Select Page

Història de la Música: Ventall de música III

La història de la música occidental és un actiu important dins la cultura de la nostra civilització. Cal ser conscients del què la música ha representat i representa dins l’art i la cultura, del pes específic que té. La música és una de les arts alhora més utilitzada (cal no oblidar la incidència que té la música popular en la nostra societat), però segons com també és molt desconeguda, si ens referim a la poca acceptació que pugui tenir la música culta en segons quins estrats de la societat. Segurament aquest desconeixement és degut a aquest doble vessant que té: per una banda un fort component artístic, creatiu, sensorial i per l’altre un component tècnic-científic, que, sovint, l’allunya de les oïdes avesades a les tonades més populars i lleugeres.
Per això, creiem que és necessari insistir en el coneixement de les obres que, per la seva importància tant artística com històrica, han condicionat el desenvolupament de la història
musical de la nostra cultura. També creiem que és importat a l’hora d’assimilar la rellevància i grandesa d’aquestes, fer esment als fets que van portar a què aquestes obres es creessin. La biografia de l’autor i, en molts casos els fets extra-musicals que van propiciar aquestes obres o bé els que se’n van derivar, són molt importants a l’hora d’entendre-les, valorar-les i apreciar-les.
Desvetllar interès per una obra o per un autor concret sovint no només depèn d’una simple audició. En molts casos, i sobretot en obres complexes, descobrir les seves estructures formals, els seus secrets, les seves curiositats, el seu context històric, les causes que li van donar lloc i les seves singularitats farà que l’interès creixi exponencialment, no només per a aquella obra, sinó també pel gruix de les obres d’aquell compositor o del seu període.
Creiem doncs que l’assignatura “Ventall de músiques” pot ajudar a prendre consciència d’unes virtuts, d’uns valors, d’uns fets i d’uns personatges que s’han esdevingut en la història de la nostra civilització i que han ajudat a vertebrar-la.

PROGRAMA

Sessió 1: (2 hores)
Música i matemàtiques (I)
Introducció del tema
Música i matemàtiques en l’antiguitat. Pitàgores.
L’edat mitjana. Trivium i quadrivium.
Sessió 2: (2 hores)
Música i matemàtiques (II)
Aplicació de les matemàtiques en la música. Intervals. L’altura musical, hertzs. Grafia musical i matemàtiques.
Sessió 3: (2 hores)
Música medieval (I)
Fitxa històrica.
Monodia religiosa: El cant pla o gregorià.
Sessió 4: (2 hores)
Música medieval (II)
Monodia civil: Trobadors, joglars, ministers i goliards.
Sessió 5: (2 hores)
Música medieval (III)
Polifonia religiosa. Les primeres polifonies (Organum, Organum florit i Discantus). Ars antiqua.
Polifonia civil: Ars nova (Philipe de Vitry, Guillaume de Machaut)
Sessió 6: (2 hores)
Dos catalans imprescindibles: Toldrà i Mompou (I)
Ubicació d’Eduard Toldrà en el seu context social i també en la història de la música.
Dades biogràfiques més destacades.
Ubicació de Frederic Mompou en el seu context social i també en la història de la música.
Dades biogràfiques més destacades.
Sessió 7: (2 hores)
Dos catalans imprescindibles: Toldrà i Mompou (II)
Estudi de les obres més destacables de Toldrà des d’un punt de vista estilístic, instrumental i formal, sense deixar d’esmentar les textures i fets extra musicals que influeixen en la creació i també els derivats d’elles. Audicions i visualitzacions d’aquest material.
Sessió 8: (2 hores)
Dos catalans imprescindibles: Toldrà i Mompou (III)
Estudi de les obres més destacables de Mompou des d’un punt de vista estilístic, instrumental i formal, sense deixar d’esmentar les textures i fets extra musicals que influeixen en la creació i també els derivats d’elles. Audicions i visualitzacions d’aquest material.
Sessió 9: (2 hores)
Chet Baker (I)
Ubicació de Chet Baker en el seu context social i també en la història de la música.
Dades biogràfiques més destacades.
Sessió 10: (2 hores)
Chet Baker (II)
Estudi de les interpretacions més destacables de Chet Baker des d’un punt de vista estilístic, instrumental i formal, sense deixar d’esmentar les textures i fets extra musicals que influeixen en la creació i també els derivats d’elles. Audicions i visualitzacions d’aquest material.
Sessió 11: (2 hores)
Chet Baker (III)
Estudi de les interpretacions més destacables de Chet Baker des d’un punt de vista estilístic, instrumental i formal, sense deixar d’esmentar les textures i fets extra musicals que influeixen en la creació i també els derivats d’elles. Audicions i visualitzacions d’aquest material.
Sessió 12: (2 hores)
La “nova cançó”: Serrat i Llach (I)
Ubicació de Joan Manuel Serrat en el seu context social i també en la història de la música.
Dades biogràfiques més destacades.
Ubicació de Lluís Llach en el seu context social i també en la història de la música.
Dades biogràfiques més destacades.
Els “Setze Jutges”.
Sessió 13: (2 hores)
La “nova cançó”: Serrat i Llach (II)
Estudi dels treballs més destacables de Serrat des d’un punt de vista estilístic, instrumental i formal, sense deixar d’esmentar els fets socials i extra musicals que influeixen en la creació i també els derivats d’ells. Audicions i visualitzacions d’aquest material.
Sessió 14: (2 hores)
La “nova cançó”: Serrat i Llach (III)
Estudi dels treballs més destacables de Lluís Llach des d’un punt de vista estilístic, instrumental i formal, sense deixar d’esmentar els fets socials i extra musicals que influeixen
en la creació i també els derivats d’ells. Audicions i visualitzacions d’aquest material.
Sessió 15: (2 hores)
Concert de final de curs.

BIBLIOGRAFIA

– Historia de la música occidental. Donald J. Grout (Alianza Música)
– Diccionari de la música. Roland de Candé (Edicions 62)
– Curso de formas musicales. J. Zamacois (Labor)
– Música 4. Rosa Alemany (Ed. Teide)
– Ludwig van Beethoven. Juan van den Eynde (Ediciones Rueda)
– Ludwig van Beethoven. Xose Aniñoa (Daimon)
– Beethoven. Emil Ludwig (Anaya)
– Chopin. Ana Nuño, J.C. Moreno, Josep Pascual. (Deutsche Grammophon)
– Música y palabras. Rafael Esteve (Océano)
– Vida y música de Bill Evans. Petter Pettinger (Globalrythm)
– Historias curioses del jazz. Lawrence Lindt (Ma non troppo)
– Miles Davis y Kind of Blue. Ashley Fahn (Trayectos)
– Miles, la autobiografia. Miles Davis / Quincy Troupe (Alba)
– Enciclopèdia “Maestros del jazz” (Planeta Agostini)
– Jazz. La historia completa. Julia Rolf (Ma non troppo)
– Historia del jazz moderno. Frank Tirro (Ma non troppo)
– Jazz. Merwin Cooke (Ediciones Destino)
– Cien Bandas sonores en la historia del cine. Roberto Cueto (Nuer)
– Enciclopèdia “Cinema & Música” (Salvat)
– Atlas de la música (Alianza Atlas)
– Música. Magda Güell, Lys Vilà (Barcanova)
– El lenguaje de la armonia. Lluís Vergés (Boileau)
– Stravinski. André Lischké (Espasa-Calpe)
– Els palíndroms musicals. Jesús Lladó Parellada (Dinsic.cat)
– Chopin. André Lavagne. Espasa-Calpe,S.A.
– Si Beethoven pogués escoltar-me. Ramon Gener. ARA llibres.
– L’amor et farà immortal. Ramon Gener. ARA llibres.
– Como si tuviera alas. Las memorias perdidas. Chet Baker. Literatura Ramdon House.
– Los Beatles inédito. Hugh Fielder. H Kliczkowski-Onlybook, S.L.
– Lluís Llach. Poesia y cançons. Lluís Llach.

 

Hores lectives:

30 hores

Dies i hora:

Dimarts de 18:00 a 20:00 hores

Febrer: 18 i 25 Març: 3, 10, 17, 24 i 31 Abril: 14, 21 i 28 Maig:  5, 12, 19 i 26 Juny: 2  de 2020

Lloc:

Aulari CRTTT – Escola de Teixits
Plaça Indústria, sn
03860 Canet de Mar (Barcelona)

 

Ponent:

Xavier Dotras. Professor-tutor  Sènior de la UNED Canet de Mar

Inscripció:

Devolució de l’import de la inscripció: es farà la devolució de l’import per motius imputables al Consorci, per manca de matrícula, i per a qualsevol altra tipus de devolució caldrà presentar la petició degudament justificada.

Més informació al Centre:

UNED Canet de Mar
Edifici Vil·la Flora
Gavarra, s/n
03860 Canet de Mar (Barcelona)
93 795 46 25
info@canet.uned.es