Select Page

Els secrets del mercat de l’art contemporani

L’art contemporani ens arriba de la mà de diferents agents que configuren el que es coneix com a Mercat de l’Art. Tots ells se situen en una espècie de mecanisme que regula una sèrie de normes que tenen a veure amb la gestió d’exposicions, les fires internacionals, els col·leccionistes i el rol de l’artista contemporani.
El que existeix entre les bambolines del Mercat té a veure amb la legislació, les polítiques de gestió cultural, comunicació i brànding, que generen un producte llest per a ser consumit per l’espectador. Aquest producte està emparat per unes bases legals que afecten tant el patrimoni cultural d’un estat com la propietat intel·lectual de l’artista.
Què hi ha darrere d’una exposició eventual en un museu? Per a què serveixen les fires internacionals d’art? Quin rol exerceix l’artista contemporani?
El curs pretén donar resposta a aquestes preguntes i algunes més, perquè l’estudiant sigui capaç de comprendre com funciona el mercat de l’art, com s’ha adaptat als nous temps i com l’artista ha necessitat formar-se per a crear la seva pròpia marca.

Els objectius del curs són:

-Conèixer els aspectes pràctics que afecten la gestió d’una col·lecció: el mercat de l’art, mecenatge i polítiques culturals, conservació i restauració i fiscalitat sobre art.
-Familiaritzar-se amb els conceptes bàsics relacionats amb la fiscalitat de l’art contemporani.
-Conèixer les lleis que regulen el patrimoni històric.
-Definir de forma genèrica el mercat de l’art.
-Entendre la motivació que porta els operadors del mercat a configurar les transaccions d’una manera o altra.
-Conèixer l’origen dels museus i les seves diferències respecte a altres espais expositius actuals de l’art contemporani.
-Diferenciar entre “museologia” i “museografia”.
-Conèixer les estratègies de marca i comunicació per a posicionar i diferenciar a les organitzacions artístiques.
-Entendre com ha de gestionar un artista la seva pròpia carrera i conèixer els drets d’autor. VEGAP.

PROGRAMA

1. Bases legals i propietat intel·lectual

1.1. Normativa internacional
1.2. Patrimoni històric
1.3. Fiscalitat en l’art
1.4. Contractació
1.5. Què és la propietat intel·lectual?
1.6. Durada i límits dels drets d’autor
1.7. La llicència dels drets

2. Museografia i gestió d’exposicions

2.1. Els espais de l’art
2.2. La planificació d’un museu o un centre d’art
2.3. Exposicions

3. Galeries i mercat d’art

3.1. Les galeries d’art contemporani
3.2. El funcionament d’una galeria
3.3. El mercat de l’art contemporani
3.4. Els clients
3.5. Mercat de l’art i teoria econòmica

4. Comunicació i brànding en art

4.1. Comunicar en art
4.2 El context de l’art actual. Tendències i nous llenguatges artístics
4.2. Creació de marca per part de l’artista
4.3. L’estudi de l’artista.
4.4. El currículum de l’artista. La redacció del statement artístic

Bibliografia General

AA.VV. Medidas jurídicas y prácticas contra el tráfico ilícito de bienes culturales MANUAL DE LA UNESCO
LEY 23/2006, de 7 de julio.BOE núm.162 .Madrid 8 de junio de 2006 por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril
REAL DECRETO 281/2003, de 7 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del Registro General de la Propiedad Intelectual.
GONZÁLEZ-VARAS IBAÑEZ, Ignacio. Patrimonio cultural: conceptos, debates y problemas. Madrid: Cátedra, 2015
HERNÁNDEZ CARDONA, Francesc Xavier. Museografía didáctica e interpretación de espacios arqueológicos. Gijón: Trea, 2012
ARTS COUNCIL ENGLAND GRANT-IN-AID.Annual Report & Accounts.ISBN = 978-1-5286-0352-2
AA.VV,Desacuerdos. Sobre arte, políticas y esfera pública en el Estado español,2003.ISBN: 84-89771-08-1
AA.VV The 21st-century curator A report into the evolving role of the UK museum curator, and their needs for the future,2016.

Hores lectives:

30 hores

Dies i hora:

Dimarts de 18:30 a 20:30 hores

Gener: 28 Febrer: 4, 18 i 25 Març: 3, 10, 17, 24 i 31  Abril:  14, 21 i 28 Maig: 5, 12 i 26 de 2020

Lloc:

UNED Sant Boi de Llobregat
Edifici l’Olivera
Plaça Montserrat Roig, 1 1ª planta
088306 Sant Boi de Llobregat

 

Mónica Marañón. Professora-tutora del C.A. UNED Província de Barcelona

Inscripció:

Devolució de l’import de la inscripció: es farà la devolució de l’import per motius imputables al Consorci, per falta de matrícula, i per a qualsevol altre tipus de devolució s’habrà de presentar la petició degudament justificada.

 

Més informació al Centre:

UNED Sant Boi de Llobregat
Edifici l’Olivera
Plaça Montserrat Roig, 1 1ª planta
088306 Sant Boi de Llobregat
info@santboi.uned.es