Select Page

Iniciació a les tècniques d’intervenció cognitiu conductual

En aquest curs es farà una introducció a les tècniques cognitiu-conductuals es farà un repàs del maneig de contingències, que permetrà la familiarització amb la terminologia conductual i la seva aplicació. Es mostrarà l’ús d’aquestes tècniques en casos de fòbia general, fòbies específiques, pors i conductes d’evitació i també en casos de pensaments ansiògens, depressius i obsessius. És un curs pràctic i participatiu.

Programa i horari

 Dilluns, 1 de juliol

16:30 a 19:30 hores

Presentació del curs
Introducció diferents teories i tècniques

Descans

Presentació de casos mitjançant audiovisuals
Treball amb tècniques d’exposició i Reestructuració del pensament.

Dates:

1 de juliol de 2019

Lloc:

UNED Santa Coloma

C/ Prat de la Riba, 171

08924 – Santa Coloma de Gramenet

Inscripció:

El preu de la inscripció és de 15

Devolució de l’import de la inscripció: es farà la devolució de l’import per motius imputables al Consorci, per manca de matrícula, i per a qualsevol altra tipus de devolució caldrà presentar la petició degudament justificada.

Ponent:

Félix Fernández Mora
Professor tutor de Psicologia del Centre de Santa Coloma de Gramenet

A qui va adreçat:

El curs està pensat per a estudiants i graduats en psicologia i altres graus socials i per a totes aquelles persones que vulguin conèixer les tècniques en intervenció amb fòbies i pors i tècniques d’acte-ajuda.

Objectius:

Donar a conèixer les principals tècniques del model cognitiu-conductual en psicologia clínica.
Presentar l’aplicació pràctica d’aquestes tècniques.
Mostrar l’ús de les tècniques conductuals en casos de fòbia general, fòbies específiques, pors i conductes d’evitació.
Mostrar l’ús de les tècniques cognitives en casos de pensament ansiògen, pensament depressiu i pensament obsessiu. 

Metodologia:

Es treballarà amb suport visual amb presentacions de casos. Es presentaran vídeos de les tècniques d’intervenció cognitives i conductuals. Algunes de les tècniques es treballaran mitjançant simulacions de joc de rol

Hores lectives :

 3h

Més informació:

UNED Santa Coloma

C/Prat de la Riba, 171

08924 Santa Coloma

93 468 28 19