Select Page

El món des d’una finestra. De la realitat líquida a la nova realitat

Aquestes darrers mesos molta gent s’ha vist abocada a contemplar el món des d’una finestra (virtual) tot sovint amb la intenció de copsar la gens habitual realitat que semblava construir-se dia a dia d’ençà de la declaració de la pandèmia. Hi ha qui insisteix en denominar com a “nova realitat” el resultat d’aquest complex procés; tanmateix, creixen les veus que apunten si més no a la necessitat d’analitzar críticament aquesta suposada nova realitat ja que molts dels elements que la conformarien vindrien de processos anteriors.

Objectius:

Entre els principals objectius destaquem:

 • Aprofundir en el coneixement d’alguns fenòmens socioculturals rellevants de l’actualitat des de la perspectiva antropològica.
 • Traçar les continuïtats, discontinuïtats i innovacions que en aquests fenòmens s’observen.
 • Dotar d’elements i instruments que permetin analitzar críticament els fenòmens socioculturals, tot prestant especial atenció al procés de construcció dels discursos i representacions dominants però també a les respostes que des de la subalternitat es produeixen.
 • Familiaritzar-se amb alguns dels principals conceptes, mètodes i teories de l’Antropologia sociocultural.
PROGRAMA
 • I els nostres drets?

  L’estat d’alarma ens ha permès reflexionar sobre com els drets fonamentals poden restringir-se o suspendre’s de forma generalitzada i no només a grups concrets com venia succeint des de la proclamació de la declaració. Fins i tot veure com poden reinterpretar-se o generar-se de nou.

  Ens proposem aproximar-nos a partir d’alguns dels incompliments, violacions, reivindicacions… més actuals com l’habitatge, l’educació la vida, la igualtat…

 • Quin món deixem?

  Hi ha qui apuntava al 2019 l’any definitiu per assolir un canvi de paradigma que replantegés la relació de la humanitat amb el medi ambient com a conseqüència de la interpel·lació que els més joves feien a la població adulta tot reclamant els seus drets recollits en el principi de la sostenibilitat articulat a principis dels 80.

 • Si Ludd aixequés el cap…

  És una aposta per analitzar el paper de la tecnologia a les nostres societats més enllà de la seva dimensió instrumental. I ho farem posant especial atenció al món del treball.

 • Carrers calents, xarxes cremant?

  Quin paper donem als moviments socials en aquest nou context? Som davant de noves formes d’acció? L’espai públic està perdent la seva condició d’escenari preferent de les lluites? Quin paper ocupen els espais virtuals? Els podem considerar equiparables?

Bibliografia General

BAUMANN, Z. (2000) Modernidad líquida. México: FCE.

BOHANNAN, P. (1992) Para raros, nosotros. Introducción a la antropología cultural. Madrid: Akal.

COPANS, J. (1999) Introducción a la Etnología y a la Antropología. Madrid: Acento.

HARRIS, M. (1998) Introducción a la Antropología General. Madrid : Alianza.

Modalitat virtual

Servei tècnic virtual: 93 606 56 92

Idioma:

Català

Hores lectives:

11 hores

Dies i hora:

Dimarts i dijous: de 16:30 a 17:30 hores

Setembre: 22 i 29 Octubre: 1, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27 i 29 del 2020

 

Ponent:

Miguel Doñate. Professor-tutor del C.A. UNED Província de Barcelona

Inscripció:

Devolució de l’import de la inscripció: es farà la devolució de l’import per motius imputables al Consorci, per manca de matrícula, i per a qualsevol altra tipus de devolució caldrà presentar la petició degudament justificada.

Més informació al Centre:

UNED Barcelona
Av. Rio de Janeiro, 56-58
08016 Barcelona
93 396 80 59
activitats@barcelona.uned.es