Select Page

Història: Canet de Mar, 1000 anys d’història. Dels orígens a l’actualitat

Canet de Mar, 1000 anys d’història pretén sintetitzar en 30 hores de formació l’evolució que han anat experimentat la població durant els seus deu segles d’existència continuada. Es fa una introducció dels orígens ibers i romans per donar pas a la formació del primer nucli medieval, passant per la vertebració del poble durant l’Edat Moderna, fins a l’etapa naviliera del segle XVIIII i la industrial de finals de segle XIX. Analitzarem a fons les diferents èpoques i ressaltarem els principals fets socials i polítics i culturals que han condicionat la nostra història.

La formació lectiva presencial a aula es combinarà amb dues sessions més pràctiques a l’Arxiu Municipal de Canet de Mar on podrem consultar diferents documents de referència per a l’estudi de la història de Canet de Mar.

El curs es marca com a objectiu oferir als seus alumnes els coneixements necessaris per conèixer la història de Canet.

OBJECTIUS:

– Aprofundir en el coneixement històric i patrimonial de Canet de Mar

– Posar en valor els elements més identitaris de Canet de Mar

– Generar consciència de poble i contribuir a conèixer, preservar, conservar i difondre la història i el patrimoni arquitectònic de Canet de Mar.

–  Crear debats al voltant de la història local i el seu patrimoni.

–  Tenir coneixement de les fonts primàries que es conserven a l’Arxiu Municipal de Canet de Mar .

PROGRAMA

SESSIÓ 1: (2 hores)

Introducció a l’assignatura. Ibers i romans, els primers pobladors de la vall. La desaparició de les vilae i la poca presència humana durant la tardoantiguitat. L’Edat mitjana i l’arribada de la nissaga dels Canet. El nucli poblacional de l’Aubó. L’església de Sant Pere de Romeguera La Sentència Arbitral de Guadalupe i les primeres masies (s. XVI-XVI). L’església de Sant Pere de Canet (1460).

SESSIÓ 2: (2 hores)

El creixement del segle XVII. El primer assentament mariner i la formació del nucli del Castellet. Temps de Pirateria i torres de defensa. La confraria de Sant Elm. La Guerra dels Segadors i les repercussions al poble. Els primers contractes d’establiment a la vall i la formació dels primers enfilalls de cases de cós al voltant dels masos. La formació dels primers carrers. De pescadors a navegants.

SESSIÓ 3: (2 hores)

Temps de navegació. El segle XVIII. Economia, demografia, política i societat. La Guerra de Successió. El decret de nova Planta. La urbanització dels horts d’entre rieres. Vinya i puntes de coixí. Les drassanes de Canet. El naixement de la burgesia marítima i comercial. L’ampliació i reforma del patrimoni religiós de la població i la Capella de Música de la “Catedral de la Costa”.

SESSIÓ 4: (2 hores)

El segle XIX (1a part). Decadència econòmica de Canet de Mar. La guerra del Francès. Crisi de la indústria naval. L’emigració cap a ultramar a “Fer les Amèriques”.

SESSIÓ 5: (2 hores)

El segle XIX (2a part). L’arribada dels “Americanos” adinerats. La transformació de les terres de secà al regadiu. La transformació urbana del poble. Del teixit a la plana al naixement de la indústria del mitjó. L’arribada del ferrocarril i la construcció del Santuari de la Misericòrdia.

Liberals, federals i carlins. Les convulsions polítiques al Canet de Mar del Sexenni Revolucionari.

SESSIÓ 6: (2 hores)

De la Restauració Borbònica a Solidaritat Catalana. Monàrquics versus catalanistes (1874-1906)

SESSIÓ 7: (2 hores)

Consultem documentació històrica amb la col·laboració de l’Arxiu Municipal de Canet de Mar.

SESSIÓ 8: (2 hores)

Els anys noucentistes: la política cultural i educativa de la Mancomunitat a Canet de Mar (1906-1920).

SESSIÓ 9: (2 hores)

De l’activisme anarquista a la Dictadura de Primo de Rivera (1920-1030).

SESSIÓ 10: (2 hores)

La Segona República a Canet (1931-1936).

SESSIÓ 11: (2 hores)

La Guerra Civil a Canet (1936-1939).

SESSIÓ 12: (2 hores)

La llarga postguerra a Canet (1939-1959).

SESSIÓ 13: (2 hores)

Consultem documentació històrica amb la col·laboració de l’Arxiu Municipal de Canet de Mar.

SESSIÓ 14: (2 hores)

Els darrers ajuntaments franquistes (1960-1979). El turisme. Les Sis hores i el Canet Rock. El creixement urbà del poble. Les segones residències. La reactivació de l’oposició democràtica.

