Select Page

Història Moderna de Catalunya (segles XV-XVIII)

La història de Catalunya entre els segles XV i XVIII marca una època de canvi polític, social i econòmic que definiria la particularitat del territori. Ens trobem en un moment on el Principat es troba governat per quatre dinasties diferents (Casal de Barcelona, Trastàmara, Habsburg i Borbons), amb les seves dificultats particulars i enfrontaments de les institucions amb altres territoris de la Corona d’Aragó, la Monarquia o el mateix rei.

Es tracta també d’un moment de canvis socials (amb els remences pel mig) o de guerra civil al segle XV, també de “decadència” durant el segle XVI i un reinicio de la conflictivitat a finals d’aquesta centúria entre les institucions pròpies i les reals (Queralt i Granollacs com a grans referents). També s’analitzaria el camí que portaria a la Revolta dels Segadors i la posterior guerra, així com el camino que durant el segle XVII seguiria Catalunya fins a la guerra de Successió. Tot això per concloure amb el sistema implantat per la nova dinastia borbònica.

L’anàlisi d’aquesta política catalana, la seva societat i economia permeten posar les bases per a un coneixement del passat del territori en el qual vivim, i el seu coneixement permet ser més perspicaç amb molts dels aspectes que ens envolten.

PROGRAMA

Els temes per impartir, provisionalment, serien els següents:

 • Catalunya a finals del segle XIV. El Compromís de Casp (1412) i les seves conseqüències.
 • Alfons el Magnànim, els orígens del problema i la guerra civil catalana (1462-1472).
 • Fernando el Catòlic i el gran redreç: Inquisició, Consell de Cent i Consell d’Aragó
 • Els canvis econòmics del segle XVI.
 • La Catalunya de Carles V i Felip II.
 • Bandolerisme i bruixeria
 • Els inicis de la crisi de 1640 i la Guerra dels Segadors (1640-1652/1659).
 • Canvis econòmics de la segona meitat del XVII.
 • La Catalunya de Carles II.
 • La guerra de Successió a Catalunya (1705-1714) i el Decret de Nova Planta.
 • Els sistemes de defensa de la ciutat de Barcelona: un recorregut per la Coronela.
 • Els canvis econòmics del segle XVIII
 • La crisi del segle XVIII.
Bibliografia General

ALBAREDA, Joaquim. La guerra de Successió i l’Onze de setembre. Barcelona: Empúries, 2000.

BUYREU JUAN, Jordi.  Institucions i conflictes a la Catalunya moderna.  Barcelona: Rafael Dalmau, 2005.

CASALS, Àngel. L’Emperador i els Catalans. Granollers: Editorial Granollers, 2000.

DD.AA., Atles d’Història de Catalunya, Barcelona: Edicions 62, 1995

ELLIOTT, John H.  La Revolta catalana, 1598-1640. Barcelona: Vicens-Vives, 1966

ESPINO, Antonio. Catalunya durant el regnat de Carles II, Bellaterra: Monografies Manuscrits 5, 1999.

Hores lectives:

30 hores

Dies i hora:

Dijous de 16:00 a 18:00 hores

Febrer: 9, 16, 23
Març: 2,9, 16, 23, 30
Abril: 13, 20, 27
Maig: 4, 11, 18, 25

Lloc:

UNED Sant Boi de Llobregat
Edifici l’Olivera
Plaça Montserrat Roig, 1 1ª planta
088306 Sant Boi de Llobregat

 

Ponent:

Víctor J. Jurado. Professor-tutor del C.A. UNED Província de Barcelona

Inscripció:

Devolució de l’import de la inscripció: es farà la devolució de l’import per motius imputables al Consorci, per manca de matrícula, i per a qualsevol altre tipus de devolució caldrà presentar la petició degudament justificada.

 

Més informació al Centre:

UNED Sant Boi de Llobregat
Edifici l’Olivera
Plaça Montserrat Roig, 1 1ª planta
088306 Sant Boi de Llobregat
info@santboi.uned.es