Select Page

CVs and Interviews

A short course designed to teach the fundamentals of CV and cover letter writing, as well as preparation for a job interview in English.

Dirigit a:

Students, business people, job seekers

Objectius:

Contents and structure of a CV. Eliminating gramatical and lexical errors. Writing a personalised cover letter in English. Creating a personalised Linkedin profile in English. Study and practice diferent types of job interview questions.

Metodologia:

Language introduction. Controlled Language practice and writing practice. Role play job interviews.

Requisits o coneixements previs:

CEFR B2 / MCER B2

PROGRAMA

Dijous, 30 de juny

16.30-19.00 h.

  • Writing a covering letter/email
  • Writing a CV and LinkedIn profile

 

Dijous, 7 de juliol

16.30-19.00 h.

  • Types of interview questions and preparation
  • The dos and don’ts of interviews

Idioma:

English

Hores:

 de 16:30 a 19:00 hores

Dies:

Juny: 30
Juliol: 7

Curs presencial al Centre de la UNED de Barcelona

 

 

Ponent:

Julie Foale. Professora-tutora CUID UNED Barcelona

Inscripció:

Devolució de l’import de la inscripció: es farà la devolució de l’import per motius imputables al Consorci, per falta de matrícula, i per a qualsevol altra mena de devolució caldrà presentar la petició degudament justificada

 

Tornar a oferta de cursos

Més informació al Centre:

UNED Barcelona
Av. Rio de Janeiro, 56-58
08016 Barcelona
93 396 80 59
activitats@barcelona.uned.es