Select Page

Món antic i economia

El curs que proposem aquest any acadèmic és de caràcter introductori i pretén aproximar a l’alumnat a quins eren els trets principals en matèria econòmica en el món antic. Lluny de ser un curs per a especialistes, la temàtica econòmica es presentarà amb un estil clar, directe i senzill.

Analitzarem l’impacte de l’organització socioeconòmica i sociopolítica a Grècia i Roma. Per això recorrerem a autors multidisciplinaris que ens permetin analitzar el sistema d’intercanvi, la moneda, el comerç, la relació entre el camp i la ciutat i el fenomen de l’esclavitud.

L’objectiu del curs és doble. Per una banda, comprendre millor la realitat del món antic analitzant de prop com l’economia marcava el ritme de les transformacions socials. Per un altre, animar als participants del curs a contribuir en el debat amb els seus coneixements i experiències.

PROGRAMA
  1. El problema del model modern aplicat al món antic

  2. La concepció de la riquesa i l’estatus

  3. El fenomen de l’esclavitud

  4. Terratinents i pagesos

  5. El camp i la ciutat

  6. L’economia i l’Estat

Bibliografia General

CHIC GARCÍA, Genaro, El comercio y el Mediterráneo en la Antigüedad, Akal, Madrid, 2009.
FINLEY, Moses I., El mundo de Odiseo, FCE, Madrid, 1991.
FINLEY, Moses I., La economía en la antigüedad, FCE, México, 2003
FIRTH, R., Temas de la antropología económica, FCE, México, 1974
GRENDI, E., L’antropologia econòmica, Readers, Torino, 1972
HERRERO ALBIÑANA, Carmen, Introducción a la Numismática Antigua, Edit. Complutense, Madrid,1994
JENOFONTE, Recuerdos de Sócrates. Económico. Banquete. Apología de Sócrates, Gredos, Madrid, 1993.
KURNITZKY, Horst, La estructura libidinal del dinero, Siglo XXI, México, 1992
MAUSS, M., Ensayo sobre el don. Forma y función del intercambio en las sociedades arcaicas, Katz, Buenos Aires, 2009.
PARISE, Nicole, El origen de la moneda: signos premonetarios y formas arcaicas del intercambio, Bellaterra, Barcelona, 2003.
POLANY, Karl, Comercio y mercado en los Imperios antiguos, Labor, Barcelona, 1976.
SAHLINS, Marshall, 1972. «La sociologia dello scambio primitivo», en Grendi, Edoardo (ed.), L’Antropologia economica, Torino, Einaudi, 95-146.
SEAFORD, Richard, Money and the early Greek Mind: Homer, Tragedy, and Philosophy, Cambridge, UK, New York, Cambridge University Press, 2004.
TUCÍDIDES, Historia de la guerra del Peloponeso, Libro I-II, Gredos, Madrid, 1994.
VERNANT, Jean-Pierre, Los orígenes del pensamiento griego, Paidós, Barcelona, 2011.
VERNANT, Jean-Pierre, Mito y sociedad en la Grecia Antigua, Siglo XXI, Madrid, 2009.

Idioma:

Castellà

Hores lectives:

9 hores

Dies i hora:

Dimecres de 9:15 a 10:45 hores

Abril: 7, 14, 21 i 28 Maig:  5 i 12

Atenció:

La modalitat presencial o virtual de les classes dependrà de les disposicions derivades de l’evolució de la COVID 19.

Lloc:

UNED Barcelona

Av. Río de Janeiro, 56-58

08016 Barcelona

Ponent:

Belén González. Professora-tutora del C.A. UNED Província de Barcelona

Inscripció:

Devolució de l’import de la inscripció: es farà la devolució de l’import per motius imputables al Consorci, per manca de matrícula, i per a qualsevol altra tipus de devolució caldrà presentar la petició degudament justificada

 

Més informació al Centre:

UNED Barcelona
Av. Rio de Janeiro, 56-58
08016 Barcelona
93 396 80 59
senior@barcelona.uned.es