La Barcelona dels Àustries.

La Guerra de Successió (1700-1714) i les seves conseqüències. Les interpretacions actuals.

* Programa provisional. Algun dels edificis presos com a centres d’interès, pot canviar

Bibliografia General

Francesc CARRERAS CANDI, Geografia General de Catalunya. La Ciutat de Barcelona, Barcelona, Martin, s.d. (digitalitzat a http://biblioteca.icc.cat/pdfctc/CTCRL23360_CC_Barcelona_ciutat_OCR.pdf)

Història de Barcelona, dirigida per Jaume SOBREQUÉS, Barcelona, Enciclopèdia Catalana i Ajuntament de Barcelona, 1991.

Enric CALPENA, Barcelona. Una biografia, Barcelona, Destino, 2015

Guies d’Història Urbana del MUHBA (https://ajuntament.barcelona.cat/museuhistoria/ca/taxonomy/term/146)

 Hores lectives:

9 hores

Dies i hora:

Grup 1:

Dijous de 9:30 a 11:00 hores

Setembre: 17 Octubre: 1,8,15,22 i 29 de 2020

Grup 2:

Dijous de 11:45 a 13:15 hores

Setembre: 17 Octubre: 1,8,15,22 i 29 de 2020

ATENCIÓ

La modalitat presencial o virtual dependrà de les disposicions derivades de l’evolució del Covid 19

Lloc:

UNED Barcelona

Av. Río de Janeiro, 56-58

08016 Barcelona

Ponent:

Xavier Cazeneuve. Professor-tutor del C.A. UNED Província de Barcelona

Inscripció:

Grup 1:

Grup 2:

Devolució de l’import de la inscripció: es farà la devolució de l’import per motius imputables al Consorci, per manca de matrícula, i per a qualsevol altra tipus de devolució caldrà presentar la petició degudament justificada.

Més informació al Centre:

UNED Barcelona
Av. Rio de Janeiro, 56-58
08016 Barcelona
93 396 80 59
activitats@barcelona.uned.es

Una perspectiva global de la història de les matemàtiques

Una perspectiva global de la història de les matemàtiques

Una prespectiva global de la història de les matemàtiques

Les matemàtiques tenen una llarga història, o millor tenen varies llargues històries. Quan es parla de la història de les matemàtiques sovint es pensa en la història de les matemàtiques occidentals i es fan referències a les idees xineses, a la matemàtica índia i a la tradició musulmana però d’una manera més superficial. Per a ser rigorosos amb la realitat, cal dir que aquesta perspectiva més global està present des de fa anys entre historiadors i divulgadors de les matemàtiques i des d’aquesta perspectiva hem preparat aquest curs d’història de les matemàtiques.

Les matemàtiques no han nascut plenament formades. S’han construït amb l’esforç acumulat de moltes persones que procedien de moltes cultures i parlaven llengües diferents. Idees matemàtiques que es segueixen utilitzant avui en dia, daten de fa més de 4000 anys.

En aquest curs introduirem als assistents en sis moments de la història de les matemàtiques que d’alguna manera encara perduren fins als nostres dies.

PROGRAMA

Egipte. Carles Dorce, Facultat de matemàtiques i informàtica de la UB

Mesopotàmia. Fàtima Romero, Centre de Recerca per a la Història de la Tènica UPC

Grècia clàssica. Maria Rosa Massa, Departament de matemàtiques de la UPC

Les antigues matemàtiques xineses. Carles Puig, Universitat Politècnica de Catalunya

Les antigues matemàtiques índies. Mònica Blanco, Departament de Matemàtiques de la UPC

La contribució del món àrab. Iolanda Guevara, Facultat de Ciències de l’Educació a la UAB

Bibliografia General
  • Bishop, Alan J. (1999). Enculturación matemática. La educación matemática desde una perspectiva cultural. Barcelona: Paidos.

  • Boyer, Carl B. (1986) Historia de las Matemáticas. Madrid: Alianza Editorial.

  • Chemla, Karine & Suchun, Guo (eds.) (2005). Les Neuf Chapitres, le classique mathématique de la Chine ancienne et ses commentaires. París: Dunod.

  • Gheverghese, George Joseph (1996). La cresta del pavo real. Las matemáticas y sus raïces no europeas. Madrid: Pirámide.

  • Heath, Thomas L. (ed.) (1956)The Thirteen Books of Euclid’s Elements. Dover Publications.

  • Ifrah, Georges (1997). Historia Universal de las Cifras. Madrid: Espasa-Calpe.

  • Katz, Victor (ed.) (2007). The Mathematics of Egypt, Mesopotamia, China, India and Islam: A Sourcebook. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.

