Select Page

MirART. Art modern. Renaixement, Barroc i Neoclassicisme

L’objectiu d’aquest curs és oferir una visió de la història de l’art de l’edat moderna (segles XV -XIX), moment en què apareixen alguns moviments artístics essencials com el renaixement, el barroc i el neoclassicisme.

No es tracta de desenvolupar una història de l’art exhaustiva, sinó de fer un recorregut visual per les característiques bàsiques de cada tendència, centrant-nos en l’anàlisi de dues o tres peces de cadascuna de les principals arts (arquitectura, escultura i pintura), a més de completar el tema parlant d’una ciutat europea on es troba majoritàriament art del període a comentar. Amb aquest recorregut per Europa veurem tres dels principals focus artístics de l’art modern: Florència, Roma i París.

També hem previst una sortida al Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) per veure in situ obres d’art del període que estem estudiant.

PROGRAMA
 1. Alguns aspectes generals de la Història de l’Art. Situació cronològica, iconogràfica i metodològica. Presentació del programa.
 1. Renaixement. Quattrocento. Característiques. Arquitectura: Santa Maria dei Fiore de Brunelleschi i Santa Maria Novella d’Alberti. Escultura: David de Donatello.
 1. Renaixement. Quattrocento. Pintura: Díptic de Montefeltro de Piero della Francesca. Florència.
 1. Renaixement. Cinquecento. Característiques. Arquitectura: San Pietro in Montorio de Bramante. Escultura: Moisès i La Pietà de Miquel Àngel.
 1. Renaixement. Cinquecento. Pintura: Escola d’Atenes de Rafael i la Capella Sixtina de Miquel Àngel.
 1. Barroc. Característiques del barroc italià. Arquitectura: Plaça de Sant Pere de Bernini i San Carlo alle Quattro Fontane de Borromini.
 2. Barroc. Escultura: Èxtasi de Santa Teresa i Font dels Quatre Rius de Bernini.
 1. Barroc. Arquitectura: Plaça de Sant Pere de Bernini. Escultura: Èxtasi de Santa Teresa i Font dels Quatre Rius de Bernini. Roma
 1. Barroc. Característiques de l’escultura barroca espanyola. Pas processional de Gregorio Fernández. Característiques del barroc francès. Arquitectura: Versailles.
 1. Barroc. Característiques i temàtiques pictòriques. Pintura: Conversió de Sant Pau de Caravaggio i Lliçó d’anatomia del Dr. Nicolaes Tulp de Rembrandt
 1. Sortida al Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC). Sales de Renaixement i Barroc.
 1. Neoclassicisme. Característiques. Arquitectura: arc del triomf de la Place de l’Étoile de Chalgrin i Raymond i Museu del Prado de Juan de Villanueva. Arquitectura revolucionària i les salines de Chaux de Nicolas Ledoux.
 2. Neoclassicisme. Escultura: Paolina Borghese i Monument funerari a Maria Cristina d’Àustria d’Antonio Cánova Pintura: La mort de Sèneca i La coronació de Napoleó de Jacques-Louis David.
 3. París. Goya.
 1. Conclusions. Altres historicismes arquitectònics. Renaixement i barroc en la història de l’art. Resolució de dubtes.
Bibliografia
 • BAUER, Hermann. PRATER, Andreas. Barroco. Köln, Taschen, 2006.
 • BORRAS, G.M., y FATAS, G. Diccionario de términos de Arte y elementos de arqueología, heráldica y numismática. Madrid, Alianza, 1988.
 • HONOUR, Hugh. Neoclasicismo. Madrid, Xarait, 1982.
 • TAPIÉ, Victor L. Barroco y clasicismo. Madrid, Cátedra, 1984.
 • WITTKOWER, Rudolf i Margot. Nacidos bajo el signo de Saturno. Genio y temperamento de los artistas desde la Antigüedad hasta la Revolución Francesa. Madrid, Cátedra, 1988.
 • WUNDRAM, Manfred. Renacimiento. Köln, Taschen, 2006.

Hores lectives

30 hores

Dia i hores:

 Dijous  de 11:30 a 13:30 hores

Calendari:

Setembre: 15, 22, 29
Octubre: 6, 13, 20, 27
Novembre: 3, 10, 17, 24
Desembre: 1, 15
Gener: 12, 19

Lloc:

UNED Barcelona
Av. Rio de Janeiro, 56-58
08016 – Barcelona

Idioma:

Català

Ponent:

Anabel López professora-tutora UNED Sènior Barcelona

Inscripció:

Devolució de l’import de la inscripció: es farà la devolució de l’import per motius imputables al Consorci, per manca de matrícula, i per a qualsevol altra mena de devolució caldrà presentar la petició degudament justificada.

Per a més informació al centre:

UNED Barcelona
Avinguda Rio de Janeiro, 56-58
08016 – Barcelona
senior@barcelona.uned.es