Select Page

Introducció a la Comptabilitat i als Estats Financers

 
Amb aquest curs es pretén que els alumnes tinguin els coneixements bàsics per poder entendre els estats financers d’una empresa i poder començar a entendre les finances empresarials.
Programa
Dissabte 30 de novembre

09:30 a 14:00 hores

1. Comptabilitat: definició, registre comptable
2. Criteris de valoració
3. Principis generalment acceptats
4. Quadre de comptes
5. Balanç de situació
6. Perdudes i Guanys
7. Memòria
8. Ràtios financers i econòmics

Hores lectives:

4 hores

Data:

dissabte 30 de novembre

Horari:

09:30-14:00h

Lloc:

UNED Barcelona

Av. Río de Janeiro, 56-58

08016 Barcelona

Inscripció:

12€

Devolució de l’import de la inscripció: es farà la devolució de l’import per motius imputables al Consorci, per manca de matrícula, i per a qualsevol altra tipus de devolució caldrà presentar la petició degudament justificada

Ponent:

Juan Antonio Torrents. Professor-tutor de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials del C.A. UNED Província de Barcelona

A qui va adreçat:

Estudiants dels Graus d’Ade, Economia i Turisme.

Objectius:

Reforçar els coneixements bàsics us permetrà avançar en les assignatures de comptabilitat i enfrontar-vos als exàmens.

Metodologia:

Sessió teòrica i exercicis pràctics.


Informació del Centre

UNED Barcelona
Av. Rio de Janeiro, 56-58
08016 Barcelona
93 396 80 59
activitats@barcelona.uned.es