Select Page

Història de Barcelona i el seu espai urbà. De les vies romanes a les rondes

Proposem un curs d’història de Barcelona en el que, a través de les seves diverses sessions, es traci una història urbanística de la ciutat, una història del seu espai urbà.
Les diverses sessions seguiran un itinerari cronològic en què, resseguint els principals esdeveniments històrics i socials que ha viscut la ciutat de Barcelona, es pugui veure com la ciutat ha anat creixent i diversificant pel que fa al seu espai construït, al seu espai circulatori i al seu espai de representació.
En aquest sentit, el curs se centra especialment en les diverses onades constructives i en l’evolució de la urbanística, els seus canvis i adaptacions, sense deslligar-ho d’una història social, demogràfica, política i cultural.

PROGRAMA

1. Introducció a la història de Barcelona. Historiografia, fons documentals i recursos de consulta.

2. Barcelona abans de Barcelona. De la prehistòria a Barcino.

3. La Barcelona visigoda i la Barcelona islàmica.

4. Itinerari per les pervivències de la Barcelona romana.

5. La Barcelona de la Marca hispànica.

6. De la Barcelona comtal a la Barcelona del Consell de Cent (ss. XI-XIII).

7. La Barcelona de la baixa edat mitjana I (ss. XIII-XIV).

8. La Barcelona de la baixa edat mitjana II (s. XV).

9. Itinerari per les pervivències de la Barcelona medieval.

Bibliografia

BALAGUER, Victor, Las calles de Barcelona

BARCELONA QUADRENS D’HISTÒRIA, Ajuntament de Barcelona, Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona

CALPENA, Enric, Barcelona. Una biografía, Barcelona, Edicions 62

CARRERAS CANDI, Francesc, La ciutat de Barcelona, Barcelona, Martín, 1916

DURAN I SANPERE, Agustí, Barcelona i la seva història (3 vols), Barcelona, Curial

SANPERE I MIQUEL, Salvador, Barcelona. Son passat, present i porvenir

SOBREQUÉS, Santiago (dir) Història de Barcelona (10 vols), Barcelona, Ajuntament de Barcelona-Enciclopèdia Catalana

Hores lectives

30 hores

Dia i hores:

 Dimecres de 09:00 a 11:00hores

Calendari:

Setembre: 14, 21, 28
Octubre: 5, 19, 26
Novembre: 2, 9, 16, 23, 30
Desembre: 14, 21
Gener: 11, 18

Lloc:

UNED Barcelona
Av. Rio de Janeiro, 56-58
08016 – Barcelona

Idioma:

Català

Ponent:

Xavier Cazeneuve i Descàrrega professor-tutor UNED Sènior Barcelona

Inscripció:

Devolució de l’import de la inscripció: es farà la devolució de l’import per motius imputables al Consorci, per manca de matrícula, i per a qualsevol altra mena de devolució caldrà presentar la petició degudament justificada.

Per a més informació al centre:

UNED Barcelona
Avinguda Rio de Janeiro, 56-58
08016 – Barcelona
senior@barcelona.uned.es