Select Page

La Barcelona de la Rambla. Una història temàtica de Barcelona en 12 preguntes

Proposem un curs d’història de Barcelona a partir de dotze preguntes. Dotze preguntes sobre la ciutat que expressen dotze temàtiques, que, en el seu conjunt, configuren les claus per al coneixement complet d’una història urbana.
Les dotze preguntes sobre la ciutat són les següents: com és? Com es mostra? Qui hi viu? Com s’expressa? Com aprèn? Com s’hi viu? Com funciona? Com es regula? De què viu? Com es governa? Com es pensa? Què és?
Responent a aquestes preguntes tractarem: l’urbanisme de Barcelona; l’autorepresentació de Barcelona; la seva demografia; l’art a Barcelona; Barcelona i l’educació; la vida quotidiana a la ciutat; la seva indústria i tecnologia; la legislació barcelonina i els seus conflictes; l’economia de Barcelona; Barcelona i el poder; la política i l’administració; la historiografia barcelonina; i quin ha sigut i és el lloc de Barcelona al món.
Per tractar totes aquestes temàtiques, partirem d’un indret concret de la ciutat: la Rambla.
Hi ha qui diu que la Rambla és l’indret més representatiu de la ciutat de Barcelona. Sens dubte, es tracta d’una via que ha estat present en la història de la ciutat des de temps altmedievals, i que ha crescut i s’ha desenvolupat en funció del creixement i desenvolupament de Barcelona.
Com si tractés d’un itinerari, en cada sessió partirem de la Rambla i li plantejarem la pregunta corresponent a aquella sessió, i veurem com, a partir d’ella, es pot explicar la temàtica que dóna resposta a aquesta pregunta i la seva mirada històrica al llarg del temps aplicada al conjunt de la ciutat de Barcelona.
Proposem, doncs, una història temàtica de la ciutat de Barcelona en la que la Rambla serà el punt de partida per poder entendre la ciutat sencera.

PROGRAMA

1. Recursos i cronologia

2. Com és la ciutat? Urbanisme de Barcelona.

3. Com es mostra la ciutat? La Barcelona representada

4. Qui viu a la ciutat? Demografia de Barcelona

5. Com s’expressa la ciutat? L’art a Barcelona

6. Com aprèn la ciutat? La Barcelona del coneixement

7. Com es viu a Barcelona? La societat barcelonina (1)

8. Com es viu a Barcelona? La societat barcelonina (2)

9. Com funciona la ciutat? Tecnologia i indústria a Barcelona

10. Com es regula la ciutat? Legislació i conflicte a Barcelona

11. De què viu la ciutat? Economia i treball a Barcelona

12. Com es governa la ciutat? Poder, política i administració de Barcelona

13. Com es pensa la ciutat? La ciutat historiada

14. Què és la ciutat? Barcelona i el món

15. La justificació d’un esquema

Bibliografia General

Barcelona Quaderns d’Història, Ajuntament de Barcelona, Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona.
Balaguer, Víctor, Las calles de Barcelona.
Calpena, Enric, Barcelona. Una biografia, Barcelona, Edicions 62.
Carreras Candi, Francesc, La ciutat de Barcelona, Barcelona, Martín, 1916
duran i Sanpere, Agustí , Barcelona i la seva història (3 vols.), Barcelona, Curial
Sanpere i Miquel, Salvador, Barcelona. Son passat, present i porvenir.
Sobrequés, Santiago (dir.), Història de Barcelona (10 vols.), Barcelona, Ajuntament de Barcelona- Enciclopèdia Catalana

Idioma:

Català

Hores lectives:

30 hores

Dia i hora:

Grup 1:  Dilluns de 9:00 a 11:00 hores

Grup 2:  Dilluns de 11:30 a 13:30 hores

 

Calendari:

Setembre: 13, 20, 27 

Octubre: 4, 18, 25 

Novembre: 8, 15, 22, 29 

Desembre: 13, 20 

Gener: 10, 17, 31

Lloc:

UNED Barcelona

Av. Río de Janeiro, 56-58

08016 Barcelona

Ponent:

Xavier Cazeneuve i Descarrega. Professor-tutor del C.A. UNED Província de Barcelona

Inscripció:

Devolució de l’import de la inscripció: es farà la devolució de l’import per motius imputables al Consorci, per manca de matrícula, i per a qualsevol altra tipus de devolució caldrà presentar la petició degudament justificada

 

Més informació al Centre:

UNED Barcelona
Av. Rio de Janeiro, 56-58
08016 Barcelona
93 396 80 59
senior@barcelona.uned.es