Select Page

L’antropologia sociocultural per entendre realitats quotidianes incomprensibles

Aquest curs aspira a dotar als i a les participants dels elements i instruments que la perspectiva antropològica aporta per a una comprensió més profunda d’alguns dels principals fenòmens socioculturals.

Començarem per una breu aproximació a l’Antropologia sociocultural tot posant l’èmfasi en la forma de “mirar” a l’altre que ens ofereix.

Per tot seguit, passar a analitzar algunes qüestions de rabiosa actualitat en aquest món global i tot sovint desconcerta, estranya, preocupa o simplement desperta la curiositat d’aquella que no en forma part d’aquesta. Ens aproparem a qüestions com les identitats i els processos d’identificació: el món de les diversitats de gènere i sexo-afectives; els populismes; les cares menys conegudes del(s) capitalisme(s); entre altres que se’ns presenten com a elements representatius de les societats del segle XXI.

En aquest sentit, l’autoanàlisi que ens ofereix l’Antropologia Sociocultural ens permet construir ponts amb fenòmens socials anteriors i amb les mateixes experiències viscudes, visualitzar les connexions entre el que passa a la nostra societat i en altres llocs del planeta, i, molt important, adonar-nos del filtre a través del que entenem (i/o ignorem) el món.

PROGRAMA

El programa es presentarà dividit en diversos blocs (de dues sessions o més de duració) en els que reflexionarem sobre diverses temàtiques a partir de l’estudi etnogràfic de diferents fenòmens socioculturals.

 • L’Antropologia sociocultural com a forma d’aprehendre la realitat. Enguany obrirem el curs tot endinsant-nos en la particular forma de “mirar” que ens proposa l’Antropologia sociocultural sobre l’altre i que retorna també com una mirada cap a nosaltres mateixes.
 • Una identitat darrera l’altra. Provarem de fer una primera aproximació al complex món de les identitats i les identificacions, de les representacions i autorepresentacions. Creences religioses, ideologies, cultures, paisatges, estats o fins i tot equips esportius tot sovint esdevenen elements referencials per a moltes, què hi ha darrere?
 • Les diversitats al voltant del gènere, la sexualitat i el sexe. Tot sovint aquelles persones que visqueren la revolució sexual dels anys 60 i 70 s’enfronten perplexos a la realitat d’avui des de la incomprensió d’un món que no pot ser llegit des del seu coneixement.
 • Una aproximació als populismes. Sentir el mateix concepte evoca en totes nosaltres una infinitat d’idees que entremesclen elements presents amb fets pretèrits, trets compartits i elements particulars; etc., tanmateix la comunicació, les idees, els discursos, la interpretació dels fets, la construcció de la realitat… són elements fonamentals per a tot populisme, i per això es proposa una aproximació a aquesta dimensió.
 • Altres cares del capitalisme. La simplificació del capitalisme habitual en els mitjans de comunicació ens allunya de la comprensió complexa que requereix l’anàlisi de la multimorfa realitat econòmica i qüestions tan presents com per exemple l’anomenat extractivisme.
 • La segregació espacial. L’espai és l’escenari de tot tipus d’interacció social i en aquesta ocasió volem dirigir la mirada cap la definició i ús dels espais com a mecanisme d’estigmatització, exclusió…; des de l’espai més ínfim fins al ghetto com paradigma de l’estigmatització territorial.
 •  Allunyar-se del món… en comunitat Establir un breu recorregut per alguns dels exemples més coneguts de la vida en comunitat pot esdevenir la millor porta d’accés a un fenomen present en la majoria de societats complexes i que apareix com a resposta possible en espais socials aparentment tant diferents com el de les religions o el de la militància política.
Bibliografia

Hi ha una bibliografia bàsica en què s’ofereix una visió general de l’Antropologia:

 • BOIVIN, M.F.; ROSATO, A.; ARRIBAS, V. (Eds.) (2004) Constructores de Otredad. Una introducción a la Antropología Social y Cultural. Buenos Aires: Antropofagia.
 • BOHANNAN, P. (1992) Para raros, nosotros. Introducción a la antropología cultural. Madrid: Akal.
 • COPANS, J. (1999) Introducción a la Etnología y a la Antropología. Madrid: Acento.
 • EMBER, C. R.; EMBER, M. (1997) Antropología cultural, Madrid: Prentice Hall.
 • HARRIS, M. (1998) Introducción a la Antropología General. Madrid : Alianza.
 • LLOBERA, J. R. (1999) Manual d’antropologia social, Barcelona: Edicions de la UOC.

També hi haurà una bibliografia específica conformada durant el curs que estarà relacionada amb alguns dels temes presentats i que es treballarà a l’aula.

Hores lectives

30 hores

Dia i hores:

 Grup 1: Dijous de 9:00 a 11:00 hores

Grup 2: Dijous d’ 11:30 a 13:30 hores

Calendari:

Febrer: 15, 22 i 29
Març: 7, 14 i 21
Abril: 4, 11, 18 i 25
Maig: 2, 9, 16 i 30
Juny: 13

Lloc:

UNED Barcelona
Av. Rio de Janeiro, 56-58
08016 – Barcelona

Idioma:

Català

Ponents:

Miguel Doñate: Professor tutor de la UNED Sènior

Raúl Márquez: Professor tutor de la UNED Sènior

Inscripció:

Devolució de l’import de la inscripció: es farà la devolució de l’import per motius imputables al Consorci, per manca de matrícula, i per a qualsevol altra mena de devolució caldrà presentar la petició degudament justificada.

Tornar a oferta Sènior

Per a més informació al centre:

UNED Barcelona
Avinguda Rio de Janeiro, 56-58
08016 – Barcelona
senior@barcelona.uned.es