Select Page

MirArt. Obres mestres de la pintura. Del Neoclassicisme al Pop Art​

L’objectiu d’aquest curs és oferir una visió global de la història de l’art a partir de l’anàlisi i comentari d’una sèrie d’obres pictòriques molt conegudes. No es tracta de desenvolupar una història de l’art exhaustiva, sinó de fer un recorregut visual per la història de l’art des del neoclassicisme fins a l’art d’avantguarda. Aquest recorregut permetrà adquirir uns quants coneixement bàsics de l’art occidental.

La tria d’obres ha estat realitzada a partir de dos criteris: per una banda el grau de fama de la peça, fet que, pensem, pot fer més atractiva la seva explicació, i, per una altra, una distribució cronològica on es tractaran temes dels estils i moviments més importants que s’han donat dels de segle XVII fins al XX.

Veurem com la història de l’art es relaciona amb altres aspectes de la vida humana, com els econòmics, socials i culturals en general.

PROGRAMA

1. Alguns aspectes generals de la Història de l’art. Cronologies generals. Metodologia de comentari d’obres artístiques. Justificació del curs.

El jurament dels Horacis i La mort de Marat de Jacques-Louis David. Pintura neoclàssica. Anàlisi de les obres: classicisme i revolució. Els nous màrtirs.

2. Las Majas de Goya. Goya, un artista inclassificable. Contextualització. Pintura neoclàssica i romàntica. Anàlisi de l’obra: descripció, influències, obres posteriors.

3. Le déjeuner sur l’herbe d’Éduard Manet. L’impressionisme. L’art a París. Nous enfocaments fotogràfics i temàtics.

4. El Guernica de Picasso. Les primeres avantguardes: cubisme i surrealisme. Picasso, l’artista del segle XX. Anàlisi d’una obra–símbol.

5. El crit de Munch. Les primeres avantguardes: expressionisme alemany. Anàlisi d’una obra expressió d’un angoixa vital: color, composició, les subhastes, influències, Edvard Munch.

6. Llaunes de sopa Campbell’s de Warhol. Les primeres avantguardes nord-americanes. Pop Art. Noves tècniques.

Bibliografia General

Diccionaris
BORRAS, G.M., y FATAS, G.
Diccionario de términos de Arte y elementos de arqueología, heráldica y numismàtica. Madrid, Alianza, 1988.

Col·leccions
Ars Hispaniae. Madrid, Plus Ultra.
El Universo de las formes. Madrid, Aguilar.
Summa Artis. Madrid, Espasa Calpe.

Manuals
GOMBRICH, E.H. Historia del Arte. Madrid, Alianza, 1979.

HONOUR, H. FLEMING, J. Historia mundial del arte. Akal, 2004.

RAMÍREZ, J.A. (dir). Historia del arte , 4 vols. Madrid, Alianza, 1996.

Hores lectives:

9 hores

Dies i hora:

Dijous de 11:30 a 13:00 hores

Novembre: 12,19 i 26 Desembre: 3, 10 i 17

Atenció:

La modalitat presencial o virtual de les classes dependrà de les disposicions derivades de l’evolució del Covid 19

Lloc:

UNED Barcelona

Av. Río de Janeiro, 56-58

08016 Barcelona

Ponent:

Anabel López. Professora-tutora del C.A. UNED Província de Barcelona

Inscripció:

Devolució de l’import de la inscripció: es farà la devolució de l’import per motius imputables al Consorci, per manca de matrícula, i per a qualsevol altra tipus de devolució caldrà presentar la petició degudament justificada.

Més informació al Centre

UNED Barcelona
Av. Rio de Janeiro, 56-58
08016 Barcelona
93 396 80 59
activitats@barcelona.uned.es