Select Page

L’antropologia sociocultural i el repte de desxifrar la diversitat humana

Aquest curs aspira a dotar als i a les participants dels elements i instruments que la perspectiva antropològica aporta per a una comprensió més profunda d’alguns dels principals fenòmens socioculturals.
Començarem per una breu aproximació a l’origen de l’Antropologia i de com la seva mirada sobre l’altre ha anat variant segons el nostre context social, cultural i polític.
Per tot seguit, passar a analitzar alguns elements fonamentals dins de tota cultura humana com la transmissió cultural, el llenguatge, la vida, la mort… però amb un especial èmfasi en la pròpia cultura, ja que aquests ens permeten no només explicar la nostra realitat sinó la de la resta de societats.

Objectius:

Els principals objectius són:

 • Presentar la diversitat humana (social i cultural) com a característica essencial de l’ésser humà i, alhora, com a valor a preservar.
 • Aprofundir en el coneixement d’alguns dels fenòmens socioculturals rellevants de l’actualitat.
 • Traçar les continuïtats, discontinuïtats i innovacions que en aquests fenòmens s’observen.
 • Destacar la necessitat de reconèixer la complexitat de tota realitat social, emfatitzant en la diversitat de discursos, representacions, percepcions i vivències que d’un mateix fet es generen.
 • Dotar d’elements i instruments que permetin analitzar críticament els fenòmens socioculturals, tot prestant especial atenció al procés de construcció dels discursos i representacions dominants sobre aquests.
 • Transmetre la importància del relativisme cultural en l’anàlisi de les societats i cultures humanes.
 • Familiaritzar-se amb alguns dels principals conceptes mètodes i teories de l’Antropologia sociocultural.
 • Valoritzar les experiències viscudes i els seus protagonistes.
 • Capacitar en l’anàlisi de la informació que els múltiples suports i formats actuals ofereixen (premsa, televisió, internet, xarxes socials, etc).
 • Fomentar la reflexió, el diàleg i l’intercanvi d’idees.

 

PROGRAMA

​El programa es presentarà dividit en diversos blocs (de dues sessions o més de duració) en els que reflexionarem sobre diverses temàtiques a partir de l’estudi etnogràfic de diferents fenòmens socioculturals.

 • Els orígens de l’antropologia sociocultural: entendre a qui? Enguany obrirem el curs endinsant-nos en el naixement de l’Antropologia així com en els seus antecedents des de l’anàlisi de quin era l’objectiu primer i últim d’aquesta incipient disciplina.
 • Rellegir la modernitat o com repensar-nos: entre l’excepcionalitat que excel·leix i la que assenyala l’anormalitat. Abordar la modernitat i els canvis que suposa en el món de les idees, de les representacions, del pensament… esdevé una necessitat per a una perspectiva antropològica que vol entendre només les nostres cultures sinó també el món actual i les pròpies eines que generem per entendre’l.
 • Transmissió cultural i educació o com aprenem a entendre el(s) nostre(s) món(s). La transmissió cultural és indispensable en tota societat/cultura per a la seva continuïtat… però no és aquesta la seva única funció com veurem. A més en la nostra societat aquesta s’ha derivat fonamentalment al que anomenem educació i a les seves institucions específiques i provarem de copsar per què d’aquesta diferenciació i que ha significat o significa.
 • El món de les paraules (1): el llenguatge. Ens proposem fer una “lleugera” aproximació al món de l’antropologia lingüística, el paper que ocupen les llengües a l’hora de transmetre una cultura així com una forma de copsar i aprehendre el món.
 • El món de les paraules (2): l’escriptura. Un passeig per la particular visió que ofereix l’anàlisi antropològic del món de la literatura i de com les cultures parlen a través de la llenguatge narratiu.
 • Al voltant de la vida… No es tracta ara d’aprofundir en com les diferents cultures proven de trobar un “sentit a la vida” sinó de com aquestes aborden qüestions relacionades estretament amb la vida com són el naixement, la mort… 

… Buscant un sentit a la “vellesa” Aquesta reflexió és especialment pertinent a les nostres societats… Precisament proposem abordar breument des d’una perspectiva general (i transcultural) per ràpidament passar els canvis que s’han anat produint fins portar-nos a aquest nou paradigma en què ens trobem.

Bibliografia General

Hi ha una bibliografia bàsica en què s’ofereix una visió general de l’Antropologia:

 • BOIVIN, M.F.; ROSATO, A.; ARRIBAS, V. (Eds.) (2004) Constructores de Otredad. Una introducción a la Antropología Social y Cultural. Buenos Aires: Antropofagia.
 • BOHANNAN, P. (1992) Para raros, nosotros. Introducción a la antropología cultural. Madrid: Akal.
 • COPANS, J. (1999) Introducción a la Etnología y a la Antropología. Madrid:
 •  
 • EMBER, C. R.; EMBER, M. (1997) Antropología cultural, Madrid: Prentice Hall.
 • HARRIS, M. (1998) Introducción a la Antropología General. Madrid : Alianza.
 • LLOBERA, J. R. (1999) Manual d’antropologia social, Barcelona: Edicions de la UOC.

També hi haurà una bibliografia específica conformada durant el curs que estarà relacionada amb alguns dels temes presentats i que es treballarà a l’aula.

Hores lectives:

30 hores

Dies i hora:

Dimarts de 18:00 a 20:00 hores

Octubre: 4, 11, 18 i 25 Novembre: 8, 15, 22 i 29 Desembre: 13 i 20 de 2022 Gener: 10, 17, 24 i 31 Febrer: 7 de 2023

Lloc:

UNED Cornellà de Llobregat

Centre Cultural Garcia Nieto

C/Mossèn Andreu, 15 3ª planta

08940 Cornellà de Llobregat

Ponent:

Miguel Doñate. Professor-tutor de la UNED Sènior de Cornellà de Llobregat

Col·labora  en Raúl Márquez Porras

Inscripció:

La inscripció s’ha de fer emplenant la butlleta i enviant-la al correu electrònic: info@cornella.uned.es

 

Més informació al Centre:

UNED Cornellà de Llobregat
Centre Cultural Garcia Nieto
C/Mossèn Andreu, 15 3ª planta
08940 Cornellà de Llobregat
93 376 70 11
info@cornella.uned.es