Select Page

L’altra meitat de la humanitat: la història a través de les dones

L’objectiu principal del curs seria plantejar que quan s’ha explicat història sempre s’ha fet des d’un masculí plural que ha deixat al marge i fora dels cànons les històries de les dones, que són al mateix temps, individuals i col·lectives. Des d’una aproximació de la història cultural, i després d’una introducció al que és la Herstory i com s’estudien la història i les humanitats amb visió de gènere, plantejarem cada una de les sessions en un període històric diferent. Iniciant una primera sessió introductòria i fent un repàs del paper de les dones al món antic, proposo fer un passeig per les diferents etapes: Edat antiga, Edat Mitjana, Renaixement, segle XVI, segle XVII i XVIII, acabant amb la vindicació dels drets de les dones de la Revolució Francesa i tancant així el curs.
En cada sessió parlarem de dones concretes i de les seves històries lligant-les a les seves produccions artístiques i culturals (pintores, escriptores, filòsofes) a les seves obres polítiques (reines i dames, polítiques, militants) així com al seu context històric. En aquesta primera aproximació, també treballarem aquelles dones que amb els seus actes, gestos o escrits van fer possible d’alguna manera avançar els drets de les dones.

PROGRAMA

​1. La situació de les dones en el món clàssic: Grècia i Roma
2. L’edat mitjana: sexualitats i dissidències
3. L’edat mitjana i el poder femení: la Cort i l’Esglèsia
4. Van tenir les dones un Renaixement? El softpower del mecenatge cultural
5. La dona del Segle d’Or: trencant la llegenda negra
6. Il·lustració i primer feminisme: Olympe de Gouges

Bibliografia General

CASAMAYOR, Sara, Virtus versus impudicitia: modelos de matronas romanas en época tardorrepublicana (ss. II-I a.C.).
DE PIZÁN, Cristine, La Ciudad de las damas, Siruela (2020)
KELLY, Joan: ¿Tuvieron las mujeres Renacimiento? En JAMES, Merlang, NASH, Mary: Historia y Género: las mujeres en la historia moderna y contemporánea, 1990
La mujer en Grecia, Desperta Ferro, n 11, 2017
MORGAN, Robin: Sisterhood is powerful (1970.)
NOAIN, María José, La mujer en Grecia, Historia de National Geographic, 206
NOCHLIN, Linda, ¿Por qué no han existido grandes artistas mujeres? (1970)
NYE, Joseph, Bound to Lead: The Changing Nature of American Power (1990) i el 2004: Soft Power: The Means to Success in World Politics (2004).
SCOTT W. Joan, El género: una categoría útil para el análisis histórico (1986)

 Idioma:

Català

Modalitat virtual

Servei tècnic virtual: 93 606 56 92

Hores lectives:

9 hores

Dia i hora:

Divendres de 16:00 a 17:30 hores

Calendari:

Setembre: 17
Octubre: 1, 8, 15, 22 i 29

Ponent:

Gina Driéguez. Professora-tutora del C.A. UNED Província de Barcelona

Inscripció:

Devolució de l’import de la inscripció: es farà la devolució de l’import per motius imputables al Consorci, per manca de matrícula, i per a qualsevol altra tipus de devolució caldrà presentar la petició degudament justificada

 

Més informació al Centre:

UNED Barcelona
Av. Rio de Janeiro, 56-58
08016 Barcelona
93 396 80 59
activitats@barcelona.uned.es