Select Page

Introducció a la Conservació – Restauració de Béns Culturals

La conservació i restauració de Béns Culturals és una pràctica en la qual estan implicats aspectes tècnics, ètics, materials, culturals, socials, històrics, estètics, i, entenem com a tal, el conjunt d’accions especialitzades que pretenen perllongar la vida dels béns culturals, perquè puguin arribar a generacions futures. Així doncs, la conservació–ressò es planteja com a finalitat mantenir les propietats, tant físiques com culturals dels objectes, perquè pervisquin en el temps amb tots els seus valors. Pretén conservar la integritat física i la funcional. Cal destacar que per a això ha estat de gran importància l’evolució tecnològica i científica, així com la interdisciplinarietat professional, fent que la professió evolucioni, alhora que els seus tractaments i materials.

El coneixement de les directrius de conservació dels béns i de restauracions dutes a terme, ens ajuda a conèixer millor l’evolució cultural i social de la humanitat i a desenvolupar certa sensibilitat envers el nostre patrimoni.

PROGRAMA
 1. Formació d’un conservador – restaurador. Especialitats de la professió i tipologia d’obres. Criteris deontològics.
 2. Principals factors de degradació. Alteracions i danys.
 3. La conservació preventiva.
 4. Document gràfic. Exemple de restauració d’obra gràfica.
 5. Document gràfic. Exemple de restauració de pergamí.
 6. Document gràfic. Exemple de restauració de documents.
 7. Document gràfic. Exemple de restauració de fons documental.
 8. Pintura sobre fusta. Exemple de restauració d’escultura de fusta policromada.
 9. Pintura sobre fusta. Exemple de restauració de taula policromada.
 10. Pintura sobre tela. Exemple de restauració de llenç sobre tela.
 11. Pintura mural. Exemple de restauració d’un tremp a la calç.
 12. Exemple de restauració de moble.
 13. Material etnològic o arqueològic. Exemple de restauració d’obra de metall.
 14. Diagnòstic i proposta d’intervenció d’una obra real. Activitat grupal.
 15. Sortida al Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya (CRBMC) o al Museu de Sant Boi, Can Barraquer. Activitat per determinar.
Bibliografia General

BANIK, G.; BRÜCKLE, I. Paper i aigua: Una guia per a conservadors.  München: Siegl, 2018.

BANIK, G.; CREMONESI, P.; DE LA CHAPELLE, A.; MONTALBANO, L. Noves metodologies en la restauració de material paperer.  Pàdua: Il Patro, 2003.

CALVO, A. Conservació i restauració de pintura sobre llenç.  Barcelona: Ed. del Serbal, 2002.

BOTTICELLI, G. Metodologia de restauració de pintures murals. Florència: Centro Di, 1992.

DANTI, C. et al.  Pintures murals: tècniques, problemes, conservació. Florència: Centro Di, 1990.

DANTI, C. Pintures murals: restauració i matèria.m Florència: Centro Di, 2007.

FERRER MORALES, A. La Pintura mural: el seu suport, conservació, restauració i tècniques modernes. Sevilla: Universitat de Sevilla-Secretariat de Publicacions, 1996.

GONZÁLEZ-ALONSO MARTÍNEZ, E. Tractat del daurat, platejat i la seva policromia: tecnologia, conservació i restauració.  València: Universitat Politècnica de València, 1997.

TACÓN CLAVAÍN, J. La Restauració en llibres i documents: tècniques d’intervenció.  Madrid: Ollero i Ramos, 2009.

VAN DEN BERG, K. J. (et al.). Conservació de pintures a l’oli modernes.  Cham: Springer, 2019.

VILLARQUIDE, A. La Pintura sobre tela I: historiografia, tècniques i materials.  Sant Sebastià: Nerea, 2004.

VILLARQUIDE, A. La Pintura sobre tela II: alteracions, materials i tractaments de restauració.  Sant Sebastià: Nerea, 2005.

VILLARI, P. L. La Restauració dels suports de fusta: els parcs i les noves estructures de suport.  Milaño: Ulrico Hoepli, 2008.

VIÑAS, S. La Restauració del paper. Madrid: Tecnos, 2010, p. 15–36.

Hores lectives:

30 hores

Dies i hora:

Dilluns de 16:00 a 18:00 hores

Febrer: 6,13, 20, 27
Març: 6, 13, 20, 27
Abril: 17, 24
Maig: 8, 15,29
Juny: 5, 12

Lloc:

UNED Sant Boi de Llobregat
Edifici l’Olivera
Plaça Montserrat Roig, 1 1ª planta
088306 Sant Boi de Llobregat

 

Idioma:

Català

Ponent:

Elisabet Carvajal. Professora-tutora del C.A. UNED Província de Barcelona

Inscripció:

Devolució de l’import de la inscripció: es farà la devolució de l’import per motius imputables al Consorci, per manca de matrícula, i per a qualsevol altre tipus de devolució caldrà presentar la petició degudament justificada.

Més informació al Centre:

UNED Sant Boi de Llobregat
Edifici l’Olivera
Plaça Montserrat Roig, 1 1ª planta
088306 Sant Boi de Llobregat
info@santboi.uned.es