Select Page
Estudis

CUID: Centre Universitari d’Idiomes Digital i a Distància

Estudis

CUID: Centre Universitari d’Idiomes Digital i a Distància

Inici » Estudis » Idiomes » CUID: Centre Universitari d’Idiomes Digital i a Distància

El CUID té com a finalitat fomentar l’aprenentatge i la pràctica d’idiomes a distància i de manera virtual en els Centres de la UNED, sota els principis d’eficàcia, eficiència, accesibilitat i qualitat.

Quins idiomes es poden cursar i quins nivells es fan?

Català (guia)

Nivells:
Bàsic (A2),
Intermedi (B1),
Avançat (B2)
Superior (C1)

Euskera (guia)

Nivells:
Elemental (A1)
Bàsic (A2)
Intermedi (B1)
Avançat (B2)

Gallec (guia)

Nivells:
Bàsic (A2)
Intermedi (B1)
Superior (C1)

Alemany (guia)

Nivells:
Elemental (A1)
Bàsic (A2)
Intermedi (B1)
Avançat (B2)

Àrab (guia)

Nivells:
Iniciació (A-1)
Elemental (A1)
Prebàsic (A-2)
Bàsic (A2)

Xinès (guia)

Nivells:
Iniciació (A-1)
Elemental (A1)
Prebàsic (A-2)
Bàsic (A2)

Francès (guia)

Nivells:
Elemental (A1)
Bàsic (A2)
Intermedi (B1)
Avançat(B2)
Superior (C1)
Master of proficency (C2)

Anglès (guia)

Nivells:
Elemental (A1)
Bàsic (A2)
Intermedi (B1)
Avançat (B2)
Superior (C1)
Master of Profiency (C2)

Italià (guia)

Nivells:
Elemental (A1)
Bàsic (A2)
Intermedi (B1)
Avançat (B2)

Portuguès (guia)

Nivells:
Bàsic (A2)
Intermedi (B1)
Avançat (B2)

Rus (guia)

Nivells:
Iniciació (A-1)
Elemental (A1)
Prebàsic (A-2)
Bàsic (A2)

Japonès (guia)

Nivells:
Iniciació (A-1)
Elemental (A1)
Prebàsic (A-2)
Bàsic (A2)

Espanyol (guia)

Nivells:
Elemental(A1)
Bàsic (A2)
Intermedi (B1)
(només modalitat virtual)

Llengua de signes espanyola (guia)

Nivells:
Elemental (A1)
Bàsic (A2)
(només modalitat virtual)

Neerlandés

Nivells:
Elemental(A1)
(només modalitat virtual)

Esperanto(guia)

Nivells:
Bàsic (A2)
(només modalitat virtual)

Cada nivell té una durada de 150 hores.
El curs comença al novembre i finalitza al maig.

Quina és la nostra oferta?

Centre de Barcelona 
 • Anglès nivells: bàsic (A2); intermedi (B1), avançat (B2), superior (C1) i Mastery of proficiency (C2)
  Centre de Sta. Coloma de Gramenet 
  • Anglès nivell:  intermedi (B1)

  Modalitat d’ensenyament i materials didàctics

  Modalitat semipresencial:

  El CUID organitza els seus estudis a distància d’acord a la metodologia de la UNED, una modalitat semipresencial, en la que es combinen tutories presencials, materials didàctics pensats per l’aprenentatge autònom en diferents formats (imprès i multimèdia), aules virtuals i tutories telemàtiques.

  Els idiomes que tenen modalitat semipresencials són:

  Espanyol (nivells A2 i B1) Alemany (nivells A1, A2, B1 i B2)
  Francès (nivells A1, A2, B1, B2, C1 i C2) Anglès (nivells A1, A2, B1, B2, C1 i C2)
  Italià (nivells A1, A2, B1, B2 i C1) Portuguès (nivells A1, A2, B1, B2 i C1)
  Àrab (nivells A1-, A1, A2- i A2) Xinès (nivells A1-, A1, A2- i A2)
  Japonès (nivells A1-, A1, A2- i A2) Català-Valencià (nivells A2, B1, B2 i C1)
  Rus (nivells A1-, A1, A2- i A2) Basc (nivells A1, A2, B1 i B2 )
  Gallec (nivells A2, B1 i C1)
  Modalitat virtual:

  El CUID ofereix la possibilitat de seguir els estudis de manera totalment telemàtica, és a dir, sense assistir a classes als Centres Associats. Aquesta modalitat té un tutor específic de recolzament en Xarxa. Els estudiants només aniran al Centre Associat per fer els exàmens finals. Les proves seran iguals per a tots els estudiants independentment de la modalitat.

