Select Page

Filosofia i pintura: El diàleg secret del text i la imatge

Les imatges son configuracions de significat que podem “llegir” si coneixem la clau cultural que les desxifra. Entendre les imatges no sempre és senzill i a vegades, fins i tot, apareixen com veritables enigmes. A més, les interpretacions d’una obra d’art rarament s’esgoten.

Les imatges es poden analitzar des de diferents punts de vista. Les aportacions en l’àmbit de la història de l’art són fonamentals, si bé no són l’única aproximació possible. La filosofia ha desenvolupat maneres pròpies de mirar l’obra d’art en general i la pintura en particular. En el curs encararem la següent qüestió: com mirem la pintura des d’una perspectiva filosòfica?

Les sessions tindran com a punt de partença la pròpia percepció dels i de les alumnes: les seves observacions i intuïcions a partir de la nua observació d’una obra pictòrica. Tot seguit, s’aprofundirà en el diàleg que aquesta obra (o obres) estableix amb una selecció de textos de pensadors i pensadores de diverses èpoques històriques. Les temàtiques tractades, tant pictòriques com filosòfiques, seran variades, i hi haurà alguns fils conductors en el programa.

Segurament el significat de la pintura analitzada seguirà quedant obert un cop acabada la sessió, però el viatge a través d’ella canviarà completament la mirada que hi havíem projectat inicialment.

OBJECTIUS

 • Realitzar una panoràmica de la història de la filosofia des del punt de vista del paper que ha tingut en ella les reflexions sobre la pintura.
 • Identificar les problemàtiques filosòfiques de cada època i com s’intenten resoldre.
 • Comprendre la història des del punt de vista dels processos, dels múltiples agents i factors implicats i en interacció, del perspectivisme, i de les diferents corrents i metodologies historiogràfiques existents.
 • Aproximar-se a la filosofia en contacte amb altres disciplines i àmbits del saber, com ara la ciència, la teoria política, l’espiritualitat, la literatura i les arts.
PROGRAMA
 1. Introducció: l’enigma de la tomba del nadador
 2. El colorisme a les miniatures d’Hildegarda de Bingen
 3. Leon Battista Alberti: la perspectiva com a dimensió del real
 4. Ficino i Botticelli; Pico della Mirandola i Raffaello
 5. Imatges i figures de la malenconia
 6. Metamorfosis visuals: fortuna i alquímia
 7. María Zambrano: la llum i la foscor
 8. Pintores dels s. XV-XVII: els cànons de la bellesa en femení
 9. Marquès de Sade i Fatema Mernissi: variacions de l’Odalisque
 10. L’essència de l’abstracció: Vasili Kandinski
 11. La vida entre dos mons en l’obra de Frida Kahlo
 12. Remedios Varo: mites i símbols
 13. Salvador Dalí: textos i imatges
 14. Col·loqui sobre el documental “Kusama: Infinito” (2018)
 15. Pintant cossos: el body art
Bibliografia General

Alberti, Leon Battista, De la pintura y otros escritos sobre arte, Madrid: Tecnos, 1999.

Body Art Brut The Collection, [‒]: 5 continents editions, 2018.

Chastel, André, Arte y humanismo en Florencia en la época de Lorenzo el Magnífico, Madrid: Cátedra, 1991.

—, El cuadro dentro del cuadro, [‒] Libros de la resistencia, 2015.

—, Marsile Ficin et l’art, Ginebra: Librairie Droz, 1996.

Clair, Jean (ed.), Mélancolie. Génie et folie en Occident, París: Gallimard – Réunion des Musées nationaux, 2008.

Dalí, Salvador, Obra completa, Barcelona: Destino – Fundació Gala-Salvador Dalí – Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales, 2003-2006.

Eco, Umberto, Obra abierta, Barcelona: Ariel, 1984.

El diario de Frida Kahlo. Un íntimo autoretrato, Nova York: H.N. Abrams; Mèxic: La Vaca Independiente, 2005.

Gentileschi, Artemisa, Cartas precedidas de las actas del proceso por estupro, Madrid: Cátedra, 2016.

González Madrid, María José; Rius Gatell, Rosa (ed.), Remedios Varo. Caminos del conocimiento, la creación y el exilio, Madrid: Eutelequia, 2013.

Historia de dos pintoras. Sofonisba Anguissola y Lavinia Fontana, Madrid: Museo Nacional del Prado, 2019.

Kandinsky, Vasili, De lo espiritual en el arte, Barcelona: Paidós, 2018.

Klibansky, Raymond; Panofsky, E.; Saxl, Fritz, Saturno y la melancolía, Madrid: Alianza, 1991.

Marqués de Sade, La filosofía en el tocador, Barcelona: Tusquets, 2016.

Mernissi, Fatema, El harén en Occidente, Madrid: Espasa Calpe, 2013.

Panofsky, Erwin, La perspectiva como forma simbólica, Barcelona: Tusquets, 2018.

Paul, Stella, Arte y alquimia. La historia del color en el arte, Londres: Phaidon, 2018.

Pico della Mirandola, Giovanni, De la dignitat de l’home, Cànoves i Samalús: Proteus, 2008.

Piñol Lloret, Marta, Relaciones ocultas. Símbolos. alquímia y esoterismo en el arte, Vitoria-Gasteiz: Sans Soleil, 2018.

Rius Gatell, Rosa, “‘El arte que hace ver’. La mirada zambraniana”, Antígona, 4 (2009), pp. 139-147.

Salvadori, Sara, Hildegard von Bingen. Viaggio nelle immagini, Milà: Skira, 2019.

The Image of the Black in Western Art, 5 vol., Cambridge, Mass: Harvard University Press, 2010-2014.

Vergine, Lea, Body art and performance: the body as Language, Milà: Skira, 2000.

Yayoi Kusama, Frances Morris (ed.), Madrid: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía – TF Editores, 2011.

Zambrano, María, Algunos lugares de la pintura, Madrid: Eutelequia, 2012.

Hores lectives:

30 hores

Dies i hora:

Dilluns de 18:30 a 20:30 hores

Febrer: 15 i 22 Març: 1, 8, 15 i 22 Abril:  12, 19 i 26 Maig: 3, 10, 24 i 31 Juny: 7 i 14 de 2021

Lloc:

UNED Sant Boi de Llobregat
Edifici l’Olivera
Plaça Montserrat Roig, 1 1ª planta
088306 Sant Boi de Llobregat

 

Georgina Rabassó. Professora-tutora del C.A. UNED Província de Barcelona

Inscripció:

Devolució de l’import de la inscripció: es farà la devolució de l’import per motius imputables al Consorci, per manca de matrícula, i per a qualsevol altre tipus de devolució caldrà presentar la petició degudament justificada.

 

Més informació al Centre:

UNED Sant Boi de Llobregat
Edifici l’Olivera
Plaça Montserrat Roig, 1 1ª planta
088306 Sant Boi de Llobregat
info@santboi.uned.es