Select Page

Introducció a la Química

 

Aquesta sessió se centra en la presentació de conceptes que permetin a l’alumne desenvolupar coneixements teòrics sobre la Química bàsica.

Es considera que aquesta sessió és un curs introductori centrat en els conceptes bàsics que participen en les reaccions químiques i l’estequiometria. A més, es farà especial èmfasi en la resolució de problemes químics, amb l’objectiu que l’alumnat adquireixi coneixements necessaris per al seu desenvolupament professional.

Programa
Dissabte 30 de novembre

09:00 a 13:00 hores

1. Conceptes bàsics

2. Propietats de les substàncies

3. Unitats de concentració: Gasos i líquids

4. Reaccions químiques: Tipus igualació.

5. Càlculs estequiomètrics

Hores lectives:

4 hores

Data:

dissabte 30 de novembre

Horari:

09:00-13:00h

Lloc:

UNED Barcelona

Av. Río de Janeiro, 56-58

08016 Barcelona

Inscripció:

12€

Devolució de l’import de la inscripció: es farà la devolució de l’import per motius imputables al Consorci, per manca de matrícula, i per a qualsevol altra tipus de devolució caldrà presentar la petició degudament justificada

Ponent:

Valentina Busccio. Professora-tutora de la Facultat de Ciències del C.A. UNED Província de Barcelona

A qui va adreçat:

Als estudiants dels Graus de Ciències i Enginyers Industrials que no han cursat Química prèviament o que fa més de dos anys que no cursen assignatures relacionades amb la Química.

Objectius:

Al finalitzar la sessió, l’estudiant ha de ser capaç d’utilitzar i interpretar correctament el llenguatge químic i els conceptes bàsics de la Química. A més, ha de ser capaç de resoldre càlculs estequiomètrics.

Metodologia:

Exposició dels continguts per part del professor i resolució de dubtes. Realització d’exercicis i activitats que ajudaran l’alumnat a assolir i consolidar els coneixements adquirits.


Informació del Centre

UNED Barcelona
Av. Rio de Janeiro, 56-58
08016 Barcelona
93 396 80 59
activitats@barcelona.uned.es