  Els idiomes que tenen modalitat virtual són:

  Espanyol (nivells A1,  A2, B1, B2 i C1) Alemany (A1 i A2)
  Francès (nivells A1, A2, C1 i C2) Anglès (nivells A1, A2, B1, B2, C1 i C2)
  Italià (nivells A1, A2, B1, B2 i C1) Portuguès (nivell A1, A2 i C1)
  Àrab (nivells A1- i A1) Xinès (nivells A1- i A1)
  Japonès  (nivells A1- i A1) Llenguatge de signes (nivell A1i A2)
  Rus (nivells A1- i A1) Català-Valencià (nivells A2, B1, B2 i C1)
  Gallec (nivells A1 i B2) Basc (nivells A1, A2, B1 i B2)
  Esperanto (nivell A2) Neerlandès (nivell A1)

  Requisits d’accés:

  Es poden matricular en el CUID totes les persones majors de 16 anys.

  No es requereix titulació acadèmica.

  Els estudiants poden matricular-se en el nivell que consideri oportú sense cap requisit previ, fins i tot a un nivell que ja tinguin superat amb anterioritat en el CUID.
  Es recomana als estudiants que abans de matricular-se en el primer nivell d’un idioma, facin una prova de nivell que trobaran al web del CUID. La puntuació obtinguda servirà d’orientació per saber quin curs els hi correspon d’acord amb els seus coneixements.

  El termini per sol·licitar canvi de nivell és fins el 30 de novembre 2021, enviant un e-mail a: negociado.alumnos.cuid@adm.uned.es

  Reconeixement de crèdits:

  El certificat del CUID dels cursos d’idiomes compta amb el reconeixement de crèdits per a estudis reglats de la UNED. Amplia la informació.

  Titulació

  Un cop finalitzat el curs, els estudiants que superin les proves corresponents a cada nivell poden descarregar-se els certificats a través de la secretaria virtual sense cap cost per part de l’estudiant

  Si es vol sol·licitar un diploma, el cost és de 20€ i els duplicats 26€

  Com matricular-se:

  La matrícula es formalitza per Internet: www.uned.es

  El termini per fer-la és:

  Del 6 de setembre al 22 d’octubre de 2021

  Una vegada validat l’esborrany de matrícula per part de l’estudiant, només disposarà d’una oportunitat per a canviar de modalitat, i sempre que no impliqui una modificació de la liquidació econòmica: les modificacions o anul·lacions que es produeixin no donen dret a devolució d’import.

  Preus pel curs 2021-2022:

  Modalitat Semipresencial Modalitat Virtual
  El preu de cada curs és: 330€ 248€
  Estudiants UNED: 222€ 164€
  Estudiants CUID a partir de la segona matrícula en el mateix curs acadèmic: 222€ 164€
  Antics alumnes UNED 222€ 164€
  PAS UNED: 222€ 164€
  Professors-tutors: 222€ 164€
  PAS Centres Associats: 222€ 164€
  FªNª Categoria General: paguen el 25% de la matrícula paguen el 25% de la matrícula
  FªNª Categoria Especial: paguen el 50% de la matrícula paguen el 50% de la matrícula
  Estudiants amb discapacitat: paguen el 50% de la matrícula ( només a la 1ª matrícula) 50% de la matrícula (només a la 1ª matrícula)

  Prova lliure de tots els idiomes del CUID

  Durant el present curs acadèmic s’obrirà una convocatòria de Prova Lliure a la fi de maig i, molt probablement, una altra durant la primera setmana de setembre, coincidint amb els exàmens finals dels cursos d’idiomes del CUID.

  Amplia la informació