Select Page

Inquisicions

En aquest curs ens proposem abordar la realitat històrica de les inquisicions de l’època moderna, amb perspectiva local i global al mateix temps: estudiarem els seus fonaments ideològics, les seves estructures i els seus objectius; ens preguntarem sobre les diverses modalitats d’Inquisició a l’Europa moderna; parlarem sobre la censura inquisitorial i, finalment, entrarem en el debat sobre la llegenda negra espanyola i la Inquisició.
En aquest recorregut reflexionarem sobre conceptes col·laterals al debat sobre aquestes institucions: formes d’obediència i resistència al poder, mecanismes de coacció i persuasió, límits de la (in)tolerància, construcció de representacions i imatges eficaces en els debats polítics europeus, identitats i contraidentitats polítiques i religioses, confessió i disciplina social dels europeus de l’edat moderna, etc.

 

PROGRAMA

​1. Els fonaments de la Inquisició
2. Les estructures de la Inquisició
3. Inquisició i pedagogia social
4. Inquisicions catòliques versus inquisicions calvinistes?
5. Inquisició i censura
6. Inquisició i llegenda negra

Bibliografia General

BADA ELIAS, Joan, La Inquisició a Catalunya (segles XIII-XIX), Barcelona, Barcanova, 1992.
BETHENCOURT, F., La Inquisición en la época moderna. España, Portugal, Italia, siglos XV-XIX, Madrid, 1997.
GARCÍA CÁRCEL, R. y DORIS MORENO, Inquisición. Historia crítica, Madrid, Temas de Hoy, 2000.
PARKER, Charles A. y Gretchen STARR-LEBEAU (eds.), Doris MORENO (ed. esp.), Fe y castigo. Inquisiciones y Consistorios calvinistas en el mundo moderno, Madrid: Editorial Cátedra, 2020.
PEÑA DÍAZ, M., Cataluña en el Renacimiento: libros y lenguas, Lleida, Editorial Milenio, 1996.
PEREZ, Joseph, Breve historia de la Inquisición en España, Barcelona, Planeta, 2018.

Idioma:

Castellà

Modalitat virtual

Servei tècnic virtual: 93 606 56 92

Hores lectives:

9 hores

Dia i hora:

Dijous de 16:00 a 17:30 hores

Calendari:

Novembre: 11, 18, 25
Desembre: 2, 9, 16

Ponent:

Doris Moreno. Professora-tutora del C.A. UNED Província de Barcelona

Inscripció:

Devolució de l’import de la inscripció: es farà la devolució de l’import per motius imputables al Consorci, per manca de matrícula, i per a qualsevol altra tipus de devolució caldrà presentar la petició degudament justificada

 

Més informació al Centre:

UNED Barcelona
Av. Rio de Janeiro, 56-58
08016 Barcelona
93 396 80 59
activitats@barcelona.uned.es