Select Page

Una vida no examinada no és digna de ser viscuda» Introducció a la lectura de Plató

 

L’any 1979, Alfred North Whitehead feia fortuna amb una afirmació que descrivia tota la tradició filosòfica europea com “una sèrie de notes a peu de pàgina a Plató”. Així, en l’obra Plató ja hi seria tot, i el que hauríem fet després hauria estat “simplement” desplegar-ho, elogiar-ho, discutir-ho, criticar-ho, dialogar-hi… Ara bé, què és el que diu Plató en la seva obra? Ho podem saber, realment? Tota explicació d’un filòsof és una certa traïció. Per això els clàssics s’han de llegir i qualsevol explicació és insuficient. Això és encara més cert quan ens enfrontem a autors que han escollit una forma d’escriptura propera a l’art literari. És el cas de Plató, que no escriu tractats, sinó diàlegs, peces dramàtiques, teatrals, on una sèrie de personatges actuen. Plató no apareix mai en els seus diàlegs. S’oculta rere l’acció dramàtica dels seus personatges i alhora es mostra a través d’ella. I per què ho fa, això, Plató? No fem spoilers. De moment, avancem només que, llegit així, Plató esdevé molt més interessant que els tòpics platònics. Més que no pas explicar aquests tòpics, doncs, mirarem de gaudir de la lectura. Descobrirem així el sentit de l’humor de Plató, però també el rerefons tràgic de la seva filosofia: el seu mestre Sòcrates fou condemnat a mort per la ciutat d’Atenes, sota els càrrecs de no respectar els déus de la ciutat i de corrompre el jovent. Amb aquesta sentència, Plató descobreix fins on pot arribar la problemàtica relació entre la filosofia i la ciutat o, en altres termes, entre l’autèntic desig de saviesa (philo-sophía) i la mera aparença de saviesa (doxo-sophía). El xoc provocat per aquesta experiència dugué Plató a elaborar un projecte extraordinari, amb dos elements singulars: els diàlegs i l’Akademia. D’aquest projecte venim. I, per això, llegir Plató avui, a banda de ser divertit, és també una manera de confrontar-se amb l’exigència socràtica d’una vida examinada i, com a tal, digna de ser viscuda.

PROGRAMA

1. La mort de Sòcrates i el mareig de Plató. La Carta VII

2. El dramatisme de l’escriptura platònica. L’exemple de l’Eutífron

3. Lectura del Menó: mètode socràtic i mesura platònica

4. La república o l’odissea de la filosofia a la ciutat

5. A la flama del vi: lectura del Convit

Bibliografía General

Obres de Plató

Les obres completes de Plató estan ben editades i traduïdes en català a la Fundació Bernat Metge i en castellà a l’Editorial Gredos. Poden trobar-se títols solts i reculls en altres edicions. En citem algunes de les més recents: PLATÓ, Fileb, Edicions de la ela geminada, 2019; PLATÓN, Gorgias, CSIC, 2000.

Obres sobre Plató

Les edicions esmentades en l’apartat anterior solen gaudir de bones introduccions. A banda d’això, la bibliografia sobre Plató és inabastable. Ens limitem a uns pocs títols, només en català i castellà, alguns dels quals són molt introductoris i altres d’un cert aprofundiment:

ALCOBERRO, Ramon. Qué sabes de… Platón, RBA, 2019

ANNAS, Julia. Introducció a Plató, Enoanda, 2019

BREDLOW, Luis Andrés. Platón esencial, El viejo topo, 2017

BURNET, John. La filosofia grega. De Tales a Plató, Universitat de Barcelona, 2013

LURI, Gregorio. ¿Matar a Sócrates?, Ariel, 2015

SALES, Jordi. Estudis sobre l’ensenyament platònic I, Anthropos, 1992

STRAUSS, Leo. El problema de Sòcrates, Barcelonesa d’Edicions – Pòrtic, 2006

SZLEZÁK, Thomas A. Leer a Platón, Alianza, 1991

Hores lectives:

9 hores

Dies i hora:

Dimecres de 11:30 a 13:00 hores

Setembre: 23 i 30 Octubre: 7, 14, 21 i 28 

ATENCIÓ

La modalitat presencial o virtual de les classes dependrà de les disposicions derivades de l’evolució del Covid 19

Lloc:

UNED Barcelona

Av. Río de Janeiro, 56-58

08016 Barcelona

Ponent:

Jordi Casasampera: Professor-tutor del C.A. UNED Província de Barcelona

Inscripció:

Devolució de l’import de la inscripció: es farà la devolució de l’import per motius imputables al Consorci, per manca de matrícula, i per a qualsevol altra tipus de devolució caldrà presentar la petició degudament justificada.

Més informació al Centre:

UNED Barcelona
Av. Rio de Janeiro, 56-58
08016 Barcelona
93 396 80 59
activitats@barcelona.uned.es