Select Page

Els cels canviaren el món (Aproximació a l’astronomia i la revolució científica)

Aquest curs proposa recórrer de manera estructurada alguns dels autors i temàtiques que han configurat els fonaments i el desenvolupament de la ciència moderna. Així mateix, i encara que el curs pot tenir un accent analític o científic marcat, destacarem les implicacions culturals, socials o religioses de la revolució científica dels segles XVI i XVII.

Com s’observarà el recorregut dels temes i els autors segueix força una línia cronològica, encara que és més una perspectiva expositiva que un enfocament històric. Es veuran períodes més dimensionats que altres, talls o salts, discontinuïtats històriques que responen a l’objectiu general d’apropar-nos a un ampli camp, de vegades molt especialitzat, evitant en tant que sigui possible caure en tecnicismes que dificultin seguir de forma còmoda i àgil el programa.

PROGRAMA

1. Presentació i introducció

 • Presentació guia de l’assignatura
 • Breu introducció a la història de la filosofia: objecte, subjecte i llenguatge
 • Oralitat i escriptura: una revolució informacional
 • De la physis al nomos
 • De la mitologia al logos

2. Cosmologia a la Grècia presocràtica

 • Els mites i la cerca de l’arjé
 • Les tetraktys pitagòrica
 • L’univers de les dues esferes
 • Sòcrates: oralitat i racionalitat

3. Plató, el llenguatge de la ciència

 • Mètode socràtic de definició
 • L’axioma platònic de la circularitat, Timeu
 • Mite de l’origen i perills de l’escriptura, el Fedre

4. Aristòtil i el naixement de la Física

 • Esquema aristotèlic del coneixement
 • Cosmologia i física
 • Nota sobre la definició i naturalesa paradoxal del temps

5. L’astronomia de Ptolemeu

 • El model geocèntric
 • Evidència sensorial i demostració matemàtica
 • El problema dels planetes

6. El gir copernicà

 • Raons per a la innovació
 • Física i cosmologia

7. Giordano Bruno i l’espai infinit

 • Fe i ciència
 • Procés i condemna
 • La màgia

8. La col·laboració Kepler-Tycho Brahe

 • Crítica al sistema copernicà
 • Les lleis de Kepler

9. Galileo Galilei

 • La matematització de la naturalesa
 • La nova ciència del moviment
 • Experimentació

10. Descartes i la filosofia moderna

 • La ciència de cogito
 • El mecanicisme

11. La disputa amb l’empirisme

 • Spinoza, el polidor de lents
 • Locke
 • Leibniz

12. La síntesi newtoniana

 • A lloms de gegants
 • Lleis de la dinàmica
 • Llei de la gravitació universal

13. Astronomia avui.

 • Últims avenços
 • Cap a altres planetes

14. Sortida a l’observatori Fabra

15. Els límits de la ciència i de la naturalesa

 • Teorema de la incompletesa de K. Gödel
 • Teorema de la incertesa de Heidelberg
 • Einstein i el temps relatiu
 • Altres límits de la naturalesa: el kaos
Bibliografia General

Diccionario de Filosofía de José Ferrater Mora, Ed. Ariel,

Los filósofos presocráticos. Kirk, Raven y Shofield. Ed. Gredos, 1987

Historia de la Filosofía Antigua. Antonio Alegre. Ed. Ántropos 1988

Prefacio a Platón. Eric Havelock. Ed. Visor 1994

Teogonía, Los trabajos y los días. Hesiodo. Ed. Iberia 1980

Platón, obras completas en Ed. Gredos, Biblioteca Clásica.

Aristóteles, obras completas en Ed. Gredos, Biblioteca Clásica.

Confesiones. San Agustín. Ed. Gredos, 2010

Ética. B. Spinoza. Ed. Alianza, 1987

Meditaciones metafísicas. R. Descartes. Ed. Alianza, 2011

La revolución copernicana. T.S. Kuhn. Ed. Ariel. 1978

La estructura de la revoluciones científicas. T.S. Kuhn. Ed. FCE. 1992

El conocimiento del lenguaje. N. Chomsky. Ed. Altaya, 1998

Los lógicos. Jesús Mosterin. Ed. Espasa, 2000

El infinito, una guía ilustrada. B. Clegg y O. Pugh. Ed. Tecnos, 2019

Historia del tiempo. Del big bang a los agujeros negros. Stephen W. Hawking. Ed. Alianza, 2019

Hores lectives:

30 hores

Dies i hora:

Dijous de 18:00 a 20:00 hores

Febrer: 9, 16, 23
Març: 2,9, 16, 23, 30
Abril: 13, 20, 27
Maig: 4, 11, 18, 25

Lloc:

UNED Sant Boi de Llobregat
Edifici l’Olivera
Plaça Montserrat Roig, 1 1ª planta
088306 Sant Boi de Llobregat

 

Idioma:

Català

Ponent:

Humbert Ruiz. Professor-tutor del C.A. UNED Província de Barcelona

Inscripció:

Devolució de l’import de la inscripció: es farà la devolució de l’import per motius imputables al Consorci, per manca de matrícula, i per a qualsevol altre tipus de devolució caldrà presentar la petició degudament justificada.

Més informació al Centre:

UNED Sant Boi de Llobregat
Edifici l’Olivera
Plaça Montserrat Roig, 1 1ª planta
088306 Sant Boi de Llobregat
info@santboi.uned.es