Select Page

Matemàtiques per tot arreu. Visualitzem-les i estimem-les

Per què els matemàtics, des dels seus diferents camps de treball (recerca, docència o professions diverses) s’entesten a dir que les matemàtiques estan per a tot arreu?
Per què la manca de lectura i per extensió de cultura literària es considera un dèficit cultural i en canvi dir “no em parlis de matemàtiques que a mi no se’m donen bé” no té connotacions també de dèficit cultural?

En aquest curs es donaran algunes pistes per a respondre a aquestes preguntes de la mà de matemàtics que en algun moment de la seva professió han impartit classes de matemàtiques a l’escola, a l’institut o a la universitat. Tots i totes elles creuen fermament que tothom pot gaudir amb les matemàtiques si algú amb coneixement i empatia acompanya el novell en aquest recorregut personal i intransferible de la descoberta del món matemàtic.

Aquest curs és, en certa manera, continuació del curs Matemàtiques per entendre el món (2018-2019). Continuació en el sentit que pretén els mateixos objectius que anteriorment citat, i també perquè la majoria dels professors i professores participants ja ho van ser en el curs de l’any passat. Perquè no n’hem dit Matemàtiques per entendre el món II?

Perquè en la nomenclatura de cursos el “II” indica sovint que per a inscriure’s al “II” cal haver fet primer l'”I” i no és el cas. També perquè podia semblar que se’ns havia acabat la imaginació per donar títol al nou curs i tampoc és el cas.

PROGRAMA

Les mesures tradicionals catalanes
Claudi Alsina Català (ETS d’Arquitectura de Barcelona,UPC)

Fins a finals del segle XIX Catalunya va tenir un sistema molt ric i curiós de mesures: pams, porrons, quarteres, lliures, jornals…, on la base 12 era essencial. Farem una visita a aquestes mesures i entendrem els seus secrets.

L’estadística als mitjans de comunicació
Pere Grima Cintas (Departament d’Estadística i Investigació Operativa, UPC)

Els mitjans de comunicació fan servir l’estadística per donar una informació més acurada basada en l’anàlisi de dades objectives. Però de vegades aquestes anàlisis poden ser errònies o interessades. En aquesta sessió farem un repàs dels aspectes clau que cal tenir en compte per valorar les estadístiques que es publiquen. Farem especial esment al cas dels sondejos electorals.

Matemàtiques vèdiques
Iolanda Guevara Casanova (Departament d’Educació, Departament de didàctica de les Matemàtiques, UAB)

Per què els antics matemàtics indis construïen altars en forma d’ocells amb les ales desplegades i utilitzaven coneixements geomètrics per determinar-ne les formes? Quines són les matemàtiques que hi ha al darrera d’aquestes construccions? Aquests coneixements eren únics d’aquesta cultura i també els tenien els matemàtics d’altres cultures?

El cercle, la figura perfecta
Alberto Herrero Izquierdo (IE Melchor de Jovellanos, Rif, Marroc)

El cercle està molt present a la natura, als objectes quotidians i a la tecnologia. ¿Quines propietats fan que sigui una figura tan desitjable? Durant la sessió, valorarem diferents mètodes per traçar cercles. També veurem la relació entre el cercle i un nombre que ens ha fascinat des de l’antiguitat: pi.

A peu de carrer. Matemàtiques a la ciutat
Mireia López Beltran (Universitat Pompeu Fabra i ICE de la Universitat Politècnica de Catalunya)
Al segle XXI la ciutat és l’escenari de la vida de la major part de la població. Les matemàtiques han intervingut en el seu desenvolupament, ens permeten conèixer la seva realitat present i planificar el seu futur. Carrers, edificis, demografia, serveis públics, trànsit, qualitat de vida… tot, a la ciutat, té aspectes matemàtics. En aquesta sessió els descobrirem.

Qui vol guanyar un milió d’euros?
Berenguer Sabadell Noguera (INS Santa Eugènia, Girona)

Què és la hipòtesi de Riemann i com s’hi arriba? Una xerrada sobre “xafarderies” matemàtiques… Euler, Gauss, Lagrange, potser els coneixeu? Ramanujan, Weil, Turing? Començarem amb coses molt elementals (garbell d’Eratòstenes) i podem acabar parlant de com una empresa com AT&T col·labora, sense ser-ne massa conscient, en la verificació numèrica de la hipòtesi de Riemann, passant per comentar per què són actualment tan importants per a nosaltres els nombres primers (RSA)

Fotografia Matemàtica
Santi Vilches Latorre i Maite Gorriz Farré (INS Vilamajor, Sant Pere de Vilamajor)

La presència de la matemàtica a tot arreu és una realitat de la qual ja Pitàgores es va adonar fa molts segles. Ell ho expressava dient «tot és nombre i va ser capaç de trobar matemàtiques a tots els indrets possibles. Hi ha matemàtiques en una roda de bicicleta, però també n’hi ha a l’aire que respirem, a la bellesa de les flors i, fins i tot, a les profundes emocions que sentim vers les persones que estimem. Ara, nosaltres, us proposem una cerca d’aquestes matemàtiques de les coses que ens agraden, que ens fan sentir i ens emocionen i en farem fotografies. Cal que porteu un telèfon mòbil capaç de fer fotos i enviar-les per internet.

