Select Page

Principis d’economia i economia de principis. Riquesa i benefici dels clàssics

És evident que l’economia juga un paper determinant en la nostra vida diària, tant en l’àmbit domèstic com en el públic. I no ho és menys, que en les societats contemporànies, qualsevol afer en l’ordre polític intern i exterior dels països, resulta difícilment comprensible per la ciutadania sense tenir unes nocions bàsiques d’aquesta ciència.
Malgrat que no es tracti d’una perspectiva dominant en les ciències econòmiques, la història del pensament ens aporta les idees necessàries per a poder interpretar les qüestions i els fenòmens clau de l’administració dels recursos per a la satisfacció de necessitats, això és, ens proporciona els principis de l’economia. A la vegada, ens ensenya a no identificar l’ensenyament i l’exercici de l’economia amb mecanismes i models abstractes i deshumanitzats de funcionament dels mercats, desproveïts d’ànima, de principis morals i d’intencions filantròpiques. En altres paraules, ens il·lustra que, almenys en algun moment de la història, hi hagué una economia de principis, això és, una economia moguda per quelcom més enllà de la simple acumulació de riquesa, una economia al servei la formació i la felicitat humana.
En present curs resseguirem algunes de les primeres expressions del pensament econòmic en la tradició occidental. Els llibres d’història del pensament econòmic situen en Adam Smith, al s. XVIII, el principi de l’economia (clàssica). No és aquí, però on iniciarem el nostre recorregut sinó a l’antiguitat grega, en les obres de Xenofont, Plató o Aristòtil, entre d’altres, no només perquè és aquí on veiem néixer el mot oikonomia, sinó perquè és el moment en què s’intenten aclarir per primera vegada la naturalesa i finalitat de les activitats econòmiques, el seu paper en el kósmos social, així com alguns dels problemes o dificultats associades a aquestes.

PROGRAMA
    1. Oikonomia, ètica i política. Naturalesa i finalitats

    2. La riquesa i la pobresa, el treball i la producció

    3. L’adquisició de béns, la divisió del treball i l’intercanvi

    4. El valor dels béns, el diner i l’afany de lucre

    5. La propietat i els usos dels béns

Bibliografia General

Les següents obres clàssiques compten amb nombroses traduccions i edicions. Els alumnes poden fer ús d’elles en qualsevol llengua i edició.

HESÍODE, Els treballs i els dies

ARISTÒFANES, Comèdies

XENOFONT, Econòmic

PLATÓ, Protàgoras

PLATÓ, La república

ARISTÒTIL, Econòmics

ARISTÒTIL, Política

ARISTÒTIL, Ètica a Nicòmac

EPICUR, Carta a Meneceu

CICERÓ, Sobre els límits del bé i el mal

Bibliografia secundària

AUSTIN, Michel y VIDAL NAQUET, Pierre, Economía y Sociedad en la Antigua Grecia, Barcelona, Paidós, 1986.

FINLEY, Moses, La economía en la antigüedad, México, FCE, 1986.

ROLL, Eric, Historia de las doctrinas económicas, México, FCE, 1978.

RONCAGLIA, Alessandro, La Riqueza de las Ideas. Historia del Pensamiento Económico, Zaragoza, PUZ, 2006.

Hores lectives:

30 hores

Dia i hora:

Dilluns de 09:00 a 11:00 hores

Calendari:

Febrer: 14, 21, 28
Març: 7, 14, 21, 28
Abril: 4, 25
Maig: 2, 9, 16, 30
Juny: 13, 20

Lloc:

UNED Barcelona
Av. Río de Janeiro, 56-58
08016 Barcelona

Idioma:

Català

Ponent:

Àngel Pascual. Professor de la Facultat d’Educació de la UB

Inscripció oberta a partir de gener

Devolució de l’import de la inscripció: es farà la devolució de l’import per motius imputables al Consorci, per manca de matrícula, i per a qualsevol altra tipus de devolució caldrà presentar la petició degudament justificada

Més informació al Centre:

UNED Barcelona
Av. Rio de Janeiro, 56-58
08016 Barcelona
93 396 80 59
senior@barcelona.uned.es