SESSIÓ 15: (2 hores)

La recuperació de la democràcia. La modernització de Canet (1979-2022). La crisi de la indústria tèxtil i el boom de la construcció. El creixement expansiu del poble i els nous equipaments municipals. Reflexionem sobre el Canet del futur.

BIBLIOGRAFIA

ALCALDE, S; CARBONELL, M; MARTÍ, G; PÈREZ, R; SÀIZ, C: L’ermita de Sant Pere de Romeguera (segles X-XV). Els orígens de Canet de Mar. Canet de Mar: Col·lecció Estudis de Patrimoni, 2013

ALCALDE VILÀ, Sergi (2011): “El projecte inicial del Santuari de la Misericòrdia de Francesc Daniel Molina. A: El Sot de l’Aubó, n. 36, p. 23-26

ARCAS, F, et al: Canet de Mar. 30 anys d’ajuntaments democràtics. Canet de Mar: Edicions Els 2 Pins, 2009

BALLART CLOS, Joan (2006): “Els edificis industrials de Canet de Mar”. A: El Sot de l’Aubó, núm. 12 p. 15-21

BALLART CLOS, Joan: (2006): “Alguns aspectes de la indústria tèxtil canetenca (1a part). Dels inicis a començaments del segle XIX.” A: El Sot de l’Aubó, núm. 18 , p. 14-19.

BALLART CLOS, Joan (2007): “Alguns aspectes de la indústria tèxtil canetenca (3a part). L’arribada de l’energia elèctrica.” A: El Sot de l’Aubó, núm. 20, p. 30-36.

BALLART CLOS, Joan (2007): “Alguns aspectes de la indústria tèxtil canetenca. 4a part. L’energia elèctrica (continuació)” A: El Sot de l’Aubó, núm. 21, p. 49-57

BALLART CLOS, Joan (2007): “Alguns aspectes de la indústria tèxtil canetenca. 5a part. Els primers anys del segle XX.” A: El Sot de l’Aubó, núm. 22, p. 13-17. BALLART CLOS, Joan (2008): “Alguns aspectes de la indústria tèxtil canetenca 6a. part. Del 1902 al 1912.” A: El Sot de l’Aubó, núm. 24, p. 23-28.

BALLART CLOS, Joan (2008): “Alguns aspectes de la indústria tèxtil canetenca. 7a part (del 1913 al 1923)”. A: El Sot de l’Aubó, núm. 25, p. 13-17.

CARBONELL MARTÍNEZ, Maite: “Els vestigis de Sant Pere de Romeguera i el seu entorn.” A: El Sot de l’Aubó, núm. 46 , p. 16-19. Aulari CRTTT – Escola de Teixits Plaça Indústria, sn T 93 795 46 25 (Secretaria) T 62 767 38 27 (Coordinació) 03860 Canet de Mar (Barcelona) FIGUEROLA BERNAL, Òscar (2006): “La indústria ara fa 100 anys: Canet, vila industrial 1898-1914.” A: El Sot de l’Aubó, núm. 18, p. 20-27

LLOVET, Joaquim: Constructors Navals de l’ex-província marítima de Mataró. 1816-1875. Mataró: Caixa Laietana, 1971

MARTÍNEZ SHAW, Carlos: Cataluña en la Carrera de Indias, 1680-1756. Barcelona: Crítica, 1981)

MAS GIBERT, Xavier (1994): “Destruccions paradigmàtiques: Les Torres de Moros de Canet. A: Nova Plaça de la Llenya, núm. 15, p. 11-13

MAS GIBERT, Xavier: Guerra-revolució i contrarevolució a Canet de Mar. Les dimensions de la tragèdia. Mataró: Caixa Laietana, 2002 MAS GIBERT, Xavier: (2008): “Josep Fors i Vidal i Carles Carqués Martí: Dos canetencs únics i exemplars.” A: El Sot de l’Aubó, núm. 23 , p. 3-5

MAS GIBERT, Xavier: Cartes des de l’Havana. 1872. Canet de Mar: Edicions Els 2 Pins, 2013

MAS GIBERT, Xavier; SÀIZ I XIQUÉS, Carles (2009): “La capella de Música de l’església de Sant Pere i Sant Pau: La “Catedral de la Costa” dels segles XVII i XVIII.”A: El Sot de l’Aubó, núm. 30, p. 3-17.

MATAMALA CASTANYER, Pere: Hospital de pobres de Canet. Estudi del període 1757-1849. Canet de Mar: Editorial Cannetum, 1986 PERA, Joaquim (2009): “‘Canet de Mar és vostra llar’. El turisme en el Canet dels anys 60’s.” A: El Sot de l’Aubó, núm. 27, p. 3-8.