  • Mankiewicz, Richard (2000). Historia de las Matemáticas. Barcelona: Paidos.

  • Stewart, Ian (2007). Historia de las Matemáticas en los últimos 10.000 años. Barcelona: Crítica.

En cada sessió s’ampliarà la bibliografia relacionada.

Hores lectives:

9 hores

Dies i hora:

Divendres de 9:30 a 11:00 hores

Octubre: 2, 9, 16, 23 i 30 Novembre: 6 de 2020

ATENCIÓ

La modalitat presencial o virtual dependrà de les disposicions derivades de l’evolució de la Covid 19

Lloc:

UNED Barcelona

Av. Río de Janeiro, 56-58

08016 Barcelona

Coordina:

Iolanda Guevara. Professora-tutora del C.A. UNED Província de Barcelona

Inscripció:

Devolució de l’import de la inscripció: es farà la devolució de l’import per motius imputables al Consorci, per manca de matrícula, i per a qualsevol altra tipus de devolució caldrà presentar la petició degudament justificada

 

Més informació al Centre:

UNED Barcelona
Av. Rio de Janeiro, 56-58
08016 Barcelona
93 396 80 59
activitats@barcelona.uned.es

Una passejada per l’imaginari medieval. El món, l’amor i la mort

Una passejada per l’imaginari medieval. El món, l’amor i la mort

Una passejada per l’imaginari medieva. El món, l’amor i la mort

L’imaginari d’una societat (és a dir, el conjunt de símbols i conceptes comuns als individus de dita societat) ens ajuda a entendre-la molt millor. L’edat mitjana, com qualsevol passat, és un país llunyà on els nostres codis de comportament actuals no acaben de funcionar del tot i generen malentesos, distorsions i visions tòpiques. Per apropar-nos al món medieval, visitarem algunes de les creences dels homes i dones de l’edat mitjana, des dels seus aspectes més mundans (Una passejada per l’imaginari medieval I), fins als més fantàstics (Una passejada per l’imaginari medieval II). Pel camí, veurem temes com la concepció del món, l’esfera lúdica, la simbologia dels colors o el paper dels bestiaris medievals, ja siguin d’animals imaginaris o de ben reals.

PROGRAMA

Per què aturar-nos en l’imaginari? La història i les mentalitats. Sessió introductòria a mode de marc teòric.

Els mapes i la visió del món. Dels mapes simbòlics a l’inici de la cartografia moderna.

A què jugaven a l’Edat Mitjana? Repàs a les diferents formes d’entreteniment.

Sexe i higiene, territoris prohibits? Dos tòpics recurrents sobre l’edat mitjana.

Cartes d’amor a la Barcelona del s. XIV. Anàlisi d’un cas pràctic .

Morir a l’edat mitjana. La concepció de la mort al món medieval i la seva evolució internacional.

Bibliografia General

Llibres de referència general durant el curs (a complementar amb propostes i recomanacions específiques de cada sessió)

DUBY, G. (2007) Europa en la Edad Media. Paidós.

DUBY, G. (2019), Guillermo el Mariscal. Alianza Editorial.

GUMILEV, L. (1994), La búsqueda de un reino imaginario. Crítica.

HUIZINGA, J (2001), El otoño de la Edad Media. Alianza Editorial.

HUIZINGA, J. (2012), Homo Ludens. Alianza Editorial.

LE GOFF, J. (1989), El nacimiento del Purgatorio. Taurus.

PASTOUREAU, M. (2006), Una historia simbólica de la Edad Media occidental. Katz

PASTOUREAU, M. (2006), Breve historia de los colores. Paidós.

PASTOUREAU, M. (2008), El oso. Historia de un rey destronado. Paidós.

VOVELLE, M. (1985), Ideologías y mentalidades. Ariel.

Hores lectives:

9 hores

Dies i hora:

Dilluns de 11:30 a 13:00 hores

Setembre: 14,21 i 28 Octubre: 5, 19 i 26 

ATENCIÓ

La modalitat presencial o virtual dependrà de les disposicions derivades de l’evolució del Covid 19

Lloc:

UNED Barcelona

Av. Río de Janeiro, 56-58

08016 Barcelona

Ponent:

Alberto Reche. Professor-tutor del C.A. UNED Província de Barcelona

Inscripció:

Devolució de l’import de la inscripció: es farà la devolució de l’import per motius imputables al Consorci, per manca de matrícula, i per a qualsevol altra tipus de devolució caldrà presentar la petició degudament justificada

 

Més informació al Centre:

UNED Barcelona
Av. Rio de Janeiro, 56-58
08016 Barcelona
93 396 80 59
activitats@barcelona.uned.es