La volta catalana
Bernat Ancochea Millet, Professor de matemàtiques i formador, president de la Societat Catalana de GeoGebra

A partir dels treballs de Jordi Domènech, paleta o, millor dit, artista de les corbes i les superfícies, del Masnou es mostren les seves propostes i d’altres que se’n deriven amb el rerefons de les matemàtiques

Matemàtiques sense fórmules
Roser Codina (Departament de didàctica de les Matemàtiques, UB)

La matemàtica forma part de la cultura humana i s´ha anat desenvolupant al llarg de la Història a partir de les necessitats de les diferents societats. El taller vol mostrar com apareix en el nostre dia a dia, potser sense ser-ne massa conscients, a partir de les anomenades “activitats matemàtiques universals”, definides pel matemàtic A. Bishop. Aquestes activitats seran el fil conductor a l’hora de proposar activitats curioses que ens faran pensar i descobrir altres mirades sobre aquesta matèria.

 

D’Arquimedes a Eratòstenes, salut!
Jaume Bartrolí, professor de matemàtiques

Arquimedes i Eratòstenes varen ser dos matemàtics grecs del s. III aC. El primer visqué a Siracusa i el segon a Alexandria, ciutats separades per 1600 km de mar i mantingueren contacte epistolar recollit en un manuscrit trobat a Constantinoble a l’inici del s. XX dC. L’objectiu de la xerrada és resseguir les peripècies del manuscrit, des del s. III aC. fins al s. XXI dC, més de 22 segles.

La màgia dels fractals
Laura
Morera Úbeda (Dept. de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals, UAB i eXplorium), Bernat Ríos Rubiras (eXplorium)

Presentarem i analitzarem diferents fractals per familiaritzar-nos amb aquest concepte. Construirem col·laborativament un gran fractal i finalment dissenyarem i muntarem diferents fractals de pop-up.

Matemàtica Lúdica
Xavier Iglesias, professor de matemàtiques.

Amb una calculadora o amb el mòbil a la butxaca encara cal aprendre algorismes de càlcul? Recordeu com vau aprendre de memòria les taules de multiplicar? En aquesta sessió farem una mica de màgia endevinant números i també serem creatius construint poliedres amb bombolles de sabó!

Inventem alfabets: criptografia i criptoanàlisi
Fàtima Romero Vallhonesta (Centre de Recerca per a la Història de la Tècnica – UPC)

En aquesta sessió ens introduirem en l’art d’escriure en clau per tal d’evitar que un missatge pugui ser desxifrat per un observador no autoritzat, i destacarem la importància que ha tingut la criptografia en el desenvolupament i posterior desenllaç d’alguns episodis històrics.

 

Visita al MMACA (Museu de les Matemàtiques de Catalunya)
Josep Rey Nadal, Manel Udina Abelló i Enric Brasó (Ensenyament Secundari i MMACA)

Les Matemàtiques entren pels ulls i també per les mans. En aquesta visita entendrem perquè en un museu de les Matemàtiques hi pot haver un gran rètol que digui “Prohibit no tocar”.

 

 Hores lectives:

30 hores

Dies i hora:

Dilluns de 11:30 a 13:30 hores

Octubre: 7, 14, 21 i 28 Novembre: 4, 11, 18 i 25 Desembre: 2, 9 i 16 de 2019 i 13, 20 i 27 de Gener de 2020

Lloc:

UNED Barcelona

Av. Río de Janeiro, 56-58

08016 Barcelona

Bibliografia General

En cada sessió es donarà la bibliografia relacionada amb el tema.

Coordina:

Iolanda Guevara. Professora-tutora del C.A. UNED Província de Barcelona

Inscripció:

AQUEST CURS TÉ ESGOTADES LES PLACES

Devolució de l’import de la inscripció: es farà la devolució de l’import per motius imputables al Consorci, per manca de matrícula, i per a qualsevol altra tipus de devolució caldrà presentar la petició degudament justificada.

Més informació al Centre:

UNED Barcelona
Av. Rio de Janeiro, 56-58
08016 Barcelona
93 396 80 59
activitats@barcelona.uned.es