PERA, Joaquim (2009): “L’Odeon i la moguda cultural a Canet a finals dels anys setantes.” El Sot de l’Aubó, núm. 28, p. 24-32.

POL ALGUER, Zenon de (2008): “Cròniques de Cuba. La necròpoli de Colon a l’Havana.” A: El Sot de l’Aubó, núm. 26, p. 18-19.

ROVIRA FORS, Josep (2004): “Història del Bergantí canetenc Hernán Cortés.” A: El Sot de l’Aubó, núm. 10, p. 18-19

ROVIRA FORS, Josep (2007): “L’aventura americana del canetenc Josep Baró Blanxart.”A: El Sot de l’Aubó, núm. 20, p. 4-8.

SÀIZ I XIQUÉS, Carles (1994): “Destruccions paradigmàtiques: el patrimoni religiós durant la guerra civil. A: Nova Plaça de la Llenya, 18, p. 11-13

SÀIZ I XIQUÉS, Carles (1997): “La Mancomunitat i la política cultural i educativa a Canet”, A: El Sot de l’Aubó, núm. 18, p. 19

SÀIZ I XIQUÉS, Carles (1999): “Catalanisme i política cultural. Els orígens de la biblioteca de Canet”. A: Àmbit, núm. 41, p. 37-39

SÀIZ I XIQUÉS, Carles: Guia Històrica de Canet de Mar. Canet de Mar: Edicions Els 2 Pins, 2002

SÀIZ I XIQUÉS, Carles: (2003): “Restauració, caciquisme i els orígens del catalanisme a Canet. Reflexions al voltant del seu status quo. A: El Sot de l’Aubó núm. 4 , p. 11-15.

SÀIZ I XIQUÉS, Carles (2004): “Catalanisme i cant coral a Canet. L’històric Orfeó Canetenc.” A: El Sot de l’Aubó, 2004, núm. 6, p. 4-9.

SÀIZ, Carles (Co): Canet de Mar. Història i arquitectura. Canet de Mar: Edicions Els 2 Pins, Centre d’Estudis Canetencs, Ajuntament de Canet de Mar, 2009.

SÀIZ I XIQUÉS, Carles (2012): «La fàbrica Jover, Serra i Cía de Canet de Mar.» A: El Sot de l’Aubó, núm. 42, p. 21-28.

SÀIZ I XIQUÉS, Carles (2014): “Sant Pere de Romeguera, un punt estratègic per a la interpretació de la història de Canet. A: El Sot de l’Aubó, núm. 48, p. 3-10

SÀIZ I XIQUÉS, Carles (2014): “Les estructures d’Estat de la Mancomunitat de Catalunya. Un projecte de modernització cultural i educativa a Canet de Mar.” A: El Sot de l’Aubó, núm. 49.

SÀIZ I XIQUÉS, Carles. “Marià Serra i Font i Lluís Domènech i Montaner. Higienisme, urbanisme i modernitat en el Canet de Mar d’inicis de segle XX.” A: Trobada d’Entitats de Recerca Local i Comarcal del Maresme, 2017, Núm. 11 , p. 185-193.

SERRANO SEOANE, Iolanda (2011): “El perill a la rereguarda: Mesures de defensa i refugis. A: El Sot de l’Aubó, núm. 37, p. 15-18

MAINAT, Joan Ramon; SÀIZ i XIQUÉS, Carles; VILARNAU, Joaquim: Canet. 36 (+12) hores de cançó i llibertat. Barcelona: Grup Enderrock, 2017

Idioma:

Català

Hores lectives:

30 hores

Dies i hora:

Dilluns de 18:00 a 20:00 hores

Febrer: 14, 21 i 28 Març:  7, 14, 21 i 28 Abril: 4 i 25 Maig:  2, 9, 16, 23 i 30 Juny: 6 de 2022

Lloc:

Aulari CRTTT – Escola de Teixits
Plaça Indústria, sn
03860 Canet de Mar (Barcelona)

 

Ponent:

Carles Sàiz. Professor-tutor  de la UNED Sènior de Canet de Mar

Inscripció:

Devolució de l’import de la inscripció: es farà la devolució de l’import per motius imputables al Consorci, per manca de matrícula, i per a qualsevol altre tipus de devolució caldrà presentar la petició degudament justificada.

Més informació al Centre:

UNED Canet de Mar
Edifici Vil·la Flora
Gavarra, s/n
03860 Canet de Mar (Barcelona)
93 795 46 25
info@canet.uned.es