Select Page

Ecologia urbana: el metabolisme de les nostres ciutats

La gran majoria de les persones viuen en ecosistemes urbans, a Catalunya i al món. Ara bé, coneixem com funcionen? Som conscients dels animals i plantes que conviuen diàriament amb nosaltres? I del consum de matèria i energia? I del destí final dels residus i aigües residuals? I de com afecta la nostra activitat en la qualitat de l’aire i aquesta en la nostra salut?

Curs per entendre els trets essencials de l’ecologia urbana, del metabolisme de les nostres ciutats i de llur cicle de matèria i energia.

PROGRAMA

1. Els fonaments de l’ecologia urbana: característiques comunes de les ciutats del món quant als fluxos de matèria i energia i trets físics i biològics que comparteixen.
2. La nostra brossa de cada dia-I/residus: gènesi de la problemàtica, cicle obert de la matèria al món natural-rural-urbà, evolució de la gènesi de residus per càpita i total. Evolució dels tractaments.
3. La nostra brossa de cada dia-II/residus II: pros i contres dels tractaments finalistes (abocador, incineració, planta de compostatge, ecoparc, etc.) i alternatives de futur (porta a porta, pagament per generació, etc.)
4. El cicle de l’aigua: del Pirineu a l’aixeta de casa: d’on ve l’aigua de l’aixeta? d’un sol lloc? Diversos? Tractaments que rep abans d’arribar a l’aixeta de casa, quantificació dels consums domèstics-municipals-industrials-agrícoles, evolució del consum, tractaments que rep un cop utilitzada, destí final i alternatives per a la millora.
5. Transparent però vital: la qualitat de l’aire. Podem viure en ciutats amb aire impol·lut? Evolució de la contaminació i principals contaminants actuals i del passat. On s’originen? Què podem fer per a disminuir-los? Tot depèn de l’emissió de contaminants o també de llur dispersió?
6. Biodiversitat urbana: animals i plantes que conviuen amb nosaltres: són les ciutats uns bons hàbitats per als animals i plantes? A quines espècies afavoreix? A quines desafavoreix? Quines són les principals espècies que diàriament es creuen en el nostre camí? Comparteixen alguns trets adaptatius?

Bibliografia General

Arquitectura i Fauna Urbana, Solucions arquitectòniques en rehabilitacions i obra nova per integrar espais de nidificació i refugis, Ajuntament de Barcelona, 2019
Bones Pràctiques de Jardineria a Barcelona: Conservar i Millorar la Biodiversitat, Ajuntament de Barcelona, 2016.
BOADA, M. & CAPDEVILA, L, Barcelona, Biodiversitat Urbana, Ajuntament de Barcelona, 2000
DOMÈNECH, X, La contaminació atmosfèrica, Ed. Barcanova, 1991
DOMÈNECH, X, Els residus, entre el rebuig i la supervivència, Ed. Barcanova, 1993
GABANCHO, P , Pla del Verd i la Biodiversitat de Barcelona, Ajuntament de Barcelona, 2020
La Contaminació Atmosfèrica, Generalitat de Catalunya, Departament de Medi Ambient, 1995
Mobilitat i Qualitat de l’Aire, Ajuntament de Barcelona, 2017
PARÉS, M., Guia de Natura de Barcelona, Lynx Edicions, 2006
PRECAT20, Programa General de Prevenció i Gestió de Residus i Recursos de Catalunya, Generalitat de Catalunya 2020.
Waste Prevention in Europe, the Status in 2014, European Environment Agency, 2015

Idioma:

Català

Modalitat virtual

Servei tècnic virtual: 93 606 56 92

Hores lectives:

9 hores

Dia i hora:

Dimarts de 16:00 a 17:30 hores (excepte un dimecres: el 28 de febrer)

Calendari:

Febrer: 13, 20 i 28

Març: 5, 12 i 19

Ponent:

Pere Alzina i Bilbeny. Consultor Ambiental. Guia de Natura i Viatges.

Inscripció:

Devolució de l’import de la inscripció: es farà la devolució de l’import per motius imputables al Consorci, per manca de matrícula, i per a qualsevol altra tipus de devolució caldrà presentar la petició degudament justificada

 

Tornar a oferta de cursos

Més informació al Centre:

UNED Barcelona
Av. Rio de Janeiro, 56-58
08016 Barcelona
93 396 80 59
activitats@barcelona.uned.es