Select Page

La música visible: història de la música de cinema. Dels orígens del cinema al neosimfonisme (1927-1977) 

Hi ha qui diu que la música de cinema és una música invisible. Tot el contrari. Probablement, sigui una de les músiques amb més visibilitat que podem trobar.
La nostra intenció és establir un discurs sobre l’evolució de la música aplicada a l’art cinematogràfic, a partir, d’una banda, de la història del cinema com manifestació cultural de primer ordre, i per l’altre, de propi esdevenir històric del passat segle xx i el que portem de segle xxi.

Degut a la complexa extensió del tema, presentarem una curosa selecció d’escenes i seqüències cinematogràfiques que evidenciaran, d’una banda, la potència de la música com a recurs de comprensió fílmica, i a l’hora, facilitarem amplis resums dels recursos emprats per la música cinematogràfica per a revelar els aspectes més importants de la plàstica i la tècnica de l’art cinematogràfic mateix.
En aquest curs, a més, proposarem eines i recursos per a aprendre a saber mirar la música en el cinema, des de com s’aplica i quins usos i funcions té, fins com saber analitzar una banda sonora completa.
Proposem un itinerari que partirà de la música del cinema nord-americà, com a base per a posteriors introduccions a diferents filmografies de diversos països europeus.

PROGRAMA

1. Dels orígens a 1927.
L’art representatiu i la música. Evolució de la música en la història de la dramatúrgia. La importància de l’aparició del cinema en el sistema de representacions culturals i imaginal’s a Occident. Els inicis del cinema i el seu acompanyament musical. La música aplicada i les primeres composicions originals cinematogràfiques.

2. 1927-1939. La formació del llenguatge musical cinematogràfic (1).
Aparició del cinema sonor. D’Al Jolson a Busby Berkeley. La Gran Depressió i el cinema com a evasió. Els grans musicals dels anys 30.

3. 1927-1939. La formació del llenguatge musical cinematogràfic (2).
Steiner, Korngold & Waxman: la creació d’un llenguatge musical cinematogràfic.

4. Bernard Herrmann.
Herrmann: Revolució i revulsiu. Biografia. Estil i innovació. Principals bandes sonores.

5. La dècada dels 40 i 50.
L’assentament d’una gramàtica musical cinematogràfica. Rózsa, Steiner, Newman, Tiomkin… L’aparició del jazz. North, Bernstein. Aparició de Henry Mancini.

6. Dels anys 60 a 1977.
Henry Mancini. Del jazz soft al soroll del pop innecessari. Noves tendències comercials musicals. La irrupció sorpresiva del neosimfonisme. John Williams.

Bibliografia General

Adorno – Eisler, El cine y la música, Madrid, Fundamentos, 1981.
Bazin, André ¿Qué es el cine?, Madrid, Rialp, 2000.
Breu, Ramon La historia a través del cine, Barcelona, Graó, 2012.
Buhler – Neumeyer (eds.), Music and Cinema, Middletown (Co), Wesleyan University Press, 2000.
Burt, George The Art of Film Music, Boston, Northesastern University Press, 1994.
Caparrós Lera, Josep Maria 100 películas sobre historia contemporánea, Madrid, Alianza, 1996.
Casetti, Francesco Cómo analizar un film, Barcelona, Paidós, 1998.
Chion, Michel La música en el cine, Barcelona, Paidós, 1997.
Colón Perales, Carlos, Infante del Rosal, Fernando, Lombardo Ortega, Manuel Historia y teoría de la música en el cine, Sevilla, Alfar, 1997.
Cousins, Mark Historia del cine, Barcelona, Blume, 2011.
Cueto, Roberto Cien bandas sonoras en la historia del cine, Madrid, Nuer, 1996.
Cueto, Roberto El lenguaje invisible. Entrevistas con compositores del cine español, Madrid, 33 Festival de Cine de Alcalá de Henares-Comunidad de Madrid, 2003.
Dickinson, Kay (ed.), Movie Music. The “Film” Reader, Londres, Routledge, 2003.
Feuer, Jane El musical de Hollywood, Madrid, Verdoux, 1992.
Gubern, Romà Historia del cine, Barcelona, Anagrama, 2016.
Lack, Robert La música en el cine, Madrid, Cátedra, 1999.
Latini, Giulio L’immagine sonora. Caratteri essenziali del suono cinematográfico, Roma, Artemide, 2006.
Nieto, José Música para la imagen. La influencia secreta, Madrid, SGAE, 1996.
Olarte, Matilde (ed.), La música en los medios audiovisuales, Salamanca, Plaza Universitaria Ediciones, 2005.
Padrol, Joan Pentagramas de película, Madrid, Nuer, 1998.
Sánchez Noriega, José Luis Historia del cine (teoría y géneros cinematográficos, fotografía y televisión), Madrid, Alianza Editorial, 2006.

 Idioma:

Català

Hores lectives:

9 hores

Dies i hora:

Dimarts de 11:30 a 13:00 hores

Febrer: 16 i 23 Març:  2, 9, 16 i 23

ATENCIÓ

La modalitat presencial o virtual dependrà de les disposicions derivades de l’evolució de la Covid 19.

En el cas que les sessions siguin virtuals, només es podran seguir en directe.

Lloc:

UNED Barcelona

Av. Río de Janeiro, 56-58

08016 Barcelona

Ponent:

Xavier Cazeneuve. Professor-tutor del C.A. UNED Província de Barcelona

Inscripció:

Devolució de l’import de la inscripció: es farà la devolució de l’import per motius imputables al Consorci, per manca de matrícula, i per a qualsevol altra tipus de devolució caldrà presentar la petició degudament justificada.

Més informació al Centre:

UNED Barcelona
Av. Rio de Janeiro, 56-58
08016 Barcelona
93 396 80 59
senior@barcelona.uned.es