Select Page

Introducción a la Protección de Datos Personales y Ciberseguridad

En l’actualitat rebem innombrables emails, trucades i cartes amb publicitat sense preguntar-nos per què els rebem i com han arribat les nostres dades a aquestes companyies.
Utilitzem internet no sols en els nostres centres de treball, també ho fem en les nostres llars amb els assistents virtuals, pc, tauletes i dispositius mòbils, però no verifiquem les mesures de seguretat i confidencialitat d’aquests dispositius.
No aplicar les mesures bàsiques de seguretat és com deixar la nostra casa amb la porta oberta.
Per aquest motiu, en el present curs/taller oferirem una experiència téorica pràctica que permeti a l’estudiant introduir-se en la cultura de la seguretat i privacitat per evitar fraus i saber com recuperar el control de les nostres dades personals.

Objectius:

1. Analitzar el sistema de protecció de dades personals vigents a Espayna i Europa
2. Conèixer quins són i com exercir els nostres drets a la protecció de dades personals.
3. Identificar les amenaces i atacs més usuals en el món en línia.
4. Recuperar el control de les nostres dades personals.
5. Adquirir un enfocament teòric i practic en les matèries revisades.

PROGRAMA

26 d’abril (Richard Aguilar)

• Introducción al Sistema Europeo de Protección de Datos personales, principios y normativa
• Registro de actividades del tratamiento
• Ejercicio de Derechos de acceso, rectificacion, oposición, supresión,
• Especial desarrollo al Derecho al Olvido digital

Taller: Ejercicio de Derechos

03 de maig (Raúl Roca)

• Introducción a la Ciberseguridad
• Identificación de activos
• Las amenazas y los ataques más usuales (phishing, smishing, malware, etc)
• Estándares y controles de seguridad
• Las pruebas/test de los controles de seguridad

10 de maig (Richard Aguilar)

• Medidas de Seguridad
• el Delegado de Protección de Datos
• Brechas de Seguridad
• Régimen Sancionador
Taller: Caso práctico gestión de brecha de seguridad

Idioma:

Castellà

Modalitat virtual

Hores lectives:

6 hores

Dia i hora:

Dimecres de 18 a 20 hores

Calendari:

26 abril, 3 i 10 de maig

A qui va adreçat:

Estudiants de dret i altres disciplines, professionals i  públic en general.

Ponents:

Dr. Richard Aguilar Díaz, Abogado y Delegado de Protección de Datos
Dr. Raúl Roca Cánovas, Ingeniero y Profesor asociado en Ciberseguridad

Preu del curs:

Matrícula: 30€                Alumnes UNED: 25€

Inscripció:

Devolució de l’import de la inscripció: es farà la devolució de l’import per motius imputables al Consorci, per manca de matrícula, i per a qualsevol altra tipus de devolució caldrà presentar la petició degudament justificada

Més informació al Centre:

UNED Barcelona
Av. Rio de Janeiro, 56-58
08016 Barcelona
93 396 80 59
activitats@barcelona.uned.es