Select Page

Història de l’art català: del Romànic al Modernisme

“Història de l’art català: del romànic al modernisme” és una de les noves assignatures del curs 2019-2020 de la UNED Sènior / Universitat de la Gent Gran de Sant Boi de Llobregat. A través d’ella, coneixerem l’evolució de la història de l’art a Catalunya al llarg de gairebé deu segles.
Iniciarem el curs amb l’entrada al romànic, al segle XI, i l’acabarem amb el modernisme i una de les figures més internacionals del nostre país, Antoni Gaudí. Estudiarem l’arquitectura, la pintura, l’escultura i les arts de l’objecte i ho farem analitzant també autors, comitents i programes iconogràfics.
No són necessaris coneixements previs ni específics i està dirigit a totes aquelles persones interessades a conèixer la història de l’art de Catalunya.
A través dels coneixements adquirits a classe, es proposaran itineraris per poder fer excursions de cap de setmana.

Els objectius del curs són:

– Contextualitzar la història de l’art català en el marc de la història de l’art universal.
– Conèixer l’art produït a Catalunya en els diferents períodes històrics, del romànic al modernisme.
– Analitzar algunes de les obres més significatives de Catalunya de cada període històric.
– Comprendre els canvis en la concepció de l’art i l’evolució de les seves funcions socials al llarg de la història.
– Analitzar els autors, les obres i els temes de les diferents obres.
– Analitzar els continguts iconogràfics de les obres seleccionades.
– Conèixer, gaudir i valorar el nostre patrimoni històric i artístic, contribuint de manera activa a la seva conservació i difusió.

PROGRAMA

1. Introducció. Els inicis, segles IX i X.
2. L’art de la Catalunya Comtal. El romànic (segles XI i XII).
3. L’art del segle XIII: tradició i renovació.
4. La Catalunya gòtica (segles XIV i XV).
5. La pervivència del gòtic i l’entrada al Renaixement. El llarg segle XVI.
6. Del classicisme al barroc. Concili de Trento i segle XVII.
7. El barroc tardà i l’inici de l’academicisme al segle XVIII.
8. La primera meitat del segle XIX: neoclassicisme i romanticisme.
9. La segona meitat del segle XIX: realisme i historicismes
10. El Modernisme i Antoni Gaudí.

Hores lectives:

30 hores

Dies i hora:

Dimecres de 18:00 a 20:00 hores

Setembre: 25 Octubre: 2, 9, 16, 23 i 30 Novembre: 6, 13, 20 i 27 Desembre: 4, 11 i 18 de 2019 15 i 22 de Gener 2020

Lloc:

UNED Sant Boi de Llobregat
Edifici l’Olivera
Plaça Montserrat Roig, 1 1ª planta
088306 Sant Boi de Llobregat

 

Bibliografia General

La bibliografia compartida en aquesta guia és bàsica per tenir una visió general dels continguts de l’assignatura. En cada bloc, al llarg del curs, es facilitarà bibliografia específica dels temes tractats.
DDAA. Art de Catalunya. vols. 3 – 11. Barcelona, Edicions L’isard, 1997-2002.
DDAA. Història de l’Art Català. vols. del I – VII. Barcelona, Edicions 62, 1983-1996. DDAA. L’art gòtic a Catalunya. Vols I – IV. Barcelona, Enciclopèdia Catalana, 2002-2009.

Ponent:

Vanessa Martín. Professora-tutora del C.A. UNED Província de Barcelona

Inscripció:

Devolució de l’import de la inscripció: es farà la devolució de l’import per motius imputables al Consorci, per manca de matrícula, i per a qualsevol altra tipus de devolució caldrà presentar la petició degudament justificada.

Més informació al Centre:

UNED Sant Boi de Llobregat
Edifici l’Olivera
Plaça Montserrat Roig, 1 1ª planta
088306 Sant Boi de Llobregat
info@santboi.uned.es