Select Page

El cubismo: Orígenes, desarrollo y difusión (1906-1914)

En els anys vint, Pablo Picasso assenyalava sobre el llenguatge plàstic que Georges Braque i ell havien configurat en els anys anteriors a l’esclat  de la Primera Guerra Mundial: «El fet que durant molt temps el cubisme no hagi estat entès i que encara avui hi hagi molta gent que no hi vegi res en ell, no vol dir res. Jo no entenc l’anglès, i per tant un llibre en anglès és per mi un llibre en blanc. Això no vol dir que la llengua anglesa no existeixi. Per què culpar a ningú més que a mi mateix si no puc entendre alguna cosa de la que no en sé res? (De Zayas, 1923). Aquestes paraules tan provocadores de Picasso ens serviran com a punt de partida per analitzar les obres i els escrits dels principals representants del Cubisme, posant una atenció especial a les aportacions dels dos pares fundadors del moviment, Braque i Picasso.

L’objectiu del curs serà entendre les manifestacions cubistes en el context de canvi de paradigme que va començar a manifestar-se en el món de l’art amb l’Impressionisme i que es va consolidar amb els «ismes» de les avantguardes de la primera meitat del segle XX.

 

 

 

PROGRAMA
  1. El Cubisme: qüestions sobre terminologia i periodització.
  2. Picasso i Braque cap a la gènesis del cubisme.
  3. Les Demoiselles d’Avignon.
  4. Del cubisme cezannià al cubisme analític.
  5. Del collage al cubisme sintètic.
  6. Cubistes “de marxant” i cubistes “de saló”.
Bibliografia General

JAQUES PI, Jèssica. Picasso en Gósol, 1906: un verano para la modernidad. Madrid: A. Machado Libros, 2007.

Picasso ibero. Santander: Fundación Botín / Madrid: La Fábrica, 2021.

CARMONA, Eugenio, et al. Picasso y la escultura africana. Los orígenes de Las Señoritas de Avignon. Tenerife: Tenerife Espacio de las Artes (TEA), Artemisa Ediciones, 2010.

OCAÑA, Maria Teresa, et al. Les Demoiselles d’Avignon. Barcelona: Ajuntament de Barcelona, 1988.

RUBIN, William. Picasso y Braque. La invención del cubismo. Barcelona: Ed. Polígrafa, 1991.

GLEIZES, Albert; METZINGER, Jean. Sobre el cubismo. [S. l.]: Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Murcia, 1986 (ed. original: 1912).

GREEN, Christopher (com.): Cubismo y guerra. El cristal en la llama. Barcelona: Ajuntament de Barcelona. Museu Picasso, 2016.

KAHNWEILER, Daniel H. Mis galerías y mis pintores, Madrid: Árdora, 1991.

VIDAL, M. 1912: L’Exposició d’Art Cubista de les Galeries Dalmau, Barcelona: ed. Universitat de Barcelona, 1996.

Idioma:

Castellà

Modalitat virtual

Servei  tècnic virtual: 93 606 56 92

Hores lectives:

9 hores

Dia i hora:

Dimecres de 16:00 a 17:30 hores

Calendari:

Novembre: 2, 9, 16, 23, 30

Desembre: 14, 21

Ponent:

Michela Rosso. Llicenciada en Conservació dels Béns Culturals por la Universitá degli Studi di Udine (Itàlia) i Doctora en Història de l’Art per la Universitat de Barcelona amb una Tesi titulada “Joaquín Torres-García y el Universalismo Constructivo: el sentido primordial del arte”, dirigida per la Dra. Lourdes Cirlot. Des de 2010 treballa com professora Associada del Departament d’Història de l’Art de la Universitat de Barcelona. La seva activitat com a docent, investigadora i divulgadora se centra principalment en les avantguardes artístiques de la primera meitat del segle XX.

Inscripció:

Devolució de l’import de la inscripció: es farà la devolució de l’import per motius imputables al Consorci, per manca de matrícula, i per a qualsevol altra tipus de devolució caldrà presentar la petició degudament justificada

 

Més informació al Centre:

UNED Barcelona
Av. Rio de Janeiro, 56-58
08016 Barcelona
93 396 80 59
activitats@barcelona.uned.es