Select Page

Història: Visitem cases singulars. L’evolució històrica dels espais privats a Canet de Mar

Les cases han estat espais vius i en transformació constant al llarg de la història. Les llars han evolucionat amb el pas dels anys a mesura que la societat ha anat experimentant canvis. Si la resistència de les construccions determina el seu valor arquitectònic singular, el contingut dels seus interiors, ens permet analitzar també, antropològicament, com vivien els canetencs de segles ençà.

L’excel·lència del patrimoni arquitectònic de Canet de Mar, amb cases amb una cronologia que va des del segle XI fins a l’actualitat, ens ajudaran a conèixer la història del municipi, ja que, juntament amb la documentació, són els testimonis més propers del nostre passat.
Aquest curs d’història se centrarà en l’evolució del model de casa dels canetencs. Començarem per les vil·les romanes documentades al terme de Canet. Seguirem amb les restes de les construccions tardoantigues. Ens situarem en el Canet Medieval fins a configurar el primer enfilall de masos gòtics tardans i les primeres cases de cós al segle XVII i XVIII que configuren els primitius carrers de Canet i la primera xarxa urbana.

En la segona part del curs entrarem de ple en l’etapa contemporània amb el creixement demogràfic i les grans construccions del segle XIX i XX que portaran els serveis a les cases i, per tant, la modernitat al poble. És l’època de les cases modernistes de finals de segle XIX i les noucentistes de principi de segle XX i les postmodernes dels anys 50 i 60 del segle passat.

El curs Visitem cases singulars. L’evolució històrica dels espais privats a Canet de Mar es marca com a objectiu oferir als seus alumnes els coneixements necessaris per aprendre a estimar el patrimoni de Canet de Mar i la seva història i despertar el sentiment de pertinença al territori.

PROGRAMA

SESSIÓ 1: (2 hores):
Introducció a l’assignatura. La casa, un element identitari Les cases romanes. Espais de producció agrària. La vila de can Bigues de Canet.
Les cases durant l’antiguitat tardana. Espais de supervivència, espais periples. La fortalesa medieval de l’Aubó: Del Mas Turris a la Casa Forta de Canet. Espais defensius.
SESSIÓ 2: (2 hores):
Visita guiada a l’antiga Casa Forta de Canet
SESSIÓ 3: (2 hores):
La borda: d’espai de supervivència a patrimoni íntim i familiar. Els primers masos com a unitats d’explotació agrària. S. XIV – S. XVI. Estructura i distribució de l’habitatge i espais dedicats a l’activitat agrícola. La sala com a punt de trobada. Elements singulars de les masies: els treballs de pedra: portes d’entrada, brancals, festejadors, cuina i forn i mobiliari. Les masies fortificades del segle XV i XVI.
SESSIÓ 4: (2 hores):
Visita guiada a una casa del segle XVI
SESSIÓ 5: (2 hores):
El creixement urbà de Canet de Mar: del segle XVII al segle XVIII. Les cases de poble del segle XVII i les cases magatzem dels navegants del segle XVIII. L’evolució dels espais privats i els canvis arquitectònics en les façanes de la porta de dovella a la llinda plana o rebaixada. Els magatzem de planta baixa i l’aparició de les sales alcova del primer pis.
SESSIÓ 6: (2 hores):
Visita guiada a una casa del segle XVII
SESSIÓ 7: (2 hores):
Visita guiada a una casa del segle XVIII
SESSIÓ 8: (2 hores):
Les cases d’indians o “americanos”: Un model de mansió colonial en el Canet de finals de segle XIX. Analitzem la distribució interior de les cases indianes. El pati com a punt de trobada familiar. Les estances de rebuda. La decoració de policromia. Els grans menjadors, les tribunes de la façana i les torres que coronen els espais superiors.
SESSIÓ 9: (2 hores):
Visita guiada a una casa d’indians
SESSIÓ 10: (2 hores):
El modernisme. Les cases d’estiueig del Canet de Mar d’entre segles. Les primeres estances dedicades a banys. El mobiliari exclusiu i l’aparició dels terres hidràulics, estucs planxats,
vitralleries i elements ceràmics d’autor en els interiors. Les arts total.
SESSIÓ 11: (2 hores):
Visita guiada a una mansió modernista
SESSIÓ 12: (2 hores):
El noucentisme. El retorn a l’equilibri classicista. La racionalitat decorativa. De la corba a la línia recta. Les mansions noucentistes i el noucentisme popular aplicat a les cases de cós. L’arribada de l’electricitat, el gas, l’aigua corrent i el clavegueram al poble.
SESSIÓ 13: (2 hores):
Visita guiada a una mansió noucentista
SESSIÓ 14: (2 hores):
De la postguerra al Moviment Modern. L’habitatge de subsistència. D’un noucentisme de postguerra a l’arribada dels primers pisos del racionalisme tardà.
SESSIÓ 15: (2 hores):
Visita guiada a una casa racionalista

BIBLIOGRAFIA

ALCALDE, S; CARBONELL, M; MARTÍ, G; PÈREZ, R; SÀIZ, C: L’ermita de Sant Pere de Romeguera (segles X-XV). Els orígens de Canet de Mar. Canet de Mar: Col·lecció Estudis de Patrimoni,
2013
SÀIZ I XIQUÉS, Carles: La Passejada… per la història de Canet. Canet de Mar, Edicions Els 2 Pins,1997
SÀIZ I XIQUÉS, Carles: Guia Històrica de Canet de Mar. Canet de Mar: Edicions Els 2 Pins, 2002
SÀIZ I XIQUÉS, Carles (2005): “Vestigis romans localitzats a l’actual terme de Canet i els seus voltants. A: El Sot de l’Aubó, núm. 11, p. 6-11
SÀIZ I XIQUÉS, Carles: Lluís Domènech i Montaner (1848-1923).El llegat arquitectònic, polític i cultural a Canet de Mar. Canet de Mar: Edicions Els 2 Pins, 2008.
SÀIZ, Carles (Co): Canet de Mar. Història i arquitectura. Canet de Mar: Edicions Els 2 Pins, Centre d’Estudis Canetencs, Ajuntament de Canet de Mar, 2009.

 

Hores lectives:

30 hores

Dies i hora:

Dilluns de 18:00 a 20:00 hores

Febrer: 17 i 24 Març: 2, 9, 16, 23 i 30 Abril: 20 i 27 Maig:  4, 11, 18 i 25 Juny: 8 i 15 de 2020

Lloc:

Aulari CRTTT – Escola de Teixits
Plaça Indústria, sn
03860 Canet de Mar (Barcelona)

 

Ponent:

Carles Sàiz. Professor-tutor  Sènior de la UNED Canet de Mar

Inscripció:

Devolució de l’import de la inscripció: es farà la devolució de l’import per motius imputables al Consorci, per manca de matrícula, i per a qualsevol altra tipus de devolució caldrà presentar la petició degudament justificada.

Més informació al Centre:

UNED Canet de Mar
Edifici Vil·la Flora
Gavarra, s/n
03860 Canet de Mar (Barcelona)
93 795 46 25
info@canet.